English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Glas Istre Trgovina, Pula - Povećanje plaća

Proljetni sastanak poslodavca i sindikata rezultirao je dogovorom da će se vidjeti poslovanje tijekom ljetne  sezone i ovisno o njezinim rezultatima dogovoriti će se povećanje plaće, ne za sve zaposlene ali za najveći dio zaposlenih da. Prodavači koji čine većinu zaposlenih, skoro 90% dobit će povećanje plaće. Na sastanku koji su povjerenici i predstavnici Sindikata grafičara i predstavnici poslodavca  održali 13. listopada ove godine dogovoreno je da će se za radna mjesta prodavač i prodavač mjenjač plaće povećati za 300,00 kuna počevši od plaće za listopad ove godine pa nadalje. To je povećanje od preko 10% što u današnje vrijeme predstavlja u odnosu na druga društva u djelatnosti znatan porast. Nažalost kriza u privredi još traje i ne nazire joj se kraj ali ovo povećanje plaće pomoći će i olakšat tešku situaciju  barem malo.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Kolektivni ugovor za novinare i radnike u sektoru tiskarske, izdavačke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - Pregovori još uvijek traju

Iako je vrijeme za pregovore, prema potpisanom protokolu, prošlo Sindikat grafičara i Sindikat novinara prihvatili su inicijativu Hrvatske udruge poslodavaca da se organizira sastanak pregovaračkih odbora, kako bi se došlo do dogovora o mogućim daljnjim koracima i aktivnostima na nastavku pregovora. Kao rezultat te inicijative održana su dva sastanka  pregovaračkih odbora sindikata i poslodavaca.
Na sastanku održanom 9. rujna konstatirano je da dostavljeni materijali nisu dali ništa novo, ali da će poslodavci dostaviti nove prijedloge spornih članaka, budući je sada stabilizirani pregovarački odbor, dobio određene slobode od organa udruge poslodavaca koje mu dopuštaju izmjene u dosadašnjim prijedlozima. Shodno tome dogovoren je novi sastanak pregovarača za 26. rujan za koji će biti dostavljeni novi prijedlozi poslodavaca.  

Verzija za ispis
 
Narodne novine, Zagreb - Minimalne izmjene kolektivnog ugovora

Na inicijativu poslodavca, početkom srpnja ove godine održani su kratki pregovori oko manjih izmjena Kolektivnog ugovora Narodne novine.
Konstatirano je da poslovanje društva ostaje pozitivno i, koliko je to danas moguće, stabilno. Ugovorne strane postigle su dogovor oko izmjene uvjeta dodatnog odnosno dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja - prema polici koju je poslodavac u to vrijeme ugovarao s osiguravajućim društvom. Odredba o preraspodjeli radnog vremena prilagođena je posljednjim izmjenama Zakona o radu. Dogovorena je i dinamika rješavanja nekih otvorenih pitanja iz prethodnih godina.
Dakle, Kolektivni ugovor Narodne novine i dalje ostaje na snazi uz minimalne izmjene, koje mnogi radnici neće ni primijetiti.

Verzija za ispis
 
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb - Potpisan kolektivni ugovor

U petak 08. srpnja potpisan je kolektivni ugovor u Grafičkom zavodu Hrvatske. Potpisani kolektivni ugovor nastavak je tradicije reguliranja prava i obveza zaposlenih i poslodavca u GZH. Nakon promjene Uprave ovo je dio procesa kojeg vodi direktor sa ciljem organizacije i konsolidacije društva prema još boljim rezultatima poslovanja. Kolektivni ugovor GZH  potpisali su predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i direktor društva Gordan Miler.
Kolektivni ugovor potpisan je na rok od godine i po, odnosno do kraja 2012. godine a primjena počinje 01. srpnja 2011. godine. Potpisanim kolektivnim ugovorom zadržana su sva dosadašnja prava naših članova osim naknade za prekovremeni rad koja je privremeno snižena. Početkom 2012. godine potpisnici su se obvezali  razmotriti, sukladno rezultatima poslovanja, mogućnost ukidanja privremene mjere.

Verzija za ispis
 
Kolektivni ugovor za novinare i radnike u sektoru tiskarske, izdavačke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - Pregovori koji traju...

Odgovor Sindikata grafičke i  nakladničke djelatnosti Borisu Trupčeviću predsjedniku Udruge novinskih izdavača a u povudu prekida pregovora o nacionalnom kolektivnom ugovoru za novinare i radnike u sektoru tiskarske, izdavačke i nakladničke djelatnosti Hrvatske.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Prekinuti pregovori o nacionalnom kolektivnom ugovoru - Ne želimo biti grobari profesije!

Sindikat novinara Hrvatske i Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske prekinuli su pregovore o Kolektivnom ugovoru (KU) za novinare i radnike u sektoru tiskarske i nakladničke djelatnosti jer HUP-ova Udruga novinskih izdavača ne pristaje na KU koji bi osigurao barem elementarna prava zaposlenih u medijima.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tipografija, Đakovo - Hoćemo kolektivni ugovor

Na sastanku sa članovima sindikata u Đakovačkoj Tipografiji zaključeno je da se prema poslodavcu ponovno ide sa zahtjevom za potpisivanje Kolektivnog ugovora na nivou društva a u slučaju njegovog nepristajanja da se ide u industrijske akcije. Zbog toga je voditelj kolektivnog ugovaranja i plaća Boris Šifter predao novu inicijativu i prijedlog teksta Kolektivnog ugovora Tipografija direktoru društva na očitovanje. Dogovoreno je da će se očitovati tijekom desetak dana a ovisno o očitovanju članstvo će poduzimati akcije.
Prijedlog teksta kolektivnog ugovora je isti kao i dosadašnji pa smatramo da bi se mogao potpisati bez većih problema.

Verzija za ispis
 
Lana Karlovačka tiskara - Produžen kolektivni ugovor

Predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i Nikola Hanžel predsjednik uprave Lane – Karlovačke tiskare potpisali su 17. ožujka 2011. godine Kolektivni ugovor LANA – Karlovačka tiskara. Ugovor je potpisan na rok važenja za slijedećih dvanaest mjeseci počevši od 01. travnja. Kolektivnim ugovorom je na prijedlog predsjednika uprave povećana plaća odnosno najniža osnovna plaća za koeficijent 1,00 povećana je za 150,00 kuna. Osim toga radnicima na radnim mjestima sa koeficijentima složenosti do 1,40 povećan je stalni dodatak za 450,00 kuna. U svim ostalim pravima kolektivni ugovor ostao je isti. U današnja teška vremena kad se kolektivni ugovori uglavnom produžuju bez promjena, povećanje plaća je za istaknuti i pohvaliti. Povećanje dodatka, iako je sada regulirano odredbama kolektivnog ugovora, u praksi se već isplaćuje od rujna 2010. godine. Krajem prošle godine poslodavac je osim toga isplatio iznos kojim su plaće stigle iznos povećanja po članku o porastu za troškove života.    
Da podsjetimo poslodavac je na kraju 2009. godine  i početkom 2010. godine bio zbog krize u problemima sa isplatom plaća i viškom ljudi no to je uspio riješiti tijekom nekoliko mjeseci te se vratio na plaće prema kolektivnom ugovoru te svim promjenama navedenima u gornjem djelu članka.

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - Materijalna prava ostaju na istoj razini

U ožujku 2010 godine sklopljen je Kolektivni ugovor Tiska koji se sastoji od dva dijela: Tekstualnog kojim su regulirana sva prava i obveze u području radnog odnosa na rok od 5 godina, te Dodatka kojim su regulirana osnovna materijalna prava radnika na rok od 1 godine.
Približavanjem isteka roka jednogodišnjem Dodatku kolektivnog ugovora,  Uprava je predložila termin prve sjednice pregovaračkog odbora sa ponudom produženja dosadašnje razine prava. Sindikati Tiska su na zajedničkom sastanku dogovorili da će tražiti usklađenje visine svih jednokratnih naknada odnosno prigodnih nagrada sa ostalim članicama Agrokora (nagrade za Uskrs i Božić, regres, poklon za djecu i otpremnine za odlazak u mirovinu).
Na prvoj sjednici Pregovaračkih odbora održanoj 25. ožujka 2011. godine rečeno je da radi loših poslovnih rezultata Uprava nije u mogućnosti dogovoriti bilo kakvo povećanje novčanih prava. Sindikati nisu odustali od zahtjeva i tražili su od predstavnika Agrokora, gospođe Gordane Odrljin, da naš zahtjev prenese vlasniku.
Druga sjednica održana je 01. travnja 2011. Na žalost odgovor vlasnika bio je negativan. Obaviješteni smo da u ovoj godini nema ni povećanja ni smanjenja materijalnih prava. Sindikati su zatražili povećanje jednokratne naknade radniku koji pretrpi strah uzrokovan prepadom, napadom ili razbojništvom za vrijeme obavljanja posla i prilikom prenošenja dnevnog utrška sa 2.500,00 kuna na 5.000,00 kuna. Uprava nije pristala ni na to povećanje i zakazana je nova sjednica.
Treća sjednica održana je 19. travnja 2011. na kojoj je Uprava iznijela podatak  o daljnjem padu prometa te sukladno tome nema mogućnosti ni za kakvo povećanje. Nakon rasprave dogovoreno je da će naknada radniku za pretrpljeni strah ostati 2500,00 kuna ali će zajedničko tijelo za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora koje se sastaje svaki zadnji petak u mjesecu raspravljati o svakom pojedinom slučaju i zavisno od događaja dodjeljivati dodatnu pomoć.
Dogovoren je potpis predmetnog Dodatka kolektivnom ugovoru na rok od 1 godine.
Sindikati su se dogovorili i obavijestili Upravu da će u koliko dođe do povećanja prometa i poboljšanja poslovnih rezultata Tiska u narednom periodu ponovo tražiti povećanje materijalnih prava. 

Verzija za ispis
 
Vjesnik, Zagreb - Potpisan Kolektivni ugovor

Petnaest godišnja tradicija se nastavlja. Kolektivni ugovor kao oblik reguliranja prava i obveza poslodavca i radnika pokazao je svoju ulogu i važnost i u Vjesniku. Kolektivni ugovor Vjesnik na nivou društva jedan je od najstarijih u tiskarskoj djelatnosti u vremenu kad su se u praksi počeli uvoditi i potpisivati.
Kolektivni ugovor je potpisan na dvije godine i primjenjivat će se od 01. ožujka 2011. godine do 28. veljače 2013. godine sa mogućnošću za produženje za još dvije godine ako potpisnici ne podnesu zahtjev za promjenu. Većih promjena nije bilo osim male korekcije najniže osnovne plaće te prenošenja nekih članaka iz dosadašnjeg dodatka kolektivnom ugovoru i članka o preraspodjeli radnog vremena. Uz kolektivni ugovor potpisan je i dodatak  kolektivnom ugovoru koji regulira dosadašnja smanjenja nekih prava a koja se primjenjuju  u zadnje vrijeme u kojem  društvo lošije posluje. Dodatak kolektivnom ugovoru potpisan je na period od 01. ožujka do 31. prosinca 2011. sa mogućnošću kvartalnog praćenja i revidiranja istoga. Po riječima uprave pomoći će da se ova teška gospodarska i poslovna situacija preživi.
Kolektivni ugovor i njegov dodatak potpisali su predsjednik Sindikata Grafičara Stjepan Kolarić, glavni sindikalni povjerenik Aleksandar Žaja i predsjednik uprave Vjesnika Franjo Maletić.
U prigodnim riječima potpisnici su istakli razumijevanje obiju strana za situaciju i dogovor oko odredaba kolektivnog ugovora, sa željom da se što prije izađe iz ovakve teške situacije sa nadom da će treći krug prodaje društva uspjeti i na taj način ubrzati privatizaciju i pretvorbu društva Vjesnik. 

Verzija za ispis
 
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »