English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Veliko vijeće Matice hrvatskih sindikata - Različiti stavovi o prosvjedima i suradnji s Vladom

Druga sjednica u zadnjem sazivu Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata (Matica) održana je u petak 18. ožujka 2011. godine u prostorima Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" u Zagrebu.

Brojne aktivnosti Matice

Iz izvještajnog dijela sjednice razvidno je da je Matica prošle 2010. godine bila vrlo aktivna središnjica. Ona je sudjelovala u području Zakona o radu i Sindikalnog Referenduma; bila suorganizator i jedan od provoditelja akcije prikupljanja 717.000 potpisa za raspisivanje referenduma po pitanju Zakona o radu, te u konačnici i supotpisnik Sporazuma između Vlade RH i sindikalnih središnjica 23. studenoga 2010. godine prema kojem bi se trebala povoljnije riješiti ključna pitanja (sadržaj i kvota budućih referenduma, produžena primjena kolektivnih ugovora, uvođenje radnih sudova, ukidanje  pravilnika o radu i početak pregovora za opći kolektivni ugovor).
Matica je bila aktivna u području tripartizma i rada Gospodarskog socijalnog vijeća (GSV-a), kao član koordinacije sindikalnih središnjica a posljednjih šest mjeseci ona je i njihov koordinator. Predstavnici Matice aktivno su sudjelovali u radu mnogih radnih skupina i povjerenstvima za izradu zakona, odluka i strategija. Matica imala vodeću ulogu u izradi Sporazuma o podjeli sindikalne imovine, koji je napokon potpisan u srpnju 2010. godine i temelj je raspetljavanja klupka imovinskih odnosa sindikalnih središnjica.
Za službenike i namještenike u javnim službama Matica je pregovarala za novi Temeljni kolektivni ugovor, aktivno se angažirala za vrijeme Rebalansa državnog proračuna, naručila je Studiju o veličini i troškovima javnog sektora, te bila aktivna prilikom donošenja Zakona o plaćama u javom sektoru.
Operativna tijela Matice bila su kontinuirano aktivna, a u veljači 2011. započelo je ustrojavanje tajništva Matice zapošljavanjem glavnog tajnika i administrativnog tajnika Matice. 

Rasprava o sudjelovanju u prosvjedima

Pretežit dio Izviješća o radu Matice, Financijski izvještaj i izvještaj Nadzornog odbora prošli su bez većih rasprava. No, vrlo žestoka rasprava, s velikim brojem govornika, povela se povodom pitanja (ne)sudjelovanja u protuvladinim prosvjedima, koji su se tada gotovo svakodnevno održavali na ulicama Zagreba i drugih gradova. Naime, Predsjedništvo Matice koje čini nekoliko članova je odlučilo da Matica, kao ni druge središnjice, neće aktivno sudjelovati u predmetnim prosvjedima. U raspravi je utvrđeno da je predmetna odluka Predsjedništva legalna, s obzirom da su za nju glasovali najveći sindikati, no značajan broj članova Velikog vijeća smatrao je da se o ovom pitanju trebala provesti rasprava u širem sazivu, kakav je i samo Veliko vijeće.
Stoga su se gotovo dva sata izmjenjivali mnogi govornici. Protivnici sudjelovanja u prosvjedima isticali su kako je upravo sada trenutak za pregovore s Vladom, koja je zbog sveopćeg nezadovoljstva spremna razgovarati i pristati na mnoge sindikalne zahtjeve. Isticali su kako sindikati ne mogu sudjelovati u prosvjedima koji, po njihovom mišljenju, imaju jedini cilj rušenje Vlade i afirmaciju ekstremne desničarske orijentacije protiv ulaska u Europsku uniju.
Zagovornici sudjelovanja u prosvjedima isticali su kako je sadašnja Vlada iznevjerila sve dogovore, pa i posljednji Sporazum iz studenog 2010. godine. Uvjeravali su kako se s ovom Vladom više nema što pregovarati, jer svi prepoznaju kako je njezino vrijeme isteklo, te da će sindikati, iako su još davno kritizirali tu istu Vladu, sada dobiti negativni publicitet zbog svoje trenutne pasivnosti. Stoga smatraju da je sindikatima mjesto na ulici, gdje trebaju preuzeti vodstvo u prosvjedima i modificirati ih na prihvatljiv način.
Na kraju rasprave nije izmijenjena odluka Predsjedništva da Matica neće aktivno sudjelovati u prosvjedima. S obzirom na ovu opsežnu raspravu i podijeljenost oko daljnje suradnje s Vladom RH, nije detaljnije razmatran niti Program društvenog i gospodarskog oporavka - Nova slika Hrvatske, kojeg priprema Matica i ostale sindikalne središnjice.
Unatoč ponekim povišenim tonovima, treba pohvaliti sve govornike, jer svrha sjednice Velikog vijeća i jest iznošenje različitih mišljenja iz šire baze Matice, u nadi da uže vodstvo Matice u svojem radu vodi računa suštinskim tezama takvih bogatih rasprava.

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu