English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Uloga koordinatora zaštite na radu
U dosadašnjoj glavi II., poglavlja 10., Privremena i zajednička privremena radilišta, došlo je do značajnih izmjena i dopuna članaka, koji se odnose na građevinske i montažne radove, a uvodi se u tom segmentu i institut »koordinatora zaštite na radu«...
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Detalji inspekcijskog nadzora

Praksa inspekcijskih nadzora je pokazala da je svrsishodnije postupanje inspektora rada prilikom nadzora ugraditi u Zakon o zaštiti na radu, nego kao do sada u Zakon o državnom inspektoratu.
Tako je dosadašnji šturi članak 102. izmijenjen i znatno proširen, kako bi na neki način »bio bliže« poslodavcu i njegovim ovlaštenicima naročito prilikom nadzora inspektora rada u području zaštite na radu. Donosimo svih devet stavaka novog članka 102., s pripadajućim komentarom.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu - 1. dio

Približavanjem članstvu Europske unije Republika Hrvatska ažurirala je dio članaka Zakona zaštiti na radu, koji je u značajno promijenjenom obliku donesen još 2003. godine. Zakon izmjenama i dopunama tiskan je u Narodnim novinama, br. 86 od 23. srpnja 2008.

  • Uređivanje i provedba zaštite na radu
  • Osposobljavanje za rad na siguran način
  • Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Mjere zaštite kod malih strojeva

Principi sigurnosti danas se značajno razlikuju od shvaćanja zaštite prije 20 i više godina.

Danas se zaštiti na radu u zemljama Europske Unije pristupa mnogo elastičnije. I u Republici Hrvatskoj postojeći Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96., 94/96. i 114/03.) sigurnost na radu u svojim odredbama obrađuje višeznačno i prilagođeno suvremenim tehnološkim rješenjima ali i stupnju obrazovanja i osposobljenosti radnika na radu.
To se naročito odnosi na male strojeve specifičnih radnih operacija, kod kojih ponekad nije moguće primijeniti klasičnu zaštitu oklapanjem jer bi ona remetila proces proizvodnje. U tom slučaju najčešće se primjenjuju neka od posebnih pravila zaštite na radu.
Dobar primjer malih strojeva čija se zaštita zasniva na rečenom su npr. okretač kupa koji se koristi u tehnološkom procesu tiska iz arka, ili omatalica paleta za omatanje gotove tiskarske naklade složene na paleti (knjigovežnice, ekspediti).

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ostali čimbenici u sustavu zaštite na radu

Služba medicine rada

Trgovačka društva za zaštitu na radu

Građevine i strojevi u sustavu zaštite na radu

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zakon o zaštiti na radu – OBVEZE I PRAVA RADNIKA
Zakon o zaštiti na radu Republike Hrvatske naročito naglašava sljedeće obveze i prava radnika.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zdravstvena kontrola zaposlenika koji rade s računalima
Pored toga što radno mjesto mora udovoljavati ergonomskim zahtjevima, kako bi se izbjegle štetnosti po zdravlje, a naročito značajnije opterećenje kralježnice, za potpuniju zaštitu poslodavac je dužan osigurati preglede vida zaposlenika kod specijalista medicine rada. Pregledima vida podliježu zaposlenici koji pri obavljanju poslova koriste računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom dana. Da bi utvrdio koji zaposlenici moraju pristupiti liječničkom pregledu, poslodavac mora pokrenuti izradu revizije Procjene opasnosti, kojom će se utvrditi na kojim poslovima zaposlenici rade s računalom više od 4 sata dnevno.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sigurnost i zaštita zdravlja na radu u Hrvatskoj - Zaštita na radu u propisima (1)
Pod pojmom "zaštite na radu " u Republici Hrvatskoj smatra se područje koje se odnosi na sigurnost i zaštitu zdravlja radnika na radu.
Temeljni dokument koji u našem zakonodavstvu uređuje odnose u ovom području je Zakon o zaštiti na radu, donesen 1996.godine. Izmjenama i dopunama 2003. godine, odredbe Zakona su praktički usklađene s direktivama Vijeća Europske Unije.
Kako je zaštita na radu interdisciplinarno područje, u vezi sigurnosti i zaštite zdravlja primjenjuju se i ostali zakoni i propisi koji dodiruju ili ulaze u domenu zaštite na radu.
Da bi radnici dobili uvid u svoja prava i dužnosti u zaštiti na radu, u sljedećim nastavcima u širem prikazu dat će se svi relevantni propisi iz zaštite na radu i njihovo tumačenje. Poznavanjem propisa radnici mogu aktivnije tražiti svoja prava, te ustrajati sa svojim predstavnicima u pregovorima s poslodavcem u vezi ostvarivanja uvjeta za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zakon o zaštiti na radu - obveze poslodavca
Zakon o zaštiti na radu Republike Hrvatske je temeljni zakon u našem zakonodavstvu, koji uređuje odnose u domeni sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.
Svrha je ovog zakona sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom, te zaštite radnog okoliša.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »