English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
U susret 3. kongresu UNI, Nagasaki - studeni 2010.

Na 3. kongresu UNI-ja očekuje se približno 2.000 delegata. Tijekom tjedna u kojem se održava kongres medijskim prostorom dominirat će pitanja globalne ekonomije, budući da će se u Seoulu od 10. do 11. studenoga održati summit skupine G20, a u Yokohami će se odvijati summit APEC-a. Gradskim ulicama voziti će lokalni tramvaj obojen u UNI-jeve boje s logotipom UNI-ja. Također će povodom Kongresa biti tiskana i posebna poštanska marka.
Odaslat će se poziv organizaciji sindikata iz Kine da sudjeluje na svjetskom kongresu, u svojstvu promatrača. Kongres u Chicagu otvorio je prostor suradnji sa sindikatima u Kini nakon posjete delegacije UNI-ja Pekingu i to posebno nakon posjete UNI Graphicala (grafičara) 2005. godine.

 • Program Kongresa 
 • Globalni okvirni ugovori
 • Gospodarska kriza
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sindikalna imovina - Prvo se vi dogovorite!

Od 1997. godine, kada je donesen Zakon o udrugama, vodi se trakavica oko sindikalne imovine i njezine podjele među sindikalnim središnjicama. Naime, tim je zakonom uređeno da se imovina kojom su sindikati imali pravo upravljanja ili korištenja, osim one koja je bila u vlasništvu, ima podijeliti međusobnim dogovorom sindikata. Ukoliko se sindikati u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu Zakona ne dogovore o podjeli nekretnina one postaju državno vlasništvo. Kako se sindikati u međuvremenu nisu uspjeli dogovoriti, država na sebe preuzima obvezu evidentiranje sve imovine, definirati kriterije i vratiti tu imovinu sindikatima.

 • Nemoguć dogovor među središnjicama!?
 • Grafičari sporo, ali ipak dolaze na svoje 
 • Imovina grafičara nije ni mogla postati vlasništo države
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Socijalni partneri na Europskoj razini - Restrukturiranje sa socijalnom notom?

Pod okriljem Europske komisije i u organizaciji Intergrafa-a (Udruga poslodavaca na europskoj razini) te Sindikata grafičara na europskoj razini – održan je u Milanu radni sastanak na temu: Restrukturiranje sa socijalnom notom.

Na europskoj razini u proteklih osamnaest mjeseci u grafičkom i nakladničkom sektoru zatvoreno je preko 5.000 pravnih subjekata.  U takvim okolnostima potrebno je posebno raspravljati o sveopćoj prekapacitiranosti, boljim uslugama, upravljanju procesima te uspostavi novih vještine potrebnih za realizaciju novih proizvodnih sposobnosti.

 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Teret krize ravnomjerno rasporediti na javni i privatni sektor

Prva sjednica u šestom sazivu Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata (Matica) održana je u subotu 6. ožujka 2010. godine u Zagrebu. Sjednici je prisustvovao veliki broj predstavnika sindikata učlanjenih u Maticu, pa tako i predstavnici Sindikata grafičara.

Javni sektor daje mnoge usluge bez kojih društvo pa tako ni privatni sektor ne bi postojao; putem zdravstva on liječi, putem obrazovanja on školuje, putem policije i vojske on čuva… Sve su to djelatnosti bez kojih naše društvo ne bi funkcioniralo i privatni sektor ne bi postojao. S druge strane privatni sektor izdvaja značajna sredstva za funkcioniranje javnog. Dakle, oba ne mogu jedan bez drugoga, imaju uzajamno vezanu sudbinu i ne smiju se dijeliti ni suprotstavljati. Istina je da se javni sektor u mnogome mora reorganizirati, ali ne pod parolom da se u njemu ništa ne radi uz previsoke plaće. Moramo ostati zajedno u svim pitanjima ključnim za rad i radnike!

 • Veliko vijeće Matice
 • Formiranje stručne službe
 • Uredno poslovanje
 • Zahvala dosadašnjoj predsjednici
 • Izbori za tijela Matice
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sastanak predstavnika sindikalnih središnjica - Na pragu dogovora o podjeli sindikalne imovine

U nalaženju dogovora oko podjele i povrata sindikalne imovine, 26. veljače 2010. godine u Sindikalnom domu na Sljemenu, održan je sastanak predstavnika Matice hrvatskih sindikata (MATICA), Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS), Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Udruge radničkih sindikata Hrvatske (URSH), a predstavnici Hrvatske udruge sindikata ispričali su svoj nedolazak uz poruku o svojim osnovnim stavovima.

Možemo zaključiti da posljednji sastanak na Sljemenu predstavlja velik pomak prema dogovoru sindikalnih središnjica i podjeli odnosno povratu sindikalne imovine. Sve središnjice postigle su dogovor oko osnovnih načela; to je podjela imovine u suvlasničke dijelove čija je veličina razmjerna o broju članova. Nadamo se da će biti postignut dogovor te da će pitanje sindikalne imovine napokon biti riješeno. To je bitan temelj budućnosti sindikalnog pokreta u Hrvatskoj.

 • Država se upisuje na sindikalne nekretnine
 • Važno je postići dogovor
 • Podjela imovine u suvlasničke dijelove
 • Nekoliko nekretnina natrag izvornim vlasnicima
 • Na korak do dogovora
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Posjet Filpac-Cgt, grafičkom sindikatu u Francuskoj - Kapital i tehnologija ugrožavaju grafičare

Predstavnici Sindikata grafičara Stjepan Kolarić, Tonči Buljanović i Darije Hanzalek bili su u radnom posjetu kod francuskih kolega iz grafičkog sindikata Filpac-Cgt, 14. i 15. prosinca 2009. godine. Domaćin našoj delegaciji bio je predsjednik Filpac-Cgt Michel Muller, koji je ujedno i  predsjednik Grafičkog sektora međunarodne udruge sindikata UNI. U ovom kratkom posjetu izmijenjena su mnoga iskustva između naših i francuskih sindikalnih kolega u pogledu radnog zakonodavstva, socijalne sigurnosti, tehnološkog napretka i njegovog utjecaja na budućnost radnih mjesta.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Polazni zahtjevi sindikalnih središnjica prema Vladi za izradu Socijalnog sporazuma

Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Matica hrvatskih sindikata, Hrvatska udruga sindikata i Udruga radničkih sindikata, čelnici središnjica, dogovorili su da će artikulirati zajedničke zahtjeve s prijedlogom rokova i uputiti ih Vladi. Ogluši se Vlada ili ih ne uvaži, spremni su organizirati zajednički masovni prosvjed na središnjem zagrebačkom trgu.

Polazni zahtjevi sindikalnih središnjica s prijedlogom rokova su gotovi i usuglašeni i dostavljeni premijerki, te se čeka njezino očitovanje i sjedanje za zajednički stol. Poučenima dosadašnjim iskustvom, sindikatima više nije dovoljno da se njihovi stavovi čuju i uvaže, već žele ići korak dalje – da se primjenjuju u dogovorenim rokovima. U slučaju samo načelnog prihvaćanja sindikalnih zahtjeva, a da se po njima i ne radi, organizirat će se zajednički prosvjed.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stajališta Matice hrvatskih sindikata glede sindikalnih prosvjeda i stanja u zemlji

Malo vijeće Matice hrvatskih sindikata, na sastanku od 15. rujna 2009. godine donijelo je sljedeće odluke:
1. Potrebno je hitno promijeniti smjer i narav Vladine politike.   
2. Sindikati trebaju imati veoma aktivnu ulogu u rješavanju bitnih i strateških problema s kojima se zemlja suočava te sudjelovati u industrijskim akcijama s takvim ciljem.  
3. Sindikati trebaju oblikovati i dogovoriti skup zahtjeva s rokovima ispunjenja, započeti dijalog o njima s Vladom i po potrebi organizirati metode pritiska, prosvjede i na koncu generalni štrajk ako se zahtjevi ne prihvate i rokovi ne ispune.  
4. Zahtjevi trebaju ići u pravcu stvaranja potpuno nove slike Hrvatske, čovječnije, razvijenije i uređenije. Stoga, Matica predlaže sindikalnim središnjicama skup zahtjeva koji su svima zajednički.
5. Matica neće sudjelovati u sindikalnim aktivnostima ako se one budu odnosile na mjere reaktivnog karaktera (krizni porez, povećanje stope PDV-a) kojima je Vlada nastojala pravičnije rasporediti teret krize i na kratki rok osigurati isplatu mirovina, plaća i socijalnih naknada. Prosvjed protiv takvih mjera ili prosvjed u korist najbolje plaćenih sredina u zemlji nemaju šanse za ozbiljnu mobilizaciju masa.
Matica će zastupati takav pristup u razgovorima s drugim središnjicama i samo s vrijednim ciljevima koji mogu promijeniti sliku naše zemlje u sindikalnim aktivnostima sudjelovati.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Potrebno nam je više zajedništva!

Odjel gospodarstva i usluga, kojeg čine šest sindikata usluga UNI-Cro u okviru Matice hrvatskih sindikata analizirao je jednogodišnji rad unutar Matice hrvatskih sindikata. Raspravljene su zajedničke aktivnosti i analiziran utjecaj ovih sindikata na zajedničku politiku Matice.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Steve Walsh izabran za novog generalnog sekretara UNI – Grafičkog sektora

Komisija u sastavu Philip Jennings, glavni tajnik UNI-a; Michel Muller, predsjednik UNI Graphicala, zajedno s potpredsjednicima Mercedes Rodriguez i Tonyjem Burkeom, krajem lipnja, intervjuirali su kandidate za položaj generalnog sekretara UNI Graphical.
Prijavilo se pet kandidata Steve Walsh, Hans-Joachim Schulze, Julio Cesar Membreno Idiaqueza, Duncan Brown i Leif Mettavainio, a svaki je kandidat intervjuiran u razdoblju od sat i pol vremena, pri čemu su im postavljana identična pitanja.
Pitanja su se odnosila na tri ključne teme: Spremnost na timski rad u UNI-jevu sjedištu u Nyonu i spremnost za suradnju sa Sektorskim odborom, Izvršnim odborom i organizacijama članicama UNI Graphicala; vizije i prijedlozi kandidata u vezi sa budućnošću grafičke industrije i grafi čkog sektora u samoj jezgri UNI-ja (pitanja u vezi s organiziranjem, globalnim sporazumima, odnosima s drugim sektorima, itd.) te dostupnost i uvjeti za obavljanje dužnosti.
Nakon ocjenjivanja razgovora sa svakim pojedinim kandidatom i njihove situacije, komisija je jednoglasno odlučila imenovati Stevena Walsha za novog šefa ureda u grafi čkom sektoru. Taj će odabir potvrditi Izvršni odbor koji će se održati 13. – 14. listopada u Madridu.
Steve Walsh je porijeklom Australac, a od 1979. godine je sindikalni profesionalac. Obnašao je razne funkcije, vodio je strukture za organiziranje i regionalno tajništvo, bio je predsjednik, a ujedno je niz puta predstavljao svoj sindikat. Steve je trenutno nacionalni tajnik za grafi čki sektor australskog sindikata AMWU (Australski sindikat radnika u proizvodnji), te je ovo treći put da je izabran na tu dužnost. Godine 2001. Steve je izabran za predsjednika UNI-APRO Graphicala, te je u tom svojstvu aktivno sudjelovao u izgradnji sindikalnih mreža u multinacionalnim kompanijama, a ujedno je pružao podršku kampanjama organiziranja i solidarnosti. Steve je također jedan od potpredsjednika UNI Graphical Global Uniona, te je u potpunosti posvećen postizanju strateških ciljeva u sektoru. Adriana Rozenzweig, koja je dosad vodila grafički sektor, preuzela je, u okviru UNI-a, novi odjel za organizaciju i organiziranje novih sindikata u ovaj globalni sindikat.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »