English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Priznavanje ozljede na radu

Nakon nesreće na radu i pretrpljene ozljede radnici često nedovoljno poznaju svoja prava koja im je dužan osigurati poslodavac i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (HZZOZZR). Članak obrađuje i daje više praktičnih naputaka od pokretanja prijave o ozljedi na radu do prava na zdravstvenu zaštitu i odgovarajućih novčanih naknada koje ozlijeđeni ostvaruje kod HZZOZZR-a.

 • Postupak prijave
 • Pravilno ispunjavanje obrasca OR
 • Poslodavac ne priznaje ozljedu! – Kako postupiti?
 • Prava iz ozljede na radu
 • Gubitak prava
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Liječnički pregledi – OBVEZA RADNIKA

Početak zakonske regulative koja je propisivala obvezne liječničke preglede, bio je prihvaćen sa skepsom. Interesantno je da su se obveznoj zdravstvenoj kontroli u jednakoj mjeri suprotstavljali radnici ali i poslodavci.
Radnici su se pribojavali da će njihovo zdravstveno stanje utjecati na postupke poslodavca (premještaj na drugo radno mjesto, diskriminatorni postupci, otkaz…), a što je bilo značajnije kod starijih radnika koji su pretpostavljali da imaju smanjenu zdravstvenu sposobnost.
Poslodavci su ove preglede prvenstveno doživljavali kao dodatni trošak poslovanja, ne sagledavajući dugoročnu korist praćenja zdravstvenog stanja radnika.
Danas je nizom zakona, podzakonskih i posebnih propisa točno određen način, vrsta pregleda i rokovi za utvrđivanje i praćenje zdravstvenog stanja radnika prije zasnivanja radnog odnosa i tijekom rada.

 • Važnost zdravstvenih pregleda
 • Obveze poslodavca
 • Obveze radnika
 • Oprez! – Kaznene odredbe
 • Umjesto zaključka
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zaštita na radu u Europskoj uniji

Interesantno je promotriti neke podatke iz zemalja članica Europske unije, kako se bliži datum pristupanja Republike Hrvatske ovoj zajednici država.
Iako statistički podaci ne otkrivaju sve, ipak se iz njihovih brojki mogu iščitati neke bitne činjenice.
Prema podacima Eurostata (statistički ured EU) u Europskoj uniji od posljedica ozljeda na radu svake godine umre 5.720 ljudi. Istovremeno Međunarodna organizacija rada (ILO) ocjenjuje da zbog profesionalnih bolesti u EU svake godine umre 159.500 radnika. Proizlazi da u EU svake tri i pol minute netko umre zbog uzroka povezanih s radom.
Navodimo neke interesantne podatke iz statističkog izvještaja Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (OSHA) iz područja nesreća na radu, demografskih kretanja i bolesti povezanih s radom.

 • Značajne karakteristike europske radne snage
 • Ključni statistički podaci o sigurnosti i zdravlju
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Pravo na osobna zaštitna sredstva

Osobna zaštitna sredstva upotrebljavaju radnici pri radovima, kod kojih nije moguće otkloniti rizike za sigurnost i zdravlje te u slučajevima kada poslodavac ne može u dovoljnoj mjeri smanjiti rizike promjenom osnovnih pravila zaštite na radu ili odgovarajućom organizacijom rada.
Pravo na korištenje osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme jedno je od značajnih prava radnika. Štednja na osobnim zaštitnim sredstvima (u daljnjem tekstu: OZS) u praksi se mnogo puta pokazala kontraproduktivnom.
Zbog nekorištenja OZS-a povećava se rizik od ozljeđivanja, ali i profesionalnih bolesti.

 • Zakonske obveze i propisi
 • Obveze poslodavca
 • Obveze radnika
 • Obavještavanje i savjetovanje s radnicima
 • Pravilnik o zaštiti na radu poduzeća
 • O sankcijama
Verzija za ispis Pročitajte više
 
28. travnja – Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

Početak obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu seže u Kanadu. Od 1989. godine na dan 28. travnja sindikati SAD-a, Velike Britanije, Azije, Europe i Afrike organiziraju razne prigodne manifestacije. Navedeni je datum odabran kao uspomena na 28 smrtno stradalih u nesreći na radu na gradilištu u državi Connecticut. Tog su datuma Sjedinjene Američke Države donijele Zakon o sigurnosti i zdravlju pri radu.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ozljede na radu

Ozljeda na radu, bila ona laka ili teška, svakako je neugoda za radnika jer je on ozljeđivanjem onesposobljen za rad, treba se liječiti, a i upitna je i krivica (!?) – te slijedi utvrđivanje uzroka ozljeđivanja. Ozljede koje dožive radnici na radu imaju nekoliko vidova, kao što su: humani, ekonomski i socijalni. Naročito teške ozljede predstavljaju teret za pojedinca, ali i za njegovu obitelj. Isto tako, svaka ozljeda na radu, štetna je za poslodavca jer na određeno vrijeme gubi radnika koji je na bolovanju.

 • Što je ozljeda na radu
 • Obveze poslodavca
 • Utjecaj radnika na ozljeđivanje
 • Preventivni pregledi
 • Važnost »Prijave o ozljedi na radu«
 • Primjeri iz prakse
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Značaj povjerenika radnika za zaštitu na radu

Direktiva 89/391/EEC o povjerenicima radnika za zaštitu na radu, koja je ugrađena i u odredbe Zakona o zaštiti na radu RH, daje mogućnost radnicima da preko svojih predstavnika imaju veći utjecaj na područje zaštite na radu.
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96., 94/96., 114/03. i 86/08.) dao je povjereniku radnika znatne ovlasti, tako da on zajedno sa sindikatom može značajno utjecati na poslodavca, njegove ovlaštenike i stručne službe koje se bave zaštitom na radu.
Prava i dužnosti povjerenika radnika za zaštitu na radu dani su odredbama ovog zakona u člancima: 23, 30, 33, 42a, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 83, 108 i 111.

 • Uloga sindikata
 • Široke ovlasti povjerenika
 • Dilema koja to nije
 • Preporuke HITROREZA upitne!
Verzija za ispis Pročitajte više
 
NOVI PRAVILNICI - Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu

Krajem 2008. godine ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donio je tri pravilnika iz domene zaštite na radu:
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu;
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama pri radu;
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu.

Pravilnici su objavljeni u »Narodnim novinama« broj 155 od 30. 12. 2008. i stupili su na snagu osmog dana od dana objave, ali s odgođenom primjenom. Tako će se pravilnici o biološkim agensima i kemijskim tvarima pri radu početi primjenjivati od 1. siječnja 2011. godine. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama pri radu ima odgođenu primjenu stavka 3. članka 6. do 2012. odnosno 2014. godine. Za grafičku branšu svakako je najinteresantniji zadnje spomenuti pravilnik zbog široke primjene kemijskih tvari u grafičkoj tehnologiji.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Počinje primjena čl. 6. »Pravilnika o kompjutorima«

Pred četiri godine donesen je Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine« br. 69 od 6. lipnja 2005.). Njime su utvrđeni zahtjevi vezani za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika pri radu s računalom.
O računalu zaista ne treba trošiti riječi; ono se nalazi gotovo u svakomuredu, redakcijama medija, njime se upravlja strojevima, a sve više postaje i dio kućnog interijera.
Iako se smatra da svaka nova tehnologija donosi boljitak, uvijek postoje i određeni negativni učinci. Tako je i kod računala, uglavnom su značajna dva čimbenika koja mogu utjecati na zdravlje. To su napor vida te naročito opterećenje kralježnice u slučaju neergonomski riješenog radnog mjesta (stol, stolac…).

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Priručnik za male poslodavce i njihove radnike

Često su mali poslodavci u nedoumici kako urediti i provoditi zaštitu na radu u svojoj tvrtki ili obrtu, kako bi udovoljili propisima i mirno dočekali eventualni nadzor inspektora Državnog inspektorata.
Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96., 94/96., 114/03., 86/08.), u pojedinim odredbama, klasificira obveze poslodavca prema broju zaposlenih, i to na poslodavce koji zapošljavaju do 20 radnika, kod kojih je zaposleno do 50 radnika, čiji broj zaposlenih radnika je veći od 50, te koji zapošljavaju više od 250 radnika.
Po logici stvari, mali su poslodavci u principu oni koji zapošljavaju do 50 radnika. Što, dakle, takav poslodavac mora osigurati i provesti u domeni sigurnosti i zdravlja radnika. Ovaj kratki i sažeti prikaz interesantan je i za zaposlene radnike kod takvog poslodavca, jer dobivaju uvid u radnje koje poslodavac mora provesti u području zaštite na radu. To je još značajnije, jer kod malih poslodavaca u načelu ne postoji sindikalna organizacija.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »