English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 »
Najava radionice - Komunikacijski alati u zastupanju interesa radnika
U sklopu Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, šifra UP.04.2.1.03, a koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske za sindikalne povjerenike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, članove radničkog vijeća i ostale aktivne sindikalne predstavnike organizira radionicu „Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika“. Na radionici se uz usvajanje naprednih komunikacijskih alata, ispituje značaj i uspješnost komunikacije u različitim organizacijskim kanalima, od face to face komunikacije do rada s malom i velikom grupom. 
Najavljenu radionicu će održati dr. Hrvoje Kenfelj, koji već tridesetak godina pruža konzultantske usluge na području organizacijskog razvoja, upravlja organizacijskom kulturom, razvojem menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima. Radionica je svojevrsni nastavak radionice „Komunikacijske vještine kao ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog“. 
Radionica će se održati u dva navrata i to u sljedećim terminima: 
1. 29. - 31. 3. 2019. g. u Hotelu Frankopan u Ogulinu (petak-nedjelja)
2. 4. - 6. 4. 2019. g. u Hotelu Kurija Janković u Virovitici (četvrtak-subota).

Na svakoj radionici planirano je sudjelovanje po oko 20 sudionika iz svih naših podružnica koje za to iskažu interes. Predviđeno je da sudionici ove radionice u što većem broju budu oni koji su sudjelovali na prethodnoj. Ako to ne bude moguće ili ako interes za sudjelovanje na radionici u nekoj podružnici iskaže veći broj sudionika nego na prethodnoj, ili ako neka podružnica na prethodnoj radionici nije bila zastupljena, navedeno ćemo uzeti u obzir i omogućiti sudjelovanje novim sudionicima. Zainteresirani članovi mogu se javiti svojim sindikalnim povjerenicima. 

Verzija za ispis
 
Seminar: Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada
U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, u razdoblju od 22. do 24. veljače 2019. g. u Mariji Bistrici održan je seminar za povjerenike radnika zaštite na radu, sindikalne povjerenike i članove radničkog vijeća pod nazivom „Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada.“
Na seminaru je sudjelovalo više od 50 sudionika iz gotovo svih podružnica koje djeluju u Sindikatu grafičara. U prvom danu seminara obrađena je tema o institucionalnim i zakonodavnim okvirima zaštite na radu (dipl. ing. stroj. Nenad Puljić); drugi dan je obrađena tema o ulozi predstavnika radnika u području zaštite na radu (Vito Begović – bivši ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu), te o osnovama pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji (doc. dr. sc. Josipa Nakić), dok su treći dan sudionici educirani o prevenciji stresa na radnom mjestu i stvaranju zdravog radnog okruženja (psihologinja Biljana Delić).

 • Institucionalni i zakonodavni okviri zaštite na radu
 • Statistički podaci
 • Sudionici zaštite na radu
 • Rad inspektora rada
 • Učinkovita zaštita na radu je učinkovito gospodarstvo
 • Osnove zaštite na radu
 • Na što i kako utječe dobra zaštita na radu?
 • Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji
 • Stvaranje zdravog radnog okruženja – stres
 • Mobbing
 • Zaključak

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izrada priručnika iz područja zaštite na radu
U sklopu Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, šifra UP.04.2.1.03, a koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, izrađuje priručnik u kojem će se pokriti područja iz zaštite na radu. 
Prvi dio priručnika će biti koncipiran tako da pokrije područja uređena Zakonom o zaštiti na radu (prava i obveze poslodavca i radnika, provedba mjera zaštite na radu i dr.). U priručniku će biti opisane opasnosti (mehaničke opasnosti, električna struja, požar i eksplozija, termičke opasnosti, kretanje i padovi) i štetnosti (kemijske i fizikalne štetnosti, rad s računalom), kojima su radnici izloženi, te mjere zaštite kojima se opasnosti i štetnosti mogu izbjeći ili ublažiti. Radnicima će se dati upute kako postupati u slučaju ozljede na radu i koja su njihova prava ako se ta ozljeda dogodi.
U drugom dijelu priručnika bit će opisana neka specifična radna mjesta grafičkih radnika s naznakama opasnosti koje se mogu pojaviti na tim radnim mjestima, te uputama kako ih izbjeći i postupati ako se te opasnosti manifestiraju.
Priručnik će se tiskati u najmanje 1.000 komada, te će biti podijeljen članovima sindikata. Predviđena je izrada i tiskanje priručnika tijekom travnja 2019. g. 

Verzija za ispis
 
U 2019. godini nastavljamo s aktivnostima u Projektu!
Krajem ožujka 2018. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske potpisao je Ugovor o provedbi i financiranju projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ sa svrhom poboljšanja socijalnog dijaloga kod poslodavaca kroz unapređivanje znanja i vještina naših sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća i povjerenika za zaštitu na radu. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. 
U sklopu projekta organizirali smo i održali jedan seminar na kojem su sudionici mogli steći znanja u području radnog zakonodavstva te smo održali tri radionice o temi komunikacijskih vještina, na kojima smo stjecali vještine dobrog i uspješnog komuniciranja s poslodavcem, članovima sindikata i svim radnicima. 

 • Osvješćujemo radnike o pravilnim načinima rada s teretima
 • I ove godine nastavljamo s edukacijom!


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Radionica: Komunikacijske vještine kao ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog
U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, održane su tri radionice pod nazivom „Komunikacijske vještine kao ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog“. Radionicu je vodio dr. Hrvoje Kenfelj, koji već tridesetak godina pruža konzultantske usluge na području organizacijskog razvoja, upravljanja organizacijskom kulturom i upravljanja ljudskim resursima. 
Radionica je orijentirana na osvještavanje vlastitih i tuđih komunikacijskih potreba i obrazaca te proradu temeljnih komunikacijskih vještina. Sav sadržaj i aktivnosti u radionici su oblikovani kako bi osigurali potpunu fokusiranost na potrebe sudionika, te su se stoga pojedine radionice u nekim segmentima razlikovale, kako bi bile prilagođene sudionicima svake radionice. U svakoj radionici su korištene raznovrsne metode treninga poput stimulacije, igranje uloga… Kako bi svaki sudionik mogao interaktivno sudjelovati, na svakoj od tri radionice je sudjelovalo samo oko 20 sudionika.

 • Prva radionica Primošten, 26.-28. listopada 2018. g.
 • Druga radionica Selce, 16.-18. studenoga 2018. g.
 • Treća radionica Donja Stubica, 30. studenoga – 2. prosinca 2018. g.
 • ZaključakVerzija za ispis Pročitajte više
 
Uskoro novi priručnik o zaštiti na radu
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je 30. kolovoza 2018. godine održao radni sastanak s ravnateljem Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomirom Begovićem i njegovim suradnicima kako bi se dogovorile daljnje aktivnosti na provedbi projektnih aktivnosti u okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Naime, u okviru Projekta su predviđene i projektne aktivnosti koje će provesti Zavod kao projektni partner. Jedna od navedenih aktivnosti je i izrada priručnika „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“, koji će biti sredstvo rada naših sindikalnih povjerenika, ali i izvor svih potrebnih informacija radnicima u grafičkoj industriji i s njom povezanim industrijama u području zaštite na radu koje će im pomoći da radno mjesto učine sigurnim za rad. Na sastanku su predstavnici Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske iznijeli vlastite prijedloge kako u odnosu na sadržaj, tako i u odnosu na strukturu samog priručnika. Očekujemo da bi priručnik bio tiskan do kraja listopada ove godine i distribuiran našim podružnicama i radnicima.

 • Hoće li najavljeno ukidanje Zavoda ugroziti provedbu Projekta? 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Posjet firmama u cilju istraživanja
U okviru projekta Sindikata grafičara „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske Unije, nastavili smo obilaženje naših podružnica. Predstavnice Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu i doc.dr.sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta u dva tjedna su posjetile poslodavce – Bakrotisak, Agencija za komercijalnu djelatnost, Radin print, Istragrafika, Vjesnik i Tisak. Predstavnice Zavoda su analizirale pojedina radna mjesta i opasnosti s kojima se radnici u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti susreću na radnim mjestima. Profesorica Nakić je analizirala i demonstrirala pravilne načine rukovanja teretom, te pravilne pokrete. 
Navedena istraživanja i analiza će biti temelj za izradu dva priručnika iz područja zaštite na radu, a to su: „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“ i „Pravilno rukovanje teretom“. Oba priručnika će biti dostupna članovima Sindikata.
Ovim putem se zahvaljujemo gore navedenim poslodavcima koji su nam omogućili posjet svojim prostorima, te nam bili na raspolaganju tijekom cijelog trajanja posjeta.

Verzija za ispis
 
Istraživanje u Lani - Karlovačkoj tiskari d.d.
U okviru projekta Sindikata grafičara „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije, predstavnice Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu i doc. dr. sc. Josipa Nakić s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu posjetile su poslodavca Lane - Karlovačke tiskare d.d. Karlovac kod kojeg su analizirale opasnosti s kojima se na radnom mjestu susreću radnici u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti i načinima rukovanja teretom.
Navedene analize će biti stručna i vizualna podloga za izradu priručnika iz područja zaštite na radu i priručnika u kojem će biti opisani pravilni načini rukovanja teretom. U navedenim priručnicima bit će opisani primjeri dobre prakse u navedenom području i bit će kvalitetna podloga predstavnicima radnika, radnicima i poslodavcima u njihovom svakodnevnom radu u zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika.
Nakon Lane - Karlovačke tiskare krajem lipnja posjetit ćemo Bakrotisak d.d. Garešnica i Radin Print d.o.o. Sveta Nedjelja, a u planu je posjet i drugim poslodavcima koji će se suglasiti da se navedena projektna aktivnost provede u njihovim radnim prostorima.
Ovom prilikom se projektni tim i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske zahvaljuje Upravi Lane-Karlovačke tiskare d.d. na susretljivosti i suradnji u provedbi našeg projekta.

Verzija za ispis
 
Dijalog i znanje napredak grade - Tuheljske toplice 18.-20. svibnja 2018.
U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz sredstava Europskog socijalnog fonda od 18. do 20. svibnja 2018. godine u Tuheljskim toplicama održali smo prvu našu projektnu aktivnost, tj. seminar za naše sindikalne povjerenike, članove radničkih vijeća i povjerenike radnika za zaštitu na radu o temi „Primjena ZOR-a s fokusom na unapređenje razine radnih prava“. Na seminaru je sudjelovao ukupno 71 predstavnik iz sljedećih sindikalnih podružnica: Tiska, Gradske tiskare Osijek, Radin Printa, Modela pakiranja, Narodnih novina, Istragrafike, Lane Karlovačke tiskare, AKD-a, URIHO-a, Vjesnika, Denone, HRT-a, Bakrotiska, Zrinskog, Grafičara, Tvornice vreća, Tiskare Zelina, Odašiljača i veza, Naše djece, Školske knjige. Nakon ovog seminara uslijedit će seminar o temi zaštite na radu. Uvjereni smo da će i sljedeći seminar pobuditi jednako veliki interes, kao i ovaj. 

 • Pregled projekta
 • Funkcije i ovlasti radničkih vijeća
 • Individualni radni odnosi
 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Radno vrijeme 
 • Naknada štete
 • Zaključci

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 »