English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
50.000 članova za reprezentativnost središnjica?

Predstavnici, ili bolje rečeno predsjednici, sindikalnih  središnjica razmijenili su  stavove o prijedlozima Zakon o reprezentativnosti, Društvenih i ekonomskih zahtjevae sindikalnih središnjica i Zakona o radu. Utvrdili  su ciljeve Zakona i izjasnili se o pojedinim kriterijima za reprezentativnost. Uvođenje reda i čista pravila, okupljanje sindikata, okrupnjavanje sindikalne scene, jačanje administrativnih kapaciteta i uklanjanje diskriminacije članova u odnosu na nečlanove. Kriteriji za reprezentativnost središnjica je 50.000 članova. Za te kriterije su se izjasnili Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Matica hrvatskih sindikata (MHS), jer već sada ispunjavaju te uvjete, dok su protiv Hrvatska udruga sindikata (HUS) i Udruga radničkih sindikata Hrvatske  (URSH), koji sada imaju ispod 50.000 članova sindikata.

Kooalicija središnjica          

Koalicija središnjica, također je raspravljana kao mogućnost. Prednost omogućavanja koalicije središnjica je u tome što središnjice koje nisu reprezentativne prema propisanim kriterijima za reprezentativnost mogu ući u koaliciju s drugom središnjicom / središnjicama (temeljem potpisa koalicijskog sporazuma) i na taj način zajednički, kao koalicija središnjica, ispunjavati kriterije za reprezentativnost (npr. jedna središnjica ima 30.000 članova, druga ima 22.000 članova, kao koalicija su reprezentativni po tom kriteriju sa 52.000 članova; jedna središnjica ima 6 zaposlenih, druga ima 5 zaposlenih, kao koalicija su reprezentativni po tom kriteriju sa 11 zaposlenih itd.). Za takav model se zalaže MHS dok su svi ostali suzdržani. Sve središnjice izjasnile su se za doprinos solidarnosti.
Program društvenog i gospodarskog oporavka, zaključeno je, izraditi će se dva materijala, jedan će se uputiti Vladi, a koordinator će drugi  poslati kao priopćenje za javnost.

Materijalna prava se ne mogu regulirati pravilnicima o radu

Oko Zakona o radu središnjice su suglasne da se Zakon mijenja u fazama. Prve izmjene mogu se odmah po usuglašavanju pustiti u zakonsku proceduru, a o ostalom treba nastaviti razgovore. Spomenuto je prihvatljivo samo u slučaju ako se socijalni partneri obvežu da će se izmjene Zakona o radu vezane za pravilnike o radu uputiti u proceduru najkasnije 1. lipnja 2011. godine. Iz nadležnosti pravilnika o radu potrebno je izuzeti sva materijalna prava, a njihovo ugovaranje prepustiti kolektivnom ugovoru ili individualnom ugovoru o radu. U tekstu Zakona potrebno je samo regulirati da se materijalna prava ne mogu uređivati pravilnikom o radu.

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu