English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Kako je nastala rubrika „Zaštita na radu“
Ustaljena rubrika o zaštiti na radu već više godina objavljuje teme iz tog područja koje obuhvaća široki dijapazon iz tehničkih znanosti, medicine, u prvom redu medicine rada pa i određenih pravnih i društvenih znanosti.
Posljednjih 15 godina iz pera stručnjaka zaštite na radu objavljeno je više od sto članaka iz ove domene. Neke od prvih objavljenih tema bile su: „Prava i obveze radnika kod ozljeđivanja na radu“, „Alkohol na radnom mjestu“, „Povjerenik radnika za zaštitu na radu“ i druge...
U načelu, prilikom objavljivanja radova poštovalo se nekoliko principa i to da članci budu informativni (Sigurnost i zaštita zdravlja u RH), da upoznaju radnike s novim propisima (Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada), da ukazuju na različite opasnosti radnih postupaka i mjere zaštite (Sigurni strojevi – siguran radnik), dok su mnoge teme obrađivale tehnološke procese u tiskarstvu i izdavačkoj djelatnosti (Upotreba viličara u tiskarstvu, Opasnosti i mjere zaštite kod offset tiska, Prodaja – radno mjesto KIOSK, Rad u novinskoj redakciji...).
Značajni broj ovih članaka pohranjen je na stranici www.unicro.hr/Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske/Zaštita na radu.

A kako je počelo?

Krajem davne 2002. godine susreće me Darko Borovnjak, tadašnji tehnički i grafički urednik lista Grafičar i sugerira mi na njegov svojstveni način: „Čuj stari, daj napiši nešto iz zaštite na radu!“
Ja se nećkam, izgovaram se na redovni posao stručnjaka zaštite na radu u službi, tada u Vjesniku d.d. Međutim, Darko je uporan i inzistira: „Gledaj, o zaštiti na radu se ne piše gotovo ništa, a po mojem mišljenju i uz ovu grafičku tehnologiju radnici moraju biti bolje upoznati i s ovim područjem i što se tu događa“.
Na kraju pristanem, ali tek tada razmišljajući o prigodnim temama, dolazim do zaključka da to neće biti baš lagan zadatak. Što, dakle, pisati o zaštiti na radu koju ponekad kao teret smatraju poslodavci, ali, nažalost, i neki radnici.
Iz višegodišnjeg iskustva u provođenju zaštite na radu u velikom izdavačkom i tiskarskom poduzeću Vjesnik, odmah mi se nametnulo nekoliko područja o kojima svakako vrijedi upoznavati radnike. Smatrao sam da ovdje ne smiju biti izuzeti rukovoditelji, jer treba utjecati na njihovo mišljenje kao provoditelja preventivnih i kurativnih mjera u pogledu sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu. Bile su, između ostalih, obrađene i teme: Osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu, Pravo radnika na informacije, Nadzor inspektorata rada, Priručnik za male poslodavce i njihove radnike... Tu su svakako i neprekidno dodatno osposobljavanje (informiranje), tumačenje novih propisa na način prihvatljiv radnicima s primjenljivosti u praksi, upozoravanje radnika na njihove dužnosti, ali i prava u vezi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te detaljne razrade nekih opasnih radnih postupaka i mjera zaštite.
U ovih 15 godina, ako sam samo dio radnika i poslodavaca i njihovih ovlaštenika uvjerio da zaštita na radu nije samo puka forma, već djelatnost na dobrobit svih sudionika u procesu rada, mislim da je ova rubrika svojom stručnošću i uvjerljivošću postigla cilj.
Iako nove tehnologije nude tzv. manje opasne i za radnike sigurnije radne postupke, ranije navedeni principi ne gube na vrijednosti i treba ih i u budućnosti stalno prezentirati u rubrici „Zaštita na radu“. 

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu