English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Sastanak predstavnika sindikalnih središnjica - Na pragu dogovora o podjeli sindikalne imovine

U nalaženju dogovora oko podjele i povrata sindikalne imovine, 26. veljače 2010. godine u Sindikalnom domu na Sljemenu, održan je sastanak predstavnika Matice hrvatskih sindikata (MATICA), Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS), Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Udruge radničkih sindikata Hrvatske (URSH), a predstavnici Hrvatske udruge sindikata ispričali su svoj nedolazak uz poruku o svojim osnovnim stavovima.


Država se upisuje na sindikalne nekretnine
Podsjetimo Zakon o udrugama koji je donesen 1997. godine predao je udrugama u vlasništvo imovinu na kojoj su te udruge imale pravo korištenja i raspolaganja a do tada je bila u društvenom vlasništvu, gotovo svim udrugama ali ne i sindikatima. Od sindikata, (koji su se od 1991. g. iz jedne središnjice rastrojili u više sindikalnih središnjica, sada ih je pet), traženo je da se dogovore oko načina podjele imovine. Nakon dogovora Država je imovinu trebala prenijeti u vlasništvo sindikalnih središnjica. Time je među sindikalne središnjice bačena kost koja je do danas izvor mnogih trzavica, a krajnja negativna posljedica jest da predmetna imovina još uvijek nije vraćena sindikatima. Naravno dogovor oko podjele raznolikih nekretnina još nije postignut, vjerojatno su se tome nadali i poneki predstavnici vlasti kada su donosili spornu odredbu zakona. Dok se sindikati nisu mogli dogovoriti o podjeli, Republika Hrvatska se počela upisivati kao vlasnik sindikalnih nekretnina, pa i onih koje su sindikati samostalno izgradili i bili su im vlasnici čak prije postanka društvenog vlasništva, sve to pod izlikom da će Država nakon dogovora sindikata vratiti njihovu imovinu. No, obveza Države na povrat imovine sindikatima naknadno je brisana iz Zakona o udrugama, pa se opravdano treba brinuti da će predstavnici Države s protekom vremena možda i "zaboraviti" na tu obvezu.


Važno je postići dogovor
Sindikalne središnjice svjesne su važnosti povrata sindikalne imovine, a sastanak u Sindikalnom domu na Sljemenu najbolje je to oslikao. Prekrasna, kvalitetno građena nekretnina, koja je namijenjena edukaciji sindikalnog članstva sada stoji neiskorištena i prijeti joj propadanje. Neriješeni vlasnički odnosi u propast vode svaku imovinu, pa ni sindikalna imovina ne može biti tog pošteđena.
Opasnost da obveza Države prijeđe u obećanje, a obećanje u zaborav samo ukazuje da vrijeme ističe. Sastanak na Sljemenu tekao je u konstruktivnom tonu i čini se da su sindikalne središnjice napokon na pragu dogovora oko podjele i povrata sindikalne imovine.


Podjela imovine u suvlasničke dijelove
Proteklih deset godina pokazalo je da nije moguće u jednom sporazumu fizički podijeliti svu imovinu, odabirom pojedinih nekretnina i središnjica kojima će one pripasti. Prevelik je broj nekretnina različitog stanja i vrijednosti po cijeloj Hrvatskoj.
Stoga sindikalne središnjice nalaze drugo rješenje. Sve središnjice su suglasne da se nekretnine koje će biti predmetnom podjele i povrata među njima podijele u idealnim suvlasničkim udjelima. Nakon što središnjice postanu suvlasnici predmetnih nekretnina u one mogu odlučiti zajednički raspolagati tim nekretninama a mogu i pristupiti postupku njihove fizičke razmjene tako da postanu isključivi vlasnici pojedinih nekretnina. Taj postupak više neće biti vezan uz volju neke treće više instance niti će biti vezan rokovima. O tome će središnjice samostalno odlučivati kao suvlasnici.
Suglasnost postoji i da veličina suvlasničkog udjela svake središnjice ovisi o broju članova koji su svakoj središnjici utvrđeni prilikom prebrojavanja sindikalnih središnjica iz 2009. godine. Veličina suvlasničkog udjela ovisiti će dakle o veličini središnjice odnosno njezinom broju članova. Razilaženje postoji u tome što MATICA, NHS, HUS i URSH zahtijevaju korekciju prema trenutnom stanju sklapanja sporazuma, da se uzme u obzir prelazak pojedinih sindikata iz SSSH u njihove središnjice. S tom korekcijom se predstavnici SSSH nisu složili na sastanku.


Nekoliko nekretnina natrag izvornim vlasnicima
Razilaženja postoje i u pogledu statusa nekoliko nekretnina koje su pojedini sindikati gradili i stvarali isključivo svojim samostalnim sredstvima i dobrovoljnim prilozima svojih članova, odnosno bili su njihovi vlasnici čak i prije uvođenja društvenog vlasništva i režima od 1945. godine. U te nekretnine spada Dom Sindikata grafičara u Zagrebu kojeg su naši stari grafičari izgradili od 1936. do 1938. godine.
MATICA, NHS, HUS i URSH zahtijevaju da se tih nekoliko nekretnina vrati odnosno ostane u vlasništvu sindikata koji su njihovi izvorni stvaratelji i vlasnici, dok bi SSSH prema gornjem ključu podijelio baš sve nekretnine.
Sindikatu grafičara ovo pitanje je vrlo bitno, te nećemo moći pristati na gubitak našeg povijesnog naslijeđa koje je preživjelo čak i prošli režim.


Na korak do dogovora
Možemo zaključiti da posljednji sastanak na Sljemenu predstavlja velik pomak prema dogovoru sindikalnih središnjica i podjeli odnosno povratu sindikalne imovine. Sve središnjice postigle su dogovor oko osnovnih načela; to je podjela imovine u suvlasničke dijelove čija je veličina razmjerna o broju članova. Nadamo se da će biti postignut dogovor te da će pitanje sindikalne imovine napokon biti riješeno. To je bitan temelj budućnosti sindikalnog pokreta u Hrvatskoj.

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu