English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Neslužbeni rezultati prebrojavanja sindikalnih središnjica - Matica, NHS i HUS porasli, a SSSH i URSH pali

Postupak prebrojavanja sindikalnih središnjica koji je započeo još u prvom dijelu 2007. godine, prema zahtjevu tada novoosnovane udruge sindikata GLAS, bliži se kraju. Još dana 20. rujna 2007. konstituirano je Povjerenstvo od po 6 predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade koje je trebalo provesti postupak prebrojavanja. Sindikalne središnjice su bile dužne do 28. veljače 2008. godine dostaviti podatke na temelju kojih bi se u nastavku trebalo provesti prebrojavanje - precizan popis poslodavaca s adresom i imenom sindikalnog povjerenika, popis sindikata udruženih u središnjicu i preslike odluka o udruživanju te popis sklopljenih kolektivnih ugovora. Prije isteka tog roka, 22. veljače 2008. godine, GLAS povlači prijedlog za prebrojavanje. Tako je GLAS prvo dao inicijativu za pokretanje a kasnije za zaustavljanje postupka prebrojavanja sindikalnih središnjica, što najbolje ukazuje na njegovu (ne)ozbiljnost, možda čak i skrivene motive, ali i neslavan nestanak sa sindikalne scene prije početka sa radom. Većina ostalih predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade odlučila je da će se provesti opsežan postupak prebrojavanja članstva udruga sindikata više razine odnosno utvrđivanja njihove reprezentativnosti.


Neslužbeni podaci

Podatke je vratilo 82% poslodavaca što znači da je realan broj članova nešto veći. Rezultati koje ćemo objaviti u nastavku još su uvijek neformalni i nepotvrđeni jer ih treba potvrditi Povjerenstvo koje će, ukoliko ne bude značajnijih primjedaba, to vjerojatno učiniti ovih dana a čime će se i zaključiti postupak prebrojavanja.
1. Savez samostalnih sindikata Hrvatske - 163.601 članova ili 39% članstva (dostavljeno 88% podataka);
2. Nezavisni hrvatski sindikati - 113.617 članova ili 27% članstva (dostavljeno 84% podataka);
3. Matica hrvatskih sindikata - 80.470 članova ili 19% članstva (dostavljeno 77% podataka);
4. Hrvatska udruga sindikata - 41.451 članova ili 10% članstva (dostavljeno 81% podataka);
5. Udruga radničkih sindikata Hrvatske - 23.631 članova ili 6% članstva (dostavljeno 74% podataka).


Broj članova sindikata u središnjicama 2003. i 2009. godine


 
Možemo zaključiti da su u odnosu na 2003. godinu najviše izgubili SSSH koji sa 211.205 članova pada na 163.601, te URSH koji je sa 52.435 članova pao na 23.631. S druge strane NHS je porastao sa 87.313 članova na 113.617, HUS je porastao sa 35.866 na 41.451, dok najveći rast bilježi Matica koja je porasla sa 49.875 na 80.470 članova. Pritom treba imati u vidu da bi broj članova Matice trebao biti još veći za 10 tisuća članova koji su zajedno sa našim sindikatom prešli iz UNI-Cro u Maticu, ali nisu naknadno obuhvaćeni postupkom prebrojavanja.  


Sindikati jedini za radnika

Ono što ne veseli jest da je ukupan broj članova sindikata 2003. godine bio 456 tisuća, a sada je pao na 422.770. No ovaj podatak ipak i ohrabruje, jer su prognoze mnogih bile daleko crnije. Treba imati na umu da postoje sindikati koji nisu niti u jednoj središnjici pa je broj članova sindikata još veći.
Pored negativne kampanje koja se vodi protiv sindikata, sindikati ipak i dalje imaju važnu ulogu u zaštiti prava naših radnika. Možemo, ponekad i s pravom, raspravljati da li su pojedine središnjice, njihovi čelnici ili udruženi sindikati trebali nešto učiniti drugačije, no sigurno je da bi našim radnicima bilo još gore bez sindikata. Unatoč svemu, sindikati su jedini koji se trude i u određenoj mjeri uspijevaju biti štit nasuprot neutaživoj želji kapitala da maksimalno iscijedi radnika.

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu