English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Tržište rada - Kakvog radnika žele poslodavci
Što znači "biti dobar radnik"?

U našim glavama "biti dobar radnik" još uvijek podrazumijeva marljivo raditi i truditi se, dati sve od sebe, biti poslušan, odan i samozatajan (valjda će netko to primijetiti), umjesto proaktivan, koji će svu svoju energiju usmjeriti prema postavljenim ciljevima i razvoju, a ne čekati da netko drugi postavlja ciljeve, da ih okolina (šef) prepozna i nagradi.
Već sada u mnogim hrvatskim poduzećima nije dovoljno biti samo "dobar radnik". Poslodavac zna da na tržištu može uspjeti samo s izvrsnima, pa takve i traži.
Američko traganje za tzv. komparativnim prednostima došlo je i do Hrvatske, pa poslodavci očekuju da će im to osigurati jedino izvrstan radnik. Traži se profesionalac koji uporno, i efikasno i kvalitetno ostvaruje zacrtane ciljeve. A ciljevi su posljedica aktivnosti i djelovanja, a ne samo promišljanja.
Mi smo, prema mentalitetu, dio europskoga konteksta, dakle ponajprije mislioci. Ali naše misli i ideje treba cijeniti prema rezultatima koje postižemo. To je američki obrazac: postavi cilj, idi prema cilju, ako ne postižeš planirani rezultat, nešto mijenjaj.
Vrijeme je, kažu hrvatski psiholozi, da europski misaoni identitet dobije ravnotežu s identitetom akcije i promjene, pa makar on bio uvezen iz SAD-a. Jer samo na taj način europske tvrtke mogu biti konkurentne na svjetskom tržištu.

Osobine koje poslodavci traže

1.Samoprezentacijske vještine: Ako ne znaš sebe dobro prezentirati (prodati), kako ćeš prodati moj proizvod ili uslugu? Treba dobro procijeniti poželjnu strategiju predstavljanja, te jasno formulirati koliko možete pridonijeti organizaciji.
2.Profesionalni ciljevi: Cilj fokusira energiju i motivira akciju prema njegovu ostvarenju. Kandidat bi trebao promisliti što je odredilo njegov dosadašnji profesionalni put i kakav profesionalni život želi; gdje bi volio biti kratkoročno (za jednu godinu) i dugoročno (za pet godina).
3.Komunikacijske vještine: Odgovori na pitanja u intervjuu trebaju biti fokusirani na cilj razgovora, kvalitetne argumentacije i visoke jasnoće. Kandidat mora objasniti na koji način namjerava utjecati na radni kontekst (vanjski i unutarnji).
4.Poslovna slika: Poslovnu sliku stvara poslovno ponašanje, poslovni izgled i poslovna komunikacija (dolazak na vrijeme, pozdravljanje, pristojnost, urednost).
5.Poznavanje vlastite osobe: Poželjno je navesti one svoje osobine i vještine koje su ključne za obavljanje posla za koji se kandidiramo i ne opravdavati se ("drugi bi mogli o meni govoriti ").
6.Motivacija:Kandidat treba jasno znati što ga je pokrenulo da se prijavi upravo za taj posao u tom poduzeću, što očekuje od posla (poslodavca)i koje će ga vrijednosti u radu voditi. Treba dobro promisliti je li riječ o tvrtki u koju se može lako uklopiti.
7.Inicijativa: Uspjeh je posljedica inicijative i poduzimanja akcije.
8.Energija:Poželjna je visoka razina energije, ali samo ako je usmjerena na uspjeh. Jasnoća cilja i učenje iz povratne informacije uvjeti su za visoka postignuća.
9.Upravljanje promjenama i izvrsnost: Sve složeniji poslovni kontekst traži spremnost za promjene i dobro snalaženje u problemskim situacijama. No, mnogi će poslodavci morati mijenjati svoju organizacijsku kulturu, kako bi zadržali one radnike koji jamče izvrsnost i prosperitet tvrtke.
Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu