English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Tisak, Zagreb - Poziv za pregovore o dodatku Kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor Tiska sastoji se od dva dijela. Prvi, tekstualni dio uređuje prava i obaveze ugovornih strana u području radnog odnosa  (zasnivanje i prestanak radnog odnosa, radno vrijeme, odmori i dopusti, socijalna prava i.t.d.) te se potpisan je na rok od 5 godina. U   Dodatku Kolektivnom ugovoru koji se potpisuje na rok od 1 godine reguliraju se materijalna prava radnika.
Temeljem članka 14. Dodatka Kolektivnom ugovoru, koji ističe 01.04.2012. godine, sva četiri sindikata koji djeluju u Tisku uputili su 22.02.2012. godine poziv na pregovore Upravi društva sa prijedlogom o promjeni materijalnih prava radnika.
Poslodavac je 14.03.2012. godine,  apstrahirajući činjenicu da su sindikati već uputili poziv na pregovore i zahtjeve za promjenu materijalnih prava radnika, s druge strane uputio sindikatima poziv na pregovore sa dva  termina bez  očitovanja na predložene zahtjeve sindikata.
Sindikati su na poziv  poslodavca odgovorili dopisom u kojem  konstatiraju gore navedene činjenice, te od dva predložena termina prihvaćaju 29.03.2012. godine kao termin za početak pregovora.

Verzija za ispis
 
Model Pakiranja, Zagreb - Potpisan kolektivni ugovor i aneks

Nakon dugih pregovora dogovoren i potpisan novi kolektivni ugovor sa aneksom. U Model Pakiranju d.d. kolektivni ugovor je tradicija i produžuje se već petnaest godina. Trajanje pregovora je nekoliko mjeseci nakon sindikalne inicijative, svake godine se pregovori oduže a tako je bilo i ove godine. Povrh svega ove godine se pregovaralo o cijelom tekstu kolektivnog ugovora. Naime iako je poslodavac obećao primjenjivati kolektivni ugovor iz 2010. godine i nakon prestanka važenja, donio je u međuvremenu Pravilnik o radu sa novom sistematizacijom, ponudio radnicima nove ugovore o radu i tumačio to kao razlog ne primjene kolektivnog ugovora kroz zakonsku produženu primjenu. To je iniciralo brzu pripremu i ponudu teksta kolektivnog ugovora od strane sindikata.
Pregovori su i ove godine bili pod dojmom problema iz zadnjih godina, a to je kao i u većini društava, gospodarska kriza i teškoće koje ona donosi. Prema riječima poslodavca uz sve štednje i racionalizacije opet je potrebno smanjiti i plaće i to za još dodatnih 5%. Na dodatno smanjenje sindikat nije pristao i aneksom se regulira samo prethodno smanjenje od 5%. To smanjenje plaće je vremenski i ograničeno na još jednu godinu. Ovisno o situaciji, boljoj ili lošijoj, potpisnici će sjesti te uvidom u rezultate poslovanja dogovoriti daljnje korake. Ostale odredbe kolektivnog ugovora ostale su iste ili sa manjim promjenama.
Kolektivni ugovor Model Pakiranja d.d i njegov aneks potpisani su u ponedjeljak 20. veljače ove godine. Nakon  pregovaranja potpisali su ga sa sindikalne strane Stjepan Kolarić i  glavni  sindikalni povjerenik Siniša Terzić a sa strane poslodavca članovi Uprave  Dražen Melčić, Anica Tečić i Franjo Skok.
Kolektivni ugovor je potpisan na godinu dana kao i aneks, njihovo važenje i primjena traje godinu dana, a teče od 01. ožujka 2012. godine.
Pregovarački odbor sindikata činili su Siniša Terzić, Đurđa Jugović, Davor Jelavčić, Darije Hanzalek i Boris Šifter. Poslodavačku stranu činili su Dražen Melčić, Anica Tečić i Franjo Skok.

Verzija za ispis
 
Narodne Novine, Zagreb - Pregovori oko produženja kolektivnog ugovora

Sindikat grafičara i ove je godine krenuo sa inicijativom za produženje kolektivnog ugovora u Narodnim Novinama. Ovo je već šesnaesta godina kako se sastaju pregovarački odbori poslodavca i sindikata i dogovaraju promjene, poboljšanja, nadogradnju odredaba kolektivnog ugovora na nivou društva. Nije bilo velikih zahtjeva za promjene, odbori su se sastali nekoliko puta i dogovorili nekoliko manjih promjena te se ne očekuje pad nivoa prava radnika.
Kolektivni ugovor biti će produžen za jednu godinu, potpis se očekuje do kraja ovog mjeseca.
Pregovarači sa strane sindikata bili su J. Brigljević, T. Buljanović, D. Bičanić, L. Gadanec, D. Hanzalek i B. Šifter, a sa strane poslodavca P. Piskać, Ž.Dorotić-Debanić, M. Štahan, D. Tomerlin i I. Škanata.

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija Print, Split - Traju pregovori za kolektivni ugovor

Odvajanjem dijela tiskare iz Slobodne Dalmacije d.d formirano je novo društvo Slobodna Dalmacija Print d.o.o. Kolektivni ugovor Slobodne Dalmacije d.d  primjenjivao se u Printu prema odredbama  Zakona o radu do kraja 2011. godine.
Zbog toga je krajem prošle godine Sindikat grafičara odnosno sindikalna podružnica Slobodna Dalmacija Print pokrenula inicijativu i uputila poslodavcu prijedlog teksta kolektivnog ugovora na nivou novog društva. U pregovore i proceduru uključio se i Nezavisni sindikat Slobodne Dalmacije.
Svi sudionici pregovora potpisali su Protokol o pregovaranju a do sada su se održala dva sastanka pregovaračkih odbora. Prodiskutirana su većina članaka i kod većine su se strane usuglasile i dogovorile. Ostalo je sporno nekoliko članka koje još treba dodatno usuglasiti. Najvažniji neusklađeni članci su članci o danima godišnjeg odmora, minulom radu te jubilarnoj nagradi.
Prijedlog Kolektivnog ugovora  je napravljen na osnovi teksta Kolektivnog ugovora koji je vrijedio do sada, usklađen sa promjenama koje su se dogodile u Zakonu o radu. Prava koja su bila do sada su tražena i u novom Kolektivnom ugovoru. Interes Sindikata je da se zadrže dosadašnja prava i da se potpiše kolektivni ugovor u društvu Slobodna Dalmacija Print.

Verzija za ispis
 
Agencija za komercijalnu djelatnost - Potpisan kolektivni ugovor i njegov aneks

Tradicija reguliranja prava i obveza koja proizlaze iz radnog odnosa putem kolektivnog ugovora počela je u  AKD-u prije deset godina. Naime 2002. godine potpisan je prvi kolektivni ugovor u AKD –u i od tada se redovito  pregovara, mijenja, dograđuje, potpisuje i primjenjuje. Bilo je i teških trenutaka i zastoja u pregovorima ali je uvijek nađeno rješenje i izlaz iz takvih situacija. Srećom više je bilo trenutaka kada su obje strane bile zadovoljne postignutim.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Kolektivni ugovor za novinare i radnike sektora tiskarske, izdavačke i nakladničke djelatnosti Hrvatske - Priča bez kraja

Nakon ponuđenog teksta Kolektivni ugovor za novinare i radnike sektora tiskarske, izdavačke i nakladničke djelatnosti Hrvatske koji su izradili Sindikat grafičara i Sindikat novinara te očitovanja udruga poslodavaca na ponuđeni tekst počeli su sastanci pregovaračkih timova obiju strana. Dogovoren je i Protokol o kolektivnim pregovorima koji je bio potpisan na sastanku pregovarača 29. studenog 2010. godine, a pregovarači su uskladili petnaestak članaka. Nastavak slijedi krajem ovog mjeseca. Nadali smo se uspješnije nego pregovori oko prijašnjeg teksta kolektivnog ugovora. Tako je otprilike opisana situacija na pregovorima krajem prošle godine. Moramo priznati da smo se prevarili, naime pregovori  su prekinuti u studenome 2011. godine bez dogovora i bez potpisanog kolektivnog ugovora.

  • Pregovori od 8 godina
  • Nepomirljivi stavovi
  • Ima li uopće svrhe
  • Zajednička sjednica tijela oba sindikata
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Slobodna Dalmacija Print - Sindikat pokreće inicijativu za kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor je za sindikat najprihvatljiviji način reguliranja prava i obveza poslodavca i radnika što smo do sada u Slobodnoj Dalmaciji i koristili. Kako je u Slobodnoj Dalmaciji došlo do poslovnih i organizacijskih promjena pri kojima su nastali novi pravni subjekti, sindikalno članstvo je uz dogovor sa stručnom službom Sindikata grafičara odlučilo da se pokrene inicijativa za pregovore i sklapanje kolektivnog ugovora na nivou društva Slobodna Dalmacija – Print d.o.o. Na osnovi dosadašnjeg Kolektivnog ugovora Slobodne Dalmacije koji je primjenjivan dugi niz godina izrađen je prijedlog novog kolektivnog ugovora te je upućen direktoru društva na očitovanje.   
Prijedlog teksta kolektivnog ugovora Slobodna Dalmacija – Print d.o.o. usklađen je sa izmjenama Zakona o radu koje su se dogodile u zadnjih nekoliko godina. Prava su uglavnom zadržana i predložena na nivou kao do sada. Zbog hitnosti i želje da se pregovori brzo završe tražili smo od poslodavca da  pregleda i dostavi primjedbe na odredbe prijedloga u što kraćem roku kako bi pregovarački timovi tijekom pregovora mogli dogovoriti sporne odredbe.
U pregovarački tim sa strane sindikata imenovani su: Siniša Didić, Ivica Soldić, Ivan Ugrin te Darije Hanzalek i Boris Šifter.

Verzija za ispis
 
DES, Split - Počeli pregovori za kolektivni ugovor

DES je ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom iz Splita. Praksa reguliranja prava i obveza koja proizlaze iz radnog odnosa kroz kolektivni ugovor postoji već niz godina. Zadnji je sklopljen u prosincu 2007. godine i primjenjuje se kroz odredbu Zakona o radu o produženoj primjeni. Dogovori oko pregovora, pregovaračkih odbora i izrade prijedloga kolektivnog ugovora traju već duže vrijeme. Budući je to ustanova koja osim svojeg prihoda dobiva i subvencije od Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, pregovori između sindikata i poslodavca nisu klasični već se tu pojavljuju i osnivači odnosno Split i županija.
Prvi sastanak pregovaračkih odbora održan je 10. studenog ove godine u Splitu, u prostorijama ustanove DES. Tekst kolektivnog ugovora je opširan i sadrži preko dvjesto članaka, što je rezultat i članaka koji se odnose na specifičnosti rada invalida. Na sastanku su prodiskutirani svi članci u kojima su postojale razlike između dviju strana, a za nekoliko članaka koji su ostali neusklađeni dogovoreno je da se obje strane očituju slijedećih nekoliko dana da bi se i za njih došlo do zajedničkog stava, te u konačnici do potpisa Kolektivnog ugovora DES.
Sastanku su prisustvovali Danko Tresić Pavičić i Boris Šifter ispred Sindikata grafičara, Ivana Ilić i Sonja Bibić iz Sindikata osoba s invaliditetom, te Toni Modrić iz Sindikata radnika Dalmacije. Sa strane ustanove i osnivača prisustvovali su Mario Meštović, Silvana Aljinović Mario Dadić, Dino Puljić ispred ustanove, te Romana Škrabić ispred grada Splita i Helena Bandalović ispred županije.

Verzija za ispis
 
Novi list, Rijeka - Smanjenje plaća za 25 posto

Nakon dolaska nove Uprave započeti su pregovori o mnogobrojnim pravima iz Kolektivnog ugovora sa tri sindikata koji djeluju u Novom listu.
Tvrtka se našla u poteškoćama ponajviše zbog pada prihoda i povećanja rashoda u zadnjih nekoliko godina. Povećanju rashoda su uvelike pridonijele promašene investicije, te enormne plaće mnogih pojedinaca koje su preopterećivale tekuće poslovanje tvrtke.
Da bi se stabiliziralo poslovanje, Uprava je bila prisiljena poduzeti konkretne mjere za smanjenje rashoda. Sindikatima je predložen socijalno osjetljiv model smanjenja plaće na način - da je osnovna plaća svakoga zaposlenika prepolovljena, ali se na tako dobiveni iznos pridodaje paušalni iznos minimalne plaće, plus dodatak za prehranu. Ovakvim modelom je prosječna plaća  u tvrtki smanjena za oko 25%.
Treba napomenuti da je većini radnika ovakav model bio prihvatljiv jer oko 20% radnika sa najnižim primanjima nije izgubilo ništa ili vrlo malo. Dogovor Uprave i sindikata postignut je nakon višednevnih opsežnih rasprava i nekoliko radničkih skupova. Aneks Kolektivnog ugovora je potpisan na razdoblje od šest mjeseci nakon ćega slijede novi pregovori.

Verzija za ispis
 
Kolektivni ugovor za novinare i radnike sektora tiskarske, izdavačke i medijske djelatnosti Hrvatske - Poslodavci zavlače pregovore

Pregovori oko Kolektivnog ugovora za novinare i radnike sektora tiskarske, izdavačke i medijske djelatnosti Hrvatske traju već osam godina. Iako su posljednjih godinu dana pregovori intenzivirani, predstavnici poslodavca pokušavaju spustiti razinu materijalnih prava toliko nisko da ovaj ugovor djelatnosti gubi smisao, osim da koristi poslodavcima kao  platforma za daljnje sniženje sadašnjih prava radnika. Oni izbjegavaju konkretne pregovore o tabeli radnih mjesta s koeficijentima čime bi se odredio minimum plaća ključnih radnika u djelatnosti. Istovremeno poslodavci idu s prijedlozima ukidanja i smanjenja minulog rada, definiranja materijalnih prava kao mogućnost, ali također sada čak i ograničavanju primjenu samog ugovora na članice HUP-a kojih je samo nekoliko, iako je prvenstvena namjera bila da se ovaj ugovor proširi na cijelu djelatnost, što je njegov osnovni smisao.
Po tko zna koji puta, umjesto da odrade ono što je dogovoreno na prethodnom sastanku, predstavnici su sindikatima grafičara i novinara dostavili dopis u kojem, na neposredan način, krivicu za neuspjeh pregovora pokušavaju prebaciti pregovarački tim sindikata. U nastavku prenosimo odgovor koji im je uputio predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske,  Stjepan Kolarić.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »