English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Učiniti pozitivne promjene u području zaštite na radu
Danas se više nego ikad prije nameće imperativ ulaganja u ljudske resurse, a dio tog ulaganja je zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika. Zalaganje za sprječavanje ozljeda na radu može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka i zaštitu na radu kao osnovno ljudsko pravo.
Vizijom, programskim određenjem i organizacijskim ustrojem potrebno je zaštitu na radu odrediti kao jedan od važnih prioriteta gospodarskog i socijalnog razvitka hrvatskog društva. Ulaganje u dobre radne uvjete ne smije se doživljavati kao prisila zakonodavca i trošak, već kao kvalitetna investicija koja se vraća pozitivnim učincima kroz veće zadovoljstvo poslom, veću produktivnost, smanjenje izostanaka s rada i izdataka za zdravstvenu skrb.
U zemljama EU uvedene su sheme kojima se tvrtke i organizacije financijski nagrađuje zbog promicanja i primjene visokih standarda zaštite na radu, a to obuhvaća niže premije osiguranja, porezne olakšice, državne subvencije i potpore.

 • Zašto je važna kultura prevencije?
 • Što je moguće dodatno učiniti na razini sektora, tvrtki i ustanova?
 • Kako je moguće dodatno motivirati radnike na predanost u ispunjavanju obveza u području zaštite na radu? 
 • Koje je promjene moguće učiniti na razini države?
 • Zaključno
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Europski tjedan zaštite na radu
Krajem listopada predstavljena je kampanja EU OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu), „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima 2018.-2019.“
Izloženost opasnim tvarima češća je nego što ljudi misle i događa se na gotovo svim radnim mjestima. Opasne tvari jesu krutine, tekućine ili plinovi koji mogu naštetiti sigurnosti ili zdravlju radnika. Do izloženosti može doći udisanjem, dodirom s kožom ili gutanjem.
Izloženost opasnim tvarima na mjestu rada povezana je s akutnim i dugoročnim zdravstvenim problemima, uključujući bolesti dišnih putova; oštećenja unutarnjih organa, uključujući mozak i živčani sustav; nadraživanje i bolesti kože; profesionalni rak.

 • Upravljanje opasnim tvarima na radnom mjestu


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF)
Nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koji je u ime Korisnika potpisao Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, u ime Upravljačkog tijela mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, te u ime Posredničkog tijela razine 2 Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Zavod počinje provedbu projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“, vrijednog 5,046.422,40 kuna. Ovaj zahtjevni projekt se u 85-postotnom iznosu financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), a trajat će dvije godine.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Osposobljavanje u području zaštite na radu
Obveza osposobljavanja u području zaštite na radu propisana je u Hrvatskoj zakonom i podzakonskim aktima. Osposobljavanje kao ključan čimbenik prevencije u praksi znači izazov za radnike; promjenu načina rada, prilagodbu novoj opremi ili novim postupcima. Zato je važno već pri odlučivanju o nekoj novoj mjeri zaštite na radu planirati kako osigurati da se radnici upoznaju s mjerom i počnu je primjenjivati što je brže i bolje moguće. Bez toga plan upravljanja rizicima jednostavno neće funkcionirati. 
Na osnovi nedavnih studija u EU o isplativosti intervencija u području zaštite na radu pokazalo se da su intervencije koje uključuju osposobljavanje i organizacijske promjene isplativije od onih koje se temelje isključivo na tehničkim promjenama. 
Zbog toga je i propisima o zaštiti na radu utvrđena obveza poslodavaca da svojim radnicima osiguraju osposobljavanje u području zaštite na radu te im pružaju informacije i naputke relevantne za njihovo radno mjesto i zadaće. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Očuvati dostignute standarde Zavoda
Vlada je na sjednici 2. kolovoza ove godine donijela zaključak koji obuhvaća pripajanje 54 agencije, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima ministarstvima ili drugim nadležnim ustanovama i poslovnim subjektima. U aktu se navodi smanjenje broja navedenih subjekata, a nadležna tijela državne uprave zadužena su za provedbu svih aktivnosti prema utvrđenim rokovima, uglavnom do 1. siječnja 2019. godine. 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uvesti novi model doprinosa - Za zaštitu zdravlja na radu
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o doprinosima kao dio porezne reforme izazvao je u javnoj raspravi i e-savjetovanju prevladavajući interes poduzetnika kad su u pitanju protivljenja predloženom povećanju koeficijenta doprinosa za članove uprava koji su prijavljeni na nepuno radno vrijeme.

 • „Ukidanje“ doprinosa za zaštitu zdravlja na radu!?
 • Uvesti model bonus/malus

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Za učinkovitu zaštitu na radu
Sustav zaštite na radu koji se temelji na kulturi sigurnosti, sprječavanju nesreća na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom, temelj je svakog uspješnog gospodarstva. Visoka razina sigurnosti pri radu u Hrvatskoj i očuvanje zdravlja radnika, ključni su preduvjet produžetka radnog vijeka, aktivnog i zdravog starenja. U sadašnjim okolnostima, zbog nedostatka radne snage na tržište rada ulaze nedovoljno stručno osposobljeni i neiskusni radnici, što uz izostanak drugih propisanih mjera povećava rizike vezano uz sigurnost u radnom okružju. 

 • U 2017. godini 18.036 ozljeda na radu
 • Stradavaju radnici između 31 i 40 godina starosti
 • Rast stope ozljeda na radu 0,7%
 • Najviše stradavaju u istočnoj Slavoniji
 • Prošle godine 22 smrtna slučaja
 • Porast teških ozljeda na radu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Za sigurne i zdrave radne uvjete
Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, 28. travnja, prilika je da se pozornost javnosti usmjeri na važnost stvaranja kulture sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te smanjenje broja ozljeda na radu i broja stradalih na radnome mjestu. Ujedno je to i dan kojim sindikalni pokret obilježava Dan sjećanja na umrle i ozlijeđene radnike te se odaje počast žrtvama nesreća na radu i preminulima zbog ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, a u spomen na 28 smrtno stradalih radnika 1987. godine na gradilištu u Connecticutu u Sjedinjenim Američkim Državama. 
U Hrvatskoj je 28. travnja proglašen Nacionalnim danom zaštite na radu odlukom Hrvatskog sabora 1. lipnja 2007., i od tada se svake godine nizom aktivnosti nastoji informirati javnost i podići svijest o važnosti sigurnih i zdravih radnih uvjeta te sprečavanju stradanja, ozljeda i bolesti na radnome mjestu u našoj zemlji. 

 • Bogat Program obilježavanja dana zaštite na radu
 • Na opasnim poslovima radi 37 milijuna djece
 • U prošloj godini u RH stradalo 1.935 osoba
 • Što bolja i sigurnija zaštitaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Svjetski dan zdravlja
Svake godine 7. travnja obilježava se Svjetski dan zdravlja. Na ovaj dan, pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije, koristi se prigoda ukazati na određena pitanja i izgraditi svijest o određenoj temi vezanoj za zdravlje. 2018. godina u tom je smislu posvećena pravu na univerzalnu zdravstvenu zaštitu. 

 • Zdravlje je postalo luksuz
 • Hrvati nemaju novca za zdravljeVerzija za ispis Pročitajte više
 
Radni stolac – ponekad banaliziran
Na radnom mjestu (pri izvođenju radnih operacija) položaj tijela pri radu je najčešće uspravno stajanje ili normalno sjedenje. Tu su dakako i položaji tijela koji iziskuju povećana opterećenja kao što su klečanje, čučanje, saginjanje leđa, zakretanje trupa i držanje ruku u visini ili iznad glave. Kod nekih specifičnih radnih operacija koristi se i ležeći položaj.
Većina se poslova može obaviti stojeći ili sjedeći. Koji će se položaj tijela koristiti, ovisi o radnoj operaciji koja se obavlja.
Tema je ovog članka korištenje stolca, prednosti i nedostaci lošeg stolca ili improvizacija, te specifičnosti kod pojedinih poslova, a s naglaskom stolca kao dijelom opreme prilikom korištenja računala kod medijske produkcije, redakcije listova i časopisa, ali i ostalih medija kao što su televizijski i radio programi.

 • Zašto ergonomski radni stolac?
 • Posebni zahtjevi za radni stolac
 • Zdravstveni aspekt
 • Preporučuju se vježbe


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »