English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
Do lipnja novi Zakon o zaštiti na radu - Smanjuju se ovlasti povjerenika za zaštitu na radu

Dana 11. travnja 2011. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva održan je sastanak Radne grupe za izradu novog Zakona o zaštiti na radu. Iako je rad na izradi novog Zakona o zaštiti na radu počeo još prošle godine, zbog neslaganja o ključnim pitanjima iz Zakona, radna grupa je prestala s radom, da bi se, njezin rad ponovno nastavio, zbog činjenice da je Vlada naumila da se novi Zakon usvoji do kraja lipnja ove godine.
Socijalnim partnerima i stručnjacima u navedenom području je sporno donošenje novog Zakona, koji koncepcijski niti sadržajno nije prihvatljiv ni socijalnim partnerima niti stručnjacima u tom području. Ujedno je sporno donošenje tako značajnog zakona na brzinu, bez da se o istome provede kvalitetna javna rasprava.
U odnosu na gore iznijete primjedbe predstavnici MINGORP-a su naglasili da se Vlada odlučila na izradu novog Zakona prvenstveno zbog činjenice da je Zakon trebalo dodatno uskladiti sa pravnom stečevinom EU-a, a ujedno je preporuka Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu bila da se prilikom sljedećih izmjena Zakona, razmotri mogućnost donošenja novog Zakona radi lakše primjene Zakona (koji je do danas doživio brojne izmjene i dopune).
Zakon neće ići u proceduru po hitnom postupku, kako je to do sada bilo planirano, već će ići u dva čitanja. Radna skupina koja će raditi na izradi Zakona nastavit će raditi na izradi Pravilnika, pa je namjera Ministarstva da Zakon i pripadajući pravilnici stupe na snagu istovremeno kako se ne bi dogodile određene pravne praznine. Pri tome valja naglasiti da je plan Ministarstva Zakon maksimalno skratiti, te veći dio odredbi regulirati pravilnicima.
U samom sadržaju Zakona sindikatima je između ostalog sporna činjenica da se umanjuju prava (zaštita) sindikalnih povjerenika za zaštitu na radu, pa će i ta okolnost, po mišljenju sindikata, utjecati na smanjenje dostignute razine zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
Zaključeno je da će MINGORP održati pojedinačne sastanke sa predstavnicima Zavoda i Ministarstva zdravstva, s predstavnicima sindikata, te s predstavnicima poslodavaca kako bi pojedinačno raspravila sve prijedloge i primjedbe. O onim pitanjima koja i dalje ostanu otvorena raspravit će radna grupa.

Verzija za ispis
 
Izmjene statusa nezaposlenih osoba

Vlada RH namjerava izmjeniti pojedine odredbe Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti:
- riješiti pitanje novčane naknade osoba koje su prema ranijim odredbama Zakona ostvarivale pravo na trajnu novčanu naknadu tj. do prvih uvjeta za prijevremeno umirovljenje, ali su zbog povećanja uvjeta dobi za odlazak u prijevremenu mirovinu izgubile pravo na novčanu naknadu za razdoblje od kada ove godine napune 55 godina, pa to 55 godina i 3 mjeseca života itd.
- ukinuti odredbe o produljenoj novčanoj naknadi, tj. odredbu, koja je uvedena izmjenama Zakona iz 2010. godine, prema kojoj se, pod zakonom propisanim uvjetima, trajanje prava na novčanu naknadu može produžiti dugotrajno nezaposlenoj osobi za određeno vremensko razdoblje, jer se pokazalo da to predstavlja značajan financijski izdatak u Državnom proračunu;
- pooštriti uvjete za ostvarivanje statusa nezaposlene osobe;
- uskladiti Zakon s novim Zakonom o socijalnoj skrbi (koji je trenutno u prvom čitanju u Hrvatskom saboru) sukladno kojem radno sposobne osobe, da bi mogle primati socijalnu pomoć, će morati biti prijavljene na zavodu za zapošljavanje i obvezne prihvatiti svako zaposlenje koje im se ponudi, a naknadu će moći primati najduže godinu dana. Osoba koja prihvati ponuđeni posao i zasnuje radni odnos primat će nešto smanjeni iznos pomoć još tri mjeseca.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Opet promjene u sustavu priznavanja ozljeda na radu

Jedva su prošle četiri godine kako je ustanovljen Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (HZZOZZR), kojemu su tada dani u nadležnost određeni poslovi vezani za provođenje prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, da bi od 1. siječnja 2011. ove poslove od HZZOZZR opet preuzeo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Obavijest o preuzimanju poslova HZZOZZR našli smo u dnevnom tisku u obliku oglasa na dnu stranice Jutarnjeg lista, od 31. 12. 10./1. 1. 11., te na internetskim stranicama HZZOZZR i HZZO. Nigdje nije naveden razlog tako donesene odluke. Jednostavno su
Zakonom o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju – određeni poslovi iz HZZOZZR prebačeni u HZZO. Navedene promjene objavljene su u “Narodnim novinama” br. 139 od 10. 12. 2010.
Indikativno je da je tadašnje Ministarstvo zdravstva osnivanje novog Zavoda (HZZOZZR) prikazivalo kao značajni napredak u provođenju zaštite na radu, a sada – bez riječi objašnjenja – sve vraća unatrag. Gdje je tu boljitak?

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Trajno nezaposleni gube naknadu prije no uđu u mirovinu

Dana 1. studenoga 2010. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanu pri zapošljavanju, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju kojim je povećana dobna granica za žene za stjecanje prava na prijevremenu i starosnu mirovinu. Primjena navedena dva zakona za posljedicu ima da će ona kategorija nezaposlenih osoba, koja je (temeljem Zakona o posredovanju pri zapošljavanju) iz 2002. i 2009. godine stekla pravo na trajnu novčanu naknadu do ispunjenja prvih uvjeta za mirovinu, a koje nezaposlene osobe će u ovoj, i narednim godinama, zbog povećanja uvjeta dobi, kasnije ostvariti pravo na prijevremeno umirovljenje, izgubiti pravo na novčanu naknadu za nezaposlene za razdoblje od datuma navršenja 55 godina života do stjecanja novih uvjeta dobi za prijevremeno umirovljenje prema odredbama članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.
Istina je da je stalnim mirovinskim reformama stvoren velik broj kategorija umirovljenika, od kojih je svaka kasnija sve gore prolazila. No vladajući su se na krivom mjestu odlučili biti principijelni. Ako se istinski želi napraviti reda, jedino je i pravedno, da se sve mirovine usklade i niveliraju prema istim principima. To se Vlada ne usudi učiniti, lakše je trenirati strogoću na dijelu nezaposlenih koji su u većini slučajeva otjerani s posla upravo zato jer "imaju sigurnost" dok kao nezaposleni čekaju mirovinu. 

 • Vakum koji nitko neće pokriti
 • Nekoliko mjeseci bez prava na naknadu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama - Veća prava pri rođenju djeteta

Početkom ožujka ove godine Vlada RH je u saborsku proceduru uputila izmjene i dopune Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojem bi cilj trebao biti dodatno osnaživanje njegovog pronatalitetnog učinka, omogućavanje veće uključenosti roditelja u svijet rada bez gubitka ostvarenih, a neiskorištenih prava, jačanje zaštite trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji, povećanje uključenosti očeva u korištenje roditeljskog dopusta i drugih prava te, dodatno, normativno i institucionalno unaprjeđivanje primjene Zakona.
Slijedom navedenog Zakonom je definiran pojam "trudne radnice", "radnice koja je nedavno rodila" i "radnice koja doji“, te su dodatno propisana prava ovih radnica na dopust za slučaj da poslodavac ne osigura njihovu odgovarajuću zaštitu na radu, a za slučaj da uvjeti rada mogu imati štetne posljedice po njihovo zdravlje ili zdravlje djeteta.

 • Duži obvezni rodiljni dopust
 • Jasnija prava na naknade
 • Pravo trudnice na prenatalni pregled
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Rad na daljinu postat će pravilo, a ne iznimka?

Nedavno istraživanje jedne američke kompanije otkrilo je da šezdeset posto anketiranih iz zanimanja koja ne zahtijevaju fizičku nazočnost, smatra da može biti jednako produktivno kod kuće ili na putovanju kao i u uredu. Ta je sklonost najnaglašenija u Aziji i Latinskoj Americi tako da je 90 posto Indijaca, 80 posto Kineza i 75 posto Brazilaca izjavilo da bi jednako kvalitetno radilo izvan ureda.

 • Želja za mobilnošću
 • Potreba za većom tehnološkom opremljenošću
 • Sankcije za kršenje pravila
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Uskoro Zakon o reprezentativnosti sindikata

Sukladno dogovoru socijalnih partnera i Vlade RH na sastanku tripartitne radne grupe, koji je održan u prosincu prošle godine, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je početkom ove godine socijalnim partnerima na očitovanje dostavilo dva radna materijala kao moguća normativna rješenja nacrta prijedloga  Zakona o reprezentativnosti. Razlike u radnim materijalima odnose se na kriterije utvrđivanja reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje. Jednim tekstom predlažu se kvalitativni i kvantitativni kriteriji za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, dok se drugim prijelogom teksta Zakona predlaže propisati obvezne izbore na kojima bi radnici, zaposleni na području za koje se pregovara odnosno sklapa kolektivni ugovor, tajnim glasovanjem davali mandat za pregovore i sklapanje kolektivnog ugovora sindikatu odnosno njegovim članovima pregovaračkog odbora.

 • Što se uređuje Zakonom
 • Kriteriji reprezentativnosti sindikalnih središnjica
 • Novosti u postupku utvrđivanja reprezentativnosti
 • Reprezentativnost za kolektivno pregovaranje
 • Novi Zakon do kraja ožujka
Verzija za ispis Pročitajte više
 
KAKO UNAPRIJEDITI MIRENJE U HRVATSKOJ

Iako poznat stoljećima, jer su ga prakticirali drevni narodi u rješavanju sporova među mještanima, ipak, postupak mirenja postaje jedan od priznatih načina rješavanja sporova tek u prošlom stoljeću. Najprije su ga prakticirali u anglosaksonskom sustavu, da bi postupno zauzeo svoje mjesto i u većini europskih država, pa tako i u Hrvatskoj.

 • Što je mirenje
 • Mirenjem do rasterećenja pravosuđa
 • Počeci mirenja u Hrvatskoj
 • Razvijati mirno rješavanje sporova
 • Ustrojen ured za mirenje pri GSV-u Zagreba
 • Uskoro izmjene Zakona o mirenju

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Vlada uvodi najniži iznos novčane naknade za nezaposlene

Kao jednu od mjera gospodarskog oporavka, Vlada RH je u rujnu uputila izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti na usvajanje u Hrvatski sabor. Namjera je Zakona bila je pooštriti uvjete za stjecanje prava na trajnu novčanu naknadu, te smanjiti iznos novčane naknade za nezaposlene.
Sindikati su se oštro protivili donošenju predloženih izmjena Zakona tvrdeći da će se istim značajno ugroziti materijalna sigurnost posebice onih nezaposlenih osoba koje su primale minimalnu plaću. Iz navedenog razloga, Vlada je odlučila nešto popraviti prijedlog izmjena Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti na način da je predložila uređenje instituta najnižeg iznosa novčane naknade za nezaposlene. Naime, prema najnovijoj verziji Zakona o izmjenama i dopunama spomenutog Zakona, najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja. Nezaposlena osoba koja je radila puno radno vrijeme neće smjeti primiti manje od 1.125,00 kuna.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Ovrhu će provoditi javni ovršitelji

S obzirom da je ovrha već dugi niz godina glavni razlog neefikasnosti hrvatskog pravosuđa i to usprkos činjenici da se njome konstantno bavilo nastojeći je unaprijediti, Hrvatski sabor uskoro će usvojiti Zakon o javnim ovršiteljima, kojim se po prvi puta u hrvatski pravni ustav uvodi institut javnih ovršitelja.

 • Efikasne ovrhe
 • Napušta se sudska ovrha
 • Ovlasti javnih ovršitelja
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »