English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
MIRENJE NE ZNAČI I POMIRENJE

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, 01. srpnja 2013. godine Hrvatska će trebati primjenjivati propise koje je preuzela u okviru usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU. Pravosuđe, kao segment, gotovo je u svakom izvješću EU zbog nedovoljnog napretka i zbog predugog suđenja. Nije rijetkost, u posljednje vrijeme čak postaje sve učestalija praksa, da građani Hrvatske dobivaju materijalnu naknadu zbog prava na suđenje  u razumnom roku, odnosno, zbog sporog i neučinkovitog suđenja. Iako smo zemlja koja se može svrstati u one koja ima više sudaca i više odvjetnika po stanovniku od  nekih razvijenih zemalja, ipak, suđenje je tromo i sporo.

 • Pravda često nije dostižna
 • Institucionalizirati mirenje
 • Prepreke prihvaćanja mirenja
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad u nepunom radnom vremenu

Najave Ministarstva rada i mirovinskoga sustava o mogućnosti izmjena zakonodavnog okvira kojim se uređuje rad u nepunom radnom vremenu, u cilju poticanja takvog oblika rada, potaknule su nas da ukratko opišemo način na koji je takav oblik rada reguliran prema važećem zakonodavnom okviru u Republici Hrvatskoj.
Zakon o radu (dalje u tekstu: ZOR) utvrđuje da se ugovor o radu može sklopiti na puno ili nepuno radno vrijeme. Rad u nepunom radnom vremenu trebao bi poslužiti kao mogućnost poslodavcima da fleksibilnije organiziraju rad i radno vrijeme, a radnicima da bolje pomire poslovni i obiteljski život. Međutim, iako ZOR omogućava takav oblik rada, rad u nepunom radnom vremenu još uvijek nije zaživio u praksi.

 • Razlikovati skraćeno, od nepunog radnog vremena
 • Jednaka prava
 • Godišnji odmor
 • Plaća
 • Druga materijalna prava
 • Kako izračunati otpremninu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stručno osposobljavanje za rad osoba bez radnog iskustva

Zakonom o poticanju zapošljavanja, koji se primjenjuje od 31. svibnja 2012. godine, jedna od mjera, koja bi trebala potaknuti zapošljavanje mladih na tržištu rada kroz prethodno stjecanje radnog iskustva, jest poticanje zapošljavanja osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale. Takva mjera provodila se već i prije stupanja na snagu Zakona o poticanju zapošljavanja, a odnosila se na volontere. 
Razlika je u tome što se stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa donedavno odnosilo samo na osobe kojima je radno iskustvo bilo uvjet za zasnivanje radnog odnosa, dok je Zakonom o poticanju zapošljavanja ta mogućnost proširena i za daleko širi krug nezaposlenih osoba, koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih dulje od 90 dana i koje nemaju više od 1 godine radnog iskustva, bez obzira na godine starosti.

 • Trajanje ugovora i olakšica poslodavcu
 • Što mora učiniti poslodavac?
 • Potpisivanje ugovora
 • Isplata sredstava
 • Obveze polaznika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
KAKO MIRENJE MOŽE UNAPRIJEDITI SOCIJALNI DIJALOG I MEĐUSOBNO POVJERENJE

Mirenje, kao oblik rješavanja sporova ima dugu tradiciju u primjeni, ali vrlo kratku kada je u pitanju sustavno rješavanje radnih sporova prema važećim propisima.

 • Zaoštreni odnosi sindikata i poslodavaca
 • Umjesto pozicija, važni su interesi
 • Stranke same traže rješenja
 • Povjerljivost i diskrecija
 • Obje strane zadovoljne rješenjem
 • I neuspješno mirenje popravlja dijalog sukobljenih strana
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Godišnji odmor

Čovjeku je urođeno da bude aktivan, da radi, ali pritom mu je urođena i potreba za odmorom. To su naše biološke odrednice od kojih ne smijemo bježati. 
Ima li trenutno aktualnije teme od godišnjih odmora. Ljeto stiže, neki od nas upravo započinju godišnji odmor, a neki još samo sanjaju o njemu. Kako bi snovi postali što bliži ili barem da znamo čemu se možemo veseliti i nadati u nastavku dajemo odgovore na najvažnija pitanja o godišnjem odmoru.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Posljedice prekovremenog rada

Prekovremeni rad ozbiljno narušava zdravlje radnika, upozoravaju iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja. Istraživanja provedena u zemljama Europske unije, Sjedinjenih američkih država i Kanade pokazalo je da su ljudi koji rade više od 50 sati tjedno skloniji debljanju, te prekomjernom uživanju alkohola, a puše dva puta više od radnika s normalnim radnim vremenom. Radnici, pokazalo je istraživanje, više oboljevaju od dijabetesa, visokog tlaka i srčanog udara.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Skupovi radnika

Detaljno smo pisali o Radničkom vijeću kao osnovnom obliku sudjelovanja radnika u odlučivanju. U nastavku pažnju posvećujemo drugom obliku  sudjelovanja radnika u odlučivanju - Skupovima radnika, a koji su također većinom  vezani uz aktivnosti Radničkog vijeća.

 • Svrha
 • Sazivanje skupa
 • Način održavanja
 • Obveza kod svih poslodavaca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad radničkog vijeća

Pisali smo o Ovlaštenjima radničkog vijeća te njegovom Odnosu sa sindikatom, a u nastavku ćemo pažnju posvetiti samom Radu radničkog vijeća.

 • Način rada 
 • Uvjeti rada 
 • Sporazum o povećanju ovlaštenja
 • Zabrana nejednakog postupanja
 • Čuvanje poslovne tajne
 • Nastupanje pred sudom
 • Prekršajna odgovornost poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Pravo na stanku i naknadu plaće trudne radnice i radnice koja doji dijete

Krajem rujna 2011. godine, točnije 30. rujna stupio je na snagu novi Pravilnik kojim se proisuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta, prava na dopust trudne radnice, prava na dopust radnice koja je rodila i prava na dopust radnice koja doji dijete te način obračunavanja i isplate naknade plaće za vrijeme korištenja prava.

 • Pravo na stanku za dojenje djeteta
 • Dopust trudne radnice, dopust radnice koja je rodila i dopust radnice koja doji dijete
 • Zaštita od noćnog rada
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi Pravilnik o kontroli bolovanja - Stroža kontrola bolovanja

Početkom studenog ove godine stupio je na snagu novi Pravilnik o kontroli bolovanja kojim se uređuje postupak i način provođenja kontrole bolovanja osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, vrste kontrole te ovlaštene osobe za provođenje kontrole bolovanja i njihove ovlasti prilikom provođenja kontrole bolovanja.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »