English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Radin print - Početak kolektivnih pregovora
Imajući u vidu dosadašnju kvalitetnu suradnju sindikata s poslodavcem u sindikalnoj podružnici Radin print iz Svete Nedelje, do sada je održano nekoliko sastanaka s predstavnikom poslodavca na kojima se razgovaralo o mogućnostima i prednostima kolektivnog pregovaranja i uređenja radnih odnosa Kolektivnim ugovorom.
Na posljednjem sastanku, koji je održan 20. veljače 2020. godine uz Dalibora Punjha, predstavnika Uprave, bili su prisutni i predstavnici vlasnika Jadranko Pušec i Sanja Mukavec Pušec na kojem su predstavnici Sindikata grafičara ponovili sve prednosti koje poslodavcu i radnicima nosi Kolektivni ugovor.
Obje strane su se usuglasile da je od obostranog interesa započeti kolektivne pregovore za sklapanje Kolektivnog ugovora u Radin printu, koji obje strane vide kao nastavak dosadašnje konstruktivne suradnje i socijalnog dijaloga.
S obzirom na to da je Sindikat grafičara jedini reprezentativni sindikat u toj sindikalnoj podružnici, na strani radnika će u predstojećim pregovorima za Kolektivni ugovor pregovarati Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata, Marina Kasunić Peris, voditeljica plaća i kolektivnog ugovaranja te Denis Huić, sindikalni povjerenik u Sindikalnoj podružnici Radin print.
Prvi sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i Sindikata održat će se 9. travnja 2020. godine na kojem će obje strane razgovarati o mogućem sadržaju budućeg Kolektivnog ugovora.
Na sastanku se ujedno razgovaralo i o mogućnostima zajedničke suradnje na inicijativama koje bi bile usmjerene prema resornim ministarstvima u cilju boljeg povezivanja obrazovnog sustava s tržištem rada i potrebama poslodavaca za stručnom i kvalificiranom radnom snagom. 
Prihvaćanje poslodavca da radne odnose u Radin printu uredi Kolektivnim ugovorom jest pozitivan primjer poslodavca koji Kolektivni ugovor prihvaća kao jedan od načina uvažavanja radnika i njihovih predstavnika doživljavajući ih kao nezaobilaznu sastojnicu poslovnog uspjeha tvrtke. 
 

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu