English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
MEDICINA RADA U PODUZEĆU

Zaštitom zdravlja radnika na radu bavi se posebna grana medicinske djelatnosti – to je medicina rada. Ona proučava stanja i bolesti u ljudskom organizmu koje nastaju utjecajem štetnih čimbenika u radnom okolišu.

 • Služba medicine rada
 • Osnovna zadaća medicine rada
 • Specifičnosti iz tiskarske djelatnosti
 • Kako organizirati odlazak na liječnički pregled
 • Rano otkrivanje bolesti
 • Upoznavanje radnog procesa
Verzija za ispis Pročitajte više
 
OPASNE RADNE TVARI

Poslodavac je dužan primjenom manje opasnih i štetnih tehnologija, radnih postupaka i radnih tvari stalno unapređivati stanje zaštite na radu. U različitim tehnološkim procesima koriste se kemijske tvari, karcinogene ili mutagene tvari te se pojavljuju biološki agensi, koji su štetni po zdravlje. Tu dakako spada i azbest te zapaljive tvari i plinovi sposobni tvoriti eksplozivne smjese.

 • Obveze poslodavca
 • Obavještavanje radnika
 • O sigurnosnom listu
 • Upute na mjestu rada
 • Ako želite znati više - Propisi
 • Primjer: UPUTA ZA SIGURAN NAČIN RADA S PN  RAZVIJAČEM
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA RADNOM MJESTU

Prvi radnik koji je poginuo od udara električne struje, bio je ložač na ruskoj jahti Livadia koji je dodirnuo grlo rasvjetnog tijela. Ovaj smrtni slučaj zabilježen je davne 1880. godine.
Rijetko razmišljamo i obraćamo pažnju na prikrivene opasnosti. Tako je i s električnom strujom. Ona je svuda oko nas ali je nevidljiva. Električni vodovi koji mogu biti na ili u zidu, vođeni unutar stropa ili posebnim kanalima u podu, naizgled su „mrtvi“ i nemamo dojam da se u njima bilo što događa. Oni su stalno pod naponom 220/380 V prema zemlji, a kada se na njih priključe aparati i strojevi njima teče struja čija jakost ovisi o snazi trošila.
Ako čovjek dotakne vodiče instalacije, stroj ili drugi dio koji je pod naponom, kroz njegovo će tijelo poteći struja čija je veličina odlučujuća za posljedice.

 • Od kuda prijeti opasnost
 • Kako se zaštititi
 • Što radnik treba znati
 • Pregledi i ispitivanja instalacija i strojeva
 • Kako to uređuju propisi
Verzija za ispis Pročitajte više
 
RUKOVANJE ROLAMA ROTO PAPIRA

Sadašnja tehnologija novinskog i revijalnog tiska koristi tzv. offset ili plošni tisak. Tiskanje novina, revija, brošura i reklamnog materijala obavlja se na rotacijskim strojevima koji su konstruktivno dostigli zavidni stupanj tehničke zaštite od ozljeda na radu.
Ipak, jedna faza u proizvodnji još uvijek je dosta rizična. To je dopremanje rola papira do stroja, koje su teške i do 1500 kg (čak i 1700 kg). Međufaze su istovar rola sa vozila, transport u skladište papira te skladištenje. Kako su nosači rola obično smješteni ispod rotacije u prostoru skladišta, zadnja i posljednja radna operacija je put role papira do nosača rola i njeno smještanje na nosač. Nakon pripreme role i početka trake papira, pokretanjem stroja jedinica za uvlačenje uvodi papir u prvu tiskovnu jedinicu.
Kod opisanih radnih operacija postoje opasnosti od prignječenja, udarca i pada rola papira. Naročito su ugrožene noge ali i ostali dijelovi tijela.

 • Istovar rola, transport u skladište
 • Skladište roto papira
 • Manipuliranje rolama u skladištu
 • Poslovi vozača viličara
 • Poslovi skladišnog radnika
 • Sigurnost na radu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ZAŠTITA ZDRAVLJA ŽENA NA RADNOM MJESTU

Kada 2013. godine Republika Hrvatska uđe u Europsku uniju, naše će se radnice pridružiti 45 % žena od ukupnog broja zaposlenih u EU.
Između muškaraca i žena postoje značajne razlike, koje postoje i prilikom poslova koje obavljaju, radnih uvjeta te načina koji zauzimaju u društvu.
Zbog razlika između radnika muškarca i žene radnice, postoje osobitosti koje treba uzeti u obzir:
• Žene i muškarci, obzirom na različite poslove koje obavljaju, izloženi su različitim a ponekad i istim rizicima;
• Žene i muškarci imaju različitu tjelesnu konstituciju, uključujući i reprodukciju;
• Žene i muškarci imaju različite obveze u porodici, zaposlene žene imaju uvjetno rečeno dva zanimanja – na radnom mjestu i kod kuće (domaćica).
Zato je važno, da te razlike prepoznamo i uzimamo u obzir na području sigurnosti i zdravlja na radu. Prilikom izrade procjene opasnosti važno je kod ocjene rizika uključiti i „razlike između spolova“.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
RASVJETA NA RADNOM MJESTU

 Dobra osvijetljenost je potrebna za izvođenje praktično svih poslova. Rasvjeta u radnom prostoru utječe na radni učinak i na same radnike. Pored direktnog utjecaja nezadovoljavajuće rasvjete na vid, ona utječe i na brojne psihofiziološke čimbenike. S većom osvijetljenosti raste brzina uočavanja u radnom prostoru, a smanjuje se i vrijeme psihomotoričke reakcije. To je naročito bitno kod rada na strojevima. Ustanovljeno je da je neodgovarajuća osvijetljenost direktni uzrok za 5 % nesreća, a indirektno čak za 20 % nesreća na radu.

 •  Važeći propisi
 •  Kontrola rasvjete
 •  Održavanje rasvjetnih tijela
 •  Obveze poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
POVJERENIK RADNIKA I AKTI POSLODAVCA

Jedan od vrlo važnih sudionika u sustavu zaštite na radu svakako je povjerenik radnika za zaštitu na radu. Zakon o zaštiti na radu daje mu široke ovlasti djelovanja, a od njega osobno ovisi da li će ih iskoristiti i pozitivno utjecati na provođenje zaštite na radu kod poslodavca.
Način rada povjerenika radnika i opis postupaka u pojedinim situacijama prilikom provedbe mjera zaštite na radu – opisan je u ovom članku.

 • Procjena opasnosti
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Široki djelokrug rada povjerenika
 • Kako djelovati u praksi
Verzija za ispis Pročitajte više
 
UPOTREBA VILIČARA U TISKARSTVU

Čeoni diesel i plinski viličari koriste se za istovar papira i kemikalija (rola i ravnog papira, bačvi, kanistera...) iz kamiona te njihovom prijevozu u skladište te utovar otpadnih kemikalija, gotovih proizvoda i drugog u kamione.
Manji viličari na akumulatorski pogon, to su uglavnom paletni viličari za unutrašnji transport, prevoze papir, kanistere i ostali potrošni materijal iz skladišta, te između pojedinih tehnoloških faza proizvodnje novina, revija i ostalih tiskovina. Radi se uglavnom o baterijskim viličarima bez krana. Često su u upotrebi električni viličari za nisko podizanje na kojima se sjedi. Posjeduju veliku brzinu vožnje, prenose 2 do 3 palete, nosivosti 2000 do 3000 kg.
Skorim ulaskom u Europsku uniju interesantno je pogledati statističke podatke koji se odnose na nesreće koje prouzroče transportna vozila na radnom mjestu. U Europskoj uniji svake godine u nesrećama na radu strada oko 5.500 radnika, a trećina tih nesreća desi se na poslovima transporta. Vozila unutrašnjeg transporta prilikom vožnje mogu ozlijediti radnike, ako se u njih zalete, pregaze ih ili se na njih prevrnu odnosno na njih padnu predmeti s vozila. Također su opasne i operacije istovara i utovara tereta. Primjerice, role papira za offset rotacione strojeve teže i do 1.500 kg.
Interesantno je da se najviše nesreća događa u manjim poduzećima do 50 zaposlenih. Praksa je pokazala da se takve nesreće mogu izbjeći djelotvornom organizacijom rada i preventivnim mjerama zaštite na radu.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Osnovanost odbijanja rada radnika

Radnici su često u dvojbi, mogu li i smiju li, prekinuti rad ili ga čak i odbiti u određenim delikatnim situacijama. Zakon o zaštiti na radu uređuje to pitanje na način da detaljno regulira prava radnika koji odbije raditi u slučaju opasnosti za život i zdravlje. U vezi praktične provedbe navedenog, radnik ukoliko želi odbiti rad mora biti siguran da mu je naređeni radni zadatak toliko riskantan, da može odbiti rad, a da neće trpjeti posljedice. Detalji zakonskog prava radnika da odbije rad, te ostala prava radnika, ali i poslodavca, kada dođe do odbijanja rada - tema su ovog članka.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prava radnika na informacije

Svaki radnik, ovisno o radnom mjestu, odnosno poslovima koje obavlja, ima pravo na informacije koje se odnose na područje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

 • Informacije prije početka rada
 • Znakovi i upute na mjestu rada
 • Strojevi i instalacije
 • Opasne radne tvari
 • Uloga povjerenika radnika
 • Postoje i sankcije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »