English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 »
Posjetite pod-stranicu Projekta Dijalog i znanje napredak grade

Posjetite zasebnu pod-stranicu projekta DIJALOG I ZNANJE NAPREDAK GRADE koju možete vidjeti klikom na LINK

Na pod-stranici projekta možete pratiti sve novosti i razvoj projekta za vrijeme njegovog trajanja.
Verzija za ispis
 
Dijalog i znanje napredak grade - posebna podstranica projekta
Drago nam je izvjestiti da smo lansirali posebnu podstranicu projekta DIJALOG I ZNANJE NAPREDAK GRADE koju možete vidjeti klikom na LINK

Na podstranici projekta možete pratiti redovne novosti i razvoj projekta za vrijeme njegovog trajanja.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Priručnik - Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način
Zaštita na radu je, nažalost, područje koje je često podcijenjeno i ni radnici ni poslodavci mu ne pridaju značaj koji bi trebali. Takvo ostaje sve dok se ne dogodi neka nezgoda ili ozljeda na radu, a u najgorem slučaju može nastati invalidnost i smrt radnika kao posljedica nepridržavanja pravila zaštite na radu.
Stoga je u okviru Projekta Dijalog i znanje napredak grade, u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, tiskan priručnik iz područja zaštite na radu „Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način“. 
Priručnik je podijeljen na dva djela: opći, pod nazivom „Sigurnost je prva“, u kojem su opisani instituti zaštite na radu, te posebni dio pod nazivom „Primjeri iz prakse: opasnosti, štetnosti i napori u grafičkoj industriji“.

 • Sigurnost je prva
 • Primjeri iz prakse: opasnosti, štetnosti i napori u grafičkoj industriji
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Projekt „Dijalog i znanje napredak grade“ u završnoj fazi - I više nego što smo očekivali!
Proteklo je 15 mjeseci od kada je Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske započeo s provedbom projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Osnovna svrha projekta bila je unaprijediti znanje i komunikacijske vještine naših sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća i povjerenika za zaštitu na radu kako bi bili što osposobljeniji za vođenje kvalitetnog socijalnog dijaloga s poslodavcem, a u cilju zaštite i unapređenja položaja radnika u njihovom svakodnevnom radu.
Iako nam je u početku projekta bila ambicija osposobiti 60 naših povjerenika, naše projektne aktivnosti su naišle na veliku zainteresiranost, pa je tako na dva održana seminara i ukupno šest radionica sudjelovalo 117 sudionika, čime je brojka od planiranih 60 osoba značajno premašena. 
Do sada smo tiskali dva priručnika, svaki u nakladi od 1000 primjeraka, koje smo prezentirali i distribuirali našim sindikalnim podružnicama kako bi priručnici o temama važnima za ravnopravni položaj radnika bili radnicima uvijek pri ruci i kako bi mogli pravovremeno dobiti sve potrebne informacije o pitanjima i nedoumicama iz radnog odnosa. Do rujna ove godine kada je planiran završetak svih projektnih aktivnosti, tiskat će se još dva priručnika (iz područja radnog zakonodavstva i komunikacija), te će se, kao uvod u predstojeći Kongres Sindikata grafičara, održati i međunarodna konferencija o temi „Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog“.
Sve naše projektne aktivnosti financirane su sredstvima Europske unije, a od planiranih 1,221.224,78 kn do sada smo uspjeli „povući“ 1,011.495,32 kn. Možemo biti sasvim zadovoljni s dosadašnjom realizacijom Projekta s obzirom na to da ćemo uspjeti realizirati sve planirane projekte aktivnosti u okviru planiranog i zadanog proračuna projekta, a to ukazuje na dobro planiranje, disciplinu i odgovornost kako organizatora tako i svih sudionika projektnih aktivnosti. 

Verzija za ispis
 
Međunarodna konferencija: Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru
Posljednja aktivnost u okviru Projekta Dijalog i znanje napredak grade, koji se provodio 18 mjeseci i u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, jest Međunarodna konferencija pod nazivom: „Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru“, a održat će se 26. rujna 2019. g. u Termama Tuhelj. 
Oko 100 sudionika, među kojima su sudionici održanih seminara i radionica, radnici Sindikata grafičara, predstavnici srodnih sindikata, predstavnici poslodavaca iz sektora, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, UNI-Europa, obrazovnih institucija u sektoru te predstavnici resornih ministarstava, raspravljat će o budućnosti rada u sektoru pod utjecajem ubrzanih tehnoloških promjena. 
Planiraju se održati najmanje dvije panel-rasprave. Raspravljat će se o sadašnjem stanju socijalnog dijaloga u sektoru, dobrobitima sektorskog kolektivnog ugovora te će se vidjeti u kojem smjeru se razvija grafički sektor. Nadalje, sudionici će raspravljati o promjenama u svijetu rada popraćenim tehnološkim dostignućima, kako se socijalni partneri mogu kvalitetno primijeniti za upravljanje i reagiranje na te promjene, posebno imajući u vidu važnost kolektivnog pregovaranja i u narednim razdobljima. 
Zaključci usvojeni na Međunarodnoj konferenciji će predstavljati smjernice za rad Sindikata grafičara u narednom mandatnom razdoblju, posebno uzimajući u obzir transformaciju Sindikata grafičara prema svim medijima. 

Verzija za ispis
 
Radionica: Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika
U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, održane su do sada dvije radionice pod nazivom „Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika“. Radionicu je vodio dr. Hrvoje Kenfelj, koji već tridesetak godina pruža konzultantske usluge na području organizacijskog razvoja, upravljanja organizacijskom kulturom i upravljanja ljudskim resursima. 
U radionici se, uz usvajanje naprednih komunikacijskih alata, ispituje značaj i uspješnost komunikacije u različitim organizacijskim kanalima, od face to face komunikacije do rada s malom i velikom grupom. Cilj radionice je poboljšati vještine slušanja i postavljanja pitanja u cilju dobivanja kvalitetnijih informacija, uspješno koristiti vještine uvjeravanja i utjecaja, usvojiti uspješne tehnike upravljanja internom komunikacijom u organizaciji. 


 • Vođenje sastanka
 • Priprema za sastanak
 • Vježbe vođenja sastanka
 • Kanali interne komunikacije
 • Usmena komunikacija
 • Pismena komunikacija
 • Elektronička komunikacija
 • ZaključakVerzija za ispis Pročitajte više
 
Najava radionice - Komunikacijski alati u zastupanju interesa radnika
U sklopu Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, šifra UP.04.2.1.03, a koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske za sindikalne povjerenike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, članove radničkog vijeća i ostale aktivne sindikalne predstavnike organizira radionicu „Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika“. Na radionici se uz usvajanje naprednih komunikacijskih alata, ispituje značaj i uspješnost komunikacije u različitim organizacijskim kanalima, od face to face komunikacije do rada s malom i velikom grupom. 
Najavljenu radionicu će održati dr. Hrvoje Kenfelj, koji već tridesetak godina pruža konzultantske usluge na području organizacijskog razvoja, upravlja organizacijskom kulturom, razvojem menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima. Radionica je svojevrsni nastavak radionice „Komunikacijske vještine kao ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog“. 
Radionica će se održati u dva navrata i to u sljedećim terminima: 
1. 29. - 31. 3. 2019. g. u Hotelu Frankopan u Ogulinu (petak-nedjelja)
2. 4. - 6. 4. 2019. g. u Hotelu Kurija Janković u Virovitici (četvrtak-subota).

Na svakoj radionici planirano je sudjelovanje po oko 20 sudionika iz svih naših podružnica koje za to iskažu interes. Predviđeno je da sudionici ove radionice u što većem broju budu oni koji su sudjelovali na prethodnoj. Ako to ne bude moguće ili ako interes za sudjelovanje na radionici u nekoj podružnici iskaže veći broj sudionika nego na prethodnoj, ili ako neka podružnica na prethodnoj radionici nije bila zastupljena, navedeno ćemo uzeti u obzir i omogućiti sudjelovanje novim sudionicima. Zainteresirani članovi mogu se javiti svojim sindikalnim povjerenicima. 

Verzija za ispis
 
Seminar: Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada
U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, u razdoblju od 22. do 24. veljače 2019. g. u Mariji Bistrici održan je seminar za povjerenike radnika zaštite na radu, sindikalne povjerenike i članove radničkog vijeća pod nazivom „Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada.“
Na seminaru je sudjelovalo više od 50 sudionika iz gotovo svih podružnica koje djeluju u Sindikatu grafičara. U prvom danu seminara obrađena je tema o institucionalnim i zakonodavnim okvirima zaštite na radu (dipl. ing. stroj. Nenad Puljić); drugi dan je obrađena tema o ulozi predstavnika radnika u području zaštite na radu (Vito Begović – bivši ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu), te o osnovama pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji (doc. dr. sc. Josipa Nakić), dok su treći dan sudionici educirani o prevenciji stresa na radnom mjestu i stvaranju zdravog radnog okruženja (psihologinja Biljana Delić).

 • Institucionalni i zakonodavni okviri zaštite na radu
 • Statistički podaci
 • Sudionici zaštite na radu
 • Rad inspektora rada
 • Učinkovita zaštita na radu je učinkovito gospodarstvo
 • Osnove zaštite na radu
 • Na što i kako utječe dobra zaštita na radu?
 • Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji
 • Stvaranje zdravog radnog okruženja – stres
 • Mobbing
 • Zaključak

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izrada priručnika iz područja zaštite na radu
U sklopu Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, šifra UP.04.2.1.03, a koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, izrađuje priručnik u kojem će se pokriti područja iz zaštite na radu. 
Prvi dio priručnika će biti koncipiran tako da pokrije područja uređena Zakonom o zaštiti na radu (prava i obveze poslodavca i radnika, provedba mjera zaštite na radu i dr.). U priručniku će biti opisane opasnosti (mehaničke opasnosti, električna struja, požar i eksplozija, termičke opasnosti, kretanje i padovi) i štetnosti (kemijske i fizikalne štetnosti, rad s računalom), kojima su radnici izloženi, te mjere zaštite kojima se opasnosti i štetnosti mogu izbjeći ili ublažiti. Radnicima će se dati upute kako postupati u slučaju ozljede na radu i koja su njihova prava ako se ta ozljeda dogodi.
U drugom dijelu priručnika bit će opisana neka specifična radna mjesta grafičkih radnika s naznakama opasnosti koje se mogu pojaviti na tim radnim mjestima, te uputama kako ih izbjeći i postupati ako se te opasnosti manifestiraju.
Priručnik će se tiskati u najmanje 1.000 komada, te će biti podijeljen članovima sindikata. Predviđena je izrada i tiskanje priručnika tijekom travnja 2019. g. 

Verzija za ispis
 
U 2019. godini nastavljamo s aktivnostima u Projektu!
Krajem ožujka 2018. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske potpisao je Ugovor o provedbi i financiranju projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ sa svrhom poboljšanja socijalnog dijaloga kod poslodavaca kroz unapređivanje znanja i vještina naših sindikalnih povjerenika, članova radničkih vijeća i povjerenika za zaštitu na radu. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. 
U sklopu projekta organizirali smo i održali jedan seminar na kojem su sudionici mogli steći znanja u području radnog zakonodavstva te smo održali tri radionice o temi komunikacijskih vještina, na kojima smo stjecali vještine dobrog i uspješnog komuniciranja s poslodavcem, članovima sindikata i svim radnicima. 

 • Osvješćujemo radnike o pravilnim načinima rada s teretima
 • I ove godine nastavljamo s edukacijom!


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 »