English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Četiri stavke ugovora o radu koje morate pročitati
Potpisivanje ugovora o radu nije mala stvar. Bez obzira na to što ste definirali visinu plaće, radno vrijeme i opis posla, ugovor još uvijek može skrivati zamke koje vam trenutačno ne djeluju važno, ali dugoročno mogu biti itekako nezgodne, posebno ako odlučite promijeniti posao.
Prije nego što potpišite ugovor, obavezno ga detaljno pročitajte. Treba pripaziti na sve, od toga koji je točan naziv vaše radne pozicije, kako je definiran opis posla, pa sve do ove četiri stavke:

1. Zabrana natjecanja

2. Čuvanje poslovne tajne

3. Intelektualno vlasništvo i autorska prava

4. Profesionalno usavršavanje


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Postignut dogovor o Direktivi o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima
Početkom veljače ove godine Europska komisija, Europski parlament i Vijeće postigli su privremeni dogovor o prijedlogu Europske komisije za novu direktivu o transparentnijim i predvidljivijim radnim uvjetima, posebno za radnike u nestandardnim oblicima zaposlenja. Zahvaljujući toj Direktivi zaštitit će se više radnika u cijeloj Europi, posebice sve veći broj osoba koje se bave novim oblicima rada, kao što su takozvani fleksibilni poslovi, ugovori na zahtjev i rad u domaćinstvu.
Svi radnici, bez obzira na trajanje ugovora i broj sati koje rade, bit će od samog početka zaposlenja upoznati sa svojim pravima i obvezama te će imati pravo sa svojim poslodavcem dogovoriti kada će biti na raspolaganju i koliko im se unaprijed treba javiti da dođu na posao. Radnici na zahtjev više ne mogu dobiti otkaz jer su odbili zahtjev upućen u vrlo kratkom roku, dok poslodavci radnike na ugovor bez radnog vremena više ne mogu sprječavati da se dodatno zaposle kod drugog poslodavca. Postignuti dogovor sada bi se trebao brzo potvrditi i imat će vrlo konkretan i opipljiv pozitivan učinak na približno 200 milijuna radnika diljem EU. 

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izmjene Zakona o zaštiti na radu
Dana 12. listopada 2018. g. u Narodnim novinama je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (dalje: Zakon). Sindikalne središnjice su tijekom cijelog postupka izrade i savjetovanja upozoravale na štetne posljedice ovog Zakona na zaštitu sigurnosti i zdravlja radnika. 

 • Prije donošenja Zakona
 • Izmjena stavka 4.
 • Izmjena članka 34.
 • Izmjena članka 56.
 • Prestanak rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
 • Potrebno uređenje čl. 70.Verzija za ispis Pročitajte više
 
Pravilnik o obradi osobnih podataka
Sindikat grafičara je sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Uredba), dužan donijeti Pravilnik o obradi osobnih podataka (dalje: Pravilnika). Pravilnikom se uređuju vrste podataka koji se obrađuju, svrhe u koje se obrađuju, prava ispitanika u vezi obrade, mjere zaštite, čuvanje podataka te njihovo uništavanje i brisanje.
Pravilnikom je regulirana obrada osobnih podataka radnika zaposlenih u Sindikatu grafičara, te obrada osobnih podataka članova Sindikata i drugih osoba radi ostvarenja određenog prava u skladu s utvrđenom i zakonitom svrhom. 
Osobni podaci se obrađuju na temelju privole člana Sindikata, koja je sastavni dio svakog zahtjeva i izjave koje član ili druga osoba potpisuju. Smatra se da su članovi koji su pristupili Sindikatu prije stupanja na snagu Uredbe i Zakona, konkludentno dali privolu za obradu temeljnih članskih prava, a koju mogu povući sukladno Pravilniku. Svaki ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke koje Sindikat obrađuje, a koji se odnose na njega. Osobni podaci se čuvaju u fizičkom i elektroničkom obliku, te su osigurani na način koji onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. 

 • Evidencija aktivnosti obrade osobnih podatakaVerzija za ispis Pročitajte više
 
Zaštita „zviždača“
Krajem rujna 2018. godine Vlada je u saborsku proceduru uputila Prijedlog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kako bi se jedinstvenim Zakonom zaštitili zviždači, kao osobe koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju i pružila im se odgovarajuća pravna zaštita kako bi ih se potaknulo na prijavljivanje korupcije i drugih nepravilnosti te zaštitilo od osvete i drugih diskriminirajućih postupanja.
Zakonom za zaštitu prijavitelja nepravilnosti objedinjuju se svi pravni standardi za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, tj. „zviždača“ u jedan poseban zakon (lex specialis), kojim se propisuju prava prijavitelja nepravilnosti, postupak prijave nepravilnosti i postupanje po prijavi, sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti i prekršajne odredbe. 
 • Poslodavci će biti obvezni uspostaviti unutarnju proceduru prijave nepravilnosti


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prijedlog izmjena Pravilnika o porezu na dohodak
Nezavisni hrvatski sindikati su ministru financija, Zdravku Mariću, dostavili mišljenje vezano za predloženu poreznu reformu. 

 • Dnevnice za službena putovanja
 • Prijedlog ostalih mjeraVerzija za ispis Pročitajte više
 
Radnikova plaća je bruto plaća
Radni odnosi u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o radu. Evo nekih odredaba tog zakona koje se odnose na rad, ugovore o radu i plaće radnika:

Zakon o radu: Članak 7. stavak 1. Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. Članak 10. stavak 1. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Članak 15. stavak 1. točka 8) Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona, mora sadržavati podatke o: osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Članak 92. stavak 4. Plaća i naknada plaće su, u smislu ovoga Zakona, plaća i naknada plaće u bruto iznosu.


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Novi ovršni zakon
Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković predstavio je prvu verziju novog ovršnog zakona kojim bi se ovrhe na temelju vjerodostojne isprave ponovno vratile u nadležnost sudova, a javni bilježnici bi u postupku sudjelovali tek kao sudski povjerenici. 
Novine koje je u nacrtu predvidjela radna skupina trebale bi uvesti i veću zaštitu dužnika, sniziti troškove ovršnog postupka, ukinuti mogućnost fiducijalnog upisa vlasništva na nekretnini dužnika, poboljšati elektronsku komunikaciju, povećati sigurnost dostave, proširiti krug izuzetih iz ovrhe, uvesti obvezu obavještavanja dužnika o pokretanju ovrhe te zabraniti deložacije u zimskim mjesecima. 

 • Obavještavanje dužnika
 • Primanja izuzeta iz ovrheVerzija za ispis Pročitajte više
 
Godišnji odmor
Čovjek nije stroj i koliko god da je predan svom poslu, nužan mu je odmor. Stoga godišnji odmor nije luksuz, nego biološka potreba. 
Pitanje godišnjeg odmora uređeno je Zakonom o radu (NN 93/14., 127/17.) od članaka 76. do 85. 

 • Svrha godišnjeg odmora
 • Najkraće trajanje godišnjeg odmora
 • Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora
 • Zabrana odricanja
 • Rok stjecanja prava
 • Razmjerni dio godišnjeg odmora
 • Korištenje u dijelovima
 • Prenošenje u sljedeću kalendarsku godinu
 • Raspored korištenja godišnjeg odmora
 • Naknada plaće
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Nemogućnost odricanja prava na godišnji odmor
 • Prekršajna odgovornost
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Godišnji odmor – vrijeme za sebe i obitelj
Nedavno sam čula dobru izreku: „Osnovna razlika između čovjeka i stroja jest da čovjeku treba odmor nakon rada dok stroju odmor nije potreban ako ima dobar sustav za hlađenje“. 
Ljudski sustav za hlađenje umjesto da je ohlađen, često je pregrijan, jer je natrpan obvezama i informacijama koje nas troše zbog čega trebamo povremeni odmak od realnosti. Odmak od realnosti može biti jedino odlazak negdje daleko od tog posla i rutine na koju smo navikli – odnosno na godišnji odmor. Kada dobijete priliku da odete na godišnji odmor, valjalo bi promijeniti grad jer tako ne napuštate samo lokaciju, već i jednu ustajalu atmosferu na koju ste navikli. Nakupljanje umora tijekom godina dovodi do trošenja organizma i skraćivanja radnog života. Prekovremeni rad kojem je većina nas radnika izložena, neizbježno dovodi do nakupljanja umora i iscrpljivanja organizma. Sprječavanje umora jedan je od najvažnijih problema psihofiziologije rada i radniku je nužno osigurati da se odmori, između ostalog tako da mu priuštite pravo na godišnji odmor. 

 • Definicija umora i odmora 
 • Aktivni i pasivni odmor 
 • Nakon odmora postajemo kreativniji! 
 • Odmor, dokazano je, čini ljude sretnijima
 • Širimo životne poglede
 • Imajmo vremena za sebe i obitelj
 • Postgodišnja depresija

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »