English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Marina Kasunić Peris - Posebna uloga lista
Informiranje javnosti o radu sindikata, kao i o svim društvenim zbivanjima koja se odražavaju na svakodnevni život radnika i njihovih obitelji, jedna je od temeljnih zadaća sindikata. Smatram da je list Grafičar doprinosom mnogobrojnih suradnika na njegovoj izradi, u dosadašnjim brojevima omogućavao radnicima cjelovite, kvalitetne i pravovremene informacije o svim pitanjima koja izravno ili neizravno utječu na materijalni i socijalni položaj radnika u grafičkoj djelatnosti.
Kao dugogodišnja suradnica mogu istaknuti da sam u svojim dosadašnjim tekstovima u području radnog prava nastojala obrađivati upravo one teme iz tog područja s kojima su se radnici najčešće susretali u praksi i koje su u predstavljale određene probleme u provedbi.
List Grafičar dobar je primjer glasila sindikata, koji ne samo da nastoji informirati svoje članove i sve radnike u grafičkoj djelatnosti o radu sindikata i konkretnim problemima s kojima se radnici susreću, već veliku pozornost posvećuje širenju svijesti radnika o svim društvenim zbivanjima koja izravno utječu, ili mogu utjecati na njihov profesionalni život, što smatram iznimno bitnim u cilju očuvanja kolektivne svijesti radnika o mogućnosti njihovog utjecaja na šira društvena zbivanja preko svojih predstavnika, kako na razini poslodavca, tako i na nacionalnoj razini.
U izrazito globaliziranom svijetu i razdoblju brzih tehnoloških promjena, kojima je grafički sektor posebno izložen, potrebno je radnicima svakodnevno ukazivati na promjene koje se u tom području zbivaju kako bi se pravovremeno znali pripremiti na sve one posljedice koje ti procesi sa sobom nose, a list Grafičar u tome ima posebnu ulogu. Stoga sam uvjerena da je njegova dosadašnja uloga dobar pokazatelj da list Grafičar ima, i zaslužuje svoju budućnost. 

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu