English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Teret krize ravnomjerno rasporediti na javni i privatni sektor

Prva sjednica u šestom sazivu Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata (Matica) održana je u subotu 6. ožujka 2010. godine u Zagrebu. Sjednici je prisustvovao veliki broj predstavnika sindikata učlanjenih u Maticu, pa tako i predstavnici Sindikata grafičara; Stjepan Kolarić, Aleksandar Žaja, Nada Poldrugač i Darije Hanzalek.

Veliko vijeće Matice

Veliko vijeće Matice je jedno od njezinih najviših tijela koje se sastaje najmanje jednom godišnje, a čine ga predstavnici svih sindikata učlanjenih u Maticu te predsjednik Matice.
 Veliko vijeće prema svojim ovlastima: utvrđuje opću politiku Matice i predlaže strategiju djelovanja, usvaja financijski izvještaj i izvještaj o radu Matice; razmatra pitanja iz djelokruga tijela Matice i predlaže rješenja; odlučuje u slučaju kada je predsjednik uložio veto na odluku Predsjedništva; bira predsjednika Matice, zamjenika predsjednika Matice, Člansko vijeće i Nadzorni odbor, te odlučuje o drugim odgovarajućim pitanjima
 Sindikat grafičara, koji se nalazi u Odjelu gospodarstva i usluga Matice, ima ukupno 6 predstavnika u Velikom vijeću.


Teret krize ravnomjerno rasporediti na javni i privatni sektor

Nakon početnih formalnosti uvodni govor dao je Vilim Ribić, vršitelj dužnosti Predsjednika Matice. On je nadahnuto analizirao političko, gospodarsko i socijalno okruženje u kojem djeluje Matica. Uputio je britke kritike političkoj eliti, razbivši sve dogme i floskule koje koriste s jedinim ciljem - da se održe na vlasti. Upozorio je da je kod nas "nenormalno" postalo "normalno", pa mnoge razumne i normalne pojave dobivaju senzacionalističku dimenziju velikih uspjeha.  Uputio je i zamjerke poslodavcima, koji svoje propuste anuliraju pritiskom na cijenu rada.
 Naglasio je kako su radnici u javnom i privatnom sektoru jedno tijelo, te je upozorio da se moramo oduprijeti pokušajima njihovog razdvajanja i suprotstavljanja. Javni sektor daje mnoge usluge bez kojih društvo pa tako ni privatni sektor ne bi postojao; putem zdravstva on liječi, putem obrazovanja on školuje, putem policije i vojske on čuva… Sve su to djelatnosti bez kojih naše društvo ne bi funkcioniralo i privatni sektor ne bi postojao. S druge strane privatni sektor izdvaja značajna sredstva za funkcioniranje javnog. Dakle, oba ne mogu jedan bez drugoga, imaju uzajamno vezanu sudbinu i ne smiju se dijeliti ni suprotstavljati. Istina je da se javni sektor u mnogome mora reorganizirati, ali ne pod parolom da se u njemu ništa ne radi uz previsoke plaće. Moramo ostati zajedno u svim pitanjima ključnim za rad i radnike!


Formiranje stručne službe
Važan pomak u daljnjem radu Matice čine planovi da se oformi stručna služba koja će obavljati poslove za potrebe same Matice. Naime, kao i većina središnjica, Matica trenutno funkcionira tako da se većina zadataka odrađuje angažmanom zaposlenih u pojedinim sindikatima, što nije pravi temelj daljnjem razvoju Matice. Stoga je odlučeno da će se u kratkom roku izabrati glavni tajnik Matice koji će biti profesionalac, a čiji će zadatak biti i rad na ustrojavanju te daljnjem razvijanju stručnog ureda Matice.

Uredno poslovanje
 Prihvaćeno je izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Matice u protekloj godini, iz kojeg je vidljivo da je financijsko materijalno poslovanje bilo uredno i u skladu s važećim propisima. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima, što je i razumljivo s obzirom da do sada Matica nije imala direktnih troškova vezanih uz zaposlenje jer se stručna služba Matice tek namjerava oformiti.   


Zahvala dosadašnjoj predsjednici
 Na ovoj sjednici upriličen je prigodni oproštaj od donedavne predsjednice Matice, Zdenke Gizdić, koja je ponukana zdravstvenim razlozima prije nekoliko mjeseci odstupila od dužnosti i otišla u mirovinu.
 Iz redova Matice otišao i je i vrsni pravnik Krešimir Rožman, jer je preuzeo funkciju Državnog tajnika zaduženog za rad. No, kako je on u šali naglasio, njegov odlazak ne mora biti trajan i možemo se nadati da će se kad-tad vratiti u redove Matice.

Izbori za tijela Matice
 Pred kraj sjednice održani su izbori za tijela Matice. Za novog predsjednika Matice izabran je Vilim Ribić, a zamjenikom predsjednika Matice izabran je Stjepan Kolarić. Iz Sindikata grafičara u tijela Matice izabrani su još Aleksandar Žaja u Nadzorni odbor, te Darije Hanzalek u Člansko vijeće.

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu