English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Istragrafika, Rovinj - Potpisan Aneks kolektivnog ugovora

Nakon dužih pregovora, 1. kolovoza ove godine, potpisan je Aneks br. 1. Kolektivnog ugovora Istragrafika d.d. Rovinj kojim se mijenja dio odredaba dosadašnjeg kolektivnog ugovora potpisanog  29. kolovoza 2013. godine.
Važnije izmjene dogovorene su u području sistematizacije gdje se utvrđuju nove relativne vrijednosti poslova te skupni bodovni iskaz za svako radno mjesto, a koji predstavlja startnu relativnu vrijednost za puno radno vrijeme i normalni učinak. Na to se nadovezuju izmjene u području stimulacije. Radi se o stimulativnoj naknadi odnosno doprinosu radnika na radu i predstavlja dio plaće koji radnik ostvaruje na temelju ostvarenih poslovnih rezultata društva, organizacijske jedinice u kojoj radi i procjene individualnog doprinosa u određenom razdoblju.
Posebnim aktom utvrđeni su kriteriji za vrednovanje radnih mjesta, a posebni prilog kolektivnom ugovoru je popis radnih mjesta s pripadajućim bodovima te katalog poslova koji za svako radno mjesto sadrži opis posla, nadređene i podređene, popis odgovornosti, opis radnih zadataka, potrebna znanja i iskustva te posebne sposobnosti za taj posao, stupanj obrazovanja, radno iskustvo, znanje stranog jezika itd.
Novo vrednovanje je dogovarano kod nekoliko prethodnih pregovora, a sada je učinjeno i kao dio postupka promjena vezanih na minuli rad.
Aneks su potpisali sa sindikalne strane predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i sindikalni povjerenik Denis Brajnović dok je sa strane poslodavca potpis stavio direktor Enis Kancelir.
Kolektivni ugovor je potpisan na određeno vrijeme, a aneksom je određeno da se primjenjuje do 31. 12. 2015. godine te dodatno produženje za još jednu godinu do 31.12. 2016., ukoliko se ni jedna strana ugovora pismeno ne protivi takvoj produženoj primjeni. Nakon isteka tog roka još se primjenjuje tri mjeseca produžene primjene prema Zakonu o radu.

Verzija za ispis
 
Model pakiranja, Zagreb - Nova uprava ne želi kolektivni ugovor?

Nova uprava Model pakiranja ne želi pregovore i produženje kolektivnog ugovora, točnije, u odgovoru oko dogovora sastanka pregovaračkih odbora uprava usput izvještava da je donijela "odluku o neprodužavanju kolektivnog ugovora". Iako u društvu kolektivni ugovor postoji i primjenjuje se više od 15 godina, nova uprava ga više ne želi. Istovremeno donosi Pravilnik o radu u kojem predlaže smanjenje cijelog niza dosadašnjih prava. Iznos osnovne plaće za obračun plaća nije unaprijed poznat već ovisi o volji poslodavca, ukinuo je minuli rad, smanjuje broj dana godišnjeg odmora, naknadu za prijevoz, jubilarne nagrade, postotak za rad nedjeljom, božićnica ovisi o poslovnim rezultatima, smanjena je otpremnina kod tehnološkog viška, naknada za vrijeme bolovanja itd.
Ove promjene nisu dobrodošle i tolika smanjenja i reduciranje prava izazivaju kod zaposlenih negativne reakcije, pogotovo zato što posla ima i radi se pod punim opterećenjem. Broj radnika je zadnjih godina smanjen i zapošljava se veći broj studenata.
Neki će reći – htjeli ste kapitalizam pa sad ga imate, ali ovo što rade naši poslodavci nije primjer razvijenog kapitalizma u zapadnoeuropskim zemljama. Tamo znaju što im znače radnici, odnosno zadovoljni radnici i koliki je njihov doprinos. Vjerujemo da vlasnik grupe u kojoj je i Model pakiranja nema takav odnos prema svojim zaposlenima u ostalim društvima grupe.
Nadamo se da će se vrlo brzo saznati o novim zbivanjima u društvu iz Zagreba, jer s istekom godišnjih odmora najvjerojatnije slijedi organiziranje industrijskih akcija.

Verzija za ispis
 
Zrinski, Čakovec - Kako dalje

Problemi u poslovanju se nastavljaju. Da bi ublažio tešku situaciju, direktor je prije nekoliko mjeseci predložio dodatno smanjenje plaće, koje predstavnici radnika nisu prihvatili jer su plaće već smanjene i u fondu sati i u vrijednosti osnovne plaće. Da bi povećao pritisak na zaposlene, direktor otkazuje kolektivni ugovor koji godinama egzistira u Zrinskom i regulira prava i obveze radnika i poslodavca. Radnici su nezadovoljni jer uz smanjenje plaće direktor predlaže i neka dodatna smanjenja (danie godišnjeg odmora, dane plaćenog dopusta, dodatak za prekovremeni rad i rad na blagdane, prijevozne troškove itd.).
Shodno takvoj situaciji sindikalno povjereništvo uz dogovor s radničkim vijećem donosi odluku da se ide na referendum, a prema potrebi i industrijske akcije radi potpisivanja kolektivnog ugovora. Na sastanku, koji je održan poslije te odluke direktor izlazi s novim podacima o restrukturiranju društva i dobivanju kredita od banke vezano na uštede i poboljšanje poslovanja. Zbog toga je dogovoreno da će direktor održati sastanak s radnicima i izložiti im novu situaciju, a nakon toga vidjet će se pristaju li zaposleni na prijedlog direktora ili ne. Produženje kolektivnog ugovora bez smanjenja ostalih prava je zahtjev sindikata u ovom načinu rješavanja problema.
Ovdje bismo naglasili da su zaposleni shvatili što znači imati kolektivni ugovor i ugovorena prava i moguće je da su spremni pritiskom odnosno štrajkom izboriti se za njih, jer i ova stalna smanjenja prava koja imaju za posljedicu i smanjenje prihoda radnika, imaju granicu ispod koje se ne može. Minimalne plaće već ima dio zaposlenih s manjim koeficijentima složenosti radnih mjesta.
Direktoru je dano na znanje da ovakvo rukovođenje ne vodi prosperitetu društva, da dosadašnja smanjenja prava i uštede po njima nisu dali rezultate i da se jedino povećanjem posla i prihoda može očekivati poboljšanje situacije.

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija Print, Split - Kolektivnim ugovorom do normalizacije odnosa?

Slobodna Dalmacija, kao jedinstvena pravna osoba, primjenjivala je kolektivni ugovor kao način reguliranja prava i obveza koji proizlaze iz radnog odnosa. Podjelom društva, tiskarski dio Slobodne Dalmacije Print primjenjivao je naslijeđeni kolektivni ugovor u dužini predviđen Zakonom o radu, a neposredno prije kraja te primjene, Sindikat grafičara u dogovoru s Nezavisnim sindikatom Slobodne Dalmacije pokreće inicijativu za kolektivne pregovore. Pregovori su u prvom krugu završili i došli do potpisa, ali se potom vraćaju na početak i traju skoro godinu dana. U međuvremenu novi poslodavac donosi pravilnik o radu i smanjuje dosadašnja prava radnika. Da se prava dalje ne smanjuju te da se pregovori oko kolektivnog ugovora ubrzaju, Sindikat grafičara organizira referendum. Na referendumu se svi članovi i ostali radnici izjašnjavaju za štrajk, koji traje tjedan dana. Štrajk završava potpisom sporazuma u kojemu se određuje da daljnjih smanjenja prava neće biti i da se kolektivni ugovor mora potpisati. Štrajk je bio u siječnju i od tada se rješavaju vlasnički odnosi, pregovori su nastavljeni te su usklađeni svi sporni članci.
Kolektivni ugovor je potpisan u ponedjeljak 16. lipnja s važenjem od 1. srpnja do kraja godine. Potpisao ga je predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić, zatim predsjednik Nezavisnog sindikata Slobodne Dalmacije, te predstavnik poslodavca. Nadamo se da će potpisivanje kolektivnog ugovora pridonijeti rješenju složene situacije u Printu i da će se sačuvati veći dio radnih mjesta. Naime, ovo je samo prvi korak u pokušaju normalizacije odnosa. Na poslodavcu je da normalizira proizvodnju te ispunjava obveze prema radnicima, što posljednjih mjeseci nije činio.

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - POTPISAN DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

Tisak d.d. zastupan po direktoru društva Draženu Kocijanu, te četiri sindikata, točnije Sindikat grafičke u nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikat Novine, Sindikat trgovine Hrvatske te  Sindikat prometa i veza Hrvatske koje su zastupali  zastupani po svojim predsjednicima sklopili su dana 28. travnja 2014 Dodatak Kolektivnom ugovoru Tisak, na rok od jedne godine.
Kao što većina radnika zna Dodatkom kolektivnog ugovora regulirana su mnoga značajna materijalna prava radnika, najniža osnovna plaća, regres, uskrsnica, božićnica, poklon djeci, potpora za školovanje djece umrlih radnika Tiska, otpremnina za odlazak u mirovinu, te naknada u slučaju prepada na prodavača.
Prava koja su bila ugovorena u proteklom periodu ostala su nepromijenjena osim članka 11. Dodatka,  kojim je regulirano pravo djece do 15 godine života na poklon koji ne može biti niži od 400,00 kuna pod uvjetom da su zdravstveno osigurana preko roditelja - radnika Tiska, na način da je dodana mogućnost povećanog  iznosa ovog dara do maksimalno 600,00 kuna.
Potpisan Dodatak sklopljen je na rok od jedne godine a primjenjuje se od 01. travnja 2014 . Nadamo se da će se za godinu dana okolnosti promijeniti na pozitivno, te da nećemo zadržavanje postojećih prava smatrati uspjehom, nego da će pregovori moći rezultirati povećanjem materijalnih prava radnika u Tisku, koje je već dugo vremena na podjednakoj razini.

Verzija za ispis
 
Narodne Novine, Zagreb - Sporazum o plaćama

Potpis kolektivnog ugovora i produženje važenja za slijedeću godinu komentirali smo i objavili u prošlom broju Grafičara. No, malo nakon objave te vijesti poslodavac dolazi sa prijedlogom da se osnovna plaća smanji. Kao razlog ističe se lošije poslovanje u prvim mjesecima ove godine, ali više smo uvjereni da je to i pritisak Vlade RH na društva u svom vlasništvu da smanjuje prava  zaposlenih.
Iako je poznato da Narodne Novine stvaraju dohodak i ne žive na teret poreznih obveznika, već da svojim radom stvaraju prihode, i na kraju godine redovito prikazuju milijunsku dobit vlasnicima, to čini se nije dovoljno i dobro. Poslodavac traži da se smanje plaće zaposlenih, a da bi se sačuvalo društvo i njegov daljnji rad! Inače plaća se nije mijenjala od 2008. godine, kada je podignuta, a za to vrijeme troškovi života (inflacija ) porasli su za 12-ak %. Na naša traženja povećanja plaća odgovori su uvijek bili da nema prostora i da Vlada svojom politikom ne dozvoljava nikakav rast već smanjenje prava ne gledajući pri tome odvojeno dohodovne firme (koje zarađuju) i troškovne (koje troše državni novac).
Smatramo da je poslodavac reagirao prebrzo sa smanjenjem plaće, ali je pozitivno u tome jedino što je obveza da se smanjenja vrate u slučaju poboljšanja poslovnih rezultata i da je ova mjera predviđena sa ograničenjem do kraja ove godine.

Verzija za ispis
 
Lana, Karlovačka tiskara - Produžen Kolektivni ugovor s povećanjem plaće

Predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i Nikola Hanžel, predsjednik Uprave Lane – Karlovačke tiskare, potpisali su i ove godine Kolektivni ugovor LANA – Karlovačka tiskara. Od ožujka 2000. godine kad je prvi put potpisan Kolektivni ugovor u Karlovačkoj tiskari, on se svake godine redovno produžuje. Ugovor je potpisan 2. travnja ove godine i vrijedit će  sljedećih dvanaest mjeseci, počevši od 1. travnja ove godine pa do kraja ožujka 2015. godine
Potpisanim Kolektivnim ugovorom na prijedlog predsjednika Uprave i vlasnika Nikole Hanžela povećana je obračunska osnovica najniže osnovne plaće za 200,00 kuna. Najniža osnovna plaća sastoji se od obračunske osnovice koja je do sada bila 2.800,00 kuna, dok je sad povećana na 3.000,00 kuna, i stalnog dodatka, koji za manje plaće iznosi 900,00 kuna, a za veće 450,00 kuna. Tijekom prošle godine u Lani – Karlovačkoj tiskari poslodavac je prema različitim osnovama radnicima isplatio više od ugovorene mase iskoristivši mogućnost isplate neoporezivih iznosa. Ove godine su za Uskrs dobili sve neoporezive isplate predviđene za 2014. godinu, a očekuje se dodatna isplata  za Božić odnosno poslovnu godinu.
Brigu poslodavca da se tehnološki bude ukorak s novom grafičkom tehnologijom treba posebno naglasiti jer se svake godine obnavlja dio strojnog parka. To nužno vodi u proširenje poslovnog i skladišnog prostora i sveukupni napredak društva.    

Verzija za ispis
 
Narodne novine, Zagreb - Produženo važenje kolektivnog ugovora

Reguliranje prava i obveza poslodavca i zaposlenih putem kolektivnog ugovora se dokazuje kao dobar put i način za obostrano zadovoljstvo. Dugogodišnja tradicija se nastavlja i ove godine. U Narodnim novinama pokrenuta je inicijativa za promjenu, pregovore i produženje primjene važećeg kolektivnog ugovora. Zahtjev je ove godine došao od strane sindikata, a odnosio se na primjenu božićnice. Ostalih promjena nije bilo te su se pregovarački odbori složili oko produženja primjene za još jednu godinu. 
Kolektivni ugovor potpisali su 25. ožujka 2014. g. predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i predsjednik Uprave Narodnih novina Petar Piskač, a potpisivanju su prisustvovali članovi pregovaračkih timova.
Produženi kolektivni ugovor primjenjivat će se do 31. ožujka 2015. godine, a  početak primjene je 1. travnja 2014.
Potpisnici su izrazili zadovoljstvo za uspjele pregovore i nastavak tradicije kolektivnog ugovaranja te izrazili nadu u buduće uspješno poslovanje društva i dobre odnose potpisnika kolektivnog ugovora.

Verzija za ispis
 
Model Pakiranja, Zagreb - Potpisan Aneks kolektivnom ugovoru

Kolektivni ugovor sa svojim aneksom potpisan je 2013. godine i vrijedio je do kraja veljače. Nije se išlo u pregovore za produženje na rok od jedne godine kao obično, već se na zahtjev poslodavca pregovaralo o produženju za tri mjeseca, kada bi bio spreman na opsežnije pregovore. Produženje do 30. lipnja je i dogovoreno te je 1. ožujka sklopljen Aneks kojim se primjena dosadašnjeg kolektivnog ugovora zajedno s Aneksom primjenjuje još tri mjeseca. Aneksom, koji se primjenjuje uz kolektivni ugovor regulirano je privremeno smanjenje plaće i mirovanje daljnjeg rasta minulog rada, a što je sindikat u svojim zahtjevima najavio kao nešto što više ne želi. 

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - Produženje važenja Dodatka kolektivnom ugovoru

Koncept Kolektivnog ugovora u Tisku je takav da su opće odredbe, sklapanje i prestanak ugovora o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti te ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa dugoročno regulirana u kolektivnom ugovoru, osim dijela financijskih prava i njihovog nivoa. Visina najznačajnijih  prava koja sadrže neku novčanu vrijednost sadržana je u Dodatku kolektivnom ugovoru. Kolektivni ugovor je potpisan na pet godina i vrijedi do 2015. godine, dok se njegov Dodatak produžuje svake godine. Inicijativu za promjene i produžetak važenja dodatka pokrenuli su sindikati koji djeluju u Tisku, a očekuje se ponovni sastanak pregovaračkih odbora s obzirom na to da je prvi sastanak otkazan zbog izostanka predstavnika Sindikata Novine te Sindikata prometa i veza Hrvatske.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »