English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Autonomni sindikati (sindikati izvan središnjica) - Dogovorena suradnja

Sve više nezadovoljnih radom središnjica

Nezadovoljni ukupnim aktivitetom svojih reprezentativnih sindikalnih središnjica na planu zaštite i promicanja općih i zajedničkih interesa radništva i njihovih temeljnih organizacija, petnaestak sindikata tijekom prošle i ove godine, istupilo je iz središnjica, nastojeći u pravilu samostalno artikulirati ciljeve svog rada i djelovanja u novim okolnostima.
Osam autonomnih sindikata: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, Samostalni sindikat zdravstva i  socijalne skrbi Hrvatske, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikat novinara Hrvatske, TEHNOS strukovni sindikat radnika HEP-a, Samostalni sindikat HRT-a, Sindikat hrvatskih zaštitara i čuvara, koji sindikalno organiziraju više od 60.000 radnika, u Novinarskom domu u Zagrebu potpisali su PRAVILA O SURADNJI AUTONOMNIH SINDIKATA, kojima utvrđuju načine usaglašavanja stajališta po određenim pitanjima, radi efikasnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka predviđenih statutima ili pravilima autonomnih sindikata.

Veći nego tri reprezentativne središnjice

Pravila omogućavaju vrlo fleksibilnu suradnju, uvažavajući u svakom trenutku interese potpisnika Pravila, otvarajući prostor za posebno i pojedinačno predstavljanje potreba svakog člana, odnosno svakog autonomnog sindikata. Autonomni sindikati žele ravnopravno sudjelovati u raspravi o svim pitanjima iz područja radno-socijalnih i drugih politika važnih za njihovo članstvo - na nacionalnoj, sektorskoj, te na razini struke i poduzeća. U središtu interesa autonomnih sindikata jest Zakon o reprezentativnosti sindikata. Naime, taj će Zakon određivati pravila igre i utvrđivati pravo pristupa pregovaračkom stolu, Gospodarsko-socijalnom vijeću, saborskim odborima i tijelima drugih institucija bitnih za položaj radništva. Za sindikate je to važno, budući da “etablirane sindikalne središnjice” nerado prihvaćaju autonomne sindikate kao ravnopravne partnere, iako 60-tak tisuća članova organiziranih u autonomnim sindikatima jest daleko više nego što ih HUS, URSH i MHS pojedinačno danas imaju.

Poziv i drugim sindikatima

Autonomni sindikati, na temelju Pravila ostaju otvoreni za suradnju sa svim drugim autonomnim sindikatima te ih pozivaju da im se pridruže. Hoće li automni sindikati ustrojiti novu krovnu organizaciju to jest novu sindikalnu središnjicu, ovisit će o nizu okolnosti, ponajprije o događanjima na sindikalnoj sceni.

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu