English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA NA RADU I MOGUĆE ZLOPORABE

Pravo radnika na zaštitu privatnosti je novo radničko pravo koje se u raznim propisima koji reguliraju pitanja zaštite prava radnika na radu pojavljuje u novije doba. Svijest o potrebi i važnosti zakonske zaštite privatnosti radnika stoga još nije razvijena u punoj mjeri, a još se uglavnom ne provodi kao dobra praksa, zbog čega su česte zloporabe prava od poslodavaca. Sindikati su tako suočeni s novim izazovom kojim treba preduhitriti buduće korištenje privatnosti, temeljne ljudske slobode, na štetu radnika.

 • Nedozvoljena kontrola i nadzor podataka
 • Pravo na privatnost
 • Razvoj svijesti o potrebi zaštite privatnosti
 • Virtualni radnici 24 sata
 • Osobni podaci u Hrvatskoj
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Godišnji odmor

Čovjeku je urođeno da bude aktivan, da radi, ali pritom mu je urođena i potreba za odmorom. To su naše biološke odrednice od kojih ne smijemo bježati.
Ima li trenutno aktualnije teme od godišnjih odmora? Ljeto je, neki od nas upravo započinju godišnji odmor, a neki još samo sanjaju o njemu. Kako bi snovi postali što bliži ili barem da znamo čemu se možemo veseliti i nadati, u nastavku dajemo odgovore na najvažnija pitanja o godišnjem odmoru.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE - NEIZVJESNI POSLOVI VODE U NEIZVJESNU BUDUĆNOST

Kao što je vidljivo iz ranijih tekstova, ustupanje radnika preko Agencija za privremeno zapošljavanje je novi oblik rada na tržištu rada koji je nastao istovremeno s idejama o globalizaciji, a iz prakse je vidljivo da je on za radnike izrazito nesocijalan i nehuman.

 • Iskustva privremenog zapošljavanja u istočnoj Europi
 • Globalizacija – neizvjesni poslovi i budućnost
 • Sjedinjene Američke Države, Francuska, Švedska
 • Opasno širenje
Verzija za ispis Pročitajte više
 
AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

U novom Zakonu o radu, koji je resorno ministarstvo uputilo u donošenje, još detaljnije se uređuje zapošljavanje preko agencija. Dok se vodi vrlo široka rasprava o nizu odredaba Zakona o radu kojima se nastoji „fleksibilizirati„ radni odnos, jer se te odredbe odnose na radnike koji se zapošljavaju na temelju ugovora o radu, o odredbama kojima se detaljnije uređuje korištenje usluga radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje se gotovo i ne govori, iako ima dalekosežne posljedice.

 • Institut uveden 2003. godine
 • Radnici druge kategorije
 • Nepoznanice do sada i ubuduće
 • Izvori u globalizaciji i većem profitu
 • Konvencija 181. Međunarodne organizacije rada
 • Agencijsko ustupanje u zemljama Europske unije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad radničkog vijeća

Pisali smo o izborima za radnička vijeća te njihovim ovlaštenjima, a u nastavku ćemo pažnju posvetiti samom Radu radničkog vijeća.

 • Način rada 
 • Uvjeti rada 
 • Sporazum o povećanju ovlaštenja
 • Zabrana nejednakog postupanja
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Nastupanje pred sudom
 • Prekršajna odgovornost poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izbor i ovlaštenja radničkog vijeća

U ožujku 2014. godine bit će održani redoviti izbori za radnička vijeća, a postupak izbora mora započeti već u siječnju, najkasnije u veljači. Stoga ćemo izložiti osnovna pitanja vezana uz pravo radnika da izaberu i osnuju radničko vijeće, ali i prava i obveze samog radničkog vijeća, koja određuje Zakon o radu. Namjera je pojasniti pod kojim uvjetima radnici mogu izabrati radničko vijeće i čemu ono služi.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - Obvezna kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom donesen je na 10. sjednici Hrvatskog sabora 13. prosinca 2013. godine. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 157/13., a stupio je na snagu 1. siječnja 2014. g., kada je prestao važiti Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002. i 33/2005.). Između ostaloga, novi zakon propisuje obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom:
– Poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, osim stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih radionica i zaštitnih radionica, dužni su zaposliti, na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. (ministar će donijeti pravilnik u roku 60 dana).
– Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi se na novoosnovanog poslodavca, u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od dana početka rada.
– Kvota može biti različita, ali ne može biti manja od 2% niti veća od 6% od ukupnog broja zaposlenih radnika kod poslodavca.
– U slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Alkohol vas može koštati zdravlja, ali i posla!

Konzumacija alkohola prihvaćena je u našem društvu, a nažalost česti su i primjeri alkoholizma. Oprez! Voljeli ponekad popiti samo "popiti čašicu dvije", ili imali ozbiljnijih problema s alkoholom, konzumacija alkohola i prisustvovanje pod utjecajem alkohola na radnom mjestu, ne samo da ugrožava vaše zdravlje i sigurnost, već vas i lako može koštati posla bez ikakvih pratećih prava!

 • Zabrana s osnove zaštite na radu
 • Razlog za otkaz zbog skrivljenog ponašanja
 • Alkoholiziranost se treba utvrditi
 • Ako si pio ostani kući
 • Na poslu 0,0 promila!
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Plaćeni dopust u Kolektivnim ugovorima

 U prethodnom broju pisali smo o institutu plaćenog dopusta prema  Zakonu o radu, odnosno osnovama i pravima koje radnik crpi iz samog zakona. Ponovimo, zakon određuje da radnik tijekom kalendarske godine ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust), za važne osobne potrebe, a osobito u svezi sa sklapanjem braka, porodom supruge, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji, i to kumulativno najviše 7 dana. Zakon postavlja temelje za korištenje ovog prava, ali ne određuje točno koliko će dana plaćenog dopusta radnik imati u pojedinoj situaciji. To detaljnije kvantificiranje prava na plaćeni dopust nalazimo u kolektivnim ugovorima. U nastavku dajemo kratak presjek i pregled prava na plaćeni dopust prema većini kolektivnih ugovora koje je sklopio naš sindikat. Dio prava različito je definiran i razvrstan u pojedinim kolektivnim ugovorima, tako da su radi lakše preglednosti pojedini slučajevi spojeni i uopćeni.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Radna knjižica se ukida i vraća radnicima

S danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013.g., prestaju važiti odredbe Zakona o radu o radnoj knjižici. Poslodavac je dužan u roku tri mjeseca, dakle do 1. listopada 2013.g., radnicima vratiti njihove radne knjižice.
Radna knjižica, dokument koji je pripadao radniku i bilježio njegov radni staž, odlazi u povijest, kao nešto nepotrebno i zastarjelo. A jesu li nas spremili za blistavu budućnost elektroničkih zapisa, čini se da je manje važno.

 • "Ukidanje" radne knjižice
 • Procedure povrata radniku
 • Elektronički zapis podataka o radniku
 • Staro ukinuto, novo nije uspostavljeno
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »