English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »
TTIP - Sporazum Amerike i EU je propao!
Pregovori s SAD-om su de facto propali jer Europljani ne smiju pokleknuti pred američkim zahtjevima. Najveći problem su i dalje privatni arbitražni sudovi u slučaju sporova sa stranim ulagačima na čemu inzistira američka strana. Europske strana, u čemu prednjači njemačka vlada, oštro odbacuje uvođenje ovih specijalnih sudova i zahtijeva jurisdikciju postojećih trgovinskih sudova. Iz te zemlje obranjen je sličan sporazum o kojem Europska unija pregovara s Kanadom (CETA). Rasprava je postala teška u onom trenutku kada se CETA-u i TTIP počelo bacati u isti koš. A Brexit je posljednji čavao u lijesu TTIP-a? 

Verzija za ispis
 
Europska žalba - Više demokracije na radu
Na poticaj ETUC-a (Europske konfederacije sindikata) sredinom travnja 2018. godine u javnost je odaslan apel pod jedinstvenim nazivom: „Više demokracije na radu“, a u stvarnosti predstavlja poziv sindikatima, radnicima i poslodavcima na području EU da se suprotstave postupanju Europske komisije i Europskom sudu pravde koji promiču teoriju „prvenstva dioničara“, a zaboravljaju radnike, ili dopuštaju ograničenje temeljnih sloboda i prava radnika. U žalbi se nadalje navodi i apelira na drugačiji pristup radnicima, obrazlažući da su upravo radnici osnova svakog poduzeća jer mu pridonose dajući svoje vrijeme, vještine i život. Zbog toga je, navodi se u žalbi, došlo vrijeme da se ponovno osvijesti situacija jer u tvrtkama EU radi više od 140 milijuna radnika.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sindikati traže suzbijanje nejednakosti u plaćama u EU!
U organizaciji Europske konfederacije sindikata (ETUC), 26. lipnja 2018. godine, u Sofiji je održana konferencija o konvergenciji (približavanju) plaća radnika između istoka i zapada EU. Na konferenciji su se okupili predstavnici europskih institucija, poslodavaca i sindikata kako bi se raspravilo o tome kako suzbiti nejednakosti u plaćama između država članica EU te osnovao "Europski savez za plaće" koji ima cilj smanjiti nejednakosti u plaćama uzlaznom konvergencijom plaća. Kroz "Europski savez za plaće" poduzele bi se mjere kojima bi se potaknula produktivnost, ulagalo u ljudske potencijale, potaknula socijalna mobilnost koja se temelji na jednakom postupanju.
Naime, iako je u državama članicama Europske unije zamijećeno poboljšanje na tržištima rada, činjenica je da ta poboljšanja ne prati i povećanje plaća radnika. U mnogim državama do povećanja plaća ne dolazi zbog još uvijek nezadovoljavajućeg stanja na tržištu rada, slabe produktivnosti i očekivanja niske inflacije. Ujedno je istaknuto da je u razdoblju od 2014. do 2016. godine realni rast plaća zaostajao za rastom produktivnosti pa je tako u EU u razdoblju od 2000. do 2016. godine realan rast produktivnosti po zaposlenoj osobi rastao 14,3%, a porast plaća u tom istom razdoblju 10,2%.
Stoga su se na konferenciji razmatrali mehanizmi kojima bi se omogućilo da se u državama članicama EU, u suradnji sa socijalnim partnerima, provede takav mehanizam politike plaća koji će osigurati da uz porast produktivnosti rastu i plaće, posebice kada je riječ o plaćama radnika koji rade u nesigurnim oblicima rada. 

Verzija za ispis
 
Treba se pripremiti - Razvoj tehnologije donijet će pad plaća
Razvoj tehnologije će donijeti znatne promjene na tržištu rada, a društvo se za to treba pripremiti. Mogući su učinci razvoja tehnologije porast povremenih poslova, što se već događa, pad plaća u razvijenim gospodarstvima, smanjenje prava radnika zbog manje pregovaračke moći sindikata, rad na daljinu i u virtualnim timovima. Neki su od mogućih rješenja uvođenje obvezne ljudske kvote u nekim sektorima, oporezivanje robota i sl. Hrvatska je na putanji trajnog smanjenja broja stanovništva koje se dijelom može ublažiti rastom participacije neaktivnog stanovništva. 
  • Strojevi rade bolje nego ljudi!Verzija za ispis Pročitajte više
 
20 posto radnika radi na određeno!
U Hrvatskoj je prošle godine na određeno vrijeme radilo više od 20 posto radnika, a u Europskoj uniji u cjelini njih 14,3 posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih, pokazuje izvješće Eurostata.
To bi značilo da je na razini EU ugovore o radu na određeno vrijeme u 2017. imalo približno 27 milijuna građana u dobi od 15 do 64 godina. Nešto veći postotak je zabilježen kod žena. 
U Eurostatu su također konstatirali da postoje značajne razlike u korištenju ugovora o radu na određeno vrijeme među zemljama članicama EU i među dobnim skupinama, pri čemu su najviše pogođeni mladi. 
Mladi ljudi u dobi od 15. do 24. godine daleko su najzastupljeniji kad je riječ o ugovorima o radu na određeno vrijeme. U 2017. u EU je gotovo osam milijuna mladih, ili gotovo polovina – 43,9 posto – u odnosu na ukupan broj zaposlenih u toj dobnoj skupini, imalo takve ugovore. U Hrvatskoj čak 60,8 posto mladih ima ugovor o radu na određeno vrijeme. 

Verzija za ispis
 
Europa nezaustavljivo stari
Europa nezaustavljivo stari: jedan od pet stanovnika Europe stariji je od 65 godina, ukupno oko 100 milijuna građana. Stopa ovisnog starijeg stanovništva (koja pokazuje omjer starijih u odnosu na radno sposobne), dosegnula 2017. rekordnih 29,9%. 
Demografsko starenje je očigledan proces prisutan u EU duže vrijeme, a po projekcijama će se nastaviti približno istim tempom i u budućnosti. Projekcije da će u narednih 30-ak godina u Hrvatskoj nestati grad veličine Zagreba otvara Pandorinu kutiju problema. Mi imamo relativno mladu umirovljeničku populaciju, na 120 zaposlenih dolazi 100 umirovljenika. Kako se omjer stanovništva mijenja, naprosto neće biti dovoljno novca za mirovine pa promjene mirovinskih sustava u Europi idu prema jačanju shema kapitalizacije (II. i III. stup) i produljenje radnog vijeka. 

Verzija za ispis
 
Dugotrajno nezaposleni mladi
Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta objavila je novo istraživanje na temu dugotrajne nezaposlenosti mladih. 
Unatoč znakovima poboljšanja na tržištu rada mladih u cijeloj Europskoj uniji i dalje je prisutna zabrinutost u pogledu visoke razine nezaposlenosti mladih i dugotrajne nezaposlenosti mladih. Ona pogađa širi raspon mladih nego ikada prije, od osoba s visokim obrazovanjem do mladih koji su u najnepovoljnijem položaju. Iako je od nastanka krize većina država članica zabilježila porast stope dugotrajne nezaposlenosti mladih, čini se da brojne zemlje upravljaju ovim izazovom politike uvođenjem odgovarajućih mjera potpore.

  • Negativni učinci dugotrajne nezaposlenosti
  • Usmjerenost politikeVerzija za ispis Pročitajte više
 
Stižu roboti
Najnoviji dokument Svjetske banke pod naslovom „Promjena prirode rada“ objavljen je ovih dana i bavi se utjecajem tehnologije na budućnost rada i radnih odnosa. Neovisno o mogućnostima koje stvara tehnologija, zamjenjivanje radnika strojevima stvara anksioznost, baš onako kako je to činilo i u prošlosti.

  • Strah od robota je opravdan
  • Više od 10 posto izgubljenih poslova
  • Liječnici i učitelji sigurniVerzija za ispis Pročitajte više
 
Bogatstvo nauštrb radnika
Vlasnik Amazona je Jeff Bezons, trenutačno najbogatiji čovjek na svijetu. Ali izgleda da to bogatstvo ide nauštrb tamošnjih radnika. Novinar James Bloodworth se zaposlio u Amazonu kako bi ispitao uvjete poslovanja.

  • Radnici su kao roboti
  • Amazon negira optužbe


Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zanimanja bez budućnosti
U Hrvatskoj je 60 posto radnih mjesta izloženo visokom riziku automatizacije i kompjutorizacije, stoji u nedavnom izvješću Svjetske banke o razvoju. To ukratko znači da bi otprilike 700.000 hrvatskih radnika moglo ostati bez trenutačnog posla.
Osim proizvodnje, neka od ugroženih zanimanja su i uslužne djelatnosti, poput trgovine i prijevoza. Dobro je poznat primjer trgovine bez blagajni, a proces automatizacije možemo vidjeti i u nekim domaćim trgovinama sa samoposlužnim blagajnama. U transportu je, pak, sve vidljiviji trend autonomnih vozila.
Automatizaciji se velikim dijelom neće moći oduprijeti ni gastronomija, te već postoje primjeri restorana u Južnoj Koreji i Japanu u kojima hranu poslužuju roboti. 

  • Što s radnom snagom
  • Ugrožena zanimanja

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »