English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Vjesnik Tiskara - Poziv poslodavcu na uspostavu socijalnog dijaloga
Posljednjih mjeseci predstavnici radnika tiskare Vjesnik d.d. obraćali su se novoj upravi društva s inicijativama za uspostavu aktivnog socijalnog dijaloga, no do čega do danas nije došlo u očekivanoj mjeri. 
Jasno je da svaka uprava prije upuštanja u detaljnije razgovore s predstavnicima radnika želi prethodno biti upoznata s poslovanjem i povući prve korake u realizaciji vlastitih zamisli. No, u konkretnom slučaju radnici i njihovi predstavnici dali su svoj doprinos opstanku tiskare Vjesnik d.d., a vremena za snimanje situacije prošlo je dovoljno u proteklih pola godine, i više. K tome, socijalni dijalog važan je preduvjet stabilizacije poslovanja, nužan za harmonizirane odnose radnika i poslodavca te definiranje i provedbu dugoročnih rješenja koja predstoje. 

Sastanak predstavnika radnika

Predstavnici radnika tiskare Vjesnik d.d., radničkog vijeća, Sindikata grafičara i sindikalnog povjereništva, održali su zajednički sastanak 20. prosinca 2017. godine, na kojem je konstatirano da postoji dosta važnih otvorenih pitanja, naglašena je važnost dijaloga poslodavca i predstavnika radnika, pravodobnog informiranja radnika o ključnim pitanjima, zajedničkog rješavanja otvorenih problema i dogovornog definiranja razine prava, te je zaključeno da se ispred Sindikata grafičara, sindikalnog povjereništva i radničkog vijeća zajednički uputi ponovna inicijativa poslodavcu za uspostavom aktivnog socijalnog dijaloga. 

Zajednički poziv na dijalog

Nekoliko dana kasnije direktoru Iliji Nediću, upućen je zajednički dopis u kojem ga se poziva na aktiviranje socijalnog dijaloga u 2018. godini, na svim razinama koje su važne za radnike; od aktualnih pitanja vezanih uz konkretne uvjete rada i zaštitu na radu, nastojanja što kvalitetnijeg definiranja radnih prava kroz kolektivno pregovaranje u realno mogućoj mjeri, do obaviještenosti te primjerene uključenosti radnika i njihovih predstavnika u razmatranje dugoročnih poslovnih rješenja koja mogu značajnije utjecati na položaj radnika. 
U vrijeme pisanja ovog teksta poslodavac se još nije odazvao inicijativi. Nadamo se da će to učiniti i da će se uspostaviti konstruktivni suradnički odnosi, te da neće biti potrebno poduzimati druge korake kako bi se uspostavio primjereni socijalni dijalog koji za poslodavca ovakve razine treba biti sastavni dio svakodnevnog rada. 

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu