English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 »
DVOJBE U KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU I PRIMJENI KOLEKTIVNIH UGOVORA

Donošenjem prvog Zakona o radu u Republici Hrvatskoj koji je u primjeni od 01. siječnja 1996. godine praktično je započelo novo razdoblje kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora. Iako Ustav Republike Hrvatske u Glavi III „Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda“ u odredbi članka 56. spominje pojam kolektivnog ugovora: „Pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom….“. Ovom odredbom Ustava RH kolektivnom se ugovoru daju obilježja izvora prava radnika, ali i članova njihovih obitelji i to iz razloga koji se veže na njihovu socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje.
U vrijeme donošenja Ustava RH, međutim, kolektivno pregovaranje  i sklapanje kolektivnih ugovora odvijalo se u skladu sa drugačijim načelima. Naime u to vrijeme interesne organizacije poslodavaca i radnika, kao  pregovarača za kolektivne ugovore  nisu bile utemeljene na načelima dobrovoljnosti. U to je vrijeme započela velika industrijska demokratizacija koja je najprije zahvatila sindikalni pokret, te su mahom nastajali novi sindikati organizirani na načelima dobrovoljnosti. S poslodavcima se dogodilo to isto, ali znatno kasnije.

 • Konvencije Međunarodne organizacije rada
 • Primjena kolektivnih ugovora
 • Ovlaštenje za pregovaranje i sklapanje ugovora?
 • Definirati reprezentativnost za pregovore i sklapanje ugovora
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Referendum i manipulacije vladajućih autoritetom države - SINDIKAT U RALJAMA POLITIKE

Nakon dvadeset godina slobodnog i autonomnog djelovanja sindikata, konačno se pojavljuje zahtjev koji je  od interesa za sve radnike, za one koji to tek trebaju postati, za one koji su to prestali biti i za one koji tek trebaju izaći iz svijeta rada. Druga važna stvar je da je akcija referendum pokazala jedinstvo sindikata od ideje do završetka akcije, što je drugi slučaj od postojanja slobodnih sindikata u Hrvatskoj. Prvi slučaj je bio pripremljen opći generalni štrajk za Opći kolektivni ugovor za gospodarstvo 1992 godine (op. autor je bio član središnjeg štrajkaškog odbora). Treće, gotovo najvažnije je da je za svoju akciju sindikat priskrbio opću javnu podršku javnosti svojoj akciji, čime je pokazao sposobnost da provodi akcije od općeg javnog interesa što su građani honorirali sa 717 000 utvrđenih valjanih potpisa na zahtjevu za provođenje referenduma.

 • Referendum na (Ustavnom) sudu - skidanje odgovornosti Vlade
 •  U žrvnju između dvije moći
 • Potencijal gotovo plebiscitarne podrške javnosti
 • "Sloboda"
 • Sindikati ipak nisu tako nemoćni
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ŽENE - IZMEĐU TRADICIJE I RAVNOPRAVNOSTI

Posljednjih nekoliko tjedana mediji su gotovo bili okupirani „slučajem Kamensko“ u kojem su glavni akteri bile žene-radnice. U posjet su im dolazili političari i javne osobe, javno se solidarizirajući. Iako je bilo lijepo vidjeti da je konačno netko od političara zainteresiran za sudbinu tekstilne industrije, bilo je jasno da su političari tamo radi sebe, a ne zbog tekstilne industrije i "žena zmajeva".
Slučaj drugi, koji je također obuzeo medijsku scenu, je donošenje zakona koji izjednačava uvjete žena i muškaraca za odlazak u mirovinu. I tada je javnost puno debatirala načelno, protiveći se, izjednačavanju uvjeta za odlazak u mirovinu.
No, licemjerna je „borba ženska prava“ na mirovinu sa manje godina života od muškaraca, jer ona ženama ne donosi u život novu nadu i kvalitetu, nego potvrđuje tradicionalno opredjeljenje da je mjesto žene prvenstveno u kući i navodi na zaključak da žene pristaju na svoju sadašnju poziciju u obitelji, radu i društvu. Položaj žena treba istinski  izjednačiti u svim sferama života.

 • "Žene zmajevi"
 • Neravnopravan položaj u području rada
 • Konkurencija muškarcima
 • Tradicionalne obiteljske vrijednosti
 • Izjednačiti položaj žena do mirovine
Verzija za ispis Pročitajte više
 
SINDIKAT I \"SOCIJALNI DIJALOG\"

„Socijalni dijalog“ i „socijalno partnerstvo“ su pojmovi koji u pojmovnom i praktičnom smislu u mnogome utječu na stvaranje slike suvremenog društva.

Temeljni pokretački motiv vlasnika kapitala je profit sa što manje ulaganja i stoga su sva ulaganja usmjerena ka stvaranju novog profita, bez obzira na to o kojem se tipu i vrsti proizvodnje radi. Prostor za stvaranje profita je u prostoru između vrijednosti sirovine i vrijednosti gotovog proizvoda kojega  pokriva vrijednost uloženog ljudskog rada. Sva sučeljavanja i industrijske akcije koje iz njih proističu su sadržana u borbi za prostor kojega pokriva vrijednost ljudskog rada

Radnike se uvjerava da su ravnopravni partneri poslodavcima i sukreatori prijateljskog, gotovo idiličnog partnerskog odnosa vlasnika rada i vlasnika kapitala. Tako se namjerno zamagljuje činjenica da su industrijske akcije radnika autonomni alati moći na raspolaganju radnicima  koje oni koriste za ostvarenje svojih kolektivnih prava i interesa.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Bi li poslodavci i sindikati mogli zajedno?
 • Nema razloga za zadovoljstvo!
 • U Hrvatskoj najveći kapitalist država
 • Saveznici u borbi protiv fiskalnog terora
 • Ograničena sloboda
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Afirmativna sindikalna solidarnost daje rezultate, destruktivna samo ruši postojeća prava

Hoćemo li se za svoja prava lakše izboriti ako tražimo da nas netko podrži u našim zahtjevima, ili ako tražimo da se smanjuju prava drugih? Hoće li meni zaista biti bolje, ako regres ne primi radnica u kvartovskom dućanu?

U odgovoru na ovo pitanje nestaju sve sindikalne nedoumice. Za sve što danas radnici imaju, izborili su se sami. Nitko im dekretom to nije darovao.

 • Solidarnost je međunarodno pravo čovjeka
 • Solidarnost u svakom statutu
 • Podmetanja uzrok masovne pasivnosti
 • Je li "porez solidarnosti" solidarnost
 • Nova solidarnost - ukidanje regresa, božičnica…
 • Sam da i susedu crkne krava
 • Afirmativna a ne destruktivna solidarnost
Verzija za ispis Pročitajte više
 
SINDIKALNA REPREZENTATIVNOST - PRAVNO ILI SINDIKALNO PITANJE

Još se nije stišala rasprava i polemika o novom Zakonu o radu  ("Narodne novine" broj 149/09 ) koji je stupio na snagu 01. 01. 2010.godine, a već se kreće u dovršetak druge, davno započete inicijative za donošenje Zakona o reprezentativnosti sindikata. Prema nekim izvorima informacija isti je još nedostupan široj javnosti, dok se na njega ne očituju stručnjaci Međunarodne organizacije rada. Oni koji ga predlažu vjeruju da će se njime riješiti, ako ne svi, a ono bar ključni sindikalni problemi.

 • (Pre)Velik broj sindikata
 • Razvoj sindikata u neovisnoj Hrvatskoj
 • Sve teže do zajedničkog jezika
 • Referendum o reprezentativnosti
 • Nema dogovora
 • Oprez pri normiranju reprezentativnosti
Verzija za ispis Pročitajte više
 
POLITIČKA VOLJA kao najmoćnije oružje naše demokracije

Događaji koji zaokupljaju javnost u posljednjih 9 mjeseci i koji neke zabavljaju a neke plaše, povezani su, na ovaj ili onaj način sa pritvaranjem do jučer uglednih menadžera i direktora,  moćnika koji su vladali sudbinama tisućama radnika ali ih je u svemu tome ipak najviše zanimala njihova budućnost i njihova sudbina. Povodi za pritvaranja su uglavnom milijunske financijske malverzacije tuđim, odnosno, našim novcem, radi stjecanja osobnog  bogatstva, statusa, moći.  Preko noći su se u pritvoru našli, ne bilo koji, nego vodeći ljudi iz gospodarstva, javnih poduzeća, bankarstva. Apsurd takvih pritvaranja je to veći, ako se pogleda nekoliko godina unatrag, pa se vidi, da se mahom radi o ljudima koji su dobivali nagrade za svoje "uspješno" poslovanje te su postali vlasnici "zlatne kune" ili nekog drugog značajnog priznanja ili pohvale.

 • Poduzetničke zvijezde u zatvoru
 • I privatizacija je bila po "političkoj volji"
 • Afere rezultat dugogodišnje korupcije
 • Nova "politička volja" onih koji su godinama na vlasti
 • Kad će napokon doći istinske promjene?
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sindikat i kriza - Zadovoljavaju li dosadašnje akcije?

Vlada Republike Hrvatske predviđa za ovu godinu blagi oporavak gospodarskih aktivnosti te porast bruto-društvenog proizvoda za 0,5 posto. Ostvarivanjem tih prognoza Hrvatska pridružila bi se većini zemalja koje postupno izlaze iz krize. Međutim, razvoj događaja govori kako su u pravu nezavisni analitičari koji predviđaju da će se ove godine nastaviti s produbljavanjme krize. Svakodnevno stižu vijesti o zatvaranju tvrtki i povećanju broja nezaposlenih, provođenje akcije za stimuliranje proizvodnje zapinje na kojekakivm fomalnim zaprekama ( kao što je donošenje provedbenih propisa), a ministar Šuker kao najveće postignuće navodi «uspješno» zaduživanje Hrvatske i dizanje novih kredita. Jedan od pokazatelja općeg stanja gospodarstva je podatak da je u siječnju prodano svega 2.500 automobila, dvostruko manje nego katoastrofalnog siječnja prošle godine u kojem je već prepolovljena kupnja automobila. Pri tome, ne trebamo biti opsjednuti provođenjem akcija  protiv korupcije, koje su svakako prijeko potrebne, no te akcije nas neće izvući iz gospodarske krize...

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prakticiranje socijalnog partnerstva - Podjela na javno i privatno

Realno stanje je kriza. To govore vlasnici tvrtki jer im posao ne ide. To vide i radnici jer nema narudžbi, naplata je sve teža i više se ne pretrgavaju od posla tijekom radnog dana. Polovicu svojih kolega više ne viđaju u firmi. Ili su dobili otkaz ili su pobjegli u mirovinu, ako su mogli. Zbog toga šute, zahvalni što su još na poslu. Njihov pritajeni bijes nije više usmjeren prema bahatom gazdi ili nesposobnim direktorima, nego prema novom klasnom neprijatelju. Prema državnim službenicima i namještenicima kao i zaposlenima u javnom sektoru, koji se unatoč krizi usuđuju tražiti poštivanje odredbi kolektinog ugovora.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 »