English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Zakon o zaštiti na radu – OBVEZE I PRAVA RADNIKA
Zakon o zaštiti na radu Republike Hrvatske naročito naglašava sljedeće obveze i prava radnika.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zdravstvena kontrola zaposlenika koji rade s računalima
Pored toga što radno mjesto mora udovoljavati ergonomskim zahtjevima, kako bi se izbjegle štetnosti po zdravlje, a naročito značajnije opterećenje kralježnice, za potpuniju zaštitu poslodavac je dužan osigurati preglede vida zaposlenika kod specijalista medicine rada. Pregledima vida podliježu zaposlenici koji pri obavljanju poslova koriste računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom dana. Da bi utvrdio koji zaposlenici moraju pristupiti liječničkom pregledu, poslodavac mora pokrenuti izradu revizije Procjene opasnosti, kojom će se utvrditi na kojim poslovima zaposlenici rade s računalom više od 4 sata dnevno.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu u Hrvatskoj - Zaštita na radu u propisima (1)
Pod pojmom "zaštite na radu " u Republici Hrvatskoj smatra se područje koje se odnosi na sigurnost i zaštitu zdravlja radnika na radu.
Temeljni dokument koji u našem zakonodavstvu uređuje odnose u ovom području je Zakon o zaštiti na radu, donesen 1996.godine. Izmjenama i dopunama 2003. godine, odredbe Zakona su praktički usklađene s direktivama Vijeća Europske Unije.
Kako je zaštita na radu interdisciplinarno područje, u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja primjenjuju se i ostali zakoni i propisi koji dodiruju ili ulaze u domenu zaštite na radu.
Da bi radnici dobili uvid u svoja prava i dužnosti u zaštiti na radu, u sljedećim nastavcima u širem prikazu dat će se svi relevantni propisi iz zaštite na radu i njihovo tumačenje. Poznavanjem propisa radnici mogu aktivnije tražiti svoja prava, te ustrajati sa svojim predstavnicima u pregovorima s poslodavcem u vezi ostvarivanja uvjeta za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zakon o zaštiti na radu - obveze poslodavca
Zakon o zaštiti na radu Republike Hrvatske je temeljni zakon u našem zakonodavstvu, koji uređuje odnose u domeni sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.
Svrha je ovog zakona sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom, te zaštite radnog okoliša.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »