English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Novi Zakon o zaštiti na radu - OBVEZE POSLODAVCA IZ ZAŠTITE NA RADU

Nakon 18 godina „vladavine“ Zakon o zaštiti na radu iz 1996. godine, koji je tada pokrenuo moderniji pristup zaštiti na radu prestao je važiti 7. lipnja ove godine.
Tog je datuma stupio na snagu novi Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/2014.), koji u pravilu sadrži odredbe iz prethodnog zakona (ponekad u nešto promijenjenom obliku), ali i uvodi neke nove sadržaje kao što su nadzorni uređaji kao sredstva zaštite na radu, te stres na radu ili u vezi s radom.
Ovim je Zakonom detaljno uređen inspekcijski nadzor u odjeljcima provedba nadzora i ostale mjere u provedbi nadzora. Također su prekršajne odredbe sročene na nov način te su izmijenjeni iznosi novčanih kazni.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
STARIJI RADNICI NA RADNOM MJESTU

Utječe li starenje radnika na rad i kako, uglavnom se čuju oprečna mišljenja samih radnika, ali i poslodavaca. Riječi stariji ili star najčešće asociraju na nemoć, bolest, istrošenost i slične atribute koji unaprijed diskvalificiraju starije radnike prema mladosti i poletu kod mlađih radnika. Nasuprot ovakvom raširenom mišljenju, neke studije pokazuju da su stariji radnici bolje usredotočeni na poslove, rjeđe izostaju s posla zbog zdravstvenih razloga te često ostaju duže na radnom mjestu. Istovremeno, prednost su im znanje i spretnost stečeni dugogodišnjim radom te iskustvo i zrelost. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
ZAKON O ZAŠTITI NA RADU - Prevencija stresa

Novi Zakon o zaštiti na radu stupio je na snagu 19. lipnja 2014. godine. Ovim zakonom osniva se Zavod za unapređivanje zaštite na radu.
Zakonom se prvi put uvode odredbe o mjerama zaštite radnika od psihosocijalnih rizika (stres) i psihofizičkih napora na radu, u cilju prevencije i edukacije svih sudionika u procesu. Prevencija stresa na radu pitanje je koje već niz godina predstavlja neizbježnu temu na razini Europske unije pa je u tom smislu između socijalnih partnera na EU razini potpisan i Okvirni sporazum o stresu na radu.
Novo u Zakonu su i odredbe o korištenju nadzornih uređaja kao sredstva zaštite na radu kojima poslodavac može nadzirati događanja u radnim prostorima u kojima se obavlja rad.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
PROVEDBA ZAŠTITE NA RADU U UREDSKIM PROSTORIJAMA

Kako osigurati sigurnost i zaštitu zdravlja radnika koji obavljaju uredske poslove? Pa zar tu ima nekih ozbiljnih opasnosti koje prijete radnicima na radu? – začudit će se neki. Točno je da u uredskim prostorijama i poslovima koji se obavljaju u njima ne postoje veliki rizici kakvi se javljaju kod rada sa strojevima, u postrojenjima, s opasnim kemikalijama, na visini i slično. No ipak, i tu se događaju ozljede na radu, uglavnom lakše i manjeg broja, što ne znači da i na ovim poslovima svaki radnik mora biti upoznat s mogućim opasnostima i kako ih izbjeći. Istovremeno, poslodavac mora poduzimati mjere koje će onemogućiti nastajanje opasnosti ili ih svesti na najmanju moguću mjeru. U tekstu se navode propisane mjere koje poslodavac mora provoditi i neke specifičnosti vezane uz rad u uredskim prostorijama.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
NADZOR INSPEKTORATA RADA

Pri spomenu inspektora rada (za područje zaštite na radu), koji se najavio predsjedniku uprave poduzeća sa svrhom provedbe godišnjeg nadzora, poslodavac odmah organizira ovlaštene osobe (stručnjaka zaštite na radu, ovlaštenika zaduženog za provedbu zaštite na radu...), kako bi omogućili nesmetan rad inspektoru, dali mu na uvid dokumentaciju, evidencije i informacije koje on zatraži.
Kao i kod svake kontrole, poslodavcu nije svejedno kako će proći nadzor, pa pojam „inspektor“ nije baš omiljena riječ za poslodavca.
Međutim, ako se u poduzeću poduzimaju propisane mjere kako bi se ostvarili čim bolji uvjeti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, tada se poslodavac ne treba „plašiti“ redovnog nadzora iz zaštite na radu.

 • Unutarnji i vanjski nadzor
 • USTROJSTVO
 • DUŽNOSTI I OVLASTI INSPEKTORA RADA
 • PREKRŠAJNE ODREDBE
Verzija za ispis Pročitajte više
 
PRVA POMOĆ NA MJESTU RADA

Pružanje prve pomoći ozlijeđenim radnicima na mjestu rada, vrlo je značajni postupak, o kojem ponekad ovisi i život unesrećenog. Dakle, radi se o stručnoj medicinskoj pomoći osposobljenih radnika (po pravilima medicinske doktrine), do dolaska javne službe medicinske pomoći.
Pravodobna i stručna prva pomoć naročito je značajna u područjima (manja mjesta, otežan pristup lokaciji) gdje je potreban određeni vremenski period do dolaska liječnika hitne pomoći.

 • Zakonske osnove
 • Zidni ormarić prve pomoći
 • Prostorija za pružanje prve pomoći
 • Praktični tečaj na mobilnom telefonu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
O EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU

Riječi evakuacija i spašavanje nerado želimo čuti jer nas asociraju na nemile već viđene scene ili događaje kojima ne bismo željeli biti izloženi.
Pod evakuacijom se podrazumijeva organizirano i brzo napuštanje objekta (radnih prostorija i prostora), prije nego što nastupi opasnost za život i zdravlje osoba u tom trenutku zatečenih u ugroženom objektu.
Spašavanje je vid organiziranog izvlačenja radnika i drugih osoba zatečenih u ugroženom objektu, koji se ne mogu sami evakuirati.
Ovdje ćemo podrobnije sagledati neke vidove pripreme za evakuaciju, provođenje vježbi te ponašanje tijekom realne evakuacije i spašavanja.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
VAŽNOST ZNAKOVA SIGURNOSTI

Zakon o zaštiti na radu, odredbom članaka 10.,32. i 49. poslodavcu stavlja u dužnost da na mjestima rada, na sredstvima rada i pripadajućim instalacijama trajno postavi znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti u skladu s odgovarajućim propisima.
Zakonodavac je ovo područje uredio Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN 29/05.) uz primjenu hrvatske norme HRN 7010.

 • O znakovima sigurnosti
 • Znakovi za pojedina područja
 • Još o obvezama poslodavca
 • Sankcije za poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU ZA MJESTA RADA

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore, koji datira još iz davne 1984. godine, bio je jedan od najstarijih podzakonskih akata, čije su odredbe bile važeće i nakon proglašenja Republike Hrvatske. Da se donekle osuvremeni, 2005. godine donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama navedenog pravilnika, a potom 2006. godine još i ispravak pravilnika iz 2005. godine.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
RAD U NOVINSKOJ REDAKCIJI

Što povezuje redakciju dnevnih novina i tiskaru? To su dva svijeta, dvije različite tehnološke cjeline, potpuno odvojene – reći će neupućeni. Naprotiv, one su dio tijesno povezanog lanca izdavačko-tiskarske djelatnosti. Nakon osmišljavanja dnevnog broja novine, on se upućuje u jedinicu pripreme tiska a iz nje različitim tehnologijama (npr. CTP...) do tiskarskog stroja. No i tu nije kraj opisanog lanca; nakon izlaska iz rotacije novine se uvezuju u buntove i distribuiraju na prodajna mjesta (kioske, lokale, trgovine).

 • Rad u redakciji
 • Štetnosti na radu
 • Zahtjevi za radni okoliš
 • Pušenje u redakciji
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »