English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Prijedlog koncepta ESOP (modela radničkog dioničarstva) - Prestaju li radnici gubiti u privatizaciji?
Radna grupa sindikalnih središnjica koja je bila zadužena za izradu Prijedloga koncepta ESOP - modela radničkog dioničarstva završila je sa svojim radom. Ovaj prijedlog biti će upućen sindikalnim središnjicama da se očituju o njemu, kako bi se u danjoj fazi donijele izmjene i dopune Zakona o privatizaciji.

ESOP

Podsjetimo da je ESOP (employee stock ownership plan) - jedan od modela financijskog sudjelovanja radnika u profitu društva u kojem su zaposleni. ESOP se definira i kao model radničkog vlasništva dionica, odnosno kao fond sredstava koji formiraju dionička društva kako bi zaposleni u njima mogli kupovati njihove dionice. ESOP funkcionira na način da radnici uz pomoć kredita banaka ili drugih institucija postanu vlasnici u poduzećima u kojima rade. Vlasništvo radnika u poduzećima može se kretati od 10% do 100%, a članovi ESOP-a mogu biti samo zaposlenici tvrtke.

Anketiranje radnika

Prema prijedlogu radne grupe ESOP model radničkog dioničarstva u Hrvatskoj imao bi slijedeće karakteristike.
Prije donošenja odluke o privatizaciji svakog društva obavezno bi se provodilo anketiranje radnika, radi utvrđenja postoji li interes radnika za kupnjom dionica društva. U anketi bi se obvezno nalazile sve bitne informacije, od broja i vrijednosti dionica koje se nude, uvjeta pod kojima radnici otkupljuju te dionice, razvojnih planova društva, osobito planiranog dobitka i dividende koja se planira isplaćivati, do planiranog broja radnika i planiranih investicija. Anketiranje bi bilo obvezno, prije privatizacije, da bi se svim radnicima omogućilo radničko dioničarstvo ukoliko to žele i kako bi se spriječile eventualne zlouporabe od strane uprava društva.

Osnivanje ESOP društva

Ukoliko bi se anketom utvrdilo da više od 30% radnika ima interes za kupnjom dionica društva, provodio bi se ESOP model tako da bi dionice društva od Fonda za privatizaciju kupilo ESOP trgovačko društvo, a koje je u tu svrhu prethodno osnovalo društvo u privatizaciji. Prijedlog za uvođenje ESOP modela i dokaze da su ispunjeni svi uvjeti podnosila bi uprava društva, prema Fondu za privatizaciju. Fond bi bio dužan o prijedlogu odlučiti u roku 60 dana, a ukoliko bi usvojio prijedlog on bi osiguravao pravo prvokupa dionica radnicima zaposlenim u društvu, pod povoljnijim uvjetima, odnosno osiguravao bi provedbu ESOP modela radničkog dioničarstva.

Povoljnija kupnja dionica

U daljnjem postupku društvo-ESOP kupilo bi od Fonda dionice društva u privatizaciji, po cijeni 30% nižoj od fer procijenjene vrijednosti (koja se sastoji od 30% nominale, 30% tržišne vrijednosti i 40% knjigovodstvene vrijednosti) uz popust od 1% za svaku godinu prosječnog staža svih radnika, uz odgodu plaćanja od dvije godine, u pet godišnjih obroka bez kamata ili uz eskontnu stopu. Nakon toga, radnici bi, po dodatnom pozivu, mogli dati ponude za otkup dionica ESOP društva, pri čemu bi bili propisani osnovni uvjeti otkupa, pa tako otkupna cijena ne bi mogla biti veća od cijene koja je plaćena Fondu, dionice bi se otplaćivale obročno, postojao bi zalog otkupljenih dionica u korist društva-ESOP do njihove potpune otplate, nitko ne bi mogao imati više od 2% udjela dionica u ESOP modelu.

Vlasništvo ograničeno samo na radnike

Predlažu se i instrumenti osiguranja da ESOP model zaista i ostane model radničkog dioničarstva. Tako bi vlasnici dionica mogli biti samo radnici društva odnosno radnici koji su iz njega otišli u mirovinu, bez mogućnosti da se dionice prenose na treće osobe. Vlasnik ESOP dionica mogao bi ih otuđiti samo u korist društva-ESOP (vratiti) i po cijeni koja ne može biti niža od one po kojoj je radnik otkupio dionice uvećane za pripadajuću dividendu. U slučaju smrti radnika odnosno umirovljenika koji je bio vlasnik dionica, njegovi nasljednici ne mogu naslijediti dionice, no imaju pravo na odgovarajuću naknadu, dok se dionice vraćaju ESOP društvu. Na taj način treće osobe koje ne bi mogle prodrijeti u vlasničku strukturu, što i odgovara ideji radničkog dioničarstva.

Sindikati traže predstavnika u Fondu za privatizaciju

Kako bi se ESOP program odnosno privatizacija preostalih društava u vlasništvu države što kvalitetnije proveli i kako bi se radnicima omogućio nadzor nad ovim procesima, sindikati su zatražili da se u Upravno vijeće Hrvatskog fonda za privatizaciju imenuje i predstavnik sindikata odnosno radnika, a što će nadamo se biti učinjeno u što kraćem roku.

ESOP je trebalo uvesti i ranije

Prijedlog modela tek je početak procedure koja predstoji da bi ESOP - radničko dioničarstvo bilo uklopljeno u važeće zakonske akte, točnije u Zakon o privatizaciji. Sigurno je da će do uklapanja u Zakon o privatizaciji ovaj prijedlog doživjeti određene promjene, a da li će ispuniti svoju svrhu u praksi vrijeme će pokazati. No, ipak se mora istaknuti da je ESOP ili neki drugi odgovarajući model trebao biti usvojen puno ranije, jer je privatizacija mnogih poduzeća bila provedena po principu "plati što manje da dobiješ što više" i često je predstavljala običnu pljačku. Upropaštena su mnoga zdrava poduzeća samo da bi se izvukla materijalna korist, najčešće rasprodajom njihove imovine, pri čemu su radnici izvlačili deblji kraj.
Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu