English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Službeni rezultati postupka prebrojavanja sindikalnih središnjica - Matica, NHS i HUS porasli, a SSSH i URSH pali

Završio je postupak prebrojavanja sindikalnih središnjica koji je započeo još u prvom dijelu 2007. godine, prema zahtjevu tada novoosnovane udruge sindikata GLAS. Još 20. rujna 2007. konstituirano je Povjerenstvo od po 6 predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade koje je trebalo provesti postupak prebrojavanja. Sindikalne središnjice su bile dužne do 28. veljače 2008. godine dostaviti podatke na temelju kojih bi se u nastavku trebalo provesti prebrojavanje. Prije isteka tog roka, 22. veljače 2008. godine, GLAS povlači prijedlog za prebrojavanje. Tako je GLAS prvo dao inicijativu za pokretanje a kasnije za zaustavljanje postupka prebrojavanja sindikalnih središnjica, što najbolje ukazuje na njegovu (ne)ozbiljnost, možda čak i skrivene motive, ali i neslavan nestanak sa sindikalne scene prije početka sa radom. Većina ostalih predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade odlučila je da će se provesti opsežan postupak prebrojavanja članstva udruga sindikata više razine odnosno utvrđivanja njihove reprezentativnosti.


Službeni podaci

Postupak prebrojavanja zaključen je 16. veljače 2009. godine, a Povjerenstvo je na sjednici održanoj 23. ožujka 2009. godine utvrdilo konačne rezultate s popisom udruga sindikata više razine koje kumulativno ispunjavaju uvjete za zastupljenost u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Rezultati ne odstupaju previše od neformalnih rezultata koje smo objavili prije dva mjeseca.
1. Savez samostalnih sindikata Hrvatske - 164.732 članova,
2. Nezavisni hrvatski sindikati - 113.598 članova,
3. Matica hrvatskih sindikata - 80.311 članova,
4. Hrvatska udruga sindikata - 41.584 članova,
5. Udruga radničkih sindikata Hrvatske - 23.739 članova.

Broj članova sindikata u središnjicama 2003. i 2009. godine
 
Možemo ponoviti da su u odnosu na 2003. godinu najviše izgubili SSSH koji sa 211.205 članova pada na 164.732, te URSH koji je sa 52.435 članova pao na 23.739. S druge strane NHS je porastao sa 87.313 članova na 113.598, HUS je porastao sa 35.866 na 41.584, dok najveći rast bilježi Matica koja je porasla sa 49.875 na 80.311 članova. Pritom treba imati u vidu da bi broj članova Matice trebao biti još veći za 10 tisuća članova, koji su zajedno sa našim sindikatom prešli iz UNI-Cro u Maticu, ali nisu naknadno obuhvaćeni postupkom prebrojavanja.  

 
Blagi pad ukupnog sindikalnog članstva


Ono što ne veseli jest da je ukupan broj članova sindikata 2003. godine bio 456 tisuća, a sada je pao na 423.964. No ovaj podatak ipak i ohrabruje, jer su prognoze mnogih bile daleko crnije. Treba imati na umu da postoje sindikati koji nisu niti u jednoj središnjici pa je broj članova sindikata još veći.
Pored negativne kampanje koja se vodi protiv sindikata, oni ipak i dalje imaju važnu ulogu u zaštiti prava naših radnika. Unatoč svemu, sindikati su jedini koji se trude i u određenoj mjeri uspijevaju biti štit nasuprot neutaživoj želji kapitala da maksimalno iscijedi radnika.

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu