English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
Narodne novine, Zagreb - Potpisan kolektivni ugovor

Dugogodišnja tradicija se nastavlja. Reguliranje prava i obveza poslodavca i zaposlenih putem kolektivnog ugovora se dokazuje kao dobar put i način za obostrano zadovoljstvo. Preko deset godina u Narodnim novinama se pokreću inicijative za promjene pojedinih odredaba, pregovore i produženje primjene kolektivnog ugovora što je i ove godine učinjeno. Nije bilo puno promjena – povećana je dnevna naknada za topli obrok, povećan je maksimum otpremnine pri rješavanju tehnoloških viškova radne snage, ugrađene su  disciplinske mjere u skladu sa usvojenim Akcijskim planom za provođenje Antikorupcijskog plana te su u tekst ugrađene odredbe koje su u 2010. godini bile riješene dodatkom a koje su se odnosile na minimalno trajanje godišnjih odmora te preraspodjeli radnog vremena i prekovremenom radu.
 Kolektivni ugovor potpisali su Predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i predsjednik Uprave Narodnih novina Milivoj Fučkar a potpisivanju su prisustvovali članovi pregovaračkih timova.
 Produženi kolektivni ugovor primjenjivati će se do 31. siječnja 2012. godine a  početak primjene je 01. veljača 2011.
 Prigodnim riječima potpisnici su izrazili zadovoljstvo za uspjele pregovore, razumijevanje pregovaračkih timova i nastavkom tradicije kolektivnog ugovaranja.

Verzija za ispis
 
Grafičar, Ludbreg - Pregovori još uvijek traju

Pregovori oko teksta Kolektivnog ugovora Grafičar traju već skoro godinu dana. Prvotni dogovor da će dosadašnji kolektivni ugovor tiskarske djelatnosti na nivou Hrvatske biti osnova za tekst kolektivnog na nivou društva se u početku poštovao, da bi se to u jednom trenutku zaboravilo i podredilo ga od strane poslodavca na odredbe Pravilnika o radu. Naravno za sindikat je to neprihvatljivo. Povratkom na prvotni dogovor pregovori su napredovali te je ostalo nedogovoreno nekoliko članaka. Najniža osnovna plaća odnosno cijeli sistem obračuna plaće je pred rješenjem, postoci dodataka na plaću (rad noću, prekovremeni rad,  rad nedjeljom) ostali su upitni a odredbe o naknadi plaće za vrijeme odsustvovanja radnika zbog bolovanja će biti vraćene u tekst kolektivnog ugovora. Ostala novčana prava uglavnom su dogovorena u visini neoporezivog iznosa dok su neka (regres i božićnica)  riješeni kao mogućnost o kojoj će, i u kojoj visini odlučiti poslodavac ovisno o postignutim rezultatima poslovanja.
 Unatoč svim razlikama smatramo i nadamo se da će se uz obostrano razumijevanje uskoro doći do potpisa kolektivnog ugovora Grafičar.

Verzija za ispis
 
AKD, Zagreb - Produžen kolektivni ugovor i njegov aneks

U Agenciji za komercijalnu djelatnost (AKD) prošle je godine potpisan Kolektivni ugovor, s važenjem do 31. prosinca 2010. godine. Aneks Kolektivnom ugovoru bio je potpisan s rokom do 31. ožujka 2010. godine, a tijekom godine smo ga produžili do 31. prosinca 2010. godine. Ujedno su pojedini članci Kolektivnog ugovora usklađeni s promjenama Zakona o radu, uz članke o promjenama radnog vremena (definicija radnog vremena, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena) dogovorena je pripravnost radnika i naknada za radnike koji zbog potrebe posla moraju biti u pripravnosti te odredba o povećanju zakonskog minimuma broja dana godišnjeg odmora sa osamnaest dana na četiri tjedna.
Ove godine prijedlozi jedne i druge strane usklađeni su na jednom sastanku pregovaračkih timova. Aneks u kojem je regulirano smanjenje trajanja radnog vremena je nepromijenjen i produžena mu je primjena do kraja 2011. U Kolektivnom ugovoru promijenjeno je nekoliko odredaba.
Dogovoreno je da se varijabilni dio plaće za prisutnost na radu, te za uredno i kvalitetno izvršenje poslova i njihovo izvršenje u određenim rokovima neće smanjivati u slučajevima bolovanja majke ili samohranog oca zbog bolesti djeteta, te ozljede na radu. Osim toga, na prijedlog poslodavca uvedena je isplata jednokratne novčane pomoći radnicima – roditeljima, povodom rođenja djeteta u iznosu od 5.000,00 kuna. Iako je Sindikat tražio da se pomoć pri rođenju djeteta odnosi na oba roditelja, ostalo se na prvobitnom prijedlogu. Sindikat smatra da je rođenje djeteta razlog za pomoć za taj radosni, ali u današnje vrijeme skupi događaj i da ga trebaju ostvarivati i majka i otac, pogotovo što se to kod poslodavca događa dva ili tri puta godišnje.
Pregovarački tim sindikata radio je u sastavu – D. Hajnić, D. Pušić, D. Šaramo, D. Hanzalek i B. Šifter, a tim poslodavca činili su B. Sviličić, D. Lesjak, J. Žigman-Braić, D. Thur i S. Renko Golubić.
Tekstovi su usklađeni te 23. prosinca 2010. na prigodnom potpisivanju verificirani sa strane Sindikata grafičara od predsjednika Stjepana Kolarića i sa strane poslodavca od direktorice Mirjane Kovačević. Oba potpisnika istaknuli su spremnost i razumijevanje obiju strana pri ovogodišnjim pregovorima, uz nadu za dobru suradnju i ubuduće.

Verzija za ispis
 
Kolektivni ugovor za novinare i radnike sektora tiskarske, izdavačke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - Počeli pregovori

 Pregovori su krenuli. Nakon ponuđenog teksta Kolektivnog ugovora koji su izradili Sindikat grafičara i Sindikat novinara te očitovanja udruga poslodavaca na ponuđeni tekst počeli su sastanci pregovaračkih timova obiju strana. Dogovoren je i  Protokol o kolektivnim pregovorima koji će biti potpisan na sastanku pregovarača 29. studenog ove godine a dogovorena je i dostava punomoći za pregovarače obiju strana. Prema dogovoru sa prethodnog sastanka na zadnjem  sastanku održanom 9. studenog ove godine pregovarači su uskladili petnaestak članaka a nastavak slijedi krajem ovog mjeseca. Nadamo se uspješnije neko pregovori oko prijašnjeg teksta kolektivnog ugovora.

Verzija za ispis
 
Tiskara Zelina - Novi aneks kolektivnom ugovoru

Potpisnici Kolektivnog ugovora Tiskara Zelina dogovorili su i potpisali novi Aneks kolektivnom ugovoru. Važenje mu je od 1. listopada do 31. prosinca ove godine i s njime je regulirano povećanje smanjene plaće. Naime u prethodnom aneksu smanjenje plaće je bilo 10% dok će to u slijedeća tri mjeseca iznositi 5%. Naravno svako smanjenje plaće izaziva nezadovoljstvo pa tako i našeg članstva u Tiskari Zelina, međutim budući da nije trajalo dugo i da je ovo dogovoreno uz njihov pristanak na samo tri mjeseca smatraju da će u novu godinu sa plaćama u visini kao prije smanjenja.

Verzija za ispis
 
Znanje, Zagreb - Potpisan Kolektivni ugovor

Nakon podužih pregovora pregovarači su se uskladili oko teksta prvog Kolektivnog ugovora u Znanju. Naime, dok se nije promijenio vlasnik i upravljačka struktura, nije postojala volja za sklapanjem Kolektivnog ugovora i reguliranja prava i obveza iz radnog odnosa kroz Kolektivni ugovor. U primjeni je bio Pravilnik o radu iz devedesetih godina. Na inicijativu sindikalne podružnice i Sindikata grafičara poslodavac je pozitivno odgovorio. Nakon sređivanja stanja u društvu, krenulo se u intenzivnije pregovore, koji su rezultirali 20. srpnja potpisivanjem Kolektivnog ugovora. Potpise su stavili predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i sindikalni povjerenik Darko Krampač, te predsjednik Uprave Znanja Tomislav Vintar. U odnosu na dosadašnji Pravilnik o radu prava su se povećala ili ostala ista, dok je plaća ostala za dogovoriti u sljedećih nekoliko mjeseci. Novom organizacijom i promjenama u sistemu rada učinjene su velike promjene koje treba uvesti i uskladiti sa starom organizacijom i sustavom rada. Pri tome je za sindikat najvažnije da se različiti načini obračuna plaća jednoobrazno urede i primjenjuju na sve zaposlene.
Potpisani Kolektivni ugovor vrijedit će dvije godine s početkom primjene od 1. kolovoza ove godine. Sa sindikalne strane u pregovaračkom timu bili su Katarina Lazić, Darko Krampač i Boris Šifter.

Verzija za ispis
 
Znanje, Zagreb - Pregovori gotovi

Sindikat grafičara pokrenuo je inicijativu i dostavio poslodavcu Znanja prijedlog teksta Kolektivnog ugovora Znanje u veljači 2009. godine. No kako je društvo nedugo prije toga promijenilo vlasnika i postavilo novu upravu dogovoreno je da se inicijativa prolongira a da će se za to vrijeme društvo  konsolidirati i završiti novu organizaciju i sistematizaciju poslova. U međuvremenu donesen je i Zakon o radu pa se prijedlog Kolektivnog ugovora uskladio sa promjenama. Ovo proljeće se intenzivnije pregovaralo i pregovori su završili. Kao i obično obje strane su zadovoljne. Sindikat je dobio kolektivni ugovor sa definiranim pravima i obvezama zaposlenih što za razliku od pravilnika daje puno veću sigurnost. Poslodavac je dobio kolektivni sa određenim pravima zaposlenih te saznanjem koliko sve to košta.
Neka prava su se povećala, neka su ostala ista a plaća će se riješiti tijekom slijedećih deset mjeseci. Naime do sada su postojali ugovori o radu sa koeficijentima složenosti ili sa fiksnim novčanim iznosom koji je uključivao još neka prava. Da bi se to svelo na jednoobrazni sistem poslodavac će na osnovi donesene organizacije i sistematizacije odrediti koeficijente za sva radna mjesta u društvu te na taj način urediti odnose između radnih mjesta. Da se to ne bi čekalo potpisat će se kolektivni sa svim ostalim odredbama koje će se primjenjivati a plaće će se riješiti najvjerojatnije do kraja godine
Kolektivni će se potpisati na rok od dvije godine. Pregovarački tim sindikata činili su D. Krampać, K. Lazić i  B. Šifter.

Verzija za ispis
 
Glas Istre Trgovina, Pula - Potpisan novi Kolektivni ugovor

Četvrtak 17. lipanj ove godine, prostorije poslodavca, potpisujemo kolektivni ugovor za društvo Glas Istre Trgovina d.o.o. iz Pule. Potpise sa sindikalne strane stavljaju predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i sindikalni povjerenik Dušan Krepčić dok sa poslodavčeve strane kolektivni potpisuje direktor Radisav Đurović. Potpisivanju kolektivnog ugovora prisustvovao je i jedan od vlasnika društva Glasa Istre Trgovine Albert Faggian. Svi prisutni su se prigodnim riječima zahvalili na međusobnom razumijevanju i zaželjeli daljnju uspješnu suradnju.   
O događajima u Glasu Istre koji su prethodili ovom događaju već smo pisali. Nakon što su od Glasa Istre osnovana dva društva Glas Istre Trgovina d.o.o.  i Glas Istre Novine d.o.o. i nakon otkaza kolektivnog ugovora koji je bio u primjeni, Sindikat grafičara krenuo je s inicijativom sklapanja novog kolektivnog ugovora na nivou društva Glas Istre – Trgovina d.o.o...

Verzija za ispis Pročitajte više
 
DES, Split - Odgođen potpis Kolektivnog ugovora

Odgođen potpis kolektivnog ugovora iako je sve bilo definirano. U prošlom broju Grafičara najavili smo potpis Kolektivnog ugovora DES jer smo na sastanku sa ravnateljem DES-a dobili informaciju da su još samo sporne odredbe  na koje su sindikati imali prigovore a da se sa županijom i gradom dogovara datum potpisa kolektivnog ugovora. Kako su sindikati na tom sastanku definirali sve članke tako smo i očekivali datum potpisa. Međutim na dogovoreni dan potpisivanja grad Split dostavlja svoje primjedbe na tekst dogovorenog kolektivnog ugovora i otkazuje potpisivanje. Neozbiljno? Nama se čini da. Iako se ravnatelj stavio u ulogu posrednika između pregovarača - osnivača grada i županije i sindikata te na taj način svi pregovarači nisu bili istovremeno prisutni na sastanku pregovaračkih odbora obiju strana. Ovo smo i zamjerili ravnatelju na zajedničkom sastanku ali odgovora nije bilo. Nadamo se da će se nastali problem brzo riješiti budući da je osnovni prigovor trebao biti riješen u sporazumu osnivača Ustanove DES –a a radi se o osiguranju sredstava za plaće.

Verzija za ispis
 
Vjesnik, Zagreb - Potpisan kolektivni ugovor i njegov dodatak

 Potpisan je Kolektivni ugovor Vjesnik i Dodatak kolektivnom ugovoru Vjesnik. Potpisali su ih predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić, glavni sindikalni povjerenik u Vjesniku Aleksandar Žaja i predsjednik uprave Franjo Maletić u prostorijama uprave Vjesnika. 
 Zbog loše situacije u tiskari (smanjenje obima poslovanja i otkazivanje poslova) poslodavac je opet tražio dodatno smanje nekih prava radnika. Kažemo opet jer ponovila se priča iz 2009. godine a rezultirala je ponovnim potpisivanjem Kolektivnog ugovora i Dodatka na kolektivni ugovor. Prava po kolektivnom ugovoru ostala su kao i 2008. godine te je takav kolektivni ugovor potpisan i za 2010. godinu odnosno s trajanjem  do 30. travnja 2011. godine. Izuzeci odnosno smanjenja prava  regulirana su Dodatkom koji vrijedi do 31. prosinca ove godine i koji podliježe kvartalnom praćenju, analizi i revidiranju ako se za to stvore uvjeti. Dodatkom su regulirana prava oko plaće za dio radnika, isplata regresa, dar djetetu i božićnica te otkazni rokovi. Posebno treba napomenuti da su se potpisnici složili o formiranju zajedničke komisije koja će do 30. rujna odrediti radna mjesta sa otežanim uvjetima rada a koja će  se potom i regulirati u kolektivnom ugovoru.
 Svi članovi sindikata i radnici sa cijelim tokom pregovora bili su informirani ili od članova pregovaračkog tima,  na sastancima sindikalnog povjereništva ili na skupovima koje je glavni sindikalni povjerenik Aleksandar Žaja održavao po organizacionim dijelovima društva. Ovakav način rada rezultirao je i ratifikacijom Kolektivnog ugovora i njegovog Dodatka od većine radnika u Vjesniku, iako je bilo pitanja o svrsi odricanja i smanjenja prava u 2009. godini koja je rezultirala sa gubitkom od dvadesetak miliona kuna. Hoće li se priča ponoviti ?
 Pregovarački tim sindikata činili su Aleksandar Žaja, Snježana Valjak, Marin Kutija, Mato Samardžija Darije Hanzalek i Boris Šifter.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »