English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Uskoro novi priručnik o zaštiti na radu
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je 30. kolovoza 2018. godine održao radni sastanak s ravnateljem Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomirom Begovićem i njegovim suradnicima kako bi se dogovorile daljnje aktivnosti na provedbi projektnih aktivnosti u okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Naime, u okviru Projekta su predviđene i projektne aktivnosti koje će provesti Zavod kao projektni partner. Jedna od navedenih aktivnosti je i izrada priručnika „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“, koji će biti sredstvo rada naših sindikalnih povjerenika, ali i izvor svih potrebnih informacija radnicima u grafičkoj industriji i s njom povezanim industrijama u području zaštite na radu koje će im pomoći da radno mjesto učine sigurnim za rad. Na sastanku su predstavnici Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske iznijeli vlastite prijedloge kako u odnosu na sadržaj, tako i u odnosu na strukturu samog priručnika. Očekujemo da bi priručnik bio tiskan do kraja listopada ove godine i distribuiran našim podružnicama i radnicima.

Hoće li najavljeno ukidanje Zavoda ugroziti provedbu Projekta? 

Na sastanku se ujedno razgovaralo i o mogućim posljedicama Zaključka Vlade RH od 2. kolovoza 2018. godine o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, kojim se s 1. siječnja 2019. godine predviđa ukidanje Zavoda za unapređenje zaštite na radu i njegovo pripajanje Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, što može predstavljati problem u odnosu na provedbu projektnih aktivnosti, kako u odnosu na obveze Projektnog partnera, tako i u odnosu na planiranu dinamiku provedbe projektnih aktivnosti. Stoga je dogovoreno da se od nadležnih institucija zatraži odgovor o nastaloj situaciji kako bi se pravovremeno osiguralo nesmetano provođenje našeg Projekta, te osigurala provedba seminara iz područja zaštite na radu koji je planiran za veljaču 2019. godine. 

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu