English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Ozljede na radu

Ozljeda na radu, bila ona laka ili teška, svakako je neugoda za radnika jer je on ozljeđivanjem onesposobljen za rad, treba se liječiti, a i upitna je i krivica (!?) – te slijedi utvrđivanje uzroka ozljeđivanja. Ozljede koje dožive radnici na radu imaju nekoliko vidova, kao što su: humani, ekonomski i socijalni. Naročito teške ozljede predstavljaju teret za pojedinca, ali i za njegovu obitelj. Isto tako, svaka ozljeda na radu, štetna je za poslodavca jer na određeno vrijeme gubi radnika koji je na bolovanju.

 • Što je ozljeda na radu
 • Obveze poslodavca
 • Utjecaj radnika na ozljeđivanje
 • Preventivni pregledi
 • Važnost »Prijave o ozljedi na radu«
 • Primjeri iz prakse
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Značaj povjerenika radnika za zaštitu na radu

Direktiva 89/391/EEC o povjerenicima radnika za zaštitu na radu, koja je ugrađena i u odredbe Zakona o zaštiti na radu RH, daje mogućnost radnicima da preko svojih predstavnika imaju veći utjecaj na područje zaštite na radu.
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96., 94/96., 114/03. i 86/08.) dao je povjereniku radnika znatne ovlasti, tako da on zajedno sa sindikatom može značajno utjecati na poslodavca, njegove ovlaštenike i stručne službe koje se bave zaštitom na radu.
Prava i dužnosti povjerenika radnika za zaštitu na radu dani su odredbama ovog zakona u člancima: 23, 30, 33, 42a, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 83, 108 i 111.

 • Uloga sindikata
 • Široke ovlasti povjerenika
 • Dilema koja to nije
 • Preporuke HITROREZA upitne!
Verzija za ispis Pročitajte više
 
NOVI PRAVILNICI - Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu

Krajem 2008. godine ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je tri pravilnika iz domene zaštite na radu:
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu;
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama pri radu;
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu.

Pravilnici su objavljeni u »Narodnim novinama« broj 155 od 30. 12. 2008. i stupili su na snagu osmog dana od dana objave, ali s odgođenom primjenom. Tako će se pravilnici o biološkim agensima i kemijskim tvarima pri radu početi primjenjivati od 1. siječnja 2011. godine. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama pri radu ima odgođenu primjenu stavka 3. članka 6. do 2012. odnosno 2014. godine. Za grafičku branšu svakako je najinteresantniji zadnje spomenuti pravilnik zbog široke primjene kemijskih tvari u grafičkoj tehnologiji.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Počinje primjena čl. 6. »Pravilnika o kompjutorima«

Pred četiri godine donesen je Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine« br. 69 od 6. lipnja 2005.). Njime su utvrđeni zahtjevi vezani za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika pri radu s računalom.
O računalu zaista ne treba trošiti riječi; ono se nalazi gotovo u svakomuredu, redakcijama medija, njime se upravlja strojevima, a sve više postaje i dio kućnog interijera.
Iako se smatra da svaka nova tehnologija donosi boljitak, uvijek postoje i određeni negativni učinci. Tako je i kod računala, uglavnom su značajna dva čimbenika koja mogu utjecati na zdravlje. To su napor vida te naročito opterećenje kralježnice u slučaju neergonomski riješenog radnog mjesta (stol, stolac…).

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Priručnik za male poslodavce i njihove radnike

Često su mali poslodavci u nedoumici kako urediti i provoditi zaštitu na radu u svojoj tvrtki ili obrtu, kako bi udovoljili propisima i mirno dočekali eventualni nadzor inspektora Državnog inspektorata.
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96., 94/96., 114/03., 86/08.), u pojedinim odredbama, klasificira obveze poslodavca prema broju zaposlenih, i to na poslodavce koji zapošljavaju do 20 radnika, kod kojih je zaposleno do 50 radnika, čiji broj zaposlenih radnika je veći od 50, te koji zapošljavaju više od 250 radnika.
Po logici stvari, mali su poslodavci u principu oni koji zapošljavaju do 50 radnika. Što, dakle, takav poslodavac mora osigurati i provesti u domeni sigurnosti i zdravlja radnika. Ovaj kratki i sažeti prikaz interesantan je i za zaposlene radnike kod takvog poslodavca, jer dobivaju uvid u radnje koje poslodavac mora provesti u području zaštite na radu. To je još značajnije, jer kod malih poslodavaca u načelu ne postoji sindikalna organizacija.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uloga koordinatora zaštite na radu
U dosadašnjoj glavi II., poglavlja 10., Privremena i zajednička privremena radilišta, došlo je do značajnih izmjena i dopuna članaka, koji se odnose na građevinske i montažne radove, a uvodi se u tom segmentu i institut »koordinatora zaštite na radu«...
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Detalji inspekcijskog nadzora

Praksa inspekcijskih nadzora je pokazala da je svrsishodnije postupanje inspektora rada prilikom nadzora ugraditi u Zakon o zaštiti na radu, nego kao do sada u Zakon o državnom inspektoratu.
Tako je dosadašnji šturi članak 102. izmijenjen i znatno proširen, kako bi na neki način »bio bliže« poslodavcu i njegovim ovlaštenicima naročito prilikom nadzora inspektora rada u području zaštite na radu. Donosimo svih devet stavaka novog članka 102., s pripadajućim komentarom.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu - 1. dio

Približavanjem članstvu Europske unije Republika Hrvatska ažurirala je dio članaka Zakona zaštiti na radu, koji je u značajno promijenjenom obliku donesen još 2003. godine. Zakon izmjenama i dopunama tiskan je u Narodnim novinama, br. 86 od 23. srpnja 2008.

 • Uređivanje i provedba zaštite na radu
 • Osposobljavanje za rad na siguran način
 • Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Mjere zaštite kod malih strojeva

Principi sigurnosti danas se značajno razlikuju od shvaćanja zaštite prije 20 i više godina.

Danas se zaštiti na radu u zemljama Europske Unije pristupa mnogo elastičnije. I u Republici Hrvatskoj postojeći Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96., 94/96. i 114/03.) sigurnost na radu u svojim odredbama obrađuje višeznačno i prilagođeno suvremenim tehnološkim rješenjima ali i stupnju obrazovanja i osposobljenosti radnika na radu.
To se naročito odnosi na male strojeve specifičnih radnih operacija, kod kojih ponekad nije moguće primijeniti klasičnu zaštitu oklapanjem jer bi ona remetila proces proizvodnje. U tom slučaju najčešće se primjenjuju neka od posebnih pravila zaštite na radu.
Dobar primjer malih strojeva čija se zaštita zasniva na rečenom su npr. okretač kupa koji se koristi u tehnološkom procesu tiska iz arka, ili omatalica paleta za omatanje gotove tiskarske naklade složene na paleti (knjigovežnice, ekspediti).

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ostali čimbenici u sustavu zaštite na radu

Služba medicine rada

Trgovačka društva za zaštitu na radu

Građevine i strojevi u sustavu zaštite na radu

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »