English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Slobodna Dalmacija Trgovina, Split - Napokon potpisan Kolektivni ugovor

U Slobodnoj Dalmaciji – trgovina potpisan je kolektivni ugovor. Pregovori su trajali preko godinu dana za koje vrijeme je bilo i  najave štrajka i mirenja te na kraju i usklađivanje sa promjenama Zakona o radu.  Potpis su stavili 27. travnja ove godine predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i predsjednik Uprave društva Mirko Živaljić.  Kolektivni ugovor potpisan je sa važenjem od  dvije godine   sa primjenom od dana potpisa tj. od 27. travnja ove godine.
Istovremeno potpisan je i Sporazum između sindikata i poslodavca u kojem se reguliraju stimulacije prodavača i vozača te prijevoz za radnike koji ne mogu koristiti javni prijevoz za dolazak na posao. Sporazum se bazira na odlukama poslodavca koji je njima regulirao spomenutu materiju a formu Sporazuma imaju zbog određene sigurnosti sindikalne strane. 

Verzija za ispis
 
Model Pakiranja, Zagreb - Potpisani kolektivni ugovor i aneks

U Model Pakiranju d.d. kolektivni ugovor je tradicija i produžuje se već desetak godina. Trajanje pregovora je nekoliko mjeseci nakon sindikalne inicijative. Iako sindikat krene sa inicijativom za promjene i produženje u rokovima predviđenim ugovorom, bilo je to uvijek krajem godine, svake godine se pregovori oduže. I ove godine su se odužili nekoliko mjeseci.
Ove godine pojavio se problem kao i u većini društava, gospodarska kriza. Prema riječima poslodavca uz sve štednje i racionalizacije bilo je potrebno smanjiti i plaće. Na sastanku koji je poslodavac održao sa svim radnicima i obrazložio im situaciju, svi su nastojali shvatiti trenutačnu situaciju i nevoljko pristali na smanje plaće. Smanjenje plaće je pet posto i vremenski je ograničeno na godinu dana što je regulirano aneksom kolektivnom ugovoru. Ukoliko bi se situacija u tom roku popravila aneks bi prestao važiti.
Kolektivni ugovor je usklađen sa promjenama Zakona o radu u člancima gdje je to trebalo, dvije odredbe su promijenjene a ostali članci su ostali kao do sada.     
Kolektivni ugovor Model Pakiranja d.d i njegov aneks potpisani su u petak 07. svibnja ove godine. Nakon  pregovaranja potpisali su ga sa sindikalne strane Stjepan Kolarić i  glavna sindikalna povjerenica Ljiljana Jurički a sa strane poslodavca članovi Uprave  Anica Tečić i Zvonko Juras.
Kolektivni ugovor je potpisan na godinu dana kao i aneks a njihovo važenje i primjena idu od 01. svibnja 2010. godine do 30 travnja 2011. godine.

Verzija za ispis
 
Glas Istre Trgovina, Pula - Pregovori pri kraju

O događajima u Glasu Istre već smo pisali. Nakon što su osnovana dva društva Glas Istre – trgovina d.o.o.  i Glas Istre - novine d.o.o. i nakon otkaza kolektivnog ugovora koji je bio u primjeni, Sindikat grafičara krenuo je s inicijativom sklapanja novog kolektivnog ugovora na nivou društva Glas Istre – trgovina d.o.o.. Sporazumom koji je potpisan sa poslodavcem dogovoreno je da će dosadašnji kolektivni ugovor biti osnova za pregovore i sklapanje novog kolektivnog ugovora. Pismene primjedbe poslodavca odnosile su se na veći broj članka koje su pregovarači na sastancima prodiskutirali, argumentirali i uskladili. Zadnji sastanak pregovaračkih timova bio je 4. svibnja kada su se dogovorili svi članci. Sporna je ostala forma i vrijeme trajanja za članke za koje je dogovorena trenutačna ne primjena zbog lošijeg poslovanja i krize. Na pregovorima su sa sindikalne strane  zajedno bili uz grafičare i pregovarači Sindikata novinara. To je nastavak suradnje pri sklapanju dosadašnjeg kolektivnog ugovora. Osim toga polazište i za jedne i druge je dosadašnji kolektivni ugovor, poslodavac pregovara istovremeno a rezultat će biti dva kolektivna ugovora za dva novonastala društva. Sadržajno će se kolektivni ugovori razlikovati u nekoliko članak a po nivou prava  biti će isti. Naime  tako je dogovoreno sa poslodavcem.
Pregovarački tim Sindikata grafičara čine D. Krepčić, D. Hanzalek  i B. Šifter. Kolektivni ugovor trebao bi biti potpisan do kraja svibnja.

Verzija za ispis
 
AKD, Zagreb - Potpisan Kolektivni ugovor i njegov Aneks

U utorak 23. ožujka ove godine potpisan je Kolektivni ugovor  Agencije za komercijalnu djelatnost i njegov Aneks. Prošle je  godine potpisan Kolektivni ugovor sa važenjem do 31. prosinca 2010. godine a istovremeno je bio potpisan i Aneks kolektivnom ugovoru sa rokom do 31.ožujka 2010. godine.
Aneksom su bila regulirana prava za koja su stranke dogovorile smanjenja odnosno povećanja prava u odnosu na Kolektivni ugovor a sve u skladu sa odlukom Vlade Republike Hrvatske o usklađivanju prava sa gospodarskom situacijom. Budući da  spomenuta odluka  predviđa trajanje do kraja 2010. godine poslodavac je tražio i produženje primjene Aneksa do 31. prosinca  ove godine. Nakon nekoliko sastanaka pregovaračkih timova sindikata i poslodavca dogovorene su izmjene i produženje Aneksa do 31. prosinca 2010. godine.
 Pregovori su ujedno iskorišteni da se tekst Kolektivnog ugovora uskladi sa promjenama Zakona o radu. Uz članke o promjenama  radnog vremena ( definicija radnog vremena, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena) dogovorena je pripravnost radnika i naknada za radnike koji zbog potrebe posla moraju biti u pripravnosti te odredba o povećanju zakonskog minimuma broja dana godišnjeg odmora sa osamnaest dana na četiri tjedna.
Potpise na Kolektivni ugovor i Aneks stavili su predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić  i glavna direktorica društva Mirjana Kovačević. Prigodnim riječima zahvalili su pregovaračkim timovima na dobro obavljenom poslu, na uzajamnom razumijevanju i brzom dogovoru za razliku od prošlogodišnjih pregovora. Istakli su i važenje kolektivnog ugovora kao način i oblik reguliranja uzajamnih prava i obveza i izrazili nadu za buduću suradnju. 
Potpisivanju Kolektivnog ugovora i Aneksa prisustvovali su i pregovarački timovi sindikata – D.Hajnić, D. Pušić, D. Šaramo, D. Hanzalek i B. Šifter i poslodavca - B. Sviličić, D. Lesjak, J. Žigman-Braić, D.Thur i S. Renko Golubić.

Verzija za ispis
 
Potpisan novi Kolektivni ugovor Tisak

Novi Kolektivni ugovor u društvu Tisak potpisan je u srijedu 24. ožujka ove godine. Potpisala su ga četiri predsjednika sindikata koji djeluju u Tisku s jedne strane te po vlastitoj želji Ivica Todorić vlasnik Agrokora koncerna kojem pripada Tisak. Ispred Sindikata grafičara kolektivni ugovor potpisao je predsjednik Stjepan Kolarić. Na prigodnoj svečanosti prisutnima se obratio predsjednik Agrokora gospodin Todorić podsjetio je na tešku situaciju u državi te zahvalio na razumijevanju pri pregovorima uz konstataciju da će se sa boljim vremenima i boljim poslovanjem poboljšati i ugovorena prava.
Prošle godine poslodavac u Tisku otkazao je kolektivni ugovor  koji je zbog otkaznog roka vrijedio do kraja 2009. godine. Ponudio je i prijedlog teksta novog ugovora  kojeg  su sindikati koji djeluju u Tisku nadopunili svojim zajedničkim prijedlozima i koji je kao takav bio predmet pregovora. Pregovori su trajali nekoliko mjeseci i pred pregovaračkim timovima stajale su velike prepreke i dileme. Promjene su brojne, neka prava ostaju ista neka padaju a koeficijent složenosti prodavača podiže se na 1,35...

  • Dobit Tiska 13,58 milijuna kuna
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vjesnik tiskara - Pregovori pri kraju

Pregovarački timovi održali su već nekoliko sastanaka i uskladili većinu odredaba za koje je sindikat ili poslodavac dao prijedlog za izmjenu. Poslodavac je ove godine došao sa zahtjevom da se prošlogodišnja smanjena prava još dodatno smanje i da o tome ovisi budućnost  društva Vjesnik. Po njegovim riječima postojeći obim poslova ne održava normalno poslovanje društva te on predlaže smanjenje plaća i nekih drugih novčanih prava radnika te smanjenje broja radnika jer mu svi nisu potrebni.
Sličnu priču poslodavac je plasirao i lani prije kolektivnih pregovora, a ušteda poslodavca iznosila je na nivou godine nekoliko miliona koliko su radnicima smanjena novčana prava. Unatoč tome poslodavac je završio godinu iskazujući gubitak. Što će se dogoditi ako se priča ponovi odnosno ako se prava smanje a društvo ponovno  posluje sa gubitkom ?.
Pregovori su u završnoj fazi i približili su se po pravima i nivou prava prošlogodišnjem nivou. Način reguliranja bio bi kao i prošle godine, kolektivni ugovor ostao bi sa pravima u punom obimu dok bi se smanjenja ugovorila kroz dodatak kolektivnom ugovoru koji bi bio potpisan sa važenjem do kraja godine.  Prije potpisa kolektivnog ugovora i dodatka o njegovom prihvaćanju ili ne prihvaćanju izjasnit će se zaposleni u postupku ratifikacije koja je uobičajena u tiskari Vjesnik.

Verzija za ispis
 
Lana Karlovačka tiskara - Potpisan kolektivni ugovor

Predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i predsjednik uprave Lane – Karlovačke tiskare potpisali su 09. travnja kolektivni ugovor. Ugovor je potpisan na rok važenja za slijedećih dvanaest mjeseci. Kolektivni ugovor je u svim pravima ostao isti dok su glavne promjene bile usklađivanje sa promjenama Zakona o radu u području radnog vremena.
Poslodavac je na kraju prošle i početku ove godine bio zbog krize u problemima sa isplatom plaća i viškom ljudi no to je uspio riješiti tijekom nekoliko mjeseci te sada isplaćuje plaće prema kolektivnom ugovoru. Ovaj  zastoj rezultirao je time da se ove godine nije razgovaralo o povećanju plaća već se išlo za time da se zadrže ugovorena prava i u slijedećem razdoblju važenja kolektivnog ugovora.

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija Trgovina, Split - Završavaju pregovori?

 Štrajk koji je bio najavljen za 27.08.2009. godine, mirenjem je obustavljen, jer su se strane dogovorile o rješenju nekih problema koji su se trebali riješiti tijekom rujna i listopada. Rješenja su predložena od strane poslodavca i trebalo ih je uskladiti sa sindikatom. U međuvremenu je donesen Zakon o radu te se uz dogovor sindikata i poslodavca prišlo tijekom siječnja i veljače usklađenju kolektivnog ugovora sa novim Zakonom o radu.
 Ostali su sporni godišnji odmori odnosno njihovo trajanje, stimulacija prodavača i vozača. Poslodavac je predložio kriterije i mjerila, ali je sporno gdje će biti regulirani te prijevoz na posao za neke kategorije radnika. Sindikat želi da se stimulacija regulira u kolektivnom ugovoru dok poslodavac to želi odlukom. Budući da sa odlukama poslodavca postoji loše iskustvo (jednostrano ukidanje) radnici ne žele takovo rješenje.
Usklađenje trajanja dana godišnjeg odmora sa izmjenama u zakonu i ovdje stvara probleme, jer po prijedlogu poslodavca kategorija radnika sa dužim stažem dakle i starija populacija bi imala kraći godišnji odmor nego do sada, što radnicima ali i zakonodavcu nije u interesu.

Verzija za ispis
 
AKD, Zagreb - Dogovoren aneks kolektivnom ugovoru

 U AKD- u (Agencija za komercijalnu djelatnost) je prošle godine potpisan Kolektivni ugovor sa važenjem do 31. prosinca 2010. godine. Isto tako je potpisan Aneks kolektivnom ugovoru ali sa rokom do 31.ožujka 2010. godine. Aneksom su bila regulirana prava za koja su stranke dogovorile smanjenja odnosno povećanja u odnosu na Kolektivni ugovor a sve u skladu sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju preporuke nadzornim odborima i upravama trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske za pokretanje postupka pregovaranja o izmjenama kolektivnih ugovora, a u skladu s gospodarskom situacijom. 
Budući da  spomenuta odluka  predviđa trajanje do kraja 2010. godine poslodavac je tražio produženje primjene Aneksa do 31. prosinca  ove godine. Nakon nekoliko sastanaka pregovaračkih timova sindikata i poslodavca dogovoreno je da se Aneks produži do 31. prosinca 2010. godine. Sastanci su ujedno iskorišteni da se tekst Kolektivnog ugovora uskladi sa promjenama Zakona o radu koji vrijedi od 1. siječnja ove godine. Uz članke o promjenama  radnog vremena ( definicija radnog vremena, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena) dogovorena je pripravnost radnika i naknada za radnike koji zbog potrebe posla moraju biti u pripravnosti te odredba o povećanju zakonskog minimuma broja dana godišnjeg odmora sa osamnaest dana na četiri tjedna.
Pregovarački tim sindikata radio je u sastavu – D.Hajnić, D. Pušić, D. Šaramo, D. Hanzalek i B. Šifter a tim poslodavca činili su B. Sviličić,D. Lesjak, J. Žigman-Braić, D.Thur i S. Renko Golubić.
Tekstovi su usklađeni a nakon pripreme čistopisa tekstova dogovorit će se datum potpisivanja.

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - Pregovori pri kraju

 Već nekoliko mjeseci traju pregovori oko novog Kolektivnog ugovora društva Tisak. Prošle godine poslodavac je otkazao kolektivni ugovor  koji je zbog otkaznog roka vrijedio do kraja 2009. godine. Ponudio je i prijedlog novog  kolektivnog ugovora, kojeg su sindikati koji djeluju u Tisku nadopunili svojim zajedničkim prijedlozima i koji je kao takav bio predmet pregovora.
Pregovori traju već nekoliko mjeseci i pred pregovaračkim timovima ostalo je nekoliko neusklađenih članaka. Promjene su brojne, neka prava ostaju ista neka padaju a koeficijent složenosti prodavača raste na 1,35. Nastojalo se da prava koja se ostvaruju mjesečno ostanu barem ista dok se na smanjenja pristalo tamo gdje su isplate jednom godišnje i ne odnose se  na veliki broj radnika.
 Tijekom pregovora je u Saboru prihvaćen novi Zakon o radu pa su napravljena i usklađenja odredaba kolektivnog ugovora sa promjenama u zakonu. Zbog tih promjena je nastao jedan od većih problema u pregovorima. Naime, zakonodavac je povećao minimalni broj dana godišnjeg odmora na četiri tjedna ( do sada 18 dana) što izaziva povećanje ukupnog broja dana godišnjeg odmora i povećanje troškova kažu poslodavci. Međutim zaboravljaju da je zakonodavac odnosno Europa shvatila bit godišnjeg odmora i promatra ga kao nužan i potreban  odmor radnika i njegov način obnove snage (i fizičke i psihičke) za normalan rad tijekom godine. Nije kapitalizam izmislio godišnji odmor već ga tretira kao nužnost i obostranu korist i za radnika ali i za poslodavca.
 Kolektivni ugovor je koncipiran u dva djela, jedan dio koji bi se sklopio na pet godina i sadržavao bi odredbe o sklapanju, trajanju i prestanku radnog odnosa te pravima i obvezama koja proizlaze iz njega. Drugi je Dodatak kolektivnom ugovoru, sklopljen na godinu dana, a koji obuhvaća financijsku stranu radnog odnosa i regulira novčani nivo prava.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »