English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Nova pravila za kratkoročne pozajmice
Na 6. sjednici, koja je održana 13. travnja 2018. godine Upravni odbor sredstava solidarnosti utvrdio je sljedeća pravila u postupanju prilikom odobravanja sindikalnih kratkoročnih pozajmica, s obzirom na to da su se u praksi pojavljivale određene nedorečenosti u postupku.
Članice i članovi sindikata, koji od sindikata traže sindikalnu pozajmicu, dužni su svom sindikalnom povjereniku dostaviti zahtjev za isplatom kratkoročne pozajmice do zadnjeg dana u tekućem mjesecu.
Nakon što se u Sindikat dostave zahtjevi, Sindikat će izraditi ugovore o kratkoročnoj pozajmici i dostaviti ih sindikalnim podružnicama najranije od 10. u mjesecu. Kratkoročne pozajmice isplaćuju se nakon što sindikalni povjerenik dostavi Sindikatu potpisane i ovjerene Ugovore i Sporazume o uskrati obročne otplate pozajmice, ali ne ranije od 15-og dana u mjesecu. Ako 15. dan u mjesecu pada na neradni dan, kratkoročne pozajmice se isplaćuju najranije prvi sljedeći radni dan.
Zahtjev za isplatom kratkoročne pozajmice se može podnijeti i odobriti samo ako je korisnik do dana obrade zahtjeva isplatio u potpunosti preostali dug po ranije odobrenim kratkoročnim pozajmicama. Korisnici koji su prije isteka ugovornog razdoblja u potpunosti isplatili dug po osnovi kratkoročne pozajmice (tj. sve obročne otplate), dužni su o tome obavijestiti poslodavca kako poslodavci ne bi izvršili suvišnu obustavu od plaće.
Dozvoljeni iznosi pozajmica
Kratkoročne pozajmice se isplaćuju u 8 rata, a mogu se odobriti iznosi od 8.000,00 kn, 7.000,00 kn, 6.000,00 kn, 5.000,00 kn, 4.000,00 kn, 3.000,00 kn i 2.000,00 kn. – obrnuti redoslijed. Ako iznos neto plaće radnika (nakon svih obustava) nije dovoljno visok da bi se radniku odobrila pozajmica u zatraženom iznosu, korisniku se može odobriti samo prvi sljedeći veći iznos pozajmice.
S obzirom na to da su se u praksi pojavili slučajevi da zahtjeve za kratkoročnim pozajmicama podnose radnici kojima je blokiran račun, i koji zbog navedene okolnosti zahtijevaju isplatu pozajmice na zaštićeni račun, ovim putem želimo naglasiti da porezni propisi onemogućuju takvu praksu, te je stoga Upravni odbor zaključio da će se radnicima odobravati pozajmice samo u slučaju ako radnik pristaje da mu se pozajmica isplati na blokirani račun, s obzirom na to da kratkoročne pozajmice nije dozvoljeno isplaćivati na zaštićene račune.
Postupanja Sindikata u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza od strane korisnika
Neće se odobravati isplate pozajmica u slučajevima kada poslodavac ne želi potpisati Sporazum o uskrati obročne isplate od plaće radnika. U odnosu na korisnike koji ne vraćaju obročne otplate odobrene kratkoročne pozajmice utvrđuju se sljedeći rokovi postupanja:
- Protekom 3 mjeseca od dana dospijeća obročne otplate stručna služba Sindikata će obavijestiti o navedenoj činjenici sindikalnog povjerenika u podružnici u kojoj je korisnik.
- Protekom 6 mjeseci od dana dospijeća obročne otplate stručna služba Sindikata će korisniku dostaviti opomenu pred tužbu.
- Istekom godine dana od dana dospijeća obročne otplate stručna služba Sindikata utužit će iznos nevraćene kratkoročne pozajmice. 

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu