English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Očuvati radnu sposobnost - Troškovi bolovanja 5 milijardi
Nedavno je objavljeno da su u prošloj godini direktni i indirektni troškovi bolovanja u Hrvatskoj iznosili oko 5 milijardi kuna. No kritika poslodavaca za izostanke s rada zbog bolovanja i navedene troškove bila je usmjerena na radnike i sustav zdravstva. Međutim, nužno se zapitati, koliko uvjeti rada, radno opterećenje, organizacija rada i mjere prevencije utječu na ovakve pokazatelje.

 • Neki rizici postaju češći
 • Iskoristiti kompetencije starijih radnika
 • Mišićno-koštani poremećaji
 • Ergonomski rizici
 • Čimbenici na radu
 • Primjena niza praktičnih mjera
 • Sudjelovanje radnika u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Nacionalna strategija sigurnosti i zaštite zdravlja - Ministarstvo rada nije odradilo obvezu!?
Konsolidacija i koordinacija nacionalnih strategija prvi je od sedam strateških ciljeva sadržanih u Strateškom okviru EU o sigurnosti i zdravlju na radu 2014.-2020. U tom je kontekstu Europska komisija pozvala države članice da učine reviziju svojih nacionalnih strategija u bliskoj suradnji s odgovarajućim dionicima, uključujući socijalne partnere. Europska agencija za sigurnost i zaštitu zdravlja (EU-OSHA) je prikupila informacije i sastavila izvješće o nacionalnim strategijama, koje je objavila na internetskim stranicama. 

 • Izvješće za 25 članica EU
 • Ministarstvo umjesto procedure donošenja ukida institucije!?
 • Prevencija i promicanje zaštite i sigurnosti...
 • Ministarstvo rada nije odradilo obvezuVerzija za ispis Pročitajte više
 
Zdravo radno mjesto ključ je duljeg ostanka u svijetu rada
Pravo na zdravlje je ljudsko pravo, a zdravlje i rad neodvojivo su povezani: zdravo radno okruženje ključno je za psihičko i fizičko zdravlje čovjeka.
Hrvatske vlasti se hvale provedenom mirovinskom reformom, koja će veliku većinu radnika prisiliti da rade do 67. godine, a ostale kazniti nižim mirovinama zbog ranijeg umirovljenja, no istovremeno žmire pred vrlo jasnim činjenicama koje govore kako čak 20 posto radnika odlazi u prijevremenu mirovinu upravo zbog lošeg zdravlja. Dulji ostanak u svijetu rada moguće je postići jedino očuvanjem zdravlja, otvaranjem i stvaranjem kvalitetnih radnih mjesta, poboljšanjem socijalnih usluga te zdravstvene i socijalne politike općenito. 
Da Vladu nije briga za zdravlje građana, dokazali su i gotovo potpunim ukidanjem obveza poslodavaca na području zaštite na radu, istovremeno ograničavajući dostupnost zdravstvenih usluga listama čekanja ili manjkom zdravstvenih radnika, te posebice privatizacijom primarne zdravstvene zaštite. 

 • Hrvati kraće žive od prosjeka EUVerzija za ispis Pročitajte više
 
Zamke digitalizacije - Radnici u stresu
Digitalizacija poslovanja i života uvelike će promijeniti svijet. I dok većina ističe kako će digitalizacijom doći do promjena koje će, u konačnici, biti pozitivne za gospodarstvo i razvoj društva, rijetki ističu one negativne strane digitalnog života.
U novom izvješću Europske agencije za zaštitu na radu objavljeni su rezultati velikoga dvogodišnjeg projekta kojim se predviđaju učinci digitalizacije na sigurnost i zdravlje na radu u EU. U konačnim se rezultatima ovog projekta predviđanja ističu dostignuća u području ICT-a, potencijalni učinak tih tehnologija na prirodu i organizaciju posla te izazovi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu i prilike za njihov razvoj koje te tehnologije mogu donijeti.

 • Poslodavci ih prate i očekuju da im budu na raspolaganju 24 sata dnevno
 • Sve se više ljudi smatra samozaposlenima
 • Digitalizacija dugoročno utječe na sigurnost i zdravlje radnikaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Učiniti pozitivne promjene u području zaštite na radu
Danas se više nego ikad prije nameće imperativ ulaganja u ljudske resurse, a dio tog ulaganja je zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika. Zalaganje za sprječavanje ozljeda na radu može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka i zaštitu na radu kao osnovno ljudsko pravo.
Vizijom, programskim određenjem i organizacijskim ustrojem potrebno je zaštitu na radu odrediti kao jedan od važnih prioriteta gospodarskog i socijalnog razvitka hrvatskog društva. Ulaganje u dobre radne uvjete ne smije se doživljavati kao prisila zakonodavca i trošak, već kao kvalitetna investicija koja se vraća pozitivnim učincima kroz veće zadovoljstvo poslom, veću produktivnost, smanjenje izostanaka s rada i izdataka za zdravstvenu skrb.
U zemljama EU uvedene su sheme kojima se tvrtke i organizacije financijski nagrađuje zbog promicanja i primjene visokih standarda zaštite na radu, a to obuhvaća niže premije osiguranja, porezne olakšice, državne subvencije i potpore.

 • Zašto je važna kultura prevencije?
 • Što je moguće dodatno učiniti na razini sektora, tvrtki i ustanova?
 • Kako je moguće dodatno motivirati radnike na predanost u ispunjavanju obveza u području zaštite na radu? 
 • Koje je promjene moguće učiniti na razini države?
 • Zaključno
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Europski tjedan zaštite na radu
Krajem listopada predstavljena je kampanja EU OSHA (Europska agencija za zaštitu na radu), „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima 2018.-2019.“
Izloženost opasnim tvarima češća je nego što ljudi misle i događa se na gotovo svim radnim mjestima. Opasne tvari jesu krutine, tekućine ili plinovi koji mogu naštetiti sigurnosti ili zdravlju radnika. Do izloženosti može doći udisanjem, dodirom s kožom ili gutanjem.
Izloženost opasnim tvarima na mjestu rada povezana je s akutnim i dugoročnim zdravstvenim problemima, uključujući bolesti dišnih putova; oštećenja unutarnjih organa, uključujući mozak i živčani sustav; nadraživanje i bolesti kože; profesionalni rak.

 • Upravljanje opasnim tvarima na radnom mjestu


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF)
Nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koji je u ime Korisnika potpisao Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, u ime Upravljačkog tijela mr. sc. Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava, te u ime Posredničkog tijela razine 2 Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Zavod počinje provedbu projekta „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“, vrijednog 5,046.422,40 kuna. Ovaj zahtjevni projekt se u 85-postotnom iznosu financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), a trajat će dvije godine.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Osposobljavanje u području zaštite na radu
Obveza osposobljavanja u području zaštite na radu propisana je u Hrvatskoj zakonom i podzakonskim aktima. Osposobljavanje kao ključan čimbenik prevencije u praksi znači izazov za radnike; promjenu načina rada, prilagodbu novoj opremi ili novim postupcima. Zato je važno već pri odlučivanju o nekoj novoj mjeri zaštite na radu planirati kako osigurati da se radnici upoznaju s mjerom i počnu je primjenjivati što je brže i bolje moguće. Bez toga plan upravljanja rizicima jednostavno neće funkcionirati. 
Na osnovi nedavnih studija u EU o isplativosti intervencija u području zaštite na radu pokazalo se da su intervencije koje uključuju osposobljavanje i organizacijske promjene isplativije od onih koje se temelje isključivo na tehničkim promjenama. 
Zbog toga je i propisima o zaštiti na radu utvrđena obveza poslodavaca da svojim radnicima osiguraju osposobljavanje u području zaštite na radu te im pružaju informacije i naputke relevantne za njihovo radno mjesto i zadaće. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Očuvati dostignute standarde Zavoda
Vlada je na sjednici 2. kolovoza ove godine donijela zaključak koji obuhvaća pripajanje 54 agencije, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima ministarstvima ili drugim nadležnim ustanovama i poslovnim subjektima. U aktu se navodi smanjenje broja navedenih subjekata, a nadležna tijela državne uprave zadužena su za provedbu svih aktivnosti prema utvrđenim rokovima, uglavnom do 1. siječnja 2019. godine. 


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uvesti novi model doprinosa - Za zaštitu zdravlja na radu
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o doprinosima kao dio porezne reforme izazvao je u javnoj raspravi i e-savjetovanju prevladavajući interes poduzetnika kad su u pitanju protivljenja predloženom povećanju koeficijenta doprinosa za članove uprava koji su prijavljeni na nepuno radno vrijeme.

 • „Ukidanje“ doprinosa za zaštitu zdravlja na radu!?
 • Uvesti model bonus/malus

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »