English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Broj inspektora rada pada, a broj zastara raste!

U travnju je Državni inspektorat podnio Vladi RH Godišnje izvješće o radu Državnog inspektorata za 2009. godinu u kojem su između ostalog navedeni materijalno-tehnički uvjeti rada, suradnja s drugim tijelima te podaci i informacije o radu i opis kontrola primjene propisa iz nadležnosti Državnog inspektorata i sankcijama za njihovo nepoštivanje, te problemi u pojedinim područjima nadzora s prijedlozima za poboljšanje učinkovitosti.
Sindikati su pozdravili napore koje Državni inspektorat ulaže u obavljanje inspekcijskih nadzora pravnih i fizičkih osoba koji se odnose na primjenu propisa, posebice onih kojima se reguliraju odnosi između radnika i poslodavaca, sigurnost i zaštita zdravlja radnika, te propisa kojima se suzbija neformalna ekonomija i rad na crno.
Međutim, sindikati su izrazili nezadovoljstvo i zabrinutost određenim trendovima i pokazateljima, koji se mogu iščitati iz dostavljenih podataka. Naime, u usporedbi s 2008. godinom došlo do značajnog pada broja inspektora rada i zaštite na radu sa 274, na 257 inspektora u 2009. godini. Smanjenjem broja inspektora dovodi se u pitanje učinkovita provedba prava Europske unije na području Republike Hrvatske, kao zemlje kandidatkinje za pristupanje u punopravno članstvo u EU. Pad broja inspektora uzrokovan je lošim materijalnim položajem inspektora rada, te neodgovarajućim uvjetima rada.

Povećan broj radnika koji rade "na crno"

Nadalje, zabrinjavajući je podatak da je unatoč mjerama koje poduzima inspekcija, u 2009. godini povećan broj uočenih radnika koji rade "na crno", i to sa 300 na 385 radnika koji nisu bili prijavljeni u radni odnos. Navedeni podatak nam govori da mjere koje Vlada poduzima nisu preventivne naravi, te da zakonske kazne za nepoštivanje propisa nisu preventivne ni učinkovite.
Jednako tako je, u usporedbi s 2008. godinom uočljiv zabrinjavajući trend porasta broja zastara procesuiranih predmeta sa 4.186, na 4.351 zastaru u 2009. godini, a prema navodima Državnog inspektorata zastare čine čak 36,5% od ukupnog broja predmeta pred prekršajnim sudovima. Iako se Vlada RH hvalila budućim učincima Zakona o prekršajima, čini se da njegova primjena u dvije godine očito ne daje rezultate kada je riječ o kažnjavanju poslodavaca za počinjene prekršaje. Jednako tako je zabilježen i pad broja odluka od nadležnih prekršajnih sudova iz područja radnih odnosa sa 5.870 na 5.286 odluka u 2009. godini, uz istovremeno povećanje broja zastara, što nam daje za pravo zaključiti da se u pravosuđu ne vide pozitivni pomaci.


Porezna uprava ne radi svoj posao

Kada je riječ o suradnji Državnog inspektorata RH s ostalim tijelima državne uprave, kao što su Ministarstvo financija, Porezna uprava i Financijska policija u pogledu sumnji na nezakoniti obračun i isplatu plaća, uključivo uplatu poreza, prireza i doprinosa i ostalih materijalnih prava radnika, sindikati nisu zadovoljni sa radom Porezne uprave, posebice kada je riječ o poduzetim aktivnostima Porezne uprave u pogledu prisilne naplate neisplaćenih poreza, prireza i doprinosa.
U cilju rješavanja spomenutih problema sindikati su predložili održavanje sastanka s predstavnicima relevantnih institucija, koji bi se uskoro trebao održati.

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu