English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Treba se pripremiti - Razvoj tehnologije donijet će pad plaća
Razvoj tehnologije će donijeti znatne promjene na tržištu rada, a društvo se za to treba pripremiti. Mogući su učinci razvoja tehnologije porast povremenih poslova, što se već događa, pad plaća u razvijenim gospodarstvima, smanjenje prava radnika zbog manje pregovaračke moći sindikata, rad na daljinu i u virtualnim timovima. Neki su od mogućih rješenja uvođenje obvezne ljudske kvote u nekim sektorima, oporezivanje robota i sl. Hrvatska je na putanji trajnog smanjenja broja stanovništva koje se dijelom može ublažiti rastom participacije neaktivnog stanovništva. 

Strojevi rade bolje nego ljudi!

Već i sada određene poslove strojevi mogu raditi bolje od ljudi. U prvoj fazi naročitom će se brzinom automatizirati poslovi prometa, građevinske industrije, prodaje, prevođenja... Nove tehnologije istovremeno stvaraju i nova zanimanja koja, međutim, nisu radno intenzivna – samo 10 posto ljudi radi na poslovima koji nisu postojali 1914. godine. 

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu