English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Godišnji odmor - Izvor stresa ili opuštenosti?

Istraživanja tvrde da se nakon što odemo na godišnji opuštamo tek nakon četiri dana, osam sati i 24 minute. Ne znam u čemu je fora s ovim minutama, ali dakle, puna četiri dana godišnjeg izgubimo na aklimatizaciju novom vremenu i prostoru, zbog čega odgovorno tvrdim da tjedan dana odmora nije dovoljno za radnog čovjeka.
Naravno, glavni razlog zašto je danas to drugačije nego što je bilo godinama ranije, jest to što nas moderan način života stalno drži pod nekom vrstom stresa pa nam treba više vremena da prestanemo razmišljati i brinuti o svemu. Ranije smo se mogli mnogo lakše isključiti od posla i potpuno se opustiti, a danas imamo nekoliko vrsta tehnologija zbog kojih smo dostupni svima, koliko god daleko otišli.

 • Optimalni godišnji odmor
 • Razlike u doživljaju
 • Razlike u kvaliteti godišnjeg odmora
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Može li plaća biti poslovna tajna?

U službenim dokumentima poslodavca, a često i u Ugovoru o radu, možemo naći klauzulu kojom je propisana tajnost plaće, odnosno zabranjeno je iznošenje informacija i razgovor s drugim radnicima o visine plaće. No, pitanje je ima li poslodavac opravdan interes za nametanje te odredbe, odnosno imaju li radnici pravo znati koliku plaću njihovi kolege imaju.

 • Različit interes poslodavca i radnika
 • Mišljenje radnika u Hrvatskoj
 • Što kaže zakon?
 • Jednakost plaća žena i muškaraca
 • Plaća zaposlenika u javnim i državnim službama
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uvjeti rada radnika upućenih na rad u inozemstvo

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji za poslodavce s poslovnim nastanom u RH otvorila se mogućnost pružanja usluga na području Europske unije, u koju svrhu poslodavci imaju mogućnost upućivati svoje radnike na rad u inozemstvo (dalje: upućeni radnici) u svrhu pružanja određene usluge stranom korisniku. Riječ je o prekograničnom kretanju radnika iz RH koje sve više poprima maha, a nerijetko se događaju i slučajevi kršenja prava tih radnika koji nisu u potpunosti upoznati s pravima koja im pripadaju. U 2014. godini iz Hrvatske je u druge države članice EU-a upućeno na rad u inozemstvo oko 27.556 radnika.
Ukratko ćemo prikazati prava koja pripadaju radnicima koji se upućuju na rad u inozemstvo s posebnim osvrtom na iznos plaće koji im pripada.

 • Upućivanje prema Zakonu o radu
 • Minimalna razina uvjeta rada upućenih radnika
 • Plaća i drugi uvjeti rada upućenog radnika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uskoro arbitraže u nadomještanju suglasnosti radničkog vijeća?

U manjem broju slučajeva radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s ovlastima radničkog vijeća ima najšire ovlasti pri sudjelovanju radnika u odlučivanju te zaista sudjeluje u odlučivanju – suodlučuje. Tada postoji svojevrsno pravo veta jer tada poslodavac može donijeti predmetne odluke samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća.

 • Kada je potrebna suglasnost
 • Uskraćena suglasnost se može zamijeniti
 • Arbitražni postupak, bez prava na žalbu
 • Čemu sve to?
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Razlika ugovora o radu od drugih ugovora s elementima radnog odnosa

Ugovor o radu predstavlja temelj svakog radnog odnosa i trebao bi biti osnovni ugovor koji za činidbu ima rad. No, osim ugovora o radu, još neki ugovori za činidbu imaju rad, ali s njima ne nastaje radni odnos te za njih u pravilu ne vrijede odredbe radnog prava. To su: ugovor o volonterstvu, ugovor o radu učenika i studenata, menadžerski ugovor, ugovor o djelu i ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

 • Ugovor o radu
 • Ugovor o djelu
 • Ugovor o volontiranju
 • Rad redovitih učenika i studenata
 • Menadžerski ugovor
 • Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stanka – 30 minuta koje mnogo znače

Prvoaprilske najave, koje, nažalost, moguće nisu bile samo šala, o produženju dnevnog radnog vremena na 9 sati uz stanku od 1 sat, bez njezinog računanja u radno vrijeme, ali i nepoštivanje sadašnjeg prava na stanku, koje u praksi dovodi čak i do ekscesnih situacija, potiču nas da obradimo ovaj institut koji u Zakonu o radu zauzima jedan članak. No opet je od svakodnevnog značaja za svakog radnika i poslodavca.

 • Zašto je stanka važna
 • Pravo na stanku
 • Stanka se ubraja u radno vrijeme
 • Drugačiji način korištenja stanke
 • Prekršajna odgovornost

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prava žena u radnom zakonodavstvu Republike Hrvatske

Najhrabrija stvar koju možete učiniti još uvijek je da mislite svojom glavom. Na glas!
Međunarodni dan žena već više od 100 godina slavi se 8. ožujka u znak priznanja ulozi žena i njihovu doprinosu društvu. Premda je danas gotovo nezamislivo da sve do prije par desetaka godina žene nisu imale nikakva prava, pa ni pravo glasa, situacija u vezi prava žena u mnogim državama još nije idealna. No, zakonodavstvo Republike Hrvatske je na dobrom putu i u mnogim pravnim izvorima žene su zaštićene i kao radnice, trudnice i majke.

 • Pravna stečevina Europske unije
 • Jednakost muškaraca i žena
 • Jednakost plaća žena i muškaraca
 • Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novine u provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

Na temelju članka 207. Zakona o radu (dalje u tekstu: ZOR), ministar rada i mirovinskoga sustava donio je novi Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (dalje u tekstu: Pravilnik).
Tekst novog Pravilnika nije samo nomotehnički usklađen s odredbama ZOR-a, već ujedno donosi i nekoliko novina u odnosu na provođenje postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima, u cilju ubrzanja provođenja postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima, reguliranja pravnih praznina uočenih u praksi te kako bi se novi Pravilnik uskladio s pojedinim odredbama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata.
U nastavku teksta skrenut ćemo pažnju na neke od novina u provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima.

 • Lista miritelja
 • Postupak mirenja
 • Troškovi postupka mirenja
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Dodatni rad radnika

Radnici oduvijek nastoje povećati svoju zaradu iz radnog odnosa i svoj rad što uspješnije "prodati". U tom nastojanju im je prividno pomogao zakonodavac kada je novim Zakonom o radu (NN 93/14.) propisao mogućnost dopunskog, odnosno dodatnog rada. Kako bi radnik mogao obavljati dodatni posao, moraju se ispuniti određeni uvjeti, a to su: odobrenje poslodavca, sklapanje ugovora o radu za dodatni rad, poštovanje zakonskih ograničenja trajanja dodatnog rada. Nužan je, naravno, i pristanak radnika na takav rad.

 • Zakonsko određenje dodatnog rada
 • Kritike na račun dodatnog rada
 • Legalizacija rada na crno?
 • Zaključak
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ugovor o radu na određeno vrijeme

Institut rada na određeno vrijeme i dalje je zakonom definiran kao iznimka. No zbog suštinskog nerazumijevanja od šire javnosti, mnogih poslodavaca, čak i radnika, uz rad na određeno vrijeme javljaju se mnoge zloporabe pa je rad na određeno vrijeme u našoj zbilji, nažalost, daleko od iznimke.

 • Kada sklopiti ugovor na određeno vrijeme
 • Ograničenja u broju, razlozima i trajanju ugovora
 • Prvi ugovor može trajati i duže
 • Prelazak na neodređeno vrijeme
 • Jednaki uvjeti i prava radnika
 • Prestanak ugovora na određeno vrijeme
 • Prekršajna odgovornost
 • Zaključak

 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »