English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
Znanje, Zagreb - Početak nastavka pregovora

Sindikat grafičara pokrenuo je inicijativu i dostavio poslodavcu Znanja prijedlog teksta Kolektivnog ugovora Znanje još u veljači 2009. godine. No kako je društvo nedugo prije toga promijenilo vlasnika i postavilo novu upravu dogovoreno je da se inicijativa prolongira do jeseni a da će se za to vrijeme društvo  konsolidirati i završiti novu organizaciju i sistematizaciju poslova. Nažalost sastanci se odlažu i prolongiraju uz razne izgovore da bi se pregovarački timovi našli početkom veljače ove godine. Očitovanje poslodavca na prijedlog teksta nije napravljeno. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji nismo dobili na očitovanje. Dobili smo prijedlog protokola o pregovaranju i zahtjev da se tekst kolektivnog ugovora uskladi sa odredbama nedavno donesenog  Zakona o radu.
Zakon kaže da će strane u kolektivnim pregovorima pregovarati u dobroj vjeri koju mi nažalost sa poslodavčeve strane nismo osjetili jer uz dobru volju i dobru vjeru očitovanje na predloženi tekst mogli smo dobiti a usklađenje sa Zakonom o radu napraviti tijekom pregovora.

Verzija za ispis
 
Vjesnik, Zagreb - Počeli pregovori

Pregovarački timovi sindikata i poslodavca počeli su 09. veljače pregovore oko promjena i produženja kolektivnog ugovora Vjesnik d.d.. Važenje kolektivnog  ugovora je do kraja veljače i obje strane su na ovom sastanku iznijele svoje početne stavove i mišljenja. Važeći kolektivni ugovor sklopljen  je na  godinu dana i uz osnovni tekst sa pravima i obvezama imao je i dodatak kojim su se regulirala prava koja su bila smanjena a kao rezultat dogovora potpisnika iz 2009. godine zbog smanjenja obima poslovanja društva te recesije i krize u državi. Smanjenja u koja je uključena i plaća za određene koeficijente složenosti ugovorena su na godinu dana.
 Početni stav sindikata za dalje je da se dodatak ne produžuje i da se prava vrate na prava utvrđena kolektivnim ugovorom. Suprotno tome poslodavac želi smanjena prava iz dodatka kolektivnom ugovoru još smanjiti i na taj način još smanjiti prihode radnika. Stav radnika a to onda postaje i stav pregovaračkog tima sindikata je vratiti prava bez daljnjih smanjenja. Prošle godine su pristali na ograničeno trajanje smanjenja nekih prava pokušavajući shvatiti nastale probleme i situaciju u koju je zapalo društvo i tako pomoći firmi ali i spasiti radna mjesta. Međutim vidjevši da je društvo u još težoj situaciji i da će prema riječima poslodavca ostvariti gubitak, postavlja se pitanje čemu onda  naše odricanje i pristanak na smanjenja  prava. Izgleda da su samo radnici izvršili svoje dok poslodavac svojim poslovanjem i upravljanjem nije iskoristio sve mogućnosti. Poslodavac pretpostavlja ove godine još goru situaciju pogotovo kod količine posla a shodno tome planira i višak radnika. Sindikat kao i uvijek ne može prihvatiti logiku poslodavca o višku radnika već govori o logici premalo pribavljenog  posla i zapošljavanja proizvodnih kapaciteta i radnika.
 Pregovori se nastavljaju, pregovarači sindikata će se držati volje članstva a vjerujemo da ćemo zajedno zadržati svoja prava.

Verzija za ispis
 
Istragrafika, Rovinj - Potpisan novi kolektivni ugovor

Duga tradicija reguliranja prava i obveza koja proizlaze iz radnog odnosa kolektivnim ugovorom je nastavljena. U Istragrafici prvi kolektivni ugovor potpisan je još 1996. godine i od onda se primjenjuje uz pojedine promjene koje su bile regulirane aneksima. Poslodavac je ponudio prijedlog novog kolektivnog ugovora na koji se Sindikat očitovao. Na dva zajednička sastanka obaju pregovaračkih timova našli su se zajednički stavovi i uskladile razlike i dogovorene odredbe članaka kolektivnog ugovora. Naravno bilo je u međuvremenu konzultacija sa članstvom te uvažavanje njihovog mišljenja pogotovo kod odredaba koje su umanjivale dosadašnja prava. Ovdje  moramo napomenuti, gledajući šire, prava su u društvu na visokoj razini  a sva smanjenja nisu velika i sindikat ih smatra privremenima.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zrinski, Čakovec - Potpisan Aneks kolektivnom ugovoru

Dugogodišnja tradicija reguliranja prava i obveza koja proizlaze iz radnog odnosa je nastavljena. U Zrinskom  je 15. siječnja 2010. godine potpisan Aneks kolektivnog ugovora u kojem se regulira iznos najniže osnovne plaće i produženje kolektivnog ugovora u ostalim pravima. Najniža osnovna plaća ostaje u granicama isplata zadnjih nekoliko mjeseci, prilagođena stanju u društvu Zrinski ali i stanju krize i recesije u privredi. Dogovoreno je da se situacija analizira svaki mjesec te da se ovisno o njoj određuje iznos plaće ali ne niže od iznosa utvrđenog Aneksom kolektivnog ugovora. Primjena Kolektivnog ugovora produžena je do 01. listopada 2010. godine.
Potpise na dogovoreni tekst Aneksa stavili su predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i glavni sindikalni povjerenik Damir Sutnjak sa sindikalne strane te sa strane poslodavca član Uprave Vladimir Halić. Potpisivanje je iskorišteno i za zajedničke razgovore i izmjene informacija Sindikata i Uprave o situaciji u privredi ali posebno o situaciji u društvu Zrinski te planovima i akcijama Uprave u daljnjem radu na savladavanju krize.
Prije potpisivanja Aneksa održan je zajednički sastanak sindikalnog povjereništva, članova radničkog vijeća te predstavnika Sindikata grafičara Stjepana Kolarića i Borisa Šiftera na kojem su prodiskutirani svi problemi i teškoće sa kojima se susreću zaposleni, te dogovoren plan aktivnosti za daljnji rad.

Verzija za ispis
 
Istragrafika, Rovinj - Počeli pregovori

Kolektivni ugovor u Istragrafici  potpisan je još 1996. godine i od onda se primjenjuje uz pojedine promjene koje su regulirane aneksima. Poslodavac je ponudio prijedlog novog kolektivnog ugovora na koji se Sindikat očitovao i sada se čeka sastanak pregovaračkih strana radi daljnjeg dogovora. Prijedlog je prihvatljiv osim nekoliko odredaba koje smanjuju neka dosadašnja prava radnika za koja su se i radnici i pregovarači izjasnili kao neprihvatljive. Sugestija je Sindikata da ako je poslovanje zaista u velikom padu da se smanjenja pojedinih prava reguliraju kao privremena mjera na određeno vrijeme.

Verzija za ispis
 
Narodne Novine, Zagreb - Potpisan kolektivni ugovor i sporazum

Nakon dugih pregovora 17. studenog  potpisan je Kolektivni ugovor. Uz Kolektivni ugovor u Narodnim Novinama potpisan je i poseban Sporazum kojim se reguliraju uštede potaknute odlukom Vlade o „uštedama“ koje bi trebale ostvariti Uprave i Nadzorni odbori „državnih poduzeća“. Kolektivni ugovor i Sporazum potpisali su Predsjednik Sindikata grafičara gospodin Stjepan Kolarić i Predsjednik uprave Narodnih Novina gospodin Milivoj Fučkar. Kolektivni ugovor je vrijedio do ožujka 2010. ali je zbog odluke Vlade i Sporazuma u kojem su regulirane izmjene produžen do kraja 2010. godine. Treba  napomenuti da se plaće radnika nisu smanjivale nego su „uštede“ napravljene redefiniranjem pojedinih instituta koji ne ugrožavaju postojeći nivo prava radnika.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak, Zagreb - Dogovori sindikata za pregovore

Kolektivni ugovor Tiska d.d. otkazan je krajem lipnja 2009. godine i nedvojbeno je na snazi do kraja godine. U međuvremenu uprava društva ponudila je sindikatima prijedlog teksta novog kolektivnog ugovora. Na zajedničkom sastanku sindikati su dogovorili da se oformi radna skupina u čijem sastavu su članovi sva četiri sindikata koji djeluju u Tisku, a koja će zajednički napraviti svoj prijedlog Kolektivnog ugovora.
U ime Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u radnoj skupini su Darije Hanzalek, voditelj radno pravne zaštite sindikata, Boris Šifter, voditelj kolektivnog pregovaranja i plaća sindikata, Nada Poldrugač, predsjednica radničkog vijeća u Tisku i Dubravka Prpić, glavni povjerenik našeg sindikata u Tisku.
Do sada su održana tri radna sastanka na kojima se dogovara na koji način će sva četiri Sindikata koja djeluju u Tisku odgovoriti na ponuđeni prijedlog novog kolektivnog ugovora od strane poslodavca.

Verzija za ispis
 
Pregovori o KU za novinare i medijske radnike - Šest godina bez rezultata

Nakon pauze od godinu i pol dana, mnogih izmjena članova pregovaračke skupine poslodavaca, nastavljeni su pregovori o Kolektivnom ugovoru za novinare i medijske radnike.

  • Pregovori u dobroj vjeri
  • Sve rašireniji novi oblici zapošljavanja
  • Vole ako nema sindikata
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tipografija, Đakovo - Dogovor postignut

U tiskari Tipografija iz Đakova pregovarači su dogovorili sadržaj Aneksa kolektivnog ugovora koji će biti potpisan. Uz razgovor o stanju u društvu gdje  je osnovni problem naplata izvršenih poslova ali i vrlo visok postotak bolovanja te isticanje vrlo teških uvjeta privređivanja dogovoreno je da se kolektivni ugovor iz srpnja 2008. godine produži za još jednu godinu sa dodatkom o isplati godišnjih neoporezivih prigodnih nagrada u mjesečnim obrocima. Za prvih šest mjeseci primjene mjesečni iznos biti će obračunavan u bruto iznosu a za drugih šest mjeseci u neto iznosu. Na ovaj način zadržava se nivo plaća iz prošlog perioda primjene kolektivnog ugovora.
U pregovorima je sa sindikalne strane bila sindikalna povjerenica M. Ivanović , I. Vučković i B. Šifter iz sindikalne središnjice a upravu je predstavljao V. Jukić.
Aneks je dogovoren za period od godinu dana, do kraja lipnja 2010. godine. Ostali članci kolektivnog ugovora ostaju nepromijenjeni.

Verzija za ispis
 
AKD, Zagreb - Potpisan novi Kolektivni ugovor i njegov Aneks

Konačno, nakon više od šest mjeseci pregovora ugovorne strane su dogovorile tekst Kolektivnog ugovora i Aneksa kolektivnog ugovora. Dogovorene tekstove Kolektivnog ugovora i njegovog Aneksa potpisali su 01. srpnja 2009. godine predsjednik Sindikata grafičara, Stjepan Kolarić i direktorica Agencije za komercijalnu djelatnost, Mirjana Kovačević.
Kolektivni ugovor ostao je isti kao i 2008. godine, uz male izmjene koje su pregovarači dogovorili, a potpisan je na razdoblje do kraja slijedeće godine odnosno do 31. prosinca 2010. godine.

  • Radno vrijeme 37 sati tjedno
  • Dugi i burni pregovori
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »