English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Tisak, Zagreb - Otkaz kolektivnog ugovora

Dana 30. lipnja 2009. godine, dakle istog dana kada je sa tri sindikata potpisao Sporazum o isplati regresa u bonovima, poslodavac je svim sindikatima uputio i Otkaz Kolektivnog ugovora Tisak uz otkazni rok od 6 mjeseci. Poslodavac je najavio da će u roku 2 mjeseca sačiniti ponudu novog kolektivnog ugovora i otvoriti pregovore o njemu. S obzirom na ono što je poslodavac najavio i njegove dosadašnje postupke, za očekivati je da će u novom Kolektivnom ugovoru pokušati dodatno smanjiti razinu prava radnika.
Poslodavcu je odgovoreno da nisu ispunjeni uvjeti za otkaz sadašnjeg Kolektivnog ugovora, posebice stoga što je isti već istekao. Naime, članak 155. stavak 3. predmetnog Kolektivnog ugovora određuje da, ako po isteku roka na koji je on zaključen niti jedna strana ne otkaže ovaj ugovor, njegovo se važenje produžuje do zaključivanja novog Kolektivnog ugovora. S obzirom da za vrijeme na koje je sklopljen ni po isteku tog roka niti jedna ugovorna strana nije otkazala posljednji Kolektivni ugovor Tisak, njegovo važenje se produžuje do zaključivanja novog Kolektivnog ugovora, pa se isti sada više ne može ni otkazati. Na produženu primjenu kolektivnih ugovora nakon njihovog isteka upućuje i članak 195. (205.) Zakona o radu.
Vezano za poslodavčevu najavu da on namjerava pokrenuti kolektivne pregovore za sklapanje novog kolektivnog ugovora, znamo da svaki sindikat sukladno svojoj svrsi i zakonskoj obvezi uvijek pregovara u dobroj vjeri, no do sklapanja novog kolektivnog ugovora smatramo da treba primjenjivati posljednji Kolektivni ugovor Tiska, a u njemu određena prava i obveze za nas predstavljaju i polaznu točku za sve daljnje pregovore. 

  • Dosadašnji Kolektivni ugovor »zastario«
  • ... Gdje je nestao čovjek?...
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tiskara Zelina, Sv. Ivan Zelina - Potpisan Kolektivni ugovor društva

Kolektivni ugovor za Tiskaru Zelina potpisan je 13. svibnja ove godine. Sukladno odluci Predsjedništva Sindikata grafi čara o inicijativi i potpisivanju kolektivnih ugovora u društvima koja su do sada imala u primjeni Kolektivni ugovor za tiskarsku djelatnost Hrvatske krenulo se sa inicijativom i pregovorima. Ubrzo nakon inicijative počeli su pregovori te se i dogovorilo o tekstu kolektivnog ugovora u društvu Tiskara Zelina. Kolektivni ugovor na nivou društva potpisao je predsjednik Sindikata grafi čara Stjepan Kolarić i direktor društva Tiskara Zelina Dragutin Lunjek. Kolektivni ugovor tiskare osnove vuče iz teksta Kolektivnog ugovora tiskarske djelatnosti Hrvatske s time da je u nekoliko članaka povoljniji od njega. Posebno naglašavamo da je plaća do sada bila određena odnosno isplaćivana u iznosu većem nego što je to bilo u Kolektivnom ugovoru tiskarske djelatnosti Hrvatske, a kao takvu zadržali smo u potpisanom Kolektivnom ugovoru.
Kolektivni ugovor potpisan je na razdoblje od dvije godine sa važenjem od 01. svibnja 2009. godine.
Pregovarački tim sindikata činili su sindikalna povjerenica J. Baneković, J. Purgar, S. Klopotan, D. Hanzalek i B. Šifter.
Sa strane poslodavca pregovarački tim činili su članovi Uprave Društva D. Lunjek, Đ. Žigrović i Z. Markiš. Prigodnim riječima potpisnici su naglasili važnost potpisivanja Kolektivnog ugovora pogotovo u ovako teškim vremenima, sa nadom dobrog poslovanja i u buduće što je po riječima članova Uprave i za očekivati. Potpisivanjem ugovora održan je kontinuitet kolektivnog ugovaranja, a njegova nadogradnja i ugovaranje povoljnijih prava omogućeno i u budućnosti.

Verzija za ispis
 
Školska knjiga, Zagreb - Referendum je prošao

Inicijative i prijedloge Kolektivnog ugovora Školska knjiga sindikat je upućivao poslodavcu više puta ali dalje od toga poslodavac je nedostupan. Kolektivni ugovor je bitan za prava radnika, jer njime poslodavac i sindikat ugovaraju važne institute, koje radnicima ne daje Zakon o radu ni bilo koji drugi propis Ako su ovi instituti definirani Pravilnikom o radu tada o njima odlučuje poslodavac samostalno, pa oni u suštini ovise o njegovoj volji i najčešće ih nema.
Posljednji sklopljeni Kolektivni ugovor Školska knjiga d.d. istekao je u srpnju 2004.g. On se zasad, temeljem Zakona o radu, u većini instituta i dalje produženo primjenjuje.
Potrebno je sklopiti novi Kolektivni ugovor. Pregovori za novi Kolektivni ugovor Školska knjiga d.d. traju već nekoliko godina, ali nažalost do danas nije ostvaren kvalitetan pomak. Još nisu počeli konstruktivni razgovori o pojedinim institutima. Unatoč ponavljanim inicijativama sindikata, poslovodstvo Školske knjige d.d. nikako ne nalazi vremena za održavanje zajedničkih sastanaka. Ovakvim razvojem događaja neće doći do potpisa novog Kolektivnog ugovora za radnike Školske knjige d.d. Pregovarački tim sindikata sam ne može pridobiti poslodavca na ozbiljne pregovore niti na potpis novog Kolektivnog ugovora. Uvjereni smo da je do novog Kolektivnog ugovora moguće doći samo uz podršku članova sindikata i ostalih radnika, spremnih da zahtjeve sindikata podrže industrijskim akcijama, ako treba i štrajkom.
Imajući u vidu navedeno, Sindikat je proveo referendum među svojim članovima i anketu među ostalim radnicima Školske knjige d.d., o spremnosti da industrijskim akcijama podrže zahtjeve sindikata ukoliko poslodavac ne pristane na zahtjeve Sindikata za novi Kolektivni ugovor i njegovo potpisivanje.
 Od ukupnog broja članova sindikata 80,6 % je pristupilo referendumu a 70,6 % članova se izjasnilo za provođenje industrijskih akcija uključujući i štrajk, samo ih je osam bilo protiv. Od ostalih radnika koji su ispunili anketu čak njih 64,4% je za provođenje industrijskih akcija.

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija Trgovina, Split - Pregovori se nastavljaju

 Nakon nekoliko sastanaka pregovaračkih timova većina promjena je dogovorena ali se zastalo na koeficijentima složenosti za neka radna mjesta. Naime poslodavac je tijekom godine promijenio organizaciju rada te donio organizacijske promjene kroz Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji društva. Pravilnik je Radničko vijeće prihvatilo a koeficijenti složenosti radnih mjesta su sastavni dio Kolektivnog ugovora kao cjelina obračuna plaće.
 Sindikat je krenuo sa inicijativom, prema poslodavcu, sa zahtjevom za produženje kolektivnog ugovora  i za promjenu odnosno povećanje iznosa najniže osnovne plaće dok je poslodavac dao niz zahtjeva za smanjenje dosadašnjih prava pravdajući sve krizom i padom rezultata poslovanja. Rezultat lošijeg poslovanja trebalo bi po njemu rezultirati odricanjem radnika od nekih prava što od strane sindikata nije prihvatljivo niti prihvaćeno.
 Zahtjev sindikata za povećanje plaće je odbijen a kao zamjenu za taj zahtjev sindikat je tražio da se poveća koeficijent složenosti prvenstveno za prodavače. Osim što godinama imaju male plaće a sve veća opterećenja i obim poslova (prodaja, blagajna, inventure, dio knjigovodstvenih poslova, zaprimanje robe, raspoređivanje robe, uređenje prodajnih mjesta, nošenje novca itd.) plaće su im iste pa i manje jer su izgubile stimulativni dio plaće.
 Stimulativni dio plaće je tema za sebe u kojoj sindikat već godinama zahtjeva da se riješi slično kao u Tisku gdje je to dobro riješeno, međutim do sada to nije riješeno. Obećanje direktora da će to učiniti sa početkom primjene u devetom mjesecu primili smo na znanje i očekujemo izvršenje i suradnju.      
 Povećanje koeficijenta složenosti prodavača nije prihvaćeno od poslodavca kao niti povećanje plaće vozača kroz otežane uvjete rada pa će sindikalno povjereništvo donijeti odluku o daljnjim akcijama.

Verzija za ispis
 
Model Pakiranje, Zagreb - Produžen Kolektivni ugovor

U Model Pakiranju d.d. potpisivanje kolektivnog ugovora je tradicija ali ne samo po dužini primjene, produžuje se već desetak godina već i po trajanju pregovora odnosno potpisivanja nekoliko mjeseci nakon sindikalne inicijative. Iako sindikat krene sa inicijativom za promjene i produženje u rokovima predviđenim ugovorom, svake godine se pregovori oduže. I ove godine su se odužili preko sedam mjeseci.
 U utorak 02. lipnja ove godine potpisan je Aneks kolektivnom ugovoru Model Pakiranje d.d. Nakon  pregovaranja potpisali su ga sa sindikalne strane Stjepan Kolarić i  glavna sindikalna povjerenica Ljiljana Jurički a sa strane poslodavca Dražen Melčić i Anica Tečić.
Aneksom se zadržavaju prava iz dosadašnjeg kolektivnog ugovora a njegovo važenje produžuje za godinu dana odnosno do 31. prosinca 2009.

Verzija za ispis
 
Naša djeca Tiskara - Dogovoren i potpisan kolektivni ugovor

Sukladno odluci Predsjedništva Sindikata grafičara o inicijativi i potpisivanju kolektivnih ugovora u društvima koja su do sada imali u primjeni Kolektivni ugovor za tiskarsku djelatnost Hrvatske krenulo se prema kolektivnima na nivou društva. Među prvima se krenulo sa inicijativom, pregovorima te se i dogovorilo o tekstu kolektivnog ugovora u društvu Naša djeca – tiskara razumijevanjem direktora Darka Šantića. Kolektivni ugovor na nivou društva potpisan je 24. travnja ove godine. Potpisao ga je predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i direktor društva Naša djeca - tiskara Darko Šantić. Kolektivni ugovor Naša djeca – tiskara baziran je na tekstu kolektivnog ugovora djelatnosti s time da je povoljniji od njega u nekoliko članaka. Posebno naglašavamo da je plaća do sada bila određena odnosno isplaćivana  u iznosu znatno većem nego što je to bilo u kolektivnom ugovoru djelatnosti a kao takvu zadržali smo  u potpisanom kolektivnom ugovoru.
Pregovarački tim sindikata činili su sindikalni povjerenik Ž. Uskok, te P. Karaklaić, V. Kufrin, D. Hanzalek i B. Šifter.      
 U ovom trenutku važno je naglasiti da je potpisivanjem kolektivnog ugovora  održan kontinuitet kolektivnog ugovaranja a njegova nadogradnja i ugovaranje povoljnijih prava omogućeno u budućnosti.

Verzija za ispis
 
LANA Karlovačka tiskara - Tradicija se nastavlja potpisom kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor kao oblik reguliranja prava i dužnosti koja proizlaze iz radnog odnosa koristi se u LANI – Karlovačkoj tiskari već niz godina. Produžuje se redovito svake godine kao aneks ili kao cjeloviti kolektivni ugovor. Ove godine promijenjeno je nekoliko članaka i potpisan je kolektivni ugovor kao cjeloviti akt. Uveden je članak koji regulira zakašnjenja pri dolasku na posao kojim se predviđa smanjenje plaća u slučaju dva zakašnjenja na posao. Poslodavac je osim toga ukinuo neke solidarne pomoći koje je do sada isplaćivao a za koje smatramo da nisu znatno opterećivale  poslovne rezultate poslodavca, a radnicima su u tim trenucima značile puno. Plaće su redovite ali nisu tako velike da do sada isplaćivane pomoći nisu dobro došle.    
Dogovoreni tekst kolektivnog ugovora LANA – Karlovačka  tiskara potpisali su sa strane sindikata predsjednik Stjepan Kolarić a sa strane uprave njezin predsjednik Nikola Hanžel. Kolektivni ugovor potpisan je 04. svibnja ove godine.
  Kolektivni ugovor koji osigurava prava radnika primjenjivat će se od 1. travnja ove godine osim u odredbi visine plaće koja se počinje primjenjivati od 1. svibnja ove godine. Produžen je za slijedećih dvanaest mjeseci čime se  tradicija reguliranja prava i obveza radnika i poslodavca putem kolektivnog ugovora nastavlja.

Verzija za ispis
 
Željeznička Tiskara, Zagreb - Prihvaćena inicijativa za sklapanje kolektivnog ugovora

Sindikalni povjerenik Branko Kučko i voditelj kolektivnog ugovaranja i plaća Boris Šifter dostavili su u četvrtak, 2. travnja ove godine, inicijativu i prijedlog teksta Kolektivnog ugovora Željeznička tiskara direktorici tiskare Senki Janjiš. Na kratkom sastanku izmijenjene su informacije o trenutačnoj situaciji u Društvu, s naglaskom potrebe sklapanja kolektivnog ugovora kao načina reguliranja prava i obveza poslodavca i radnika. Prijedlog kolektivnog ugovora napravljen je na osnovi Kolektivnog ugovora tiskarske djelatnosti, izmijenjenog u nekim razinama prava i nekih odredaba Pravilnika o radu, koji se primjenjuje u Željezničkoj tiskari. Do sada su prava bila regulirana Pravilnikom o radu, a dijelom su se crpila iz Kolektivnog ugovora Hrvatskih željeznica u sklopu kojih tiskara djeluje i obavlja za njih većinu poslova.
Dogovoreno je da će se prijedlog Kolektivnog ugovora proučiti i dati primjedbe na sporne članke prije nego što pregovarački timovi sjednu za stol.

Verzija za ispis
 
Vjesnik, Zagreb - Novi Kolektivni ugovor i Dodatak

U prostorijama Uprave Vjesnika d.d. potpisan je, 23. travnja ove godine, Kolektivni ugovor Vjesnik i Dodatak kolektivnom ugovoru Vjesnik. Potpisali su ih predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić, glavni sindikalni povjerenik u Vjesniku Aleksandar Žaja i predsjednik Uprave Franjo Maletić.
Pritisak poslodavca da se zbog loše situacije u tiskari (smanjenje obujma poslovanja i otkazivanje poslova te vezanje na jednog izdavača) smanje neka prava radnika rezultiralo je potpisivanjem Dodatka na kolektivni ugovor. Prava po Kolektivnom ugovoru ostala su kao i 2008. godine, te je takav Kolektivni ugovor potpisan i za 2009. godinu. Iznimke, odnosno smanjenja prava regulirana su Dodatkom, koji vrijedi jednu godinu i koji podliježe kvartalnom praćenju, analizi i revidiranju ako se za to steknu uvjeti. Dodatkom su regulirana prava oko plaće za dio radnika, isplata regresa, dar djetetu, uskrsnica i božićnica, te otkazni rokovi. Iako je uskrsnica za ovu godinu ugovorena kao mogućnost, a ne pravo, poslodavac ju je isplatio, što dokazuje da smo s potpisanim Dodatkom postigli cilj prilagodbe trenutačnoj situaciji.
Sa cijelim tijekom pregovora i svim temama o kojima se pregovaralo, svi članovi sindikata i radnici bili su informirani ili od članova pregovaračkog tima, na sastancima Sindikalnog povjereništva, koji su se održavali češće nego obično ili na skupovima koje je glavni sindikalni povjerenik Aleksandar Žaja, održavao po organizacijskim dijelovima Društva. Ovakav način rada rezultirao je i ratifikacijom Kolektivnog ugovora i njegovog Dodatka, prije potpisivanja, od većine radnika u Vjesniku.
Kolektivni ugovor i njegov dodatak vrijede godinu dana, a počinju se primjenjivati 1. ožujka 2009. godine. Pregovarački tim sindikata činili su Aleksandar Žaja, Snježana Valjak, Marin Kutija, Mato Samardžija i Boris Šifter.

Verzija za ispis
 
Školska knjiga, Zagreb - Potrebna podrška radnika u pregovorima

Posljednji sklopljeni Kolektivni ugovor Školska knjiga d.d. istekao je u srpnju 2004.g. On se zasad, temeljem Zakona o radu, u većini instituta i dalje produženo primjenjuje. Potrebno je sklopiti novi Kolektivni ugovor. Zbog proteka vremena treba redefinirati pojedine institute i pokušati podići razinu prava radnika. Primjećuje se i polagano ukidanje prava iz starog kolektivnog ugovora, posebice kod novoprimljenih radnika.
Pregovori za novi Kolektivni ugovor Školska knjiga d.d. traju već nekoliko godina, ali nažalost do danas nije ostvaren kvalitetan pomak. Unatoč ponavljanim inicijativama sindikata, poslovodstvo Školske knjige d.d. nikako ne nalazi vremena za održavanje zajedničkih sastanaka, a kad sastanak i bude održan razgovor se s pregovora skreće na optužbe prema sindikatu uz zahtjev poslodavca za dodatnim vremenom. Zatim do novog sastanka protekne pola godine i više. I tako u nedogled.
Ovakvim razvojem događaja neće doći do konkretizacije, ni potpisa novog Kolektivnog ugovora za radnike Školske knjige d.d. Uvjereni smo da je do novog Kolektivnog ugovora moguće doći samo uz podršku članova sindikata i ostalih radnika, spremnih da zahtjeve sindikata podrže industrijskim akcijama. Imajući u vidu navedeno, Sindikat namjerava provesti Referendum među svojim članovima i Anketu među ostalim radnicima Školske knjige d.d., o spremnosti da industrijskim akcijama podrže zahtjeve sindikata.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »