English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Istragrafika, Kanfanar - Počinju novi pregovori

U prostorijama Istragrafike u Kanfanaru održan je prvi sastanak pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca. Sastanak je imao svrhu upoznavanja pregovarača, dogovora oko sistema rada, vođenja zapisnika, učestalosti sastanaka. Prijedlog kolektivnog ugovora  uručen je sindikatu a dogovor je da se očitovanje sa primjedbama i prijedlozima na prijedlog dostavi pismeno kako bi se na slijedećem sastanku raspravilo i dogovorilo što više materije. Obje strane složile su se i imaju interes da se pregovori završe u što kraćem periodu.
Svaki pregovarački odbor ima pet članova. Pregovarački odbor sindikata čine; Denis Brajnović, Korado Filipić, Dragoslav Radetić, Darije Hanzalek i Boris Šifter. Poslodavac je donio odluku da njegov odbor čine; Ivan Perković, Boris Hrvatin, Roberto Škopac, Gordana Hadžiabdić i Erika Zgrablić.

Verzija za ispis
 
DES, Split - Dogovor sindikata o pregovorima

Kako u DES-u djeluju tri sindikata prema novom zakonu o reprezentativnosti sindikata moraju se provesti dodatne procedure prije početka pregovora. Najteža će biti dogovor i sporazum između više sindikata koji djeluju u jednom društvu koji predviđa novi Zakon. Međutim zahvaljujući dobroj dosadašnjoj suradnji kod pregovora i sklapanja kolektivnog ugovora to se nije dogodilo u DES-u i sva tri sindikata su potpisala Sporazum o sastavu i načinu rada pregovaračkog odbora sindikata za kolektivni ugovor DES-a. 
Nakon toga počet će pregovori o promjenama odnosno izmjenama i dopunama pojedinih članak u kolektivnom ugovoru društva. Pretpostavljamo da neće biti puno promjena i da će se pregovori uspješno i brzo okončati.
Novim zakonom dosadašnja praksa pregovaranja se nepotrebno zakomplicirala i zahtjeva neke dodatne radnje. Zakonom propisani obrazac sa prilozima tj. potpisanim Sporazumom između sindikata i potpisanim Sporazumom sa poslodavcem  o području pregovaranja mora se dostaviti nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u slučaju djelovanja više sindikata u jednom društvu. U slučaju djelovanja jednog Sindikata šalje se samo zakonski obrazac sa podacima sindikata i podacima poslodavca koji pregovaraju. Zakon o reprezentativnosti predviđa još neke situacije ali o njima i opširnije o materiji pisat ćemo drugom prilikom.

Verzija za ispis
 
Poduzeća u većinskom vlasništvu države - Ne mogu i otkazi, i manja prava!

Uprave poduzeća u većinskom vlasništvu države, nakon godišnjih odmora, počele su pozivati sindikate na pregovore o izmjenama kolektivnih ugovora. Oni koji su poziv primili proteklih dana ne znaju, međutim, što bi trebao biti predmet razgovora, ali ni tko bi trebao pregovarati - sindikati potpisnici postojećih kolektivnih ugovora ili valja pokrenuti novi postupak temeljem Zakona o reprezentativnosti.
Vlada je 2. kolovoza zadužila nadzorna i upravna tijela trgovačkih društava i ustanova u natpolovičnom vlasništvu države da u roku od 30 dana pokrenu pregovore o izmjenama i dopunama važećih kolektivnih ugovora radi usklađivanja prava radnika s pravima državnih službenika i namještenika. Vladi povratnu informaciju trebaju dostaviti u roku od 60 dana - početkom listopada.
Mogu li sindikati u poduzećima Narodne novine, Agencije za komercijalnu djelatnost, Odašiljača i veza ili Vjesnika dopustiti da im se diktira kolektivno pregovaranje na razini poduzeća? Pogotovo u poduzećima koja nisu na proračunu i ne posloju s gubitkom. Naravno da ne. Ispada da ako državni službenik ne može kupiti lizalicu djetetu, onda neka to ne može nitko.
Žele li uprave razgovarati o kolektivnom ugovoru, naravno može. Ali ako žele pregovarati, onda trebaju uputiti poziv za pregovore na temelju važećih propisa. To znači da strana koja predlaže izmjene treba dostaviti prijedlog izmjena. Taj detalj, čini se, nepoznanica je mnogim upravama. Stalno se prijeti otpuštanjem  radnika, restrukturiranjem, a istovremeno bi poslodavac i da se smanje materijalna prava. Neka se odluče. Ne može i jedno i drugo. Uprava koja traži pregovore mora dostaviti prijedlog izmjena kolektivnog ugovora a ne se već u dopisu sindikatima pozivati na zaključak Vlade.

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija Print, Dugopolje - Zaboravljeni dogovor

U nekoliko krugova pregovarački odbori dvaju sindikata i poslodavca dogovorili su tekst kolektivnog ugovora za novoformirano društvo Slobodna Dalmacija – Print d.o.o. Budući je društvo nastalo iz Slobodne Dalmacije d.d. osnova za pregovore bio je kolektivni ugovor koji se primjenjivao u Slobodnoj Dalmaciji. Na zadnjem sastanku pregovarača sve je bilo definirano, a ostalo je da se načini čistopis teksta kolektivnog ugovora, pregleda i usporedi sa dogovorenim te da se ide prema potpisu u roku desetak dana.
Nakon proteka dužeg vremena sindikati podsjećaju poslodavca na dogovor da bi poslodavac sve dogovoreno stavio pod upitnik. Daje nam pregled situacije u društvu i svega što je u međuvremenu poduzeto za stabilizaciju društva, ali i postavlja upitnike na neke teme iz kolektivnog koje smo riješili i dogovorili te pitanje da li će društvo moći ispuniti obveze po kolektivnom ugovoru.
Nakon provedenih aktivnosti i stabilizacije društva koje je poduzeo direktor, a što je pohvalno, smatramo da ono što je dogovoreno poslodavac može ispuniti. Da podsjetimo niti jedno pravo koje je postojalo u dosada važećem kolektivnom ugovoru nismo podizali naprotiv nekoliko smo ih smanjili. Osnovno je kod sindikata bilo zadržati većinu prava na dosadašnjem nivou. Shvativši situaciju nismo tražili veća prava da u ovoj teškoj situaciji ne bi povećavali troškove, ali smatramo da nekakav minimum mora postojati i da se ispod njega ne može. 
Strah poslodavca da bi potpis kolektivnog ugovora anulirao rezultate postignute u proteklom razdoblju ne stoji, jer kolektivni ugovor ne povećava troškove, a nakon poduzetih aktivnosti društva te dolaska novog vlasnika to ne bi trebao biti problem. K tome predstavnici radnika, posebice u ovom sindikatu uvijek su realno sagledavali situacije i bili spremni na dogovor u eventualnim izmijenjenim okolnostima.
Sindikati smatraju da se dogovoreno treba poštovati, da se kolektivni ugovor treba potpisati, a ukoliko se to i dalje bude izbjegavalo bez opravdanog razloga, sindikati će biti prisiljeni provesti industrijske akcije.

Verzija za ispis
 
Otkaz kolektivnog ugovora Naša djeca Tiskara - Zar mora tako?

Kolektivni ugovor u tiskari Naša djeca-tiskara sklopljen je prije dvije godine i njegova primjena bila je obostrano zadovoljavajuća. Međutim, prije nekoliko dana poslodavac donosi odluku o otkazu Kolektivnog ugovora, kratkim dopisom i bez navedenog razloga i dodatnih obrazloženja. Naravno da nas je to iznenadilo, iako je poslodavac prije toga kontaktirao predsjednika Sindikata grafičara.  
Kolektivni ugovor se u pravilu otkazuje kada nastupe teškoće u poslovanju i nemogućnosti ispunjenja financijskih obveza proisteklih iz samog ugovora. Mišljenja smo da situacija nije tako loša da bi onemogućavala izvršavati odredbe kolektivnog ugovora a pogotovo da bi zbog toga trebalo otkazati cijeli kolektivni ugovor. Zbog toga smo poslodavcu sugerirali sastanak na kojem bi dobili uvid u trenutačnu poslovnu situaciju, te eventualno dogovorili privremene promjene odredaba postojećeg kolektivnog ugovora. Predložili smo poslodavcu da povuče otkaz Kolektivnog ugovora naglašavajući činjenicu da egzistira već dvije godine na obostrano zadovoljstvo.
Dostavljeni otkaz ugovora nije u duhu kolektivnog pregovaranja, a bojimo se da dio poslodavaca podliježe dnevno političkim događajima i natpisima oko kolektivnih ugovora koje sklapa Vlada Republike Hrvatske za svoje zaposlenike i zaposlenike koji se financiraju iz proračuna, te utjecaju Hrvatske udruge poslodavaca za koju imamo dojam da umjesto razvoja poslovne klime većinu svojih aktivnosti usmjerava na smanjenje prava radnika. 
Smatrao da treba nastaviti dobru suradnju potpisnika na nivou društva Naša Djeca – Tiskara, te se nadamo da smisao otkazivanja ugovora nije bila želja poslodavca za prekidnom dijaloga. Nadamo se promjeni nalaženju zajedničkog rješenja u duhu  dogovora i u okviru kolektivnog ugovora.

Verzija za ispis
 
Vjesnik Tiskara, Zagreb - Produžen dodatak kolektivnom ugovoru

Prošle godine 1. ožujka potpisan je kolektivni ugovor  „Vjesnik“ na dvije godine. Moram napomenuti da se radi o Vjesnikovoj  tiskari, a ne o listu Vjesnik. Potpisan je osnovni tekst koji je uglavnom zadržao prava i obveze iz dosadašnjih kolektivnih ugovora koji su primjenjivani u tiskari te dodatak, na šest mjeseci, kojim su izdvojene odredbe koje drugačije reguliraju pojedine članke. Među njima je i članak koji je regulirao smanjenje plaća i članci koji privremeno vrijede ovisno o dužini primjene dodatka. U međuvremenu su potpisani dodatak II koji produžuje važenje promjena iz prvog dodatka te dodatak III koji regulira promjene vezane na radno vrijeme. Dodatak II vrijedio je do kraja veljače i trebalo ga je produžiti. U međuvremenu je došlo do dodatnih teškoća u poslovanju a  promijenjena je i uprava društva. Kako je nova uprava tražila nova smanjenja prava Sindikat se nije mogao složiti te je došlo do zastoja u pregovorima te do otkaza važećeg kolektivnog ugovora od strane uprave. Razumijevanjem i jedne i druge strane te dodatnim dogovorom našlo se zajedničko rješenje. Pristalo se na to da nema dodatnih smanjenja prava a povučen je i otkaz kolektivnog ugovora.
Potpisan je dodatak IV sa istim sadržajem kao i dosadašnji sa rokom važenja do kraja godine 2012. sa praćenjem rezultata poslovanja i prilagođavanjem rezultatima poslovanja ukoliko to rezultat budu zahtijevali.
Dodatak kolektivnom ugovoru potpisan je 04. svibnja. Potpisali su ga Predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić, glavni sindikalni povjerenik u Vjesnik Tiskari Aleksandar Žaja te Predsjednik Uprave Zlatko Šoštarić. 

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - Potpisan dodatak kolektivnom ugovoru

Sva četiri sindikata koja djeluju u Tisku dogovorili su što će tražiti od poslodavca kroz izmjene odredaba Dodatka kolektivnom ugovoru koji regulira većinu materijalnih prava koja proizlaze iz rada. Već smo u prošlom broju iskazali skepsu u volju i mogućnost poslodavca da poveća neka prava. Sindikati su se nadali barem  povećanju plaće. Tisak je prošlu godinu završio sa ostvarenom dobiti. Novčana prava zaposlenih nisu se mijenjala nekoliko godina a pojedina prava ne ostvaruju se na dogovoreni način.  Pregovarački odbor poslodavca ponavljao je priču o nemogućnosti povećanja plaća za ljude koji rade i ostvaruju dobit. Za njih samo nove obaveze, novi artikli, nove usluge. Iako je  ukupni trošak osoblja pao i poslodavac ga je osjetno smanjio ne nalazi načina da poveća plaće jer čini nam se da je jedan razlog prevladao, na nivou koncerna nikome se ne može povećati plaća niti ikoje pravo. Na žalost naša strahovanja su se obistinila poslodavac neće podići niti jedno pravo regulirano dodatkom ugovoru a stidljivo su najavili, ako rezultati dozvole, da će tijekom godine podići plaće prodavačima. Plaća prodavača i dalje je … sram me je napisati. 

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - Pregovori - poslodavac ne da ništa više

Tisak je prošlu godinu završio sa ostvarenom dobiti. Novčana prava zaposlenih nisu se mijenjala nekoliko godina, a pojedina prava ne ostvaruju se na dogovoreni način.  Naime Uskrsnice, Božićnice, dar djetetu isplaćuju se ne u novcu već u Bonovima – nezakonitim sredstvom plaćanja. Istina potpisuju se sporazumi o tome, ali ultimativno ili tako ili nikako i ništa od dogovorenog. Od ove godine nakon javne osude bonova kao sredstva plaćanja to se zove Potvrda. Potvrda se može realizirati samo u prodavaonicama Konzuma samo za kupovinu njihove robe. Iako se na blagajnama naplaćuju i režije  to se potvrdom ne može učiniti.
I ove godine pregovarački odbor poslodavca ponavljao je priču o nemogućnosti povećanja plaća. Jednom je za to razlog bio nabavka PC, drugi put promjena kioska, zatim pad prodaje tiskovine, gubici pojedinih kioska, višak ljudi itd, itd. A za ljude koji rade i ostvaruju dobit ništa. Za njih samo nove obaveze, novi artikli, nove usluge (T bonovi, naplata režija, lutrija), nošenje novca poslije završetka radnog vremena. Povećanje plaće kroz koeficijent složenosti prodavača prije nekoliko godina bio je simboličan dok je s druge strane ukupni trošak osoblja pao i poslodavac ga je osjetno smanjio (smanjenje plaća administrativnom osoblju, smanjenje broja zaposlenih, smanjenje nekih troškova iz kolektivnog ugovora, smanjenje stimulacije itd).
Poslovanje je otežano, dobit je ostvarena, raditi je teško, troškovi života su porasli a prosječna plaća prodavača je … sram me je napisati. 

Verzija za ispis
 
LANA Karlovačka tiskara - Novi kolektivni ugovor i veće plaće

Tradicija se nastavlja. Od ožujka 2000. godine kada je prvi puta potpisan kolektivni ugovor u Karlovačkoj tiskari redovno se svake godine produžuje. I ove godine predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i Nikola Hanžel predsjednik uprave Lane – Karlovačke tiskare potpisali su Kolektivni ugovor LANA – Karlovačka tiskara. Ugovor je potpisan 15. ožujka i vrijedit će  slijedećih dvanaest mjeseci počevši od 01. travnja ove godine.
Potpisanim Kolektivnim ugovorom na prijedlog predsjednika uprave povećana je plaća odnosno najniža osnovna plaća za koeficijent 1,00 za 5,6% odnosno za 150,00 kuna. U svim ostalim pravima kolektivni ugovor ostao je isti. U današnja teška vremena kad se kolektivni ugovori uglavnom produžuju bez promjena, povećanje plaća je za istaknuti i pohvaliti pogotovo što se to dogodilo i prošle godine. Tijekom prošle godine poslodavac je osim toga isplatio radnicima po različitim osnovama 10% više od ugovorene mase.    
Da se u Lani dobro radi i misli na budućnost govori i činjenica da se tehnološki napreduje i prate zahtjevi kupaca stalnim investiranjima, što se planira i ove godine.

Verzija za ispis
 
Narodne novine, Zagreb - Produžen Kolektivni ugovor

Šesnaest godišnja tradicija se nastavlja. Reguliranje prava i obveza poslodavca i zaposlenih putem kolektivnog ugovora se dokazuje kao dobar put i način za obostrano zadovoljstvo. Ove godine sedamnaesti puta u Narodnim novinama pokrenuta je inicijativa za promjene pojedinih odredaba, pregovore i produženje primjene kolektivnog ugovora. Nije bilo puno promjena. U zahtjevu ih je bilo nekoliko, ali se nakon diskusije i izrađenih računica odustalo od njih. Nakon nekoliko sastanaka pregovarača dogovorila se promjena članka koji regulira pravo na prijevoz pri preseljenju radnika a ostali članci ostaju kao do sada. Budući je društvo u državnom vlasništvu i nisu se znali budući koraci nove vlasti prema društvu dogovoreno je da se produži njegovo važenje, a ukoliko dođe do nekih zahtjeva da će pregovarači sjesti i dogovoriti eventualne promjene. U tijeku pregovora promijenjena je uprava društva.
Kolektivni ugovor potpisali su 19. ožujka ove godine predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i predsjednik Uprave Narodnih novina Petar Piskač, a potpisivanju su prisustvovali članovi pregovaračkih timova. Produženi kolektivni ugovor primjenjivati će se do 31. ožujka 2013., a  početak primjene je 01. travanj 2012. godine.
Prigodnim riječima potpisnici su izrazili zadovoljstvo za uspjele pregovore, razumijevanje pregovaračkih timova i nastavkom tradicije kolektivnog ugovaranja te izrazili nadu u buduće uspješno poslovanje društva.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »