English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Priznanje listu Grafičar za promicanje zaštite na radu
U povodu Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu, u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatske udruge poslodavaca, 21. travnja 2017. godine održano je savjetovanje "Primjeri dobre prakse u zaštiti na radu". Uz brojne zanimljive prezentacije dobrih primjera prakse, ovom prilikom uručene su nagrade za najbolje novinarske radove u području zaštite na radu, te priznanja tiskovinama za promicanje zaštite na radu. 
U ovoj posljednjoj kategoriji Priznanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, za kontinuirano informiranje i promicanje zaštite na radu u radnoj sredini, primio je i list Grafičar, glasilo Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske. 
Ovo priznanje nije moglo doći u bolje vrijeme jer list Grafičar upravo u svibnju ove godine obilježava 25 godina kontinuiranog rada te izlazi njegov 300. broj. Nagradu je ispred Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske primio predsjednik Darije Hanzalek. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stres je sve raširenija bolest
Loša organizacija rada, nedostatak komunikacije s nadređenima i nejasne upute o radnim zadacima, uz više nadređenih koji radnike zatrpavaju svatko svojom količinom posla, najveći su uzroci pojačanog stresa zaposlenih. To su utvrdili stručnjaci Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, provodeći istraživanja o utjecaju stresa na tjelesno i psihičko zdravlje radnika. Pokazalo se i da je problem koji značajno utječe na pojačan stres neizvjesnost posla – 90% ljudi u firmama koje dobro posluju boji se gubitka posla.

 • Procjene rizika stresa
 • Važnost razgovora poslodavca i radnika


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zaštita na radu - Kako „doživljavati” ovlaštenika poslodavca?
Ne treba skrivati da kod nekih radnika postoji animozitet prema nadređenima, a počinje već kod prvog stupnja rukovođenja i organiziranja poslova u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika. Na udaru su najprije neposredni rukovoditelji – vođe smjene, predradnici... Takvi protivnici svega što dolazi od rukovodećih osoba, uvijek pronalaze načina da proturječe odlukama i naredbama u vezi poslova na radnom mjestu. Pri tome i neke odluke u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja na radu njima su upitne.
Svrha je ovog članka pojasniti bit ovlaštenika poslodavca koji se u vezi zaštite na radu pojavljuju naročito kao neposredni rukovoditelji.


 • Kako nastaje ovlaštenik?
 • Osnovni zadaci ovlaštenika
 • Odnos ovlaštenik – radnik
 • Ovlaštenik – radnik – povjerenik radnika Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odnos radničkog vijeća i sindikata
S obzirom na to da i radničko vijeće i sindikat zastupaju interese radnika, njihov odnos je vrlo tijesan i suradnički, pa mnogi često poistovjećuju radničko vijeće i sindikat odnosno sindikalnu podružnicu. Unatoč brojnim dodirnim točkama postoje i razlike koje proizlaze iz činjenice da je radničko vijeće most komunikacije između svih radnika i poslodavca, a sindikat udruga radnika koja, ako je potrebno, i pritiscima promiče prava svojih članova. 

U prethodnim brojevima pisali smo o izborima za radnička vijeća i osnovnim ovlaštenjima radničkog vijeća. Nastavljamo tematiku govoreći o odnosu između radničkog vijeća i sindikata. 

 • Obveza obavješćivanja radnika
 • Razlike radničkog vijeća i sindikata
 • Bliska suradnja
 • Sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeća


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Postupak ostvarivanja zaštite prava iz radnog odnosa
Zakon o radu propisuje poseban postupak koji prethodi sudskoj zaštiti prava iz radnog odnosa. Taj postupak je sadržavao svaki Zakon o radu i zamišljen je kao način da poslodavac i radnik pokušaju na mirni način riješiti mogući spor kako bi se izbjeglo provođenje sudskog postupka. Podnošenje zahtjeva za zaštitu prava, kao i kasnije eventualno podnošenje sudske tužbe ograničeni su rokovima (15+15+15 dana), te će u tekstu biti razrađen svaki od koraka za koje su vezani spomenuti rokovi.

 • Podnošenje zahtjeva za zaštitu prava – prvih 15 dana
 • Odgovor poslodavca – drugih 15 dana
 • Podnošenje sudske tužbe – trećih 15 dana
 • Sudska nadležnost
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Priznanje listu Grafičar
Svjetski i Nacionalni dan zaštite na radu 28. travnja ove godine obilježit će se nizom prigodnih događanja na području Republike Hrvatske. 
Tako će se u petak, 21. travnja 2017. godine u Zagrebu održati savjetovanje „Primjeri dobre prakse u zaštiti na radu“. Uz prezentaciju pozitivnih primjera iz područja organiziranja i provođenja zaštite na radu, osposobljavanja i zaštite zdravlja na radu, na skupu će se podsjetiti na 10. obljetnicu donošenja odluke Hrvatskog sabora kojom je 28. travnja proglašen i Nacionalnim danom zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. 
U dvorani Hrvatske udruge poslodavaca, Radnička 52/1 u Zagrebu, Odlukom ravnatelja dodijelit će se pisano priznanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i listu Grafičar. 
Verzija za ispis
 
Primijeniti dobru praksu u zaštiti na radu
Sve složeniji radni procesi i promjene u uvjetima rada, uz posljedično nove ili promjenljive vrste opasnosti, zahtijevaju nov i sustavan pristup zaštiti na radu. Potrebno je iznalaziti rješenja koja će zaposlenicima omogućiti uzimanje u obzir načela sigurnosti na svim razinama rada i za sve vrste djelatnosti, oblikovana u odgovarajuće mjere na rutinskoj osnovi. Pri tome, mora se voditi računa da je zakonom i propisima utvrđen minimum obveza, a ovisno o realnim uvjetima i okolnostima preko inovativnog i kreativnog pristupa moguće je razinu mjera zaštite na radu povećati na primjerenu razinu, poglavito donošenjem kvalitetne procjene rizika i putem utvrđivanja konkretnih i poticajnih mjera s definiranim nositeljima i rokovima te redovitom kontrolom izvršenja.


 • Međunarodna norma OHSAS 18001:2007
 • Ravnoteža posla i privatnog života
 • Predstavljanje radnika u području zaštite na raduVerzija za ispis Pročitajte više
 
Dobra zaštita na radu – interes sindikata i poslodavaca
Na radnom sastanku predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s Darijem Hanzalekom, predsjednikom Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, razgovaralo se o načinu provedbe kampanje EU OSHA „Zdrava mjesta radna za sve uzraste“ i Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, te o suradnji s HUP – Udrugom grafičara i nakladnika na promicanju, informiranju, edukaciji i unapređivanju zaštite na radu.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zaštita na radu - Vodič za povjerenika radnika za zaštitu na radu
Važan čimbenik u sustavu upravljanja sigurnošću svakako je i povjerenik radnika za zaštitu na radu. Zakon o zaštiti na radu daje mu široke ovlasti djelovanja, a od njega osobno ovisi hoće li ih znati iskoristiti i pozitivno utjecati na provođenje zaštite na radu kod poslodavca.
Naputci povjereniku radnika i opis postupaka u pojedinim situacijama provedbe mjera zaštite na radu, a naročito onima koji će prvi put stupiti na tu odgovornu dužnost, dani su u ovom članku.
U svom radu povjerenik radnika za zaštitu na radu morat će se najprije upoznati s određenim zakonskim odredbama, aktima i pravilnicima iz područja zaštite na radu.

 • Procjena rizika
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Široki djelokrug rada povjerenika
 • Što sve čeka povjerenika
 • O izboru povjerenika
 • O osposobljavanju
 • O evidencijama i ispravama
 • O novim tehnologijama
 • O radu odbora za zaštitu na radu
 • O odbijanju rada radnika
 • O odnosu povjerenik – radnik
 • O zaštiti djelovanja povjerenikaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Očuvati standarde zaštite na radu

U Akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva u području zaštite na radu navedeno je, među ostalim, i nekoliko mjera koje se odnose na pojeftinjenje i pojednostavnjenje izrade procjene rizika, skraćivanje vremena i cijenu usavršavanja radnika za zaštitu na radu, smanjenje učestalosti održavanja sjednica Odbora za zaštitu na radu s četiri puta godišnje na dvaput, zatim jednostavniji postupak prijave gradilišta Inspektoratu rada, jednostavnije vođenje određenih evidencija i dr. Plan je izrađen na temelju SCM mjerenja u svim područjima u suradnji s nadležnim resorima i kao obveza Republike Hrvatske u okviru Europskog semestra s ciljem da se cjelokupna regulativa kvantificira na temelju prakse u EU.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obrazložilo je da je cilj rasteretiti gospodarstvo od prekomjerne administracije te je učiniti jednostavnijom i jeftinijom nego što je danas. Ocjenjuje se da će uštede na administrativnim troškovima poslovnom sektoru ostaviti više vremena i novca za daljnji razvoj poslovanja i zapošljavanje, odnosno želi se osloboditi potencijal privatnom sektoru za stvaranje vrijednosti i novih radnih mjesta.

 • Smanjenje učestalosti pojedinih obveza!?
 • Informiranje, savjetovanje i edukacija nužna
 • Suradnja poslodavaca i radnika
 • Pojavljuju se novi rizici
 • Za 1 uloženi, povrat 2,2 eura
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: