English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Europska radnička vijeća moraju postati odgovor multinacionalnim kompanijama
Od 24. do 26. studenog 2005. godine u Pragu je održan prvi sastanak predstavnika UNI u Europskim radničkim vijećima iz Grafičkog sektora.
Direktiva o Europskim radničkim vijećima donesena je 1994. godine. Direktiva daje pravo radnicima zaposlenim u multinacionalnim kompanijama koje djeluju na prostoru najmanje dvije države Europske unije da putem Europskog radničkog vijeća (ERV) budu zastupljeni prema upravi na internacionalnom nivou kompanije. Uz nužnost da kompanija djeluje u najmanje dvije države EU uvjet za osnivanje Europskih radničkih vijeća jest i da kompanija ukupno zapošljava više od 1000 radnika na području EU, a da u svakoj pojedinoj zemlji zapošljava najmanje 150 radnika.
Iako Hrvatska još nije članica Europske unije potrebno je već sada upoznati se s pojmom Europskih radničkih vijeća kako bi se nakon ulaska u Europsku uniju i naši radnici mogli ostvariti pravo predstavljanja u Europskim radničkim vijećima odnosno većim multinacionalnim kompanijama. Tako bi i u grafičkoj djelatnosti moglo biti nekih tvrtki u kojima bi možda mogla biti osnovana ERV, kao što su WAZ (EPH - Jutarnji list, Slobodna Dalmacija), Dunapack, Model Pakiranja, Tiskara Zagreb (Styria) i dr., no u konkretnim slučajevima biti će potrebno provjeriti postoje li svi uvjeti; od vlasničke strukture, broja radnika cijele multinacionalne kompanije do broja radnika u Hrvatskoj, što čini se neki trenutno ne zadovoljavaju.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sindikat usluga UNI-Cro i dalje nastavlja s radom!
sukladno zaključku sa 17. sjednice Predsjedništva Sindikata usluga UNI-Cro Predsjedništvo je raspravljalo o prednostima i nedostacima osnivanja nove sindikalne središnjice GLAS.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
UNI-Europa Grafički sektor - Seminar za našu regiju "Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje" održat će se u Hrvatskoj
Od 29. do 31. ožujka 2006. godine u Bratislavi su održane Konferencija UNI-Europa Grafičkog sektora o Kolektivnom pregovaranju i Konferencija UNI-Europa Grafičkog sektora o obrazovanju zemalja srednje i istočne Europe.
Obrazovni seminar za našu regiju trabao bi se održati u Hrvatskoj, najvjerojatnije od 6. do 8. srpnja ove godine.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Od 6 središnjica UNI-Cro na drugom mjestu!
Europska komisija je izradila analizu uloge i razvoja sindikata u zemljama Zapadnog Balkana. Od šest središnjica u RH, UNI-Cro je ocijenjen kao druga najbolja središnjica u RH.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
UNI Europa Grafički sektor - Seminar o Socijalnom dijalogu, Donja Stubica 6. do 8. srpnja 2006.
Više od deset godina UNI Europa Grafički sektor organizira seminare u svrhu obrazovanja sindikata srednje i istočne Europe. Domaćin ovogodišnjem seminaru bio je Sindikat grafičara, a seminar je održan u Hotelu Jezerčica, u Donjoj Stubici od 06. do 08. srpnja ove godine na temu "Socijalni dijalog".
Seminaru je prisustvovalo dvadesetak kolega iz Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunjske, Bugarske, a članovi hrvatske delegacije bili su Dubravka Pripć, Nada Poldrugač, Marina Kasunić Peris, Stjepan Kolarić, Aleksandar Žaja, Boris Šifter i Darije Hanzalek. Predavači ovog seminara bili su kolege iz francuskog grafičkog sindikata FILPACK-STG Philippe Givert i Dany Muller i hrvatska predstavnica Danica Lisičar, bliska suradnica našeg Sindikata.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Održana 9. sjednica Glavnog odbora Sindikata usluga UNI-Cro
Dana 13. listopada 2006. godine u prostorijama Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 9. sjednica Sindikata usluga UNI-Cro, na kojoj je raspravljano o tri točke dnevnog reda.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Druga Konferencija UNI Grafički sektor i Konferencija UNI Europa grafički sektor - Zajedništvom do strateške snage
Druga Međunarodna Konferencija UNI Grafički sektor kojoj je prisustvovalo dvjestotinjak predstavnika iz cijeloga svijeta održana je 20. i 21. studenog ove godine u Brightonu, Ujedinjeno Kraljevstvo. UNI Grafički sektor preko sindikata koji su njegove podružnice broji preko milijun članova i zastupa interese grafičkih radnika širom cijelog svijeta.
Nakon konferencije na razini svijeta 23. i 24. studenog održana je Konferencija UNI Grafički sektor za Europu čiji je moto bio Organizirajmo se - Europa zajedno.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Multinacionalne kompanije u središtu pažnje UNI-ja - Krajem rujna regionalni seminar u Splitu
UNI Europa grafički sektor održao je od 2. do 5. travnja 2007. godine u Budimpešti Konferenciju o Multinacionalnim kompanijama i Konferenciju zemalja srednje i istočne Europe, na kojima su Sindikat grafičara predstavljali Stjepan Kolarić, Aleksandar Žaja i Darije Hanzalek.

I ove godine seminar naše regije najvjerojatnije će biti održan u Hrvatskoj, krajem rujna. Predavači će biti kolege iz francuskog FILPAC i njemačkog VERDI. Oni će izlagati o Europskim radničkim vijećima i multinacionalnim kompanijama, od teoretskih osnova do primjera u praksi, a poseban naglasak biti će stavljen na razmatranje WAZ-a, multinacionalne kompanije koja je prisutna u gotovo svim zemljama regije tako i Hrvatske. S obzirom da WAZ preko EPH ima vlasništvo u Slobodnoj Dalmaciji (d.d. i d.o.o.) regionalni seminar se planira održati u Splitu.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Predsjednik UNI Europa Grafičkog sektora u posjetu našem sindikatu
Simon Dubbins, predsjednik UNI Europa Grafičkog sektora i Nicola Konstantinou, tajnik UNI Europa Grafičkog sektora, došli su 3. srpnja 2007. godine u službeni posjet Sindikatu grafičara.
Razgovor sa visokim gostima obavio je u Domu grafičara u Zagre-bu predsjednik našeg sindikata Stjepan Kolarić, koji u UNIju obavlja funkciju koordinatora za regiju srednje i istočne Europe. Predstavnici UNI-ja razgovarali su sa njim o stanju u regiji i projektima koje UNI Europa Grafički sektor namjerava u njoj provesti. Dogovarane su i po-jedinosti oko regionalnog seminara o Multinacionalnim kompanijama koji se planira održati u Splitu od 24. do 26. rujna 2007. godine.
Ovo je bila prilika i da se goste dodatno upozna sa Sindikatom gra-fičara. Kolege iz UNIja odavno su prepoznali naš rad kao ozbiljan, sustavan i kvalitetom ispred mnogih zemalja iz regije.
Verzija za ispis
 
Jačati međunarodnu sindikalnu suradnju za uspješno djelovanje u multinacionalnim kompanijama
Sindikat grafičara domaćin regionalne konferencije UNI Europa grafičkog sektora za zemlje iz srednje i istočne Europe:

U okviru obrazovnog programa UNI-Europa grafičkog sektora, 24. i 25. rujna 2007. godine, u Supetru na otoku Braču održana je jedna od četiri međunarodne konferencije namijenjene edukaciji sindikalnih edukatora u zemljama srednje i istočne Europe. Tema ovogodišnje konferencije bila je "Povećanje i jačanje sindikalne suradnje u cilju prilagodbe promjenama multinacionalnih kompanija u grafičkom sektoru".

Na kraju konferencije svaka zemlja je pristupila izradi akcijskog plana za slijedeću godinu dana. Hrvatska je zajedno sa, Makedonijom, Crnom gorom i Srbijom izradila akcijski plan čiji je glavni cilj konstituirati Europsko radničko vijeće u multinacionalnoj kompaniji Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) i imati svojeg predstavnika u tom tijelu. Akcije su podijeljene u četiri faze.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »