English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
RASVJETA NA RADNOM MJESTU

 Dobra osvijetljenost je potrebna za izvođenje praktično svih poslova. Rasvjeta u radnom prostoru utječe na radni učinak i na same radnike. Pored direktnog utjecaja nezadovoljavajuće rasvjete na vid, ona utječe i na brojne psihofiziološke čimbenike. S većom osvijetljenosti raste brzina uočavanja u radnom prostoru, a smanjuje se i vrijeme psihomotoričke reakcije. To je naročito bitno kod rada na strojevima. Ustanovljeno je da je neodgovarajuća osvijetljenost direktni uzrok za 5 % nesreća, a indirektno čak za 20 % nesreća na radu.

 •  Važeći propisi
 •  Kontrola rasvjete
 •  Održavanje rasvjetnih tijela
 •  Obveze poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
POVJERENIK RADNIKA I AKTI POSLODAVCA

Jedan od vrlo važnih sudionika u sustavu zaštite na radu svakako je povjerenik radnika za zaštitu na radu. Zakon o zaštiti na radu daje mu široke ovlasti djelovanja, a od njega osobno ovisi da li će ih iskoristiti i pozitivno utjecati na provođenje zaštite na radu kod poslodavca.
Način rada povjerenika radnika i opis postupaka u pojedinim situacijama prilikom provedbe mjera zaštite na radu – opisan je u ovom članku.

 • Procjena opasnosti
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Široki djelokrug rada povjerenika
 • Kako djelovati u praksi
Verzija za ispis Pročitajte više
 
UPOTREBA VILIČARA U TISKARSTVU

Čeoni diesel i plinski viličari koriste se za istovar papira i kemikalija (rola i ravnog papira, bačvi, kanistera...) iz kamiona te njihovom prijevozu u skladište te utovar otpadnih kemikalija, gotovih proizvoda i drugog u kamione.
Manji viličari na akumulatorski pogon, to su uglavnom paletni viličari za unutrašnji transport, prevoze papir, kanistere i ostali potrošni materijal iz skladišta, te između pojedinih tehnoloških faza proizvodnje novina, revija i ostalih tiskovina. Radi se uglavnom o baterijskim viličarima bez krana. Često su u upotrebi električni viličari za nisko podizanje na kojima se sjedi. Posjeduju veliku brzinu vožnje, prenose 2 do 3 palete, nosivosti 2000 do 3000 kg.
Skorim ulaskom u Europsku uniju interesantno je pogledati statističke podatke koji se odnose na nesreće koje prouzroče transportna vozila na radnom mjestu. U Europskoj uniji svake godine u nesrećama na radu strada oko 5.500 radnika, a trećina tih nesreća desi se na poslovima transporta. Vozila unutrašnjeg transporta prilikom vožnje mogu ozlijediti radnike, ako se u njih zalete, pregaze ih ili se na njih prevrnu odnosno na njih padnu predmeti s vozila. Također su opasne i operacije istovara i utovara tereta. Primjerice, role papira za offset rotacione strojeve teže i do 1.500 kg.
Interesantno je da se najviše nesreća događa u manjim poduzećima do 50 zaposlenih. Praksa je pokazala da se takve nesreće mogu izbjeći djelotvornom organizacijom rada i preventivnim mjerama zaštite na radu.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Osnovanost odbijanja rada radnika

Radnici su često u dvojbi, mogu li i smiju li, prekinuti rad ili ga čak i odbiti u određenim delikatnim situacijama. Zakon o zaštiti na radu uređuje to pitanje na način da detaljno regulira prava radnika koji odbije raditi u slučaju opasnosti za život i zdravlje. U vezi praktične provedbe navedenog, radnik ukoliko želi odbiti rad mora biti siguran da mu je naređeni radni zadatak toliko riskantan, da može odbiti rad, a da neće trpjeti posljedice. Detalji zakonskog prava radnika da odbije rad, te ostala prava radnika, ali i poslodavca, kada dođe do odbijanja rada - tema su ovog članka.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prava radnika na informacije

Svaki radnik, ovisno o radnom mjestu, odnosno poslovima koje obavlja, ima pravo na informacije koje se odnose na područje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

 • Informacije prije početka rada
 • Znakovi i upute na mjestu rada
 • Strojevi i instalacije
 • Opasne radne tvari
 • Uloga povjerenika radnika
 • Postoje i sankcije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Potrebna dokumentacija uz prijavu ozljede na radu

Da bi radnik ostvario svoja prava nakon pretrpljene ozljede na radu, poslodavac je dužan popuniti i ovjeriti tiskanice ozljede na radu OR u 6 primjeraka.
Ovjereni primjerci prosljeđuju se izabranom liječniku opće/obiteljske medicine. Uz tiskanice OR potrebno je priložiti medicinsku i drugu dokumentaciju o pruženoj prvoj pomoći i provedenom liječenju. Dio potrebne dokumentacije pribavlja ozlijeđeni radnik, a dio poslodavac. Navodimo dokumentaciju za pojedine slučajeve ozljede koja se prilaže uz tiskanice OR, a koju zahtijeva HZZO.

• Dokumentacija kod ozljede na radu koja se dogodila na mjestu obavljanja poslova:
• Dokumentacija kod ozljede na radu koja se dogodila kao posljedica prometne nesreće
• Dokumentacija kod ozljede čija je posljedica smrt ozlijeđenog radnika:

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Opet promjene u sustavu priznavanja ozljeda na radu

Jedva su prošle četiri godine kako je ustanovljen Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (HZZOZZR), kojemu su tada dani u nadležnost određeni poslovi vezani za provođenje prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, da bi od 1. siječnja 2011. ove poslove od HZZOZZR opet preuzeo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Obavijest o preuzimanju poslova HZZOZZR našli smo u dnevnom tisku u obliku oglasa na dnu stranice Jutarnjeg lista, od 31. 12. 10./1. 1. 11., te na internetskim stranicama HZZOZZR i HZZO. Nigdje nije naveden razlog tako donesene odluke. Jednostavno su
Zakonom o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju – određeni poslovi iz HZZOZZR prebačeni u HZZO. Navedene promjene objavljene su u “Narodnim novinama” br. 139 od 10. 12. 2010.
Indikativno je da je tadašnje Ministarstvo zdravstva osnivanje novog Zavoda (HZZOZZR) prikazivalo kao značajni napredak u provođenju zaštite na radu, a sada – bez riječi objašnjenja – sve vraća unatrag. Gdje je tu boljitak?
A sada, ono najvažnije! Što se mijenja, a što ostaje isto, kada se dogodi nesreća i ozljeda na radu?

Verzija za ispis Pročitajte više
 
MIKROKLIMA - udoban radni okoliš

Često čujemo: »U ovoj prostoriji nema dovoljno zraka« ili »Sav sam mokar, a zbog propuha odoše mi bubrezi!« Takve i slične primjedbe radnika, u većini slučajeva, nisu neosnovane, odnose se na neodgovarajuće mikroklimatske uvjete u radnom prostoru.

 • Mikroklima
 • Udobna mikroklima
 • Što zahtijevaju propisi
 • Kontrola stanja mikroklime
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prvi susret s radnim mjestom

Prvi susret s radnim mjestom mnogi pamte kao prvi radni dan u životu, ili kod novog poslodavca, djelomično ima i stresni učinak. Novi radnik želi ostaviti što bolji utisak na postojeću radnu okolinu, a istovremeno se na neki način pribojava nove i nepoznate radne sredine sa starim radnicima i rukovoditeljima. Članak obrađuje praktične aspekte uključivanja novog radnika u proizvodni proces, prvenstveno sa stanovišta sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

 • Prve upute o radnom mjestu
 • Upoznavanje s radnim mjestom i radnim zadacima
 • Praktična osposobljenost iz zaštite na radu
 • Što je važno u pogonu
 • Upoznajte se s propisima
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Buka – ubojica sluha

Kada riječi sugovornika postaju nejasne i tiše se čuju, a također i glazba i govor koji dolaze iz radioaparata ili televizora, te šumovi iz okoline – govorimo o nastupajućoj gluhoći. Kako se u većini slučajeva gubitak sluha javlja postupno, počinjemo ga primjećivati tek kada je u poodmakloj fazi. Važno je znati: Gluhoća je neizlječiva!
Prema podacima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (OSHA), svaki dan je na milijune radnika u Europi izloženo buci na radu i pripadajućim rizicima. Tako, svaki peti europski radnik mora polovicu radnog vremena govoriti glasnije u komunikaciji s drugim radnicima, dok 7% radnika osjeća teškoće sa sluhom zbog buke u radnom okolišu.

 • Što je buka?
 • Kakve teškoće može prouzročiti buka?
 • Tko je ugrožen?
 • Smanjenje buke
 • Propisi
 • Buka – u tiskarskoj djelatnosti
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »