English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
RASPORED RADNOGA VREMENA PREMA NOVOM ZAKONU O RADU

Novim Zakonom o radu (Narodne novine, broj 93/2014) (dalje u tekstu: ZOR), interesno najznačajnije promjene izvršene su u odnosu na uređenje organizacije radnoga vremena, posebice u dijelu kojim se uređuje raspored radnoga vremena. Naime, za razliku od ranije važećeg ZOR-a, novi ZOR omogućuje da se kod poslodavca organizira nejednaki raspored radnoga vremena neovisno o okolnosti je li kod poslodavca rad organiziran u smjenama. Imajući u vidu činjenicu da je tijekom procesa savjetovanja sa socijalnim partnerima o Konačnom tekstu prijedloga ZOR-a, upravo odredba članka 66. ZOR-a izazivala brojne nedoumice u odnosu na smisao i način njezine primjene u praksi, u ovom članku detaljnije se razmatra institut nejednakog rasporeda radnoga vremena te se daju smjernice u odnosu na način primjene navedene odredbe u praksi. 

 • Trajanje radnoga vremena i način njegove organizacije  
 • Ograničenja trajanja rada u nejednakom rasporedu radnoga vremena
 • Mogućnosti uređenja nejednakog rasporeda radnoga vremena kolektivnim ugovorom
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ugovor o radu na određeno vrijeme

Sve veći pritisci predstavnika kapitala na dodatnu fleksibilizaciju tržišta rada za posljedicu imaju sve češće zapošljavanje prema atipičnim oblicima ugovora o radu, odnosno ugovoru o radu na određeno vrijeme, na nepuno radno vrijeme ili s agencijom za privremeno zapošljavanje. Atipični oblici zapošljavanja izvor su mnogih zloporaba i koriste se s ciljem smanjenja troškova rada, na kojima mnogi poslodavci grade svoju konkurentsku sposobnost na tržištu. Takvi oblici ugovora o radu koriste se kao mjera koja bi morala pridonijeti fleksibilizaciji radnih odnosa, tj. uspostavi takvih radnih odnosa koji će biti spremni na brz i učinkovit način odgovoriti potrebama tržišta i poslodavaca, uz uštedu troškova otpuštanja radnika.

 • Atipično zapošljavanje izvor zloporaba
 • Iznimka samo za poslove ograničenog trajanja
 • Ograničavanje sklapanja uzastopnih ugovora
 • Prekršajne kazne
 • Jednaka prava
 • Obavještavanje o mogućnostima trajnog zaposlenja
Verzija za ispis Pročitajte više
 
STANDARDI I RAZVOJ INFORMATIČKE PRIVATNOSTI RADNIKA U EUROPI

Vezano uz pojam privatnosti, otvara se pitanje: „Tko su nositelji prava na informatičku privatnost?“ Pravo na privatnost te sva ostala prava vezana na osobnost, pripadaju svakoj fizičkoj osobi.

 • Pravni okvir zaštite informatičke privatnosti u Europi
 • Negativni primjeri prakse
 • Prvi korak – svijest o pravu na privatnost
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ZAŠTITA INFORMATIČKE PRIVATNOSTI RADNIKA

Čitatelji su već upoznati sa zaštitom privatnosti radnika i mogućim oblicima njezine zloporabe. Kao što je i najavljeno, u nastavku teksta će se dodatno obraditi izvori prava za zaštitu informatičke privatnosti radnika na razini Europske unije te definirati pojmovi radi upoznavanja s osnovnim standardima u zaštiti informatičke privatnosti.
Ubrzanim razvojem informatike i pojavom interneta, otvorile su se široke mogućnosti za globalno gospodarstvo u kojemu službene državne granice ne predstavljaju granice za informacijske tijekove. Na taj način su i radnici, bez svoje volje i pristanka postali objektom informatičke, prekogranične komunikacije, bez mogućnosti da zaštite svoju informacijsku osobnost i spriječe narušavanje informatičke privatnosti.

 • Informacijska osobnost
 • Informatička privatnost radnika
 • Sadržaj i predmet prava
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA NA RADU I MOGUĆE ZLOPORABE

Pravo radnika na zaštitu privatnosti je novo radničko pravo koje se u raznim propisima koji reguliraju pitanja zaštite prava radnika na radu pojavljuje u novije doba. Svijest o potrebi i važnosti zakonske zaštite privatnosti radnika stoga još nije razvijena u punoj mjeri, a još se uglavnom ne provodi kao dobra praksa, zbog čega su česte zloporabe prava od poslodavaca. Sindikati su tako suočeni s novim izazovom kojim treba preduhitriti buduće korištenje privatnosti, temeljne ljudske slobode, na štetu radnika.

 • Nedozvoljena kontrola i nadzor podataka
 • Pravo na privatnost
 • Razvoj svijesti o potrebi zaštite privatnosti
 • Virtualni radnici 24 sata
 • Osobni podaci u Hrvatskoj
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Godišnji odmor

Čovjeku je urođeno da bude aktivan, da radi, ali pritom mu je urođena i potreba za odmorom. To su naše biološke odrednice od kojih ne smijemo bježati.
Ima li trenutno aktualnije teme od godišnjih odmora? Ljeto je, neki od nas upravo započinju godišnji odmor, a neki još samo sanjaju o njemu. Kako bi snovi postali što bliži ili barem da znamo čemu se možemo veseliti i nadati, u nastavku dajemo odgovore na najvažnija pitanja o godišnjem odmoru.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE - NEIZVJESNI POSLOVI VODE U NEIZVJESNU BUDUĆNOST

Kao što je vidljivo iz ranijih tekstova, ustupanje radnika preko Agencija za privremeno zapošljavanje je novi oblik rada na tržištu rada koji je nastao istovremeno s idejama o globalizaciji, a iz prakse je vidljivo da je on za radnike izrazito nesocijalan i nehuman.

 • Iskustva privremenog zapošljavanja u istočnoj Europi
 • Globalizacija – neizvjesni poslovi i budućnost
 • Sjedinjene Američke Države, Francuska, Švedska
 • Opasno širenje
Verzija za ispis Pročitajte više
 
AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

U novom Zakonu o radu, koji je resorno ministarstvo uputilo u donošenje, još detaljnije se uređuje zapošljavanje preko agencija. Dok se vodi vrlo široka rasprava o nizu odredaba Zakona o radu kojima se nastoji „fleksibilizirati„ radni odnos, jer se te odredbe odnose na radnike koji se zapošljavaju na temelju ugovora o radu, o odredbama kojima se detaljnije uređuje korištenje usluga radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje se gotovo i ne govori, iako ima dalekosežne posljedice.

 • Institut uveden 2003. godine
 • Radnici druge kategorije
 • Nepoznanice do sada i ubuduće
 • Izvori u globalizaciji i većem profitu
 • Konvencija 181. Međunarodne organizacije rada
 • Agencijsko ustupanje u zemljama Europske unije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad radničkog vijeća

Pisali smo o izborima za radnička vijeća te njihovim ovlaštenjima, a u nastavku ćemo pažnju posvetiti samom Radu radničkog vijeća.

 • Način rada 
 • Uvjeti rada 
 • Sporazum o povećanju ovlaštenja
 • Zabrana nejednakog postupanja
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Nastupanje pred sudom
 • Prekršajna odgovornost poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izbor i ovlaštenja radničkog vijeća

U ožujku 2014. godine bit će održani redoviti izbori za radnička vijeća, a postupak izbora mora započeti već u siječnju, najkasnije u veljači. Stoga ćemo izložiti osnovna pitanja vezana uz pravo radnika da izaberu i osnuju radničko vijeće, ali i prava i obveze samog radničkog vijeća, koja određuje Zakon o radu. Namjera je pojasniti pod kojim uvjetima radnici mogu izabrati radničko vijeće i čemu ono služi.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: