English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Mentalno zdravlje i Covid-19
Mentalno zdravlje je stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, može plodno i produktivno raditi te je sposoban pridonositi zajednici. Mentalno zdravlje je dio općeg zdravlja. 
Kako su mjere borbe protiv epidemije bolesti Covid-19 izazvale tektonske promjene u načinu života svih, sigurno je da su svi izloženi stresnim situacijama. 
Raznim stresnim situacijama izloženi su i radnici, i oni koji rade na svojim mjestima rada u promijenjenim okolnostima, i oni koji rade od kuće. 

 • Rizici kojima mogu biti izloženi radnici u vezi s radom:
 • Komunikacija između poslodavaca i radnika je ključna


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Obveze poslodavaca i radnika pri povratku na posao
Ministarstvo rada je objavilo Uputu za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti. Kako bi se postigao visok stupanj sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, u ovom trenutku potrebna je posebna angažiranost stručnjaka zaštite na radu.

 • Poslodavci moraju
 • Radnici morajuVerzija za ispis Pročitajte više
 
Stariji od 40 godina ne bi smjeli raditi više od tri dana tjedno
Izvještaj objavljen u Melbourne Institute Worker Paper pokazao je da su stariji od 40 godina najproduktivniji kada rade tri dana ili manje. Istraživanje je provedeno na 3000 muškaraca i 3500 žena koji su odgovarali na pitanja o svojim radnim navikama, rješavali kognitivne testove i donosili zaključke. To znači da su morali čitati unatrag, čitati naglas i spajati brojke sa slovima u ograničenom vremenu. To im je išlo dosta jednostavno do 25. radnog sata, no kasnije je išlo sve slabije i slabije.
Jedan od najviše iznenađujućih rezultata je podatak da oni u mirovini ili nezaposleni postižu bolje rezultate na kognitivnim testovima inteligencije od onih koji rade više od 55 sati tjedno (klasično radno vrijeme je 40 sati tjedno). 
Mnoge države dižu granicu za odlazak u mirovinu, a shodno tome ljudi rade gotovo cijeli svoj životni vijek. Stupanj intelektualne stimulacije mogao bi ovisiti o broju radnih sati. Posao je zapravo mač s dvije oštrice, s jedne strane može stimulirati moždane vijuge, ali s druge strane dugo radno vrijeme može uzrokovati stres i potencijalno oslabiti kognitivne funkcije. Razlike u duljini radnog vremena posebno su bitne kod očuvanja kognitivnih funkcija osoba srednje dobi, te bi za njih bilo idealno nepuno radno vrijeme, od najviše tri dana. 

Verzija za ispis
 
Nezadovoljstvo na poslu uzrokuje niz mentalnih problema
Radno mjesto i posao koji obavljamo čine velik dio našeg života, stoga je logično da rad i okolnosti na radnom mjestu bitno utječu na naše psihičko i fizičko zdravlje. Međutim, kada je u pitanju zdravlje radnika, često se zaboravlja na mentalno zdravlje. Rad u nepovoljnim uvjetima, stres, mobbing… bitno pridonose emocionalnom stresu, a ako je on dugotrajan može doći do pojave mentalnih poremećaja. Negativno radno okruženje može dovesti do tjelesnih i duševnih problema, štetne uporabe psihoaktivnih tvari ili alkohola, odsutnosti i gubitka produktivnosti. Podaci Svjetske zdravstvene organizacije ističu depresiju kao jednu od vodećih uzroka bolesti i invaliditeta u svijetu koja sa sobom često nosi manjak produktivnosti pa i nemoći za rad. 

 • Mentalno zdravlje na posluVerzija za ispis Pročitajte više
 
Kineziologija rada - Edukacija radnika
Za potrebe Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, profesorica dr. sc. Josipa Nakić je izradila priručnik „Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji“. Priručnik je nastao i zahvaljujući upravama, predstavnicima poslodavaca koji su otvaranjem svojih proizvodnih prostora i aktivnom suradnjom omogućili provođenje terenskog istraživanja na temelju kojeg je priručnik sačinjen. 

 • Radin print prepoznao inicijativuVerzija za ispis Pročitajte više
 
Ulagati u zdravlje i sigurne uvjete rada
Područje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu često se neopravdano navodi kao dodatno opterećenje i trošak gospodarstva. Promjene propisa su učestale, ishitrene, nekonzistentne i proturječne, a socijalni dijalog nedostatan.

 • Ove godine već 27 smrtnih ozljeda radnika
 • Ulaganje u zaštitu investicija je, a ne trošak
 • Hrvatska još uvijek nema Nacionalni program
 • Nema pravilnika – nema sankcija!?
 • Nepromišljene odluke Vlade
 • Troškovi za bolovanje veći od 5 milijardi?
 • Primjer drugih...


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Očuvati radnu sposobnost - Troškovi bolovanja 5 milijardi
Nedavno je objavljeno da su u prošloj godini direktni i indirektni troškovi bolovanja u Hrvatskoj iznosili oko 5 milijardi kuna. No kritika poslodavaca za izostanke s rada zbog bolovanja i navedene troškove bila je usmjerena na radnike i sustav zdravstva. Međutim, nužno se zapitati, koliko uvjeti rada, radno opterećenje, organizacija rada i mjere prevencije utječu na ovakve pokazatelje.

 • Neki rizici postaju češći
 • Iskoristiti kompetencije starijih radnika
 • Mišićno-koštani poremećaji
 • Ergonomski rizici
 • Čimbenici na radu
 • Primjena niza praktičnih mjera
 • Sudjelovanje radnika u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nacionalna strategija sigurnosti i zaštite zdravlja - Ministarstvo rada nije odradilo obvezu!?
Konsolidacija i koordinacija nacionalnih strategija prvi je od sedam strateških ciljeva sadržanih u Strateškom okviru EU o sigurnosti i zdravlju na radu 2014.-2020. U tom je kontekstu Europska komisija pozvala države članice da učine reviziju svojih nacionalnih strategija u bliskoj suradnji s odgovarajućim dionicima, uključujući socijalne partnere. Europska agencija za sigurnost i zaštitu zdravlja (EU-OSHA) je prikupila informacije i sastavila izvješće o nacionalnim strategijama, koje je objavila na internetskim stranicama. 

 • Izvješće za 25 članica EU
 • Ministarstvo umjesto procedure donošenja ukida institucije!?
 • Prevencija i promicanje zaštite i sigurnosti...
 • Ministarstvo rada nije odradilo obvezuVerzija za ispis Pročitajte više
 
Zdravo radno mjesto ključ je duljeg ostanka u svijetu rada
Pravo na zdravlje je ljudsko pravo, a zdravlje i rad neodvojivo su povezani: zdravo radno okruženje ključno je za psihičko i fizičko zdravlje čovjeka.
Hrvatske vlasti se hvale provedenom mirovinskom reformom, koja će veliku većinu radnika prisiliti da rade do 67. godine, a ostale kazniti nižim mirovinama zbog ranijeg umirovljenja, no istovremeno žmire pred vrlo jasnim činjenicama koje govore kako čak 20 posto radnika odlazi u prijevremenu mirovinu upravo zbog lošeg zdravlja. Dulji ostanak u svijetu rada moguće je postići jedino očuvanjem zdravlja, otvaranjem i stvaranjem kvalitetnih radnih mjesta, poboljšanjem socijalnih usluga te zdravstvene i socijalne politike općenito. 
Da Vladu nije briga za zdravlje građana, dokazali su i gotovo potpunim ukidanjem obveza poslodavaca na području zaštite na radu, istovremeno ograničavajući dostupnost zdravstvenih usluga listama čekanja ili manjkom zdravstvenih radnika, te posebice privatizacijom primarne zdravstvene zaštite. 

 • Hrvati kraće žive od prosjeka EUVerzija za ispis Pročitajte više
 
Zamke digitalizacije - Radnici u stresu
Digitalizacija poslovanja i života uvelike će promijeniti svijet. I dok većina ističe kako će digitalizacijom doći do promjena koje će, u konačnici, biti pozitivne za gospodarstvo i razvoj društva, rijetki ističu one negativne strane digitalnog života.
U novom izvješću Europske agencije za zaštitu na radu objavljeni su rezultati velikoga dvogodišnjeg projekta kojim se predviđaju učinci digitalizacije na sigurnost i zdravlje na radu u EU. U konačnim se rezultatima ovog projekta predviđanja ističu dostignuća u području ICT-a, potencijalni učinak tih tehnologija na prirodu i organizaciju posla te izazovi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu i prilike za njihov razvoj koje te tehnologije mogu donijeti.

 • Poslodavci ih prate i očekuju da im budu na raspolaganju 24 sata dnevno
 • Sve se više ljudi smatra samozaposlenima
 • Digitalizacija dugoročno utječe na sigurnost i zdravlje radnikaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »