English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 »
Razvoj sindikalizma: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Suvremeni sindikati u Sjedinjenim Američkim državama su zakonski priznati kao autonomni i autentični predstavnici radnika u mnogim industrijama.  Njihove centralne aktivnosti danas su vezane uz kolektivno pregovaranje, za više plaće, prava i beneficije s naslova rada, radne uvjete za njihovo članstvo te za predstavljanje svojih članova u sporovima s upravama kompanija zbog kršenja ugovornih odredaba. Veći sindikati također obično se u pravilu uključuju u  aktivnosti lobiranja i predizborne kampanje na državnoj i federalnoj razini.
Većina sindikata u Americi su svoje programe uskladili s jednom od krovnih organizacija AFL-CIO , CTW , IWW. Dvije najveće krovne organizacije: AFL-CIO  utemeljena 1955. godine, te Win federacija koja je nastala odvajanjem od AFL-CIO u 2005. godini zagovaraju politike i zakonodavstvo u ime radnika u Sjedinjenim Državama i Kanadi, te preuzimaju aktivnu ulogu u politici. AFL-CIO se posebno bavi globalnim trgovinskim pitanjima.

 • Počeci
 • Institucionalna struktura američkih sindikata
 • Pravna regulativa
 • Utjecaj na globalni sindikalni pokret
 • Koncept Win-Win pregovora
 • Teorija pregovaračke moći
 • Sporazumi o vrućem teretu (Hot Cargo Agreement) – interna horizontalna solidarnost unutar sindikalnog pokreta
Verzija za ispis Pročitajte više
 
40 godina Europske konfederacije sindikata (ETUC) - „SLAVEĆI PROŠLOST, GLEDAMO U BUDUĆNOST“

Dok traje prebrojavanje članova sindikalnih središnjica u Hrvatskoj, na pragu ulaska u Europsku uniju, Europski sindikati udruženi u Europsku konfederaciju sindikata (ETUC) upravo su proslavili 40 godina rada. Povodom tog dana, 28. siječnja 2013.g. u Madridu je održana vrlo značajna Konferencija ETUC-a pod naslovom: „Slaveći prošlost, gledamo u budućnost“. Glavne teme koje su dominirale ovom Konferencijom bavile su se socijalnom dimenzijom sindikata u Europi. Na tom događaju bili su zajedno prisutni glavni lideri Europskih sindikata kao i NAJVIŠI DUŽNOSNICI eu: Martin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta; Laslo Andor, predstavnik Europske komisije za zapošljavanje, socijalnu politiku i uključenost, te Olli Rehn, zadužen za ekonomsku i monetarnu politiku. Osim novog vizualnog identiteta koji je usvojen tom prilikom, Konferencijom su, uz osvrt na probleme,  dominirale ohrabrujuće riječi govornika upućene svim radnicima ujedinjene Europe.

 • ETUC
 • Europska unija "s ljudskim licem"
 • Ravnoteža kapitala i rada!
Verzija za ispis Pročitajte više
 
IZ POVIJESTI HRVATSKOG SINDIKALNOG POKRETA - Hrvatski radnički savez (HRS)

Počeci sindikalizma na hrvatskim prostorima vezani su za rane godine druge polovine devetnaestog stoljeća. No, nije postojala prostorno organizirana sindikalna organizacija. Međutim, prva nacionalna sindikalna organizacija u teritorijalnom i organizacijskom smislu je bio Hrvatski radnički savez (kratica: HRS). HRS je (osim početne godine djelovanja pod utjecajem pravaša koji su ga utemeljili), bio sindikalna organizacija Hrvatske seljačke stranke.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
SOCIJALNO-ETIČKA NEPRIHVATLJIVOST \"ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI\"

Pravni okvir za kolektivno pregovaranje, unutar pravne regulative koja uređuje industrijske odnose pokazao se neograničavajućim i funkcionalnim, jer je sadržavao je prostor za relativno zadovoljavajući sustav kolektivnog pregovaranja. No, više neće biti tako.

 • Dvojbena rješenja Zakona
  1. Pravo na kolektivno pregovaranje
  2. Tko je stranka kolektivnog ugovora
  3. Pokretanje postupka utvrđivanja reprezentativnosti sindikata od strane trećih lica
  4. Strukovno organiziranje i strukovni sindikati
 • Autoritet države nad socijalnim partnerima kroz štetan zakon
Verzija za ispis Pročitajte više
 
SINDIKATI I GLOBALIZACIJA

Glavne dvojbe i problemi sa kojima je još od 80-ih godina 20. stoljeća suočen sindikalni pokret vezani su za definiranje konkretnih sadržaja, operacionalizaciju pravaca, sredstava i alata  sindikalne akcije u tehnološki i gospodarski i politički radikalno promijenjenom svijetu. Njegovu osnovnu karakteristiku predstavlja poodmakli proces kompleksne i po učincima proturječne globalizacije.
Imajući u vidu činjenicu da je na koncu 20. stoljeća 800 milijuna ljudi u svijetu bilo nedovoljno uhranjeno; više od 1,3 milijarde ljudi zarađivalo je manje od 1 američkog dolara dnevno; skoro trećina zemalja u razvoju živjela je u bijedi i siromaštvu; ubrzano se proširivao  jaz između bogatih i siromašnih; više od 200 milijuna djece u svetu radilo je a nije pohađalo školu - međunarodni sindikalni pokret je izašao s novom vizijom sindikata u 21 stoljeću.

 • Svjetski sindikalni prioriteti
 • Globalizacija - paravan za nasilje moćnih
 • Pogubno privatiziranje javnog sektora
 • Stvoriti osnovne radne uvjete
 • Sindikati kao globalni akteri
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Počeci i razvoj europskog sindikalizma - NJEMAČKA

Za razvoj sindikalnog pokreta u Njemačkoj kao i za druge industrijski razvijene zemlje bitna je druga polovina 19. stoljeća. Za razlike koje se pritom pojavljuju veoma je važna razlika u političkom i gospodarskom ustroju pojedinih zemalja. Jednako kao i u drugima u  Njemačkoj se prve spontane radničke akcije i organizacije javljaju zajedno s pojavom masovne industrijske proizvodnje i pojavom većeg broja radnika u okviru iste tvornice. Od samih početaka karakteristika njemačkih sindikata je regionalnost i organiziranje po regionalnom principu i po načelu „kišobran organizacije“.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
VAPAJ ZA SINDIKALNIM ZAJEDNIŠTVOM

Posljednjih nekoliko mjeseci, primjećuje se da su u nekim medijima gotovo svakodnevno prisutne informacije o sindikatima. Uglavnom, sindikatima javnog sektora. Kako većina medija do sada nisu pratili sindikate tako cjelovito i učestalo, pa čak niti onda kada je to bilo od vitalnog  interesa za sve radnike u Hrvatskoj, znatiželja  je usmjerena prema razlozima iznenadnog interesa medija za sindikate, odnosno, njihovim izvorima informacija.

 • Medijski udar na sindikate
 • Zakon o reprezentativnosti
 • Pregovori za javne službenike - najvažnija stvar?
 • O privatizacijskoj pljački se nije pisalo
 • Problemi sindikalnog pokreta
 • Vapaj za zajedništvom
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Razvoj europskog sindikalizma - ITALIJA

Kao uvod u uvid u razvoj talijanskog sindikalnog pokreta primjereno je spomenuti kratku povijest talijanskog Biennio Rosso (dvije crvene godine - 1919. i 1920.) i masovnih zauzimanja tvornica 1920. godine, kada je pola milijuna radnika upravljalo svojim radnim mjestima. Reformistički sindikati su tada pregovorima dogovorili kraj sukoba, što je raščistilo put za fašističku reakciju - Biennio Nero (dvije crne godine -  1921. i 1922.)

 • Zauzimanje tvornica: Biennio Rosso
 • Institucionalizacija sindikalnog pokreta
 • Opće zajedništvo u nastupu prema vlasti
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Počeci europskog sindikalizma – ENGLESKA

U velikom zamahu industrijske revolucije i pojavom masovne industrijske proizvodnje koncem osamnaestog i početkom devetnaestog stoljeća Engleska je bila gospodarski najrazvijenija zemlja zapadnog svijeta.

 • Luditi-luditski pokret
 • Čartizam
 • Stvaranje modernih sindikalnih organizacija
Verzija za ispis Pročitajte više
 
1. maj - Spomen na Chicago 1886. - Kako je nastao praznik rada

Dugotrajni je put skraćivanja radnoga vremena. U prvo se vrijeme tražio 8-satni radni dan, do jučer 40-satni tjedan, a danas je to skraćivanje radnog vremena i do 35 sati tjedno.
Međunarodni praznik rada obilježava se u spomen na mirni prosvjed radnika 1. svibnja 1886. u Chicagu. 

 • Tipograf među mučenicima.
 • Međunarodni kongres u Parizu.

Druga internacionala je 1889. odlučila upravo spomen na chicaške događaje izabrati za Međunarodni praznik rada. Praznik se veoma brzo raširio svijetom, nije zaživio u zemlji u kojoj je nastao – SAD-u, i danas je globalno najrašireniji nevjerski blagdan. Katolička crkva aktualizirala je taj praznik, posvetivši ga sv. Josipu Radniku odlukom pape Pija XII. 1955. godine.   Dakle, prvosvibanjska tradicija zasniva se na događajima iz Chicaga. Osam sati rada, osam obrazovanja, osam odmora - idućih će godina i desetljeće ovaj slogan postati bojnim pokličem prvosvibanjskog pokreta.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 »