English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Noćni rad

Donošenjem novog Zakona o radu institut noćnog rada doživio je značajne promjene. Načelna zabrana noćnog rada žena u industriji više ne postoji, definira se tko se smatra noćnim radnikom, te se određuju obveze poslodavca s aspekta zaštite sigurnosti i zdravlja na radu.

 • Periodi noćnog rada
 • Tko je noćni radnik
 • Granice radnog vremena
 • Zabrana noćnog rada
 • Obveze poslodavca
 • Naknada za noćni rad
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Odnos radničkog vijeća i sindikata

S obzirom da i radničko vijeće i sindikat zastupaju interese radnika, njihov odnos je vrlo tijesan i suradnički, pa mnogi često poistovjećuju radničko vijeće i sindikat odnosno sindikalnu podružnicu. Unatoč brojnim dodirnim točkama postoje i razlike koje proizlaze iz činjenice da je radničko vijeće most komunikacije između svih radnika i poslodavca, a sindikat udruga radnika koja, ako je potrebno, i pritiscima promiče prava svojih članova.

 • Obveza obavješćivanja radnika
 • Razlike radničkog vijeća i sindikata
 • Bliska suradnja
 • Sindikalni povjerenik može preuzeti funkciju radničkog vijeća 
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zakon o radu izmijenjen u samo nekoliko detalja

Na mala vrata Hrvatski sabor je 20. svibnja 2011. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 61. od 3. lipnja 2011. godine. Zakonom se istini za volju nije izmijenilo puno toga, radi se o finesama, no ipak je većina malih ustupaka učinjena prema poslodavcima. S druge strane nema riječi o ključnim pitanjima iz famoznog Sporazuma sindikata s Vladom iz studenog prošle godine, a kojima je između ostalog trebalo ukinuti i Pravilnike o radu.

 • Izuzeci kod odmora i noćnog rada
 • Radno vrijeme u smjenama
 • Preraspodjela radnog vremena
 • Noćni rad
 • Razmjerni dio godišnjeg odmora
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zaboravimo točno evidentiranje radnog vremena

Kad se pokaže da nešto ima smisla te da počinje ostvarivati učinak, naša Vlada to odmah ukine. Tako je Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva vrlo brzo, 24. ožujka 2011. godine, donio novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima objavljen u Narodnim novinama broj 37/2011 i koji stupa na snagu 1. svibnja 2011. godine. Njegov sastavni dio su i Evidencije o radnom vremenu. Nećemo ulaziti u sve izmjene Pravilnika osim jedne, koja je toliko temeljna i kontradiktorna da nakon nje cijeli Pravilnik s aspekta evidencije radnog vremena gubi smisao.

 • Ne mora se evidentirati početak i kraj rada!
 • Evidentiranje u roku 7 dana!
 • Želi se prikriti koliko se zaista radi
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prava i obveze radničkog vijeća

U ožujku 2011. godine biti će održani redoviti izbori za radnička vijeća. Nakon izbora novoizabrani članovi odnosno radničko vijeće preuzima svoje ovlasti i dužnosti. Stoga u nastavku govorimo o osnovnim ovlaštenjima radničkog vijeća propisanim Zakonom o radu, a čiju suštinu u odnosu prema poslodavcu čini pravo na obavješćivanje, savjetovanje i suodlučivanje. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izbor radničkih vijeća

U ožujku 2011. godine biti će održani redoviti izbori za radnička vijeća, a postupak izbora mora započeti već u veljači.   Stoga ćemo izložiti osnovna pitanja vezana uz pravo radnika da izaberu i osnuju radničko vijeće, ali i prava i obveze samog radničkog vijeća, koja određuje Zakon o radu. Namjera je pojasniti pod kojim uvjetima radnici mogu izabrati radničko vijeće, koja je njegova svrha i čemu ono uopće služi.

 • Pravo na radničko vijeće
 • Slobodni i pošteni izbori
 • Izbori nisu obveza
 • Izborno razdoblje i vrijeme održavanja izbora
 • Broj članova radničkog vijeća
 • Biračko pravo
 • Valjanost izbora
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Preraspodjela radnog vremena

Neki poslodavci na svojstven način tumače institut Preraspodjele radnog vremena kako bi "fleksibizirali" radno vrijeme, pa u zadnji čas pozivaju radnike da ostanu raditi duže ili ih šalju kući prije prestanka radnog vremena. Nema mjesta takvom postupanju, a ono je često posljedica ležernog odnosa rukovodnog kadra prema planiranju radnog vremena. Naime, preraspodjela radnog vremena nije ništa drugo nego modificirani raspored ugovorenog radnog vremena i bez obzira kakav on bio raspored mora postojati i biti poznat radniku unaprijed.

 • Drugačiji raspored radog vremena
 • Granice preraspodjele tjednog radnog vremena
 • Obvezna najava radniku
 • Određivanje preraspodjele
 • Visina plaće
 • Zaštićene kategorije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Radnici Agencija za privremeno zapošljavanje moraju imati jednaka prava!

Institut privremenog zapošljavanja je po prvi puta uveden u zakonodavstvo RH izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2003. godine, te je u tu svrhu omogućeno osnivanje Agencija za privremeno zapošljavanje. Institut privremenog zapošljavanja uveden je u cilju dodatne fleksibilizacije tržišta rada i radnih odnosa, što je trebalo imati za posljedicu mogućnost prilagođavanja  okolnostima i pojavama na koje je nužno brzo i učinkovito reagirati, jer fleksibilni oblici rada, kako ih je tada zamišljala Vlada RH, znače i manje troškove, a manji troškovi omogućavaju brže reakcije na promjene na tržištu.
Takvo zakonsko uređenje je omogućilo da se radnici, zaposleni preko agencija za privremeno zapošljavanje često koriste kao jeftina radna snaga, a nerijetko su se mogle vidjeti i reklame agencija, o korištenju njihovih radnika jer "da te radnike ne obvezuje kolektivni ugovor"...

 • Plaća ustupljenog radnika
 • Drugi uvjeti rada
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prekovremeni rad

Što reći o prekovremenom radu, koji je u Zakonu tako jasno i jednostavno definiran, a opet u praksi predstavlja boljku mnogih radnika jer rade duže a ne primaju odgovarajuću naknadu. U ovom broju obrađujemo institut prekovremenog rada, pri čemu odgovaramo kada se on uopće može odrediti, koliko može trajati i kako ga evidentirati da bi ga na kraju poslodavac i platio.

Iako je institut prekovremenog rada bio kristalno jasan i u prethodnom zakonu, novim Zakonom o radu (Narodne novine 149/09) unesena su dodatna poboljšanja sa svrhom dodatne zaštite radnika.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad u turnusima (12-24-12-48) ipak moguć

Iako je početkom ove godine, nakon stupanja na snagu Zakona o radu, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva odredbu članka 48.st.6. Zakona o radu protumačilo na način da rad u turnusima nije moguć, iz razloga što je navedenom odredbom ograničeno trajanje rada noćnih radnika na način da je pri utvrđivanju radnog vremena poslodavac dužan voditi računa da rad noćnih radnika ne smije trajati duže od osam sati, čini se da je Ministarstvo ipak promijenilo svoje mišljenje.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »


Trenutno nema anketa.

Upišite se na mailing listu i primajte redovite obavijesti na email

email adresa: