English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Zaštita na radu - Vodič za povjerenika radnika za zaštitu na radu
Važan čimbenik u sustavu upravljanja sigurnošću svakako je i povjerenik radnika za zaštitu na radu. Zakon o zaštiti na radu daje mu široke ovlasti djelovanja, a od njega osobno ovisi hoće li ih znati iskoristiti i pozitivno utjecati na provođenje zaštite na radu kod poslodavca.
Naputci povjereniku radnika i opis postupaka u pojedinim situacijama provedbe mjera zaštite na radu, a naročito onima koji će prvi put stupiti na tu odgovornu dužnost, dani su u ovom članku.
U svom radu povjerenik radnika za zaštitu na radu morat će se najprije upoznati s određenim zakonskim odredbama, aktima i pravilnicima iz područja zaštite na radu.

 • Procjena rizika
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Široki djelokrug rada povjerenika
 • Što sve čeka povjerenika
 • O izboru povjerenika
 • O osposobljavanju
 • O evidencijama i ispravama
 • O novim tehnologijama
 • O radu odbora za zaštitu na radu
 • O odbijanju rada radnika
 • O odnosu povjerenik – radnik
 • O zaštiti djelovanja povjerenikaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Očuvati standarde zaštite na radu

U Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva u području zaštite na radu navedeno je, među ostalim, i nekoliko mjera koje se odnose na pojeftinjenje i pojednostavnjenje izrade procjene rizika, skraćivanje vremena i cijenu usavršavanja radnika za zaštitu na radu, smanjenje učestalosti održavanja sjednica Odbora za zaštitu na radu s četiri puta godišnje na dvaput, zatim jednostavniji postupak prijave gradilišta Inspektoratu rada, jednostavnije vođenje određenih evidencija i dr. Plan je izrađen na temelju SCM mjerenja u svim područjima u suradnji s nadležnim resorima i kao obveza Republike Hrvatske u okviru Europskog semestra s ciljem da se cjelokupna regulativa kvantificira na temelju prakse u EU.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obrazložilo je da je cilj rasteretiti gospodarstvo od prekomjerne administracije te je učiniti jednostavnijom i jeftinijom nego što je danas. Ocjenjuje se da će uštede na administrativnim troškovima poslovnom sektoru ostaviti više vremena i novca za daljnji razvoj poslovanja i zapošljavanje, odnosno želi se osloboditi potencijal privatnom sektoru za stvaranje vrijednosti i novih radnih mjesta.

 • Smanjenje učestalosti pojedinih obveza!?
 • Informiranje, savjetovanje i edukacija nužna
 • Suradnja poslodavaca i radnika
 • Pojavljuju se novi rizici
 • Za 1 uloženi, povrat 2,2 eura
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu, stopala i glave

Dana 2. prosinca 2016. godine Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, u suradnji s Nezavisnim hrvatskim sindikatima je organizirao seminar is područja osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu, stopala i glave. Svjesni važnosti teme, na seminaru je sudjelovalo i nekoliko članova našeg sindikata.

 • Osobna zaštitna sredstva
 • Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala
 • Odabir osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala
 • Procjena specifičnih zahtjeva prilikom testiranja obuće
 • Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave
 • Pravilno korištenje kacige

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zašto moram na liječnički pregled?

Za određene poslove radnik mora zadovoljiti posebne zdravstvene uvjete, kako bi se mogao zaposliti. Neki poslodavci traže i tzv. prethodni zdravstveni pregled kao uvjet zaposlenja.
Zdravstveni pregledi nisu baš omiljeni kod radnika jer kod njih stvaraju bojazan da će se tijekom pregleda otkriti neka skrivena zdravstvena tegoba, koja za posljedicu može imati odustajanje poslodavca od zapošljavanja radnika, ali i bojazan od premještanja na drugi, slabije plaćeni posao ili slično.
Sagledavajući obveze i prava poslodavca, ali i radnika, dajemo pregled kada i gdje je potrebna (ali i obvezna) zdravstvena kontrola s obzirom na zakonske odredbe i podzakonske akte.

 • Obveze poslodavca
 • Prethodni liječnički pregledi
 • Poslovi s posebnim uvjetima rada
 • Posebna zaštita radnica
 • Pregled vida
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prevencija je ključna u zaštiti i očuvanju radne sposobnosti radnika

Učinkovita zaštita na radu na svim mjestima rada nema alternative jer se njome štite život, zdravlje i radna sposobnost od početka do završetka radnog vijeka. Primjereno organizirana i u praksi provedena zaštita na radu pridonosi produktivnosti i konkurentnosti pojedinca, tvrtke i društva u cjelini.
Zaštita na radu je osnovno ljudsko pravo, a time i obveza i odgovornost svakog poslodavca, radnika kao i zajednice da to pravo štiti.
Prilagođavanje rada sposobnostima, vještinama i zdravstvenom stanju pojedinaca, kao i prihvaćanje drugih vidova raznolikosti među radnicima, poput spola, dobi, invalidnosti i slično, trebaju biti dinamičan i neprekidan proces, utemeljen na procjeni rizika te primjenjiv na cijeli radni vijek. Potrebno je uložiti dodatne napore i mjere kojima će se osigurati zaštita posebnim kategorijama zaposlenih kao što su žene, mladi, stariji radnici, osobe s invaliditetom i smanjenom radnom sposobnošću, kako bi se očuvala njihova radna sposobnost, otklonio njihov prerani odlazak s tržišta rada i socijalna isključenost.
Dobar dizajn mjesta rada i organizacije rada može se postići: uporabom opreme i drugih pomagala kojima se smanjuje tjelesno opterećenje tijekom rada, primjerenim ergonomskim dizajnom alata, opreme i namještaja, poštivanjem ograničenja za podizanje teških tereta i za obavljanje tjelesno zahtjevnih radnji, edukacijom, kraćim odmorima, rotacijom posla i drugim preventivnim mjerama.

 • Potrebna je strategija
 • Uspostaviti kulturu prevencije
 • Kontinuirano utvrđivanje stanja zaštite
 • Kontrola izloženosti radnika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Bolja prevencija tijekom čitavog radnog vijeka

U organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u Zagrebu je 4. studenoga 2016. godine u prostorijama HUP-a održana radionica-seminar na temu "Holistički pristup: Bolja prevencija tijekom čitavog radnog vijeka". Na seminaru su sudjelovali i predstavnici našeg sindikata.

 • Zdrava mjesta za sve uzraste
 • STOP ozljedama na radu
 • Psihosocijalni rizici stresa na radu i upravljanje stresom
 • Psihosocijalni rizici stresa na radu
 • Kako poslodavac može djelovati protiv stresa?
 • Kako sami možemo učinkovito djelovati protiv stresa

 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Koliko se troši na zaštitu zdravlja radnika na radu?

Institut za javne financije nedavno je objavio studiju u kojoj je analizirao sustav doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti te kako Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) troši prikupljena sredstva od doprinosa za zaštitu zdravlja na radu. Riječ je o doprinosu koji se obračunava po stopi 0,5% na mjesečnu osnovicu, a o raspoređivanju tako prikupljenih prihoda odlučuje HZZO, koji ujedno osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za cjelokupno liječenje koje je posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

 • Premalo se ulaže u zaštitu zdravlja
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Potreba pozivanja inspekcije

Pojam inspektora uvijek asocira na nešto ili nekoga kojeg treba kontrolirati (provjeravati) pa se takva djelatnost uvijek ne prihvaća kao zaželjena.
U području zaštite na radu, Inspektorat rada obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, a unutar Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Prema ustrojstvu Inspektorata rada, a u okviru Sektora za nadzor u području zaštite na radu oformljeni su područni uredi u Zagrebu, Osijeku, Varaždinu, Splitu i Rijeci s određenim brojem pripadajućih ispostava.
Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14.) i na temelju njega donesenih propisa obavljaju inspektori rada u području zaštite na radu.
Prema izvještaju Inspektorata rada protekle 2015. godine, inspektori su najčešće pronalazili sljedeće nezakonitosti:

 • Halo, inspektore – trebam pomoć!
 • Kada se poziva inspektor?
 • Gdje su inspektori
 • Inspekcijski nadzor
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zavod za unapređenje i zaštitu na radu - Kampanjom smanjiti broj ozljeda na radu

Ozljede na radu i profesionalne bolesti nanose višestruke štete radniku, njegovoj obitelji, poslodavcu i cijelom društvu. Broj ozljeda na radu u višegodišnjem razdoblju u Republici Hrvatskoj kreće se između 13.500 i 14.000 godišnje pa je nužno osmišljenim aktivnostima djelovati na otklanjanju rizika i provedbi mjera prevencije na mjestima rada kako bismo broj ozljeda na radu kontinuirano smanjivali.
U tom cilju Zavod za unapređivanje zaštite na radu pokreće nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“.

 • Vodič za unutarnji nadzor
 • Vodič za analizu ozljeda na radu
 • Vodič za izradu procjene rizika
 • Vodič za izradu Programa za osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Uputa za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Regionalni OHS Forum - Budimpešta, 29. i 30. kolovoza 2016.

U organizaciji ETUI-a (Europskog sindikalnog instituta) u Budimpešti je 29. i 30. kolovoza održan Regionalni OHS Forum, sastanak sindikalnih predstavnika zaduženih za zaštitu i sigurnost na radu. Cilj sastanka bio je razmjena informacija i priprema za 13. strateški sastanak o zaštiti i sigurnosti na radu, koji će se održati 8. i 9. rujna 2016. u Beču.
Pozivu se odazvalo 20-ak sindikalnih predstavnika iz Hrvatske, Bugarske, Mađarske, Makedonije, Rumunjske i Srbije. Hrvatsku je na skupu predstavljao Marko Palada iz NHS-a, dok je kolegica Gordana Palajsa iz SSSH-a imala namjeru sudjelovati, ali je u to vrijeme koristila godišnji odmor.

 • U Europi stanje zaštite na radu sve lošije
 • Izvješće za Hrvatsku
 • Radnici koji rade u teškim uvjetima ranije stare
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »