English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Stres je sve raširenija bolest
Loša organizacija rada, nedostatak komunikacije s nadređenima i nejasne upute o radnim zadacima, uz više nadređenih koji radnike zatrpavaju svatko svojom količinom posla, najveći su uzroci pojačanog stresa zaposlenih. To su utvrdili stručnjaci Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, provodeći istraživanja o utjecaju stresa na tjelesno i psihičko zdravlje radnika. Pokazalo se i da je problem koji značajno utječe na pojačan stres neizvjesnost posla – 90% ljudi u firmama koje dobro posluju boji se gubitka posla.

 • Procjene rizika stresa
 • Važnost razgovora poslodavca i radnika


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zaštita na radu - Kako „doživljavati” ovlaštenika poslodavca?
Ne treba skrivati da kod nekih radnika postoji animozitet prema nadređenima, a počinje već kod prvog stupnja rukovođenja i organiziranja poslova u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika. Na udaru su najprije neposredni rukovoditelji – vođe smjene, predradnici... Takvi protivnici svega što dolazi od rukovodećih osoba, uvijek pronalaze načina da proturječe odlukama i naredbama u vezi poslova na radnom mjestu. Pri tome i neke odluke u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja na radu njima su upitne.
Svrha je ovog članka pojasniti bit ovlaštenika poslodavca koji se u vezi zaštite na radu pojavljuju naročito kao neposredni rukovoditelji.


 • Kako nastaje ovlaštenik?
 • Osnovni zadaci ovlaštenika
 • Odnos ovlaštenik – radnik
 • Ovlaštenik – radnik – povjerenik radnika Verzija za ispis Pročitajte više
 
Priznanje listu Grafičar
Svjetski i Nacionalni dan zaštite na radu 28. travnja ove godine obilježit će se nizom prigodnih događanja na području Republike Hrvatske. 
Tako će se u petak, 21. travnja 2017. godine u Zagrebu održati savjetovanje „Primjeri dobre prakse u zaštiti na radu“. Uz prezentaciju pozitivnih primjera iz područja organiziranja i provođenja zaštite na radu, osposobljavanja i zaštite zdravlja na radu, na skupu će se podsjetiti na 10. obljetnicu donošenja odluke Hrvatskog sabora kojom je 28. travnja proglašen i Nacionalnim danom zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. 
U dvorani Hrvatske udruge poslodavaca, Radnička 52/1 u Zagrebu, Odlukom ravnatelja dodijelit će se pisano priznanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i listu Grafičar. 
Verzija za ispis
 
Primijeniti dobru praksu u zaštiti na radu
Sve složeniji radni procesi i promjene u uvjetima rada, uz posljedično nove ili promjenljive vrste opasnosti, zahtijevaju nov i sustavan pristup zaštiti na radu. Potrebno je iznalaziti rješenja koja će zaposlenicima omogućiti uzimanje u obzir načela sigurnosti na svim razinama rada i za sve vrste djelatnosti, oblikovana u odgovarajuće mjere na rutinskoj osnovi. Pri tome, mora se voditi računa da je zakonom i propisima utvrđen minimum obveza, a ovisno o realnim uvjetima i okolnostima preko inovativnog i kreativnog pristupa moguće je razinu mjera zaštite na radu povećati na primjerenu razinu, poglavito donošenjem kvalitetne procjene rizika i putem utvrđivanja konkretnih i poticajnih mjera s definiranim nositeljima i rokovima te redovitom kontrolom izvršenja.


 • Međunarodna norma OHSAS 18001:2007
 • Ravnoteža posla i privatnog života
 • Predstavljanje radnika u području zaštite na raduVerzija za ispis Pročitajte više
 
Dobra zaštita na radu – interes sindikata i poslodavaca
Na radnom sastanku predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s Darijem Hanzalekom, predsjednikom Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, razgovaralo se o načinu provedbe kampanje EU OSHA „Zdrava mjesta radna za sve uzraste“ i Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, te o suradnji s HUP – Udrugom grafičara i nakladnika na promicanju, informiranju, edukaciji i unapređivanju zaštite na radu.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zaštita na radu - Vodič za povjerenika radnika za zaštitu na radu
Važan čimbenik u sustavu upravljanja sigurnošću svakako je i povjerenik radnika za zaštitu na radu. Zakon o zaštiti na radu daje mu široke ovlasti djelovanja, a od njega osobno ovisi hoće li ih znati iskoristiti i pozitivno utjecati na provođenje zaštite na radu kod poslodavca.
Naputci povjereniku radnika i opis postupaka u pojedinim situacijama provedbe mjera zaštite na radu, a naročito onima koji će prvi put stupiti na tu odgovornu dužnost, dani su u ovom članku.
U svom radu povjerenik radnika za zaštitu na radu morat će se najprije upoznati s određenim zakonskim odredbama, aktima i pravilnicima iz područja zaštite na radu.

 • Procjena rizika
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Široki djelokrug rada povjerenika
 • Što sve čeka povjerenika
 • O izboru povjerenika
 • O osposobljavanju
 • O evidencijama i ispravama
 • O novim tehnologijama
 • O radu odbora za zaštitu na radu
 • O odbijanju rada radnika
 • O odnosu povjerenik – radnik
 • O zaštiti djelovanja povjerenikaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Očuvati standarde zaštite na radu

U Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva u području zaštite na radu navedeno je, među ostalim, i nekoliko mjera koje se odnose na pojeftinjenje i pojednostavnjenje izrade procjene rizika, skraćivanje vremena i cijenu usavršavanja radnika za zaštitu na radu, smanjenje učestalosti održavanja sjednica Odbora za zaštitu na radu s četiri puta godišnje na dvaput, zatim jednostavniji postupak prijave gradilišta Inspektoratu rada, jednostavnije vođenje određenih evidencija i dr. Plan je izrađen na temelju SCM mjerenja u svim područjima u suradnji s nadležnim resorima i kao obveza Republike Hrvatske u okviru Europskog semestra s ciljem da se cjelokupna regulativa kvantificira na temelju prakse u EU.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obrazložilo je da je cilj rasteretiti gospodarstvo od prekomjerne administracije te je učiniti jednostavnijom i jeftinijom nego što je danas. Ocjenjuje se da će uštede na administrativnim troškovima poslovnom sektoru ostaviti više vremena i novca za daljnji razvoj poslovanja i zapošljavanje, odnosno želi se osloboditi potencijal privatnom sektoru za stvaranje vrijednosti i novih radnih mjesta.

 • Smanjenje učestalosti pojedinih obveza!?
 • Informiranje, savjetovanje i edukacija nužna
 • Suradnja poslodavaca i radnika
 • Pojavljuju se novi rizici
 • Za 1 uloženi, povrat 2,2 eura
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu, stopala i glave

Dana 2. prosinca 2016. godine Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, u suradnji s Nezavisnim hrvatskim sindikatima je organizirao seminar is područja osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu, stopala i glave. Svjesni važnosti teme, na seminaru je sudjelovalo i nekoliko članova našeg sindikata.

 • Osobna zaštitna sredstva
 • Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala
 • Odabir osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala
 • Procjena specifičnih zahtjeva prilikom testiranja obuće
 • Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave
 • Pravilno korištenje kacige

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zašto moram na liječnički pregled?

Za određene poslove radnik mora zadovoljiti posebne zdravstvene uvjete, kako bi se mogao zaposliti. Neki poslodavci traže i tzv. prethodni zdravstveni pregled kao uvjet zaposlenja.
Zdravstveni pregledi nisu baš omiljeni kod radnika jer kod njih stvaraju bojazan da će se tijekom pregleda otkriti neka skrivena zdravstvena tegoba, koja za posljedicu može imati odustajanje poslodavca od zapošljavanja radnika, ali i bojazan od premještanja na drugi, slabije plaćeni posao ili slično.
Sagledavajući obveze i prava poslodavca, ali i radnika, dajemo pregled kada i gdje je potrebna (ali i obvezna) zdravstvena kontrola s obzirom na zakonske odredbe i podzakonske akte.

 • Obveze poslodavca
 • Prethodni liječnički pregledi
 • Poslovi s posebnim uvjetima rada
 • Posebna zaštita radnica
 • Pregled vida
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prevencija je ključna u zaštiti i očuvanju radne sposobnosti radnika

Učinkovita zaštita na radu na svim mjestima rada nema alternative jer se njome štite život, zdravlje i radna sposobnost od početka do završetka radnog vijeka. Primjereno organizirana i u praksi provedena zaštita na radu pridonosi produktivnosti i konkurentnosti pojedinca, tvrtke i društva u cjelini.
Zaštita na radu je osnovno ljudsko pravo, a time i obveza i odgovornost svakog poslodavca, radnika kao i zajednice da to pravo štiti.
Prilagođavanje rada sposobnostima, vještinama i zdravstvenom stanju pojedinaca, kao i prihvaćanje drugih vidova raznolikosti među radnicima, poput spola, dobi, invalidnosti i slično, trebaju biti dinamičan i neprekidan proces, utemeljen na procjeni rizika te primjenjiv na cijeli radni vijek. Potrebno je uložiti dodatne napore i mjere kojima će se osigurati zaštita posebnim kategorijama zaposlenih kao što su žene, mladi, stariji radnici, osobe s invaliditetom i smanjenom radnom sposobnošću, kako bi se očuvala njihova radna sposobnost, otklonio njihov prerani odlazak s tržišta rada i socijalna isključenost.
Dobar dizajn mjesta rada i organizacije rada može se postići: uporabom opreme i drugih pomagala kojima se smanjuje tjelesno opterećenje tijekom rada, primjerenim ergonomskim dizajnom alata, opreme i namještaja, poštivanjem ograničenja za podizanje teških tereta i za obavljanje tjelesno zahtjevnih radnji, edukacijom, kraćim odmorima, rotacijom posla i drugim preventivnim mjerama.

 • Potrebna je strategija
 • Uspostaviti kulturu prevencije
 • Kontinuirano utvrđivanje stanja zaštite
 • Kontrola izloženosti radnika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »