English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stanje kolektivnih ugovora u protekloj godini - Povećana prava radnika

Već niz godina, od 1992., ali sistematski od 1996., pokreću se aktivnosti kako za potpisivanje novih kolektivnih ugovora, tako i za produženje kolektivnih ugovora, ali i za provođenje odredaba postojećih kolektivnih ugovora u primjenu.

Teška klima za pregovore

Sindikat nastoji povećati prava, dok, s druge strane, u većini društava poslodavci nastoje smanjiti dosadašnja prava radnika. Od poslodavaca se, uglavnom, zahtijeva produženje važenja kolektivnog ugovora, povećanje iznosa najniže osnovne plaće, te poboljšanje pojedinih odredaba. Vrlo je teško ugovoriti povećanje plaće. Ugovorena povećanja nisu velika ili se, u rijetkim slučajevima, ne mogu ugovoriti.
Trenutačno stanje, početkom rujna, što se tiče važenja i primjena kolektivnih ugovora, je sljedeće:
Tisak (Zagreb): Kolektivni ugovor važi od 1. travnja 2006. godine. Sindikat grafičara ga nije potpisao zbog smanjenja prava radnika, ali smo kasnije potpisali odluku o pristupanju. Potpisan je na tri godine, s odredbom da se u ožujku svake godine pregovara o iznosu najniže osnovne plaće. Ove godine je ta odredba prolongirana za mjesec rujan.
Model Pakiranja (Zagreb): Kolektivni ugovor potpisan je 11. veljače ove godine i vrijedi do 31. 12. 2008. Dogovoreno je povećanje plaće i to kroz izmjene koeficijenata složenosti i povećanja iznosa najniže osnovne plaće. Dogovoreno je da su regres i božićnica obveza poslodavca i da iznose po 1.250,00 kuna svaka. Također je dogovoren besplatni sistematski pregled za sve zaposlene, i to svake tri godine.
Glas Slavonije (Osijek): Kolektivni ugovor je na snazi. Nakon vrlo dugih pregovora (više od godinu dana) Kolektivni je potpisan 21. studenoga 2007., a primjenjuje se od 1. srpnja, od kada se obračunava plaća po novim koeficijentima i osnovici. Drugog siječnja 2008. potpisan je dodatak, kojim se regulira novi iznos najniže osnovne plaće 2.450,00 kuna i koji se isplaćuje. Kolektivni je potpisan na dvije godine.
Bakrotisak (Garešnica): Na snazi je bio Kolektivni ugovor za tiskarsku djelatnost Hrvatske. Izrađen je prijedlog kolektivnog ugovora na nivou društva za staru upravu. U međuvremenu je promijenjen vlasnik, koji je donio novi Pravilnik o radu, ali je i primjenjivao Kolektivni ugovor djelatnosti.
Varteks Tiskara (Varaždin): Na snazi su dva kolektivna ugovora: Kolektivni ugovor na nivou cijele grupacije Varteksa i Kolektivni ugovor Varteks Tiskare, kojim je određen viši nivo nekih prava za radnike Tiskare (najniža osnovna plaća, regres i božićnica, jubilarne nagrade). U međuvremenu se Tiskara Varteks izdvojila iz grupacije Varteks, a novi vlasnici i uprava dali su prijedlog teksta kolektivnog ugovora Tiskare Varteks. Prijedlog se bazira na dosadašnjem tekstu KU Varteksa. Sindikat je dao primjedbe i čeka se sastanak pregovaračkih timova.
Tipografija (Đakovo): Budući da su pregovori trajali dugo, a da dogovor nije postignut, organiziran je i proveden štrajk. Trajao je od 24. lipnja do 2. srpnja, nakon čega je potpisan kolektivni ugovor na jednu godinu, s početkom primjene od 1. srpnja 2008. godine. Dogovoreno je da se prihodi radnika povećaju na način da se neoporezivi iznosi za prigodne godišnje nagrade od 2.500,00 kuna, koje do sada poslodavac nije davao, isplate kroz sljedećih šest mjeseci ove i sljedeće godine.
Glas Istre (Pula): Kolektivni ugovor potpisan na neodređeno vrijeme, s početkom primjene od 1. srpnja 2007. godine. Ugovorena su povoljna prava radnika sa definiranom najnižom osnovnom plaćom i koeficijentima složenosti radnih mjesta, što stari KU nije imao. Cijeli postupak inicijative i pregovora rađen je u vrlo uspješnoj suradnji sa Sindikatom novinara. Iako je dogovoreno da su koeficijenti složenosti privremeni i da ih poslodavac i sindikati trebaju dogovoriti u sljedećih šest mjeseci, to još nije učinjeno.
Narodne novine (Zagreb): Kolektivni ugovor važi do 31. 12. 2008. godine, a potpisan je 20. prosinca 2007. godine. Uz nekoliko promjena koje su dogovorene, najvažnija je o povećanju plaće za 5%, od siječnja 2008. godine, te da će se sredinom godine, nakon što se vide rezultati poslovanja, razgovarati o porastu plaće. Aneksom iz srpnja plaće su povećane za 8%. No poslodavac je počeo primjenjivati sporne destimulacije.
Vjesnik tiskara (Zagreb): Kolektivni ugovor potpisan je 3. ožujka ove godine i važi jednu godinu, s primjenom od 1. veljače 2008. godine. Plaća je povećana za 5%, a definirana su još neka prava. Kolektivni ugovor je ratificiran od članstva.
- AKD (Zagreb): Kolektivni ugovor potpisan je 7. veljače 2008. godine, nakon dugih i teških pregovora. Vrijedi godinu dana, s početkom primjene od  1. veljače. Uz nekoliko novih odredaba i novih članaka, povećana je i plaća, ito na način da se uvodi kategorija »stalni dodatak«, u iznosu 300,00 kuna za radna mjesta do koeficijenta 2,00 i 200,00 kuna preko koeficijenta 2,00.
DES (Split): Dosadašnji tekst doživio je niz promjena, većih i manjih. Sve prigodne nagrade i novčana prava, koja su određena s neoporezivim iznosima, obveza su poslodavca i isplate ne ovise o njegovoj volji. Plaća se povećala i sastoji se iz obračunskog dijela 2.300,00 kuna i stalnog dodatka od 800,00 kuna. Potpisan je na dvije godine i primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.
LANA (Karlovac): Već tradicionalno, potpisom aneksa produžuje se primjena Kolektivnog ugovora za godinu dana i povećava se plaća. Plaća se povećala uvođenjem stalnog dodatka od 450,00 kuna. Primjena aneksa traje od 1. travnja.
GZH (Zagreb): 29. svibnja ove godine potpisan je aneks Kolektivnog ugovora. Početak primjene je od 1. travnja, a produženo važenje je jedna godina. Povećana je plaća za 6%.
Lipa Mill (Zagreb): Kolektivni ugovor potpisan je s novim poslodavcem. Potpisan je na period od 1. lipnja 2008. do 31. prosinca 2009. godine, s time da će se o plaći dogovarati tijekom siječnja 2009. godine. Plaće su inače korigirane novim koeficijentima i svima su povećane. Prigodne isplate postale su obveza poslodavca, a ne mogućnost.
Slobodna Dalmacija – trgovina (Split): Aneksom je produženo važenje Kolektivnog ugovora za godinu dana, a primjena počinje 1. travnja 2008. godine. Najznačajnija promjena je porast plaće, koja je porasla za 9,4%.
Zrinski (Čakovec): U listopadu 2007. godine aneksom je produžen i djelomično promijenjen Kolektivni ugovor društva. Važenje je dogovoreno za period od 1. listopada 2007. do 1. listopada 2009. godine. Najvažnija promjena je porast iznosa najniže osnovne plaće za 10,5%
Školska knjiga (Zagreb): Kolektivni vrijedio je do 24. 7. 2004., vrijedi po članku ZOR, nije otkazan, pregovori su u zastoju, s obzirom na to da nije moguće dogovoriti njihov nastavak zbog »zauzetosti« predsjednika uprave. Održano je nekoliko sastanaka proširenog povjereništva i Radničkog vijeća, upućeno nekoliko dopisa prema poslodavcu, na koje nismo dobili odgovor, vođen veliki broj usmenih, telefonskih kontakata sa poslodavcem na svim nivoima.
Novi List (Rijeka): Nakon osnivanja sindikalne podružnice, Sindikat grafičara je potpisao odluku o pristupanju kolektivnom ugovoru Novi List.
Kolektivni ugovori u društvima URIHO – Zagreb, Slobodna Dalmacija d.d. – Split, i Istragrafika – Rovinj su u primjeni i kod pojedinih će se poduzimati akcije ovisno o potrebama za produženje ili promjene.
Kolektivni ugovori u AG Matoš – Samobor i Gradska tiskara – Osijek su nedefinirani zbog isteka datuma važenja, a u Dunapacku – Zabok moramo ići s novom inicijativom.

Istekao Kolektivni ugovor djelatnosti

Kolektivni ugovor za tiskarsku djelatnost Hrvatske prvi put je potpisan 1997. godine i redovito je produživan. Produžen je zadnji puta 2006. godine, s važenjem do 31. svibnja 2008. godine. Na žalost, ove godine nije produžen, jer je udruga »Hrvatski grafičar«, s kojom smo ga sklopili, prestala postojati. Društva u kojima se primjenjuju Kolektivni ugovor djelatnosti su Tiskara Zelina, Naša djeca, Željeznička tiskara, Radin – Repro, Grafičar – Ludbreg, Tivis – Virovitica, Bakrotisak – Garešnica i u njima moramo ići sa ponudom tekstakolektivnog ugovora na nivou društva u pregovore i potpisivanje.

Visoka pokrivenost članstva

Ukupno gledajući, kolektivni ugovori primjenjuju se u 48% (58% – lipanj 2007.) sindikalnih podružnica, međutim gledajući pokrivenost članova (što je i važnije), ona je puno viša, pokriveno je 80% (86% – lipanj 2007.) članova našeg Sindikata. Glavni razlog smanjenja je prestanak važenja Kolektivnog ugovora za tiskarsku djelatnost Hrvatske. Treba zadržati ovaj visok postotak članstva pokrivenog odredbama kolektivnih ugovora, ali i raditi na tome da se sve odredbe poštuju i primjenjuju u društvima. Tu moramo apelirati i na sindikalne povjerenike. U što kraćem roku treba izraditi prijedloge kolektivnih ugovora društava koja su do sada bila pokrivena Kolektivnim ugovorom za tiskarsku djelatnost, pokrenuti inicijativu za pregovore, pregovarati i potpisati kolektivne ugovore. Sindikalni povjerenici trebaju svoje djelovanje prema poslodavcu uskladiti sa sindikalnom centralom i ne dozvoliti podjele od strane  poslodavaca na »naš« i »vaš« sindikat, jer svi smo mi jedan jedinstveni sindikat, s istim ciljevima i zahtjevima.
Na kraju – obrazovanje – i to permanentno obrazovanje sadašnjih i budućih pregovarača, s težištem na što veću samostalnost pregovarača iz sindikalnih podružnica.

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu