English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
ANTI ETIKA HRVATSKOG TIPA TRANZICIJE

 

Tijek i epilog tranzicije u  Hrvatskoj. Možemo je pratiti kroz proces liberalizacije poslije 1980. Nakon procesa liberalizacije koji je počeo 1980 godine konačni epilog tranzicije u Hrvatskoj  praktički je moguće pratiti na različite načine i različitim metodologijama te s različitim  polazišnim načelima, no najzornijim se pokazuje da ga se promatra kroz četiri socijalno konstruirana okvira: gospodarski,  politički, okvir državnosti i podijeljenog suvereniteta i okvir vladavine prava.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
ETIČKE DILEME HRVATSKOG TIPA PRIVATIZACIJE

Nesuglasje između legaliteta i legitimiteta privatizacije, te ništa manji nesklad između privatizacije i socijalne pravde uz koruptivno trgovački moral su socijalne poteškoće s kojima su suočene zemlje koje su imale promjenu državnog vlasništva tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća. Naime, transformacija planskog u tržišno gospodarstvo, odnosno transformacija centralističke, planske državne ekonomije u ekonomiju slobodnog tržišta iznjedrila je mnoga pitanja i dileme među kojima i one koje su etičke naravi.

 • Etika izostala
 • "Snalažljivi" pojedinci zgrabili sve
 • "Dobitnici"
 • Gubitnici
 • Etički problem hrvatske privatizacije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ETIKA INDUSTRIJSKIH ODNOSA - POSLOVNI MORAL I SVIJEST

Poslovni moral je skup nepisanih, općih, za pojedinca karakterističnih moralnih normi i vrijednosti koje određuju njegovo ponašanje u svim poslovnim odnosima i svim vremenima.

 • Veza s razvojem društva
 • Utjecaj globalizacije, informatizacije i ekološke krize
 • Obveza i odgovornost
 • Poslovni moral i svijest
 • Povjerenje i pouzdanost
 • Sudioništvo u poziciji trajnog sukoba
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Etika industrijskih odnosa - UNUTARNJA MORALNA STRUKTURA I ODGOVORNOST

Budući da se u socijalnom dijalogu na tržištu rada susreću različiti, a nerijetko i oprečni pojedinačni i kolektivni interesi, etika dijaloga kojim se postiže svrhovita ravnoteža tih interesa se nameće kao nužnost, jer u izostanku etičkih načela dijaloga teško se postiže zadovoljavajuća razina socijalne odgovornosti strana koje sudjeluju u dijalogu.

 • Etika poslovanja i odgovornost
 • Osobna odgovornost
 • Partnerska odgovornost
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ETIKA INDUSTRIJSKIH ODNOSA - ODGOVORNOST

Po svojoj naravi moral je skup određenih etičkih načela i pravila koje određena zajednica živi u svrhu ostvarenja  nekog zajedničkog dobra i postizanja pojedinačnih i općih-kolektivnih  ciljeva. Moralna pravila mogu biti: pisani zakoni, pisani ili nepisani običaji, volja autoritea, "istine vjere", ideološko shvaćanje društvenog sustava…

 • Nastanak poslovne etike
 • Poslovni moral i svijest
 • Etika poslovanja i odgovornost
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Etika industrijskih odnosa - SUPSIDIJARNOST

Supsidijarnost kao moralni princip socijalnih odnosa najjednostavnije može se definirati kao alokacija donošenja odluka o zajedničkim pitanjima na mjesta koja su najbliže onima na koje se te odluke odnose. U konačnici to znači alokaciju u hijerarhijskom redu među različitim udruženjima i participaciju najnižeg hijerarhijskog reda u donošenju odluka. Iz tog je razloga supsidijarnost u enciklici Quadragesimo anno nazvan  gravissimum principium odnosno principom važnim iznad svega.

 • Supsidijarnost i interesno udruživanje
 • Liberalni kapitalizam sprječava supsidijarnost
 • Tržišno gospodarstvo nema odgovor na temeljna pitanja
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ETIKA INDUSTRIJSKIH ODNOSA - SOLIDARNOST

 

Solidarnost, kao moralni pojam, označava “međusobnu obvezu zauzimanja čovjeka za čovjeka”. Iz ovog najopćenitijeg postavljanja moralnog pojma solidarnosti jasno je vidljivo da se radi se o pojmu koji bez dvojbe spada u temelje morala uopće.

 • Razine solidarnosti
 • Normativni izvori solidarnosti
 • Industrijski odnosi i (ne)solidarnost - Hrvatski slučaj
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ETIKA INDUSTRIJSKIH ODNOSA

Suvremena praksa i stanje industrijskih odnosa potvrđuju nužnost rasprave o pitanjima moralnosti u socijalnim odnosima poglavito onima u svijetu rada.  Naime, etika socijalnog dijaloga je širi etički pojam koji obuhvaća etička načela i principe u odnosima interesnih skupina jednog društva. Odnosi u svijetu rada kako oni na globalnom planu tako i oni na mikro planu su vitalni segment socijalnih odnosa te ih treba i teorijski i praktično posebno propitivati. 

 • Temeljni principi
 • Neetična raspodjela bogatstva
 • Etička načela socijalnog dijaloga
 • Solidarnost i supsidijarnost
 • Etika izostaje u tranzicijskim društvima
 • Bez etike = korupcija
Verzija za ispis Pročitajte više