English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Uspjeli smo zadržati sve kolektivne ugovore
Kriza uslijed širenja pandemije Covid-19 dogodila se baš u razdoblju kada su mnogi kolektivni ugovori u našim podružnicama istjecali i kada smo očekivali intenzivno proljeće u kolektivnim pregovorima. Ne samo da je uslijed lockdowna bilo teško, pa čak i gotovo nemoguće, održavati sastanke pregovaračkih odbora, čime smo bili onemogućeni suštinski i kvalitetno pregovarati s poslodavcem, već je i neizvjesna gospodarska situacija zbog smanjenja poslovanja i rada poslodavaca dovela u pitanje razinu prava radnika koja im se jamčila kolektivnim ugovorima koji su istjecali. No, unatoč brojnim poteškoćama s kojima smo se susretali u našem radu, te unatoč lošim gospodarskim prognozama kako na razini države tako i na razini pojedinih poslodavaca, činjenica je da smo uspjeli zadržati kolektivne ugovore u našim podružnicama, te smo radnicima uspjeli osigurati određenu stabilnost u razini njihovih prava za naredno razdoblje koje je samo po sebi neizvjesno jer nitko ne može predvidjeti kako će se ubuduće razvijati zdravstvena i gospodarska situacija s Covidom-19. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tiskara Vjesnik, Zagreb - Početak pregovora

Tijekom srpnja prema upravi Tiskare Vjesnik uputili smo dopis sa prijedlogom teksta kolektivnog ugovora društva. Tiskara Vjesnik među prvima je još 1998. godine bila društvo u kojem su prava i obveze iz radnog odnosa  bila regulirana kolektivnim ugovorom.
Kako je društvo posljednjih godina zapalo u teškoće a poslovanje nije osiguravalo dovoljno sredstava za ispunjavanje dotadašnjih prava poslodavac je otkazao kolektivni ugovor. Prava su se u međuvremenu smanjila ili ukinula a sindikat nije htio svojim potpisom regulirati takva mala prava. Budući je poslovanje donekle normalizirano odnosno zaustavljen daljnji pad pripremili smo prijedlog teksta kolektivnog ugovora i inicirali pregovore.
Sada smo u očekivanju termina zajedničkog sastanka poslodavca i sindikata na kojem bi se vidjele polazne pozicije obiju strana kolektivnog ugovora.

Verzija za ispis
 
DES, Split - Očekuje se produženje kolektivnog ugovora

Tri sindikata koja djeluju u DES –u Sindikat grafičara, Sindikat invalida Hrvatske i Sindikat radnika Dalmacije - HUS dopisom su se obratili poslodavcu u DES-u sa zahtjevom produženja kolektivnog ugovora koji se primjenjuje u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Prijedlog sindikata je produženje primjene bez promjena pojedinih odredaba što znači da bi dosadašnja prava ostala ista. Budući da je primjena kolektivnog ugovora bila ugovorena do 30. lipnja ove godine daljnja primjena do potpisa novoga ugovora će ići prema odredbama Zakona o radu o produženoj primjeni od tri mjeseca.
Sindikati se nadaju da će poslodavac prihvatiti prijedlog  i da ćemo tijekom mjeseca rujna potpisati kolektivni ugovor za ustanovu DES. Vjerujemo da će osnivači a time i financijeri DES-a grad Split i županija Splitsko- Dalmatinska naći mogućnosti i sredstva za zadržavanje dosadašnjeg nivoa prava radnika u DES-u.

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - Potpisan kolektivni ugovor

Nakon podužeg vremena u kojem je nadležno ministarstvo utvrdilo reprezentativnost sindikata koji mogu pregovarati i potpisati kolektivni ugovor, počeli su pregovori. Prema rješenju Ministarstva dva su sindikata reprezentativna – Sindikat grafičara i Sindikat novine, od pet koliko ih djeluje u Tisku, te mogu formirati pregovarački odbor za pregovore. Nažalost, i kod utvrđivanja broja članova pregovaračkog odbora nastaje problem jer se dva reprezentativna sindikata ne mogu dogovoriti o broju članova pojedinog sindikata u pregovaračkom odboru. Na kraju odlučuje slovo zakona koje kaže da u takvom slučaju svaki sindikat u pregovaračkom odboru ima po jednog člana. Stoga je predstavnica našeg sindikata u pregovorima bila glavna sindikalna povjerenica Dubravka Prpić, dok je Krešimir Tomašković predstavljao Sindikat novine.
Prvi sastanak pregovarača bio je 30. lipnja kada su pregovarači poslodavca ponudili prijedlog teksta kolektivnog ugovora. Kao i ugovor iz 2010. godine i ovaj se sastoji iz dva dijela – dio u kojem su članci koji reguliraju opća prava i obveze iz radnog odnosa i donosi se na rok od pet godina te dodatka koji regulira financijsku stranu radnog odnosa i potpisuje se jednom godišnje. Iako u samim pregovorima nije sudjelovao uobičajeni tim pregovarača u Tisku, Boris Šifter i Darije Hanzalek pomno su analizirali ponuđene prijedloge i na razini našeg sindikata dogovoreno je što je prihvatljivo, a što ne.
Nije nam bila prihvatljiva ponuda poslodavca o smanjenju postotka za posebne uvjete rada vozača sa 20% na 10% te formulacija članka 23. kojim je reguliran noćni rad, zato što je posebnim Pravilnikom propisano da noćni rad vozača počinje u 00 sati, a ne kao do sada u 22 sata.
Pregovori su završeni i potpisan je novi Kolektivni ugovor na rok od 5 godina i Dodatkom na rok od 1 godine, s primjenom od 1. srpnja 2015. godine.
Sva materijalna i socijalna prava radnika ostala su ista, osim pomoći radniku koji pretrpi ozljedu na radu zbog razbojstva, provale, krađe za vrijeme obavljanja posla ili nošenja utrška čiji je iznos povećan sa 2500,00 na 3000,00 kuna.
Formulacija članka noćnog rada ostala je kao i do sada, dakle, od 22 sata do 6 sati.
Nažalost, za tri kategorije radnika-vozača distributera u međumjesnom prijevozu, vozača distributera u regiji i vozača teškog motornog vozila naknada za posebne uvjete rada smanjena je sa 20% na 15%, za vozača dostavljača i vozača viljuškara zadržano je dosadašnjih 10%, ali je za dostavljače I, II, III i IV
koji do sada nisu imali nikakav postotak na uvjete rada dogovorena naknada za posebne uvjete od 5% plaće.
Iako nisu sudjelovali u pregovorima, svi sindikati koji djeluju u Tisku d.d. bili su s naše strane redovito obavještavani o tijeku pregovora te su im u elektronskom obliku dostavljani svi materijali.
Smatramo da su pregovori bili korektni i s jedne i s druge strane, pregovaralo se u dobroj vjeri i za ove naoko skromne rezultate, uložen je veliki napor i trud.
Kažu da nada umire posljednja, zato se dugoročno nadamo skoku standarda naših građana i većoj potrošnji, skoku poslovnih rezultata, a onda, naravno, i prostoru za osjetnije povećanje plaća radnika koji su to svojim radom i zaslužili.

Verzija za ispis
 
Zrinski, Čakovec - Na rubu industrijske akcije do privremenog dogovora

Strpljenje i dobra volja ipak imaju vijek trajanja. Loši rezultati traju već dugo, promjena u poslovanju nema, a jedino što je vidljivo je smanjenje prava i otpuštanje radnika.

Na sve to Sindikat upozorava poslodavca već duže vrijeme, a s poslodavčeve strane stižu samo obećanja. Štrajk, koji je bio u najavi, ne bi riješio dugoročne probleme, ali se nadamo da je potaknuo razmišljanja i postupke kod vlasnika društva u pozitivnom smislu te spriječio daljnja urušavanja, već ionako niske razine prava radnika. Ako će se poslovanje zaista ugasiti, to neće biti zbog radnika, već zbog objektivno nepovoljne poslovne situacije, ali i prethodnih odluka te postupaka rukovodstva poslodavca. Naravno, mi ne želimo propast ni jednog poslodavca, jer su radno mjesto i posao važan dio života. Sve ovo vrijeme u kojem su radnici strpljivo čekali pomake kod poslodavca, najbolji je dokaz tome.

No, granica od koje daljnje smanjenje prava radnika nije prihvatljivo je dotaknuta, na što se najavom štrajka jasno ukazalo. Na posljednjem sastanku Sindikata i poslodavca, održanom 8. srpnja, nije postignut dogovor oko potpisa kolektivnog ugovora jer je poslodavac tražio daljnja smanjenja i ukidanja dijela prava. Štrajk je bio najavljen za 20. srpnja 2015. g. Ipak, u postupku mirenja postignut je privremeni dogovor prema kojem je poslodavac odustao od dijela smanjenja odnosno ukidanja prava. Naknada prijevoza ipak se smanjuje u određenom postotku, a presudni kriterij naknade postaje udaljenost od posla. Ovakvo privremeno rješenje prihvaćeno je za kraće razdoblje jer je dogovoreno da će se kolektivni ugovor potpisati na rok od tri mjeseca u kojem vremenu je poslodavac najavio jasnije definiranje poslovne pozicije, vezano uz reprograme kredita.

Iako radnici i njihovi predstavnici mogu biti samo djelomično zadovoljni, posljednjim događajima poslodavcu je ipak jasno dana poruka da je zaista došao do krajnje granice rješavanja poslovnih problema smanjenjem prava radnika. Nakon više od godinu dana ponovno je potpisan kolektivni ugovor te koliko god već bila niska plaća, sada se barem zna da u idućem mjesecu neće biti ponovno smanjena.

Verzija za ispis
 
LANA Karlovačka tiskara - Potpisan novi kolektivni ugovor i povećane plaće

U ožujku 2000. godine prvi put je potpisan kolektivni ugovor u Karlovačkoj tiskari i od tada ga redovno svake godine produžujemo. Ove godine ugovor je potpisan 31. ožujka i vrijedit će sljedećih dvanaest mjeseci počevši od 1. travnja ove godine pa do kraja ožujka 2016. godine. Novi kolektivni ugovor potpisali su predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i Nikola Hanžel, predsjednik uprave Lane – Karlovačke tiskare.
Potpisanim Kolektivnim ugovorom na prijedlog predsjednika uprave i vlasnika Nikole Hanžela povećana je obračunska osnovica najniže osnovne plaće za 200,00 kuna. Najniža osnovna plaća inače se sastoji od obračunske osnovice koja je do sada bila 3.000,00 kuna dok je sad povećana na 3.200,00 kuna i stalnog dodatka koji iznosi 450,00 kuna za veće plaće i 900,00 kuna za manje plaće. Ovom prilikom moram naglasiti da je u Lani – Karlovačkoj tiskari tijekom prošle godine ostvaren prihod daleko veći nego 2013. godine, a dobit je bila 6,5 milijuna kuna. Planirane plaće za 2014. godinu premašene su za preko 1,5 milijun kuna. Poslodavac je isplatio radnicima prema različitim osnovama više od ugovorene mase iskoristivši mogućnost isplate neoporezivih iznosa.
Broj zaposlenih u 2014. povećan je za 35 novih radnika i sada ih ima 277, što uz brigu poslodavca da tehnološki bude ukorak s novom grafičkom tehnologijom i svake godine obnavlja dio strojnog parka, nužno vodi u proširenja poslovnih kapaciteta i sveukupni napredak društva. 

Verzija za ispis
 
Narodne novine - Produžena primjena kolektivnog ugovora

Dugogodišnja tradicija se nastavlja i ove godine. Reguliranje prava i obveza poslodavca i zaposlenih putem kolektivnog ugovora se pokazalo kao dobar način za obostrano zadovoljstvo. Tijekom ožujka ove godine pokrenuta je inicijativa za promjenu, pregovore i produženje primjene važećeg kolektivnog ugovora. Zahtjev je ove godine došao od sindikata, a odnosio se na tehniku obračuna nakade troška prijevoza na posao, promjenu kod jubilarnih nagrada i iznosa plaće. Budući da je procijenjeno kako bi to opteretilo poslovanje društva, pregovarački odbori su se složili oko produženja primjene za još jednu godinu bez promjena odredaba kolektivnog ugovora.
Kolektivni ugovor potpisali su 17. travnja 2015. g. predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i predsjednik Uprave Narodnih novina Davor Čović uz prisustvovanje članova pregovaračkih odbora. Potpisnici su izrazili zadovoljstvo za uspjele pregovore i nastavkom tradicije kolektivnog ugovaranja te izrazili nadu u buduće uspješno poslovanje društva i dobre odnose potpisnika kolektivnog ugovora.
Produženi kolektivni ugovor primjenjivat će se do 31. ožujka 2016. godine, a početak primjene je 1. travnja ove godine.

Verzija za ispis
 
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb - Produženo važenje kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor kao dugogodišnji oblik reguliranja radnih odnosa i svega što iz njih proizlazi produžen je za još jednu godinu primjene. Aneksom predloženim od poslodavca promijenjene su odnosno usklađene sa Zakonom o radu neke odredbe o radnom vremenu. Također je predložena vrijednost najniže osnovne plaće za koeficijent 1,00 u visini važećeg iznosa minimalne plaće koja za ovu godinu iznosi 3.029,55 kuna. Primjena produženog kolektivnog ugovora počela je 11. veljače ove godine.
Aneks kolektivnom ugovoru potpisali su predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i  direktor društva Gordan Miler.

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje

Kolektivni ugovor u Tisku vrijedi do kraja ožujka ove godine. Kako u Tisku djeluje više sindikata, za pregovore s poslodavcem prema Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, potrebno je potpisati sporazum kojim se rješavaju odnosi između sindikata (broj članova pregovaračkog odbora iz pojedinog sindikata itd.). Budući da sporazum nije postignut i potpisan, Sindikat grafičara podnio je zahtjev za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata prema odredbama spomenutog zakona. Zahtjev je predan u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i čekamo odluku nadležnog povjerenstva.

Verzija za ispis
 
Narodne Novine, Zagreb - Ispunjenje sporazuma

Kako smo izvijestili u prošlom broju, u Narodnim novinama plaća je nakon šestomjesečnog smanjenja vraćena na iznos ugovoren Kolektivnim ugovorom te smo najavili dogovor oko ostalih odredaba sporazuma sindikata i poslodavca. Naime, u Narodnim novinama proljetos je potpisan sporazum o promjenama u plaći, odnosno privremenom smanjenju plaća za sve zaposlene. Sporazum je trebao trajati do kraja godine, a ako poslovni rezultati to dozvole, plaća, razlika u plaćama i godišnja nagrada isplatili bi se i prije. Kako su rezultati poslovanja za prvih devet mjeseci bili dobri, u studenome je iniciran sastanak s poslodavcem na kojem se razgovaralo o potpisanom sporazumu te je dogovoreno da se s plaćom za listopad 2014. i dalje plaća isplaćuje prema kolektivnom ugovoru.
Na drugom sastanku uprave i sindikata, održanom 2. prosinca 2014., uprava je izvijestila da će i ostale odredbe sporazuma (isplata razlike proizašle zbog smanjenja plaće i isplata godišnje nagrade za 2014. godinu) isplatiti tijekom prosinca.
Obostrano povjerenje pokazalo se i u ovom slučaju kao dobitna kombinacija u odnosu sindikata i uprave.                                    

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »